Boekhoudplaza.nl

RGS Toepassingen

Onderstaand enkele toepassingsmogelijkheden met RGS:

RGS vaste activastaat: vanuit de boekhouding vaste activagegevens aanleveren op basis van RGS (23-05-2022)
De RGS vaste activastaat is bedoeld om gegevens van de immateriële- en materiële vaste vanuit de boekhouding in een uniform formaat aan te leveren aan andere toepassingen. Denk aan de winstaangifte (IB en VPB), jaarrekening en kredietrapportage. Dat betekent geen gegevens meer handmatig overnemen.

AWA: RGS als aansluiting tussen de online boekhouding en de aangifte Inkomstenbelasting (12-03-2022)
De Belastingdienst wil gebruikmaken van de mogelijkheden om ondernemers via hun eigen administratie makkelijk aangifte te laten doen. De Belastingdienst ontwikkelde daarom een module die een aansluiting maakt tussen de online boekhouding van de ondernemer en het winstdeel van de aangifte Inkomstenbelasting bestemd voor eenmanszaken (zzp’ers): de Automatisch Winstaangifte (AWA). Met behulp van RGS.

RGS REST API (12-04-2021)
Op GitHub is door Jurien Vegter een REST API voor het Referentie Grootboek Schema (RGS) gepublceerd. De API biedt uitgebreide selectiemogelijkheden op RGS versie en filters als zzp, eenmanszaak (VOF). Ook is rekening gehouden met de RGS MKB editie van Boekhoudplaza.nl

Rapporteren aan het CBS met RGS (13-05-2020)
U kunt straks voor uw MKB bedrijf de gegevens uit uw financiële administratie uploaden naar het CBS om de vragenlijst van de Productiestatistiek in te vullen. Voorwaarde is dat de financiële administratie van uw bedrijf gekoppeld is aan het Referentie GrootboekSchema (RGS).

RGS brugstaat: standaard koppelvlak om vanuit de boekhouding cijfers aan te leveren op basis van RGS (13-05-2020)
De RGS brugstaat is een uniforme oplossing voor het automatisch aanleveren van cijfers uit het grootboek t.b.v. rapportages.

RGS als rekening referentie in de XML Auditfiles (12-05-2020)
Met behulp van Auditfiles is het de bedoeling om de gegevens uit administratieve systemen te kunnen uitwisselen via standaard formaten. Er is sprake van open standaards die voor iedereen beschikbaar zijn gesteld. RGS maakt onderdeel uit van enkele auditfile soorten.

In het ARCHIEF vindt u alle berichten van de soort RGS Toepassingen.