Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS MKB

RGS MKB > Decimaal rekeningschema MKB

Selectie
rekeninggroepen tonen

MKB uitgebreid tonen

Naam uitgebreid tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF (EZ)
BV (Micro en klein)
Stichting / vereniging (SV)
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes (t/m niveau 4)


Implementatie RGS MKB
(Met schema in Csv/Excel en Json)
Eindgebruikers
Leveranciers boekhoudsoftware

[ 1 ] tot [ 26 ] van totaal [ 26 ] RGS codes, inclusief groepen
Rekening Naam rekening D / C Omslagcode RGS-code ZZP
EZ
BV
SV
Branche
RUBRIEK 1
17000 Overlopende passiva BSchOpa J J J J N.v.t.
17110 - Nog te betalen servicekosten      C BVorOvaNos BSchOpaNbs J+ J J J N.v.t.
17115 - Nog te betalen omzetbonificaties      C BSchOpaNom N.v.t.
17120 - Nog te betalen provisies      C BSchOpaNpr J+ J J J N.v.t.
17125 - Nog te betalen huren      C BSchOpaNbh J J J J N.v.t.
17130 - Nog te betalen vergoedingen      C BSchOpaNve J J J J N.v.t.
17135 - Nog te betalen bijdragen      C BSchOpaNbi N.v.t.
17140 - Nog te betalen personeelskosten      C BVorOvaVop BSchOpaNpe J J J N.v.t.
17145 - Nog te betalen huisvestingskosten      C BVorOvaVoh BSchOpaNhv J J J N.v.t.
17150 - Nog te betalen exploitatie- en machinekosten      C BVorOvaVem BSchOpaNee J J J N.v.t.
17155 - Nog te betalen verkoopkosten      C BVorOvaVov BSchOpaNvk J J J N.v.t.
17160 - Nog te betalen autokosten      C BVorOvaVak BSchOpaNak J J J N.v.t.
17162 - Nog te betalen transportkosten      C BVorOvaVtr BSchOpaNtk J J J N.v.t.
17165 - Nog te betalen kantoorkosten      C BVorOvaVok BSchOpaNkk J J J N.v.t.
17170 - Nog te betalen organisatiekosten      C BVorOvaVoo BSchOpaNok N.v.t.
17175 - Nog te betalen assurantiekosten      C BVorOvaVas BSchOpaNas J J J N.v.t.
17180 - Nog te betalen accountants- en advieskosten      C BVorOvaVae BSchOpaNaa J J N.v.t.
17182 - Nog te betalen administratiekosten      C BVorOvaVoa BSchOpaNad J+ J J J N.v.t.
17185 - Nog te betalen kosten fondsenwerving      C BVorOvaVkf BSchOpaNkf J N.v.t.
17201 - Nog te betalen andere kosten      C BVorOvaVan BSchOpaNtb J+ J+ J+ J+ N.v.t.
17210 - Nog te betalen rente      C BVorOvaTor BSchOpaTbr J+ J+ J+ J+ N.v.t.
17220 - Vooruitontvangen rente      C BVorOvaVbr BSchOpaVor J J J N.v.t.
17250 - Vooruitgefactureerde omzet      C BSchOpaVgo J J J J N.v.t.
17270 - Nog te betalen pensioenkosten      C BVorOvaPen BSchOpaPen N.v.t.
17290 - Overige overlopende passiva      C BVorOvaOoa BSchOpaOop J J J J N.v.t.
17310 - Nog te ontvangen facturen      C BSchOpaNto J+ J J J N.v.t.