Boekhoudplaza.nl

RGS Toepassingen

RGS brugstaat: standaard koppelvlak om vanuit de boekhouding cijfers aan te leveren op basis van RGS

Plaatsingsdatum 13-05-2020
Berichtdatum mei 2020

XML standaard voor het eenvoudig uitwisselen van grootboeksaldi op basis van RGS

Vanuit menig boekhoudpakket worden financiële cijfers aangeleverd voor de winstaangifte IB en VPB en de Productie jaarstatistiek voor het CBS. 

In nauw overleg met betrokken softwareleveranciers is nu een ‘standaard koppelvlak’ gedefinieerd om gegevens vanuit boekhoudsoftware op basis van RGS uit te kunnen wisselen. Zodat alle softwareleveranciers (van boekhoud- en fiscale aangiftesoftware) en uitvragende partijen een uniforme oplossing hebben voor het automatisch uitwisselen van grootboeksaldi.

Partijen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van de RGS brugstaat zijn:

  1. Leveranciers van Fiscale aangiftesoftware: AFAS Software, Fiscaal-Online.nl, Reed Business, Tecknow, en Exact.
  2. Leveranciers van boekhoudsoftware: Exact, Minox, Twinfield en Yuki. 
    Inmiddels hebben meer leveranciers van boekhoudsoftware de RGS brugstaat beschikbaar. 
  3. De Belastingdienst.

Beschikbare documenten RGS brugstaat

  1. Beschrijving van de uitwerking;
  2. RGS-schema;
  3. Versiebeheer;
  4. Voorbeeld- c.q. testbestanden.

Het beheer van de RGS brugstaat is ondergebracht bij STIPAC, een samenwerkingsverband tussen DOCCO en GBNED.
Naar RGS brugstaat initiatief

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED

Terug

Gerelateerde berichten

UBL-RGS pilot [11-05-2020]