Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Vooruitontvangen op bestellingen dubbel aanwezig

Plaatsingsdatum 23-06-2022
Berichtdatum 23 juni 2022

Vooruitontvangen op bestellingen (kortlopend) is onder kortlopende schulden aanwezig onder zowel "BSchVob (1209040) Vooruit ontvangen op bestellingen" als onder "BSchCre (1203000) Schulden aan leveranciers en handelskredieten". Daarna ook nog aanwezig onder BLas (8) Langlopende schulden. Deze laatste gesplist in Hoofdsom en cumulatieve aflossing. 

Graag duidelijkheid over deze dubbele opnamen. In welke sitiaties gebruik je nu welke rekeningen?

Reactie SBR/RGS programma (23--6-2022):

"Op basis van de indeling in de SBR rapportages is deze onderverdeling inzake Langlopend en Kortlopend opgenomen".
(met een voorbeeld van de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening).

"Daarnaast is het een juiste conclusie dat onder "Schulden aan leveranciers en handelskredieten" ook de 
code BSchCreVbk "Vooruitontvangen op bestellingen" is opgenomen. Dit is al zo, in ieder geval, vanaf RGS 3.0.
Ontstaan hiervan is mij niet geheel duidelijk, maar ik kan mij voorstellen dat hiermede een keuze (ja of nee wegens materialiteit) heeft aangeboden, dan wel wellicht de situatie dat er al een factuur is ontvangen, en verwerkt in de crediteurenadministratie, maar de goederen nog niet zijn afgeleverd".

Reactie Gerard Bottemanne, GBNED (23-6-2022):

Bedankt voor de toelichting op Langlopend en kortlopend. Daar zal ik naar verwijzen. 

Wat betreft kortlopend is me duidelijk in welke situatie dit toepasbaar kan zijn. 

Voor de situatie die je zelf noemt “dat er al een factuur is ontvangen, en verwerkt in de crediteurenadministratie, maar de goederen nog niet zijn afgeleverd” gelden andere rekeningen volgens mij, zie:
https://www.boekhoudplaza.nl/wiki_uitleg/44&bronw=1/RGS_en_Handelsgoederen_onderweg_zowel_inkoop_als_verkoop_boeken.htm.

Blijft de vraag waarom “Vooruitontvangen op bestellingen” aanwezig onder zowel "BSchVob (1209040) Vooruit ontvangen op bestellingen" als onder "BSchCre (1203000) Schulden aan leveranciers en handelskredieten".
Beiden kortlopend en dezelfde rekening “Vooruitontvangen op bestellingen”.

Mijn vraag is na te gaan of geen sprake is van dubbelloop en zo nee aan te geven voor welke situaties de oplossingen dan gelden.
(open inhoudelijk).
  

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug