Boekhoudplaza.nl

RGS Toepassingen

RGS als aansluiting tussen de online boekhouding en het winstdeel van de aangifte Inkomstenbelasting bestemd voor eenmanszaken

Plaatsingsdatum 12-03-2022
Berichtdatum Maart 2022

Ondernemers in staat stellen om makkelijk en foutloos aangifte te doen

De Belastingdienst wil gebruikmaken van de mogelijkheden om ondernemers via hun eigen administratie makkelijk aangifte te laten doen. Daarom zet de Belastingdienst stappen naar een aaneengesloten administratieve keten, die zo goed mogelijk aansluit bij de praktijk van ondernemers. Dit doen we samen met ondernemers, fiscaal dienstverleners, softwareontwikkelaars, banken en andere (semi-) overheden.

Automatische Winstaangifte
De Belastingdienst ontwikkelde daarom een module die een aansluiting maakt tussen de online boekhouding van de ondernemer en het winstdeel van de aangifte Inkomstenbelasting bestemd voor eenmanszaken (zzp’ers): de Automatisch Winstaangifte.

Het zelf doen van de aangifte Inkomstenbelasting en specifiek het winstdeel daarvan wordt gezien als lastig en levert onzekerheid en vragen bij de ondernemer op. De aanbieder van boekhoudsoftware levert met het implementeren van de module een aanzienlijke toegevoegde waarde voor ondernemers die zelf de aangifte Inkomstenbelasting doen.

De module is voorzien van toelichtende teksten en leidt de ondernemer door het hele proces van aangifte heen. De initiële implementatie wordt door de eerste softwareontwikkelaars, die meewerken, als laagdrempelig en relatief eenvoudig ervaren en de jaarlijkse updates vragen nog minder werk.

Voordelen voor gebruikers
Voor eenmanszaken wordt hiermee het zelf afhandelen van het aangifteproces Inkomstenbelasting via het portaal “Mijn Belastingdienst” eenvoudiger en efficiënter. Eenmanszaken die gebruik maken van boekhoudsoftware die de module heeft geïmplementeerd, kunnen met de module het winstdeel van de aangifte Inkomstenbelasting eenvoudig samenstellen.

Voordelen voor softwareontwikkelaars
Softwareleveranciers breiden de functionaliteit van hun software uit met een krachtige feature, terwijl slechts een beperkte ontwikkel-, kennis- en supportinspanning nodig is. Voor het deel van hun klanten dat nu zelf aangifte Inkomstenbelasting doet en voldoet aan de voorwaarden, zal het winstdeel van de aangifte voltooien een verademing zijn. Door het gemak en de zekerheid die de combinatie van online boekhouden en de module Automatische Winstaangifte biedt, zullen klanten het totaalpakket beter waarderen. Voldoen aan fiscale eisen is tenslotte een van de hoofdmotieven om gebruik te maken van boekhoudsoftware.

Hoe werkt de Automatische Winstaangifte
De module neemt de begin- en eindsaldo’s van het volledige grootboek uit het boekhoudpakket over, controleert deze, vertaalt ze naar fiscale jaarcijfers en rondt ze af in het voordeel van de gebruiker. Een voorwaarde daarbij is wel dat het grootboek wordt aangeboden in de vorm van een RGS Brugstaat. Ook is er de mogelijkheid om vaste gegevens, zoals de bedrijfsnaam of restwaarde van de activa over te nemen en daarmee voor in te vullen. Waar nodig wordt gevraagd om aanvullingen en toelichtingen. Als eindresultaat wordt een XML bericht gemaakt dat door de gebruiker lokaal opgeslagen wordt. Wanneer dit bericht wordt geüpload in de aangifte Inkomstenbelasting op “Mijn Belastingdienst” is het complete winstdeel van de aangifte inkomstenbelasting ingevuld. Anders dan bij de vooraf ingevulde gegevens (VIA) bij burgers zijn voor ondernemers de gegevens die in het winstdeel zijn geüpload, niet mutabel. Wil een gebruiker toch nog gegevens wijzigen dan dient hij/zij dit in de boekhoudsoftware te doen en vervolgens opnieuw met de module een winstdeelbestand te maken en te uploaden. Hierdoor blijft er aansluiting tussen het grootboek en de aangifte.

Wie kunnen gebruik maken van boekhoudsoftware met Automatische Winstaangifte?
Er zijn criteria opgesteld waar ondernemers aan moeten voldoen, zoals het uitoefenen van een eenmansbedrijf, geen personeel in dienst hebben, geen zakelijk onroerend goed, geen landbouwvrijstelling, etc. Dit is gedaan om de module Automatische Winstaangifte eenvoudig te houden. Hierdoor is het voor een aantal sectoren en in een aantal situaties nog niet mogelijk om gebruik te maken van de module. De Belastingdienst stelt zichzelf tot doel om de lijst de komende jaren uit te breiden. Bekijk de volledige lijst met criteria op de website van de Belastingdienst.

Informatie voor softwareontwikkelaars
Als een softwareontwikkelaar de module Automatische Winstaangifte wil implementeren of is er behoefte aan meer informatie over de module? Kijk dan op obd.belastingdienst.nl, speciaal bedoeld voor softwareontwikkelaars. Al geregistreerd? Dan kan via de ODB-site via het onderwerp "Financieel" direct ingelogd worden op het onderdeel module Automatische Winstaangifte.


Zie ook de Podcast van De Ondernemer "Hoe je als ondernemer sneller en slimmer belastingaangifte kunt doen",3 maart 2022
  

Bronvermelding Belastingdienst
Internet URL Belastingdienst

Terug