Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen > Historische kostprijs

De historische kostprijs is de meest toegepaste waarderingsgrondslag. 
Uitgangspunt is dan de oorspronkelijke prijs op de inkoopmarkt.
Als het gaat om goederen of diensten die zijn ingekocht is de historische kostprijs gelijk aan de inkoopprijs en de daarbij noodzakelijk gemaakte bijkomende kosten. Bij zelf vervaardigen van een actief is de historische kostprijs gelijk aan de vervaardigingsprijs. Deze laatste is opgebouwd uit arbeid, materiaal (grondstoffen) en een vergoeding voor de inzet van productiemiddelen. 

Zie ook waarderingsgrondslagen.