Boekhoudplaza.nl

Nieuws en blogs

RGS MKB wil graag in de pas blijven lopen met SBR RGS: dat vraagt wel om betere medewerking vanuit het SBR programma

Plaatsingsdatum 11-06-2024
Berichtdatum 11 oktober 2024

Vanuit RGS MKB wordt regelmatig melding gemaakt van onvolkomenheden in het standaard RGS schema. In een aantal gevallen heeft dat geleid tot ook aanpassing van het standaard RGS schema. Denk aan nieuwe RGS codes, wijziging van bestaande RGS codes of RGS codes op inactief zetten.

Tijdens de implementatie van RGS 3.6 (januari 2024) binnen RGS MKB zijn opnieuw de nodige aandachtspunten geconstateerd, waaronder onvolkomenheden. Die zijn verwoord in een tweetal uitgebreide meldingen, medio januari 2024 doorgegeven aan het SBR programma, zie:

  1. Conversie 3.5 naar 3.6 binnen boekhoudplaza.nl en aandachtspunten voor SBR RGS;
  2. Conversie 3.5 naar 3.6 binnen boekhoudplaza.nl en Woningcorporaties.

Zo'n 5 maanden later (2 juni 2024) hebben we de voorzitters van de RGS expertgroep en de RGS beheergroep om de status gevraagd van de afhandeling per openstaand punt (t/m jan 2024) van RGS. Dat heeft niet geleid tot een inhoudelijk antwoord op onder andere bovenstaande punten.

Maar ook de nodige eerdere gemelde punten blijken nog voor een belangrijk deel open te staan binnen het SBR programma. Enkele opvallende punten zijn:

  • BEivFirExp, "Exportreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen"; nog even los van het feit dat vanuit het SBR programma geen enkele RGS code is gedocumenteerd we ons af of deze rekening louter bestemd is voor natuurlijke personen.

  • WOmzNohOlu "4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen buiten de EU". Deze rekening is opgenomen onder "Netto-Omzet", terwijl 4a verwijst naar de rubriek "Leveringen/diensten uit landen buiten de EU" van de Aangifte omzetbelasting.

  • BVrdOweGet "Gefactureerde termijnen onderhanden werk". Onderhanden werk wordt beschouwd als voorraad op de balans en wordt niet gefactureerd, zoals wel het geval is bij onderhanden projecten voor derden.

Dit is slechts een topje van de ijsberg.

Als RGS MKB willen we graag door en niets liever dan het standaard RGS schema (vanuit het SBR programama) als basis gebruiken. Dan is het wel voorwaarde dat die basis 100% in orde is.

Zie voor de meeste recente status van alle (ruim 40) openstaande punten RGS Niet ready.
  

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug