Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

RGS en jaarrekeningmodellen voor verengingen en stichtingen

Plaatsingsdatum 10-07-2023
Berichtdatum 10 juli 2023

We hebben begrepen dat modellen voor de jaarrekening opgenomen zijn in de Nederlandse Taxonomie (NL Taxonomie) onder verantwoordelijkheid van de KVK. Waarbij de RJ zorgdraagt voor een verwijzing naar relevante wetgeving per post.

De eerste algemene vraag aan de KVK is of er voor eindgebruikers (inclusief accountants- en administratiekantoren) een vindplaats is voor alle modellen die voor jaarrekeningen van toepassing kunnen zijn voor de verschillende rechtsvormen (inclusief verenigingen, stichtingen en coöperaties). Dit naast het Besluit modellen jaarrekening. En dan met name gericht op het MKB (de primaire doelgroep van RGS MKB).

Zie nieuwsbericht "RGS en jaarrekeningmodellen voor vereniging en stichting: vragen aan de KVK en RJ moeten duidelijkheid geven".
   
Met alle vragen aan de KVK en RJ.
  

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug