Boekhoudplaza.nl

RGS Toepassingen

RGS brugstaat: van boekhouding naar winstaangifte IB en VPB

Plaatsingsdatum 13-05-2020
Berichtdatum mei 2020

XML standaard voor het eenvoudig uitwisselen van grootboeksaldi op basis van RGS

Vanuit menig boekhoudpakket worden financiële cijfers aangeleverd voor de winstaangifte IB en VPB. Er zijn inmiddels al meerdere leveranciers van boekhoudpakketten en fiscale aangiftepakketten die onderling gegevens uitwisselen. En ook RGS wordt hiervoor al ingezet. Daar tegenover zijn er ook de nodige leveranciers van boekhoudsoftware die vanuit hun pakket geen cijfers digitaal aanleveren om direct op te nemen in de winstaangifte van fiscale aangiftesoftware IB en VPB.

In nauw overleg met betrokken softwareleveranciers is nu een ‘standaard koppelvlak’ gedefinieerd om gegevens vanuit boekhoudsoftware op basis van RGS, al dan niet via een API, over te zetten naar fiscale aangiftesoftware. Zodat alle leveranciers (van boekhoud- en fiscale aangiftesoftware) een uniforme oplossing hebben voor het automatisch aanleveren van cijfers voor de winstaangifte.

Partijen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van de RGS brugstaat zijn:

  1. Leveranciers van Fiscale aangiftesoftware: AFAS Software, Fiscaal-Online.nl, Reed Business, Tecknow, Unit4, Visionplanner en Wolters Kluwer.
  2. Leveranciers van boekhoudsoftware: Exact, Minox, Twinfield en Yuki. 
  3. De Belastingdienst.

Beschikbare documenten RGS brugstaat

  1. Beschrijving van de uitwerking;
  2. RGS-schema;
  3. Versiebeheer;
  4. Voorbeeld- c.q. testbestanden.

Naar RGS brugstaat initiatief

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED

Terug

Gerelateerde berichten

UBL-RGS pilot [11-05-2020]