Boekhoudplaza.nl

Nieuws

ReferentieGrootboekSchema (RGS) casus Vaste activa en afschrijvingen

Plaatsingsdatum 31-03-2020
Berichtdatum 31 maart 2020

Onder de noemer "RGS casus" is nu een tweede document aanwezig om concreet weer te geven op welke wijze vaste activa en afschrijvingen gekoppeld kunnen worden aan corresponderende RGS-codes uit het Referentie Grootboek Schema. Met uitgewerkte journaalposten op grootboekniveau  Tevens bevat de paper enkele openstaande punten. 

De casus kent de volgende uitgangspunten:

 1. De vaste activa administratie is een sub administratie van het grootboek.
 2. Winst uit onderneming voor de aangifte IB (norm: aangifte 2019), gespecificeerd naar:
  a. Goodwill;
  b. Overige immateriële vaste activa;
  c. Gebouwen en terreinen;
  d. Machines en installaties;
  e. Overige materiële vaste activa.
 3. RGS-niveau 4 wordt beschouwd als niveau dat gebaseerd is op grootboekrekeningen.
 4. RGS-niveau 5 wordt beschouwd als niveau dat gebaseerd is op mutaties.

Er is een oplossing uitgewerkt voor “materiële vaste activa > machines en installaties”, waarbij het in eerste instantie de bedoeling is dat duidelijk is welke RGS-codes gekoppeld zijn aan de gebruikte grootboekrekeningen in relatie tot de vaste activa. 

Deze casus is in de zomer van 2019 voorgelegd aan de RGS-beheergroep. Daar is (nog) geen reactie van ontvangen.

Interessant in relatie tot vaste activa is ook brochure “Actuele kostprijs in de praktijk” (2017), uitgebracht door de NBA, gericht op vastgoed. Dit laatste staat als volgt aangeduid in de brochure: “Vanwege het specifieke karakter richt deze brochure zich primair op vastgoed, maar hij kan ook relevant zijn voor andere activa die op actuele kostprijs worden gewaardeerd”. Ons advies aan de NBA is om waar van toepassing ook de onderliggende boekingen in de administratie uit te werken en de daarvoor van toepassing zijnde koppelingen met RGS. Zo wordt de brug van boekhouding naar rapportage gelegd.  

Oproep
Opmerkingen, verdere input en andere oplossingsalternatieven (deze laatste mits volledig uitgewerkt) zijn van harte welkom.
Deze kunnen gemaild worden aan rgs@gbned.nl

Opvragen casus
RGS casus vaste activa en afschrijvingen (PDF).

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL https://www.boekhoudplaza.nl