Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Handelsgoederen onderweg en de juiste tussenrekeningen

Plaatsingsdatum 25-02-2023
Berichtdatum 25 februari 2023

Inkopen
Op niveau 4 is er de tussenrekening inkopen en op niveau 5 tussenrekening nog te ontvangen goederen en nog te ontvangen facturen. Waarbij deze laatste rekeningen toegewezen zijn aan Woningcorporaties. Wij vinden het logischer als deze laatste 2 rekeningen op niveau 4 aanwezig zijn en dan niet toegewezen aan woningcorporaties. Er is p.s.v.r. sprake van rekeningen en niet van mutaties.

Verkopen
Op niveau 4 is er de tussenrekening verkopen en op niveau 5 tussenrekening nog te verzenden goederen en nog te factureren. Waarbij deze laatste rekeningen toegewezen zijn aan Woningcorporaties. Wij vinden het logischer als deze laatste 2 rekeningen op niveau 4 aanwezig zijn en dan niet toegewezen aan woningcorporaties. Er is p.s.v.r. sprake van rekeningen en niet van mutaties.

Zie Wiki RGS en Handelsgoederen onderweg, zowel inkoop als verkoop, boeken.

Onoverzichtelijk
Bovenstaande is één van de voorbeelden waarbij niveau 4 en 5 door elkaar loopt. In die zin dat niveau 5 ook is gebruikt voor rekeningen i.p.v. alleen mutaties waarvoor niveau 5 is bedoeld. En anderzijds zien we dat dergelijke standaard rekeningen exclusief aan woningcorporaties zijn toegewezen.

Daarom is voor RGS MKB besloten RGS niveau 5 niet meer te gebruiken en woningcorporaties niet mee te nemen. 
Aandachtspunten zijn dan wel:

  1. Nagaan welke rekeningen op niveau 5 opgenomen gaan worden op niveau 4;
  2. Nagaan welke rekeningen onterecht exclusief zijn toegewezen aan woningcorporaties en andersom.
Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug