Boekhoudplaza.nl

Nieuws

ReferentieGrootboekSchema (RGS): casus BTW

Plaatsingsdatum 06-03-2020
Berichtdatum 6 maart 2020

Onder de noemer "RGS casus" is nu een document aanwezig om concreet weer te geven op welke wijze (grootboek)rekeningen voor de BTW gekoppeld kunnen worden aan corresponderende RGS-codes uit het Referentie Grootboek Schema. Met uitgewerkte journaalposten op grootboekniveau voor meerdere scenario's. Tevens bevat de paper enkele openstaande punten.

De paper kent de volgende uitgangspunten:

 1. De BTW-aangifte (zowel periodiek als een eventuele suppletie) komt volledig tot stand vanuit de BTW-administratie binnen het betreffende boekhoudsysteem en dus niet handmatig op basis van het grootboek.
     
 2. De ICP-opgave (zowel periodiek als een eventuele suppletie) komt volledig tot stand vanuit de BTW-administratie binnen het betreffende boekhoudsysteem en dus niet handmatig op basis van het grootboek en eventueel de debiteurenadministratie.
      
 3. Voor audit doeleinden een relatie kunnen leggen tussen de omzetrekeningen in het grootboek en de corresponderende BTW op betreffende grootboekrekeningen.
      
 4. RGS-niveau 4 wordt beschouwd als niveau dat gebaseerd is op grootboekrekeningen.
     
 5. RGS-niveau 5 wordt beschouwd als niveau dat gebaseerd is op mutaties (waarbij op dit moment vanuit de RGS beheergroep geen eenduidige definitie van het begrip mutaties is gegeven en richtlijnen voor het gebruik van niveau 5 binnen RGS ontbreken).

Oplossingsalternatieven
Er zijn meerdere oplossingsalternatieven uitgewerkt - in de vorm van journaalposten - , waarbij het in eerste instantie de bedoeling is dat duidelijk is welke RGS-codes gekoppeld zijn aan de gebruikte grootboekrekeningen in relatie tot de BTW.

De oplossingsalternatieven zijn in de zomer van 2019 voorgelegd aan de RGS-beheergroep. Daar is tot op heden geen reactie van ontvangen. ZIe ook RGS niet ready: openstaande punten. Reden voor ons om (begin maart 2020) onderhavig document breder te verspreiden en reacties uit het veld te verzamelen, evenals voorstellen voor de te koppelen RGS-codes in de hierna opgenomen oplossingsalternatieven.

Oproep
Opmerkingen, verdere input en andere oplossingsalternatieven (deze laatste mits volledig uitgewerkt) zijn van harte welkom.
Deze kunnen gemaild worden aan rgs@gbned.nl

Opvragen
RGS casus: BTW (PDF).

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL https://www.boekhoudplaza.nl