Boekhoudplaza.nl

Nieuws

RGS in de boekhouding: financial en operational leasing

Plaatsingsdatum 14-11-2020
Berichtdatum 14 november 2020

Deze casus gaat in op de registratie van leaseverplichtingen via een boekhoudpakket op basis van RGS. Er is onderscheid tussen financiële leasing en operationele leasing.

Operational leasing
Operationele leasing wordt meestal niet op de balans getoond, maar in de toelichting bij de jaarrekening wordt vermeld welke leaseverplichtingen de onderneming is aangegaan. In de resultatenrekening worden de leasetermijnen als kostenpost opgenomen. Operationele leasing beschouwen we, net als financial leasing, als logisch onderdeel van een verplichtingenregistratie, zoals uitgewerkt in onze eerdere blog “Doet uw boekhoudpakket dat ook: verplichtingen registreren met 10 voordelen”. Op deze wijze is voor de verslaggeving gelijk inzicht in de anders “niet op de balans opgenomen verplichtingen”.

Financial leasing registreren
Financiële leasing wordt vastgelegd in de boekhouding tegen de aanschafwaarde. Vastleggen vindt in de regel plaats via onder meer een vaste activa registratie. Financial leasing is ook een logisch onderdeel van een verplichtingenregistratie zoals hiervoor genoemde bij operational leasing.

Financiële leasing wordt dus in de boekhouding vastgelegd in zowel de vaste activa administratie als de verplichtingenregistratie, met als resultante totaalsaldi in het grootboek op zowel de balans al de W&V rekening.

Leasetermijnen
Te betalen leasetermijnen worden in de regel verdeeld naar:

  • Een aflossingscomponent. Deze wordt dan als leaseverplichting opgenomen op de balans onder “langlopende schulden” (exclusief de rentecomponent).
  • Een rentecomponent. Deze wordt gedurende looptijd geboekt als kosten op de W&V-rekening.

RGS biedt de mogelijkheid om zowel operational lease als financial lease te registreren.

Naar casus RGS en Leasing, financial- en operational lease.

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug