Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

RGS en financial lease

Plaatsingsdatum 14-11-2020
Berichtdatum 13 november 2020

Uit genoemde boekingen blijken een tweetal aandachtspunten c.q. vragen, te weten:

  1. De RGS-code “BLasFlvCla - Cumulatie aflossingen” bevat als lange omschrijving “Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen”. Dat laatste is niet juist.

  2. Wanneer wordt geboekt op “Rentelasten leaseverplichtingen” en wanneer op “Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing” (WFbeRflRfl).

    In ons geval hebben wij de rente geboekt op “Rentelasten leaseverplichtingen” omdat de rentelasten apart in rekening worden gebracht. Wij gaan er vanuit dat als de rentelasten begrepen zitten in de afzonderlijke lease termijnen, en dus niet afzonderlijk in rekening wordt gebracht, sprake is van de RGS-code “Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing” (WFbeRflRfl). In dat laatste geval blijkt de rente dus niet uit de periodieke leasenota en moet deze zelf berekend worden en geboekt worden op betreffende rekening. Wij nemen aan op basis van de contante waarde van alle te betalen lease termijnen. Deze contante waarde wordt volgens ons dan ook geboekt als vaste activa waarop afschreven worden. Een bevestiging en voorbeeld van dit laatste is zeer gewenst.
       
  3. Op welke rekening behoren de eenmalige kosten geboekt te worden ingeval van een financiële leaseovereenkomst.

    Is dit de door ons gekozen rekening “Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering” of welke rekening anders? We hebben hierover geen toelichting gevonden in het RGS-schema.
Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug