Boekhoudplaza.nl

RGS Toepassingen

UBL-RGS pilot

Plaatsingsdatum 11-05-2020
Berichtdatum Mei 2020

De vraag is of UBL (standaard voor elektronisch factureren) gekoppeld kan worden aan RGS én of daarmee een efficiënte oplossing bereikt kan worden om een automatische journaalpost tot stand te brengen? Om antwoord te krijgen op deze vragen is (in 2015) het initiatief "UBL-RGS pilot" gestart vanuit de UBL Ketentest.

De UBL-RGS pilot is een verkenning of een koppeling tussen UBL en RGS automatisch boeken van inkomende facturen kan bevorderen.

De uitvoering van een UBL-RGS pilot kent concreet de volgende doelen:

  1. Aantonen dat RGS-codering opgenomen kan worden binnen UBL bij het aanmaken van UBL-facturen;
  2. Aantonen dat inkoopfacturen in UBL automatisch geboekt kunnen worden op basis van RGS-codering;
  3. Nagaan of bovenstaande efficiënt genoeg is om in de praktijk breed te omarmen en verder uit te werken;
  4. Nagaan welke aandachtspunten aan de orde zijn bij een koppeling tussen UBL en RGS; zowel voor leveranciers van softwaresystemen als voor de gebruikers daarvan.

Meer over de UBL-RGS pilot.

 

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Terug