Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

RGS en Negatieve Goodwill

Plaatsingsdatum 15-10-2021
Berichtdatum 15 oktober 2021

BLasNegBrw (0705010) Bruto waarde negatieve goodwill staat als C(credet). BLasNegCbd (0705015) Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht staat ook als C(credit). Moet dit laatste geen D(ebet) zijn?

Ons advies blijft om te zorgen voor adequate boekingsvoorbeelden van de RGS-codes. 
Dat voorkomt wellicht bovenstaande vragen.

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug