Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen > Impairment

Impairment betekent letterlijk 'beperking'.
Een 'impairment test' is een onderzoek naar bijzondere waardevermindering (oftewel een beperking van de waarde).
Een impairment test kan betrekking hebben op de waarde van Goodwill (onderdeel van immateriële vaste activa) of Materiële vaste activa.
Zie ook Wikipedia.

Voor deelnemingen, die vallen onder BW2 titel 9, wordt jaarlijks nagegaan of de waarde daarvan duurzaam lager is dan de boekwaarde op dat moment. Als dit laatste het geval is wordt een waardevermindering geboekt. Bij een stijging van de waarde van de deelneming kan eventueel later sprake zijn van een waardevermeerdering. De afboeking a.g.v. de waardevermindering wordt dan weer ongedaan gemaakt.
Zie ook RGS en deelneming in een vennootschap.