Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Jaarrekening en organisaties zonder winststreven (OZW) en Leden

Plaatsingsdatum 15-07-2023
Berichtdatum 15 juli 2023

In relatie tot de Jaarrekening OZW is Ledenbetalingen  toegevoegd in RGS 3.3 op een andere plaats dan mogelijk verwacht. Uitleg van de RGS beheergroep lijkt nodig.

Volgens de Nederlandse Taxonomie (NT) kent de Jaarrekening voor organisaties zonder winststreven (OZW) de volgende onderverdeling in de W&V van totaal van baten, grotendeels parallel lopend met de onderverdeling van de "Overige bedrijfsopbrengsten" in RGS:

 1. WOvbLpd - Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten;
 2. WOvbOrs - Subsidiebaten;
 3. WOvbSpd - Sponsorbijdragen;
 4. WOvbBue - Baten en giften uit fondsenwerving;
 5. WOvbSgb - Bijdragen van donateurs.
 6. WLbe - Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten).

Hiernaast kennen we dan "Andere baten"als restpost.

Opmerkelijk is dat ledenbetalingen een eigen groep op RGS niveau 2 kent "WLbe" en geen onderdeel is van Wovb, zoals daarvoor genoemd. WLbe kent vervolgens WLbeLbv en WLbeLbvLbv. 

Vanuit RGS MKB zouden we ledenbetalingen opnemen als:

 • WOvbLbe Ledenbetalingen;
  Met daaronder WOvbLbeLbe.

Oftwel volledig overeenkomstig de onderverdeling van de NT.

Wel aanwezig, maar niet genoemd in de NT zijn de volgende RGS groepen:

 1. WObvBug - Baten uit gezamenlijke acties;
  Met daaronder 8 RGS rekeningen.
 2. WOvbBua - Baten uit acties van derden; 
  Met daaronder 8 RGS rekeningen.

Vanuit de RGS beheergroep is duidelijkheid gewenst over het volgende:

 1. Ontbreken de modellen OZW en OZW-klein in de RGS Taxonomie?
  Deze zijn in elk geval aanwezig in de NL Taxonomie en er ook specifiek RGS codes voor zijn.
   
 2. Waarom is in RGS 3.3 Ledenbetalingen toegevoegd onder een eigen groep WLbe en niet, conform de eerder genoemde groepen, WOvbLbe? Zodat er een consistent geheel ontstaat.

 3. Voor welke rapportages dienen de groepen WObvBug en WOvbBua?

Dit punt hangt tevens samen met het punt "RGS en jaarrekeningmodellen voor verengingen en stichtingen". 

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug