Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS MKB

RGS MKB > Decimaal rekeningschema MKB

Selectie
rekeninggroepen tonen

MKB Uitgebreid tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF
BV (Micro en klein)
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes


[ 1 ] tot [ 14 ] van totaal [ 14 ] RGS codes
Rekening Naam rekening D / C Omslagcode RGS-code ZZP EZ BV + Branche
RUBRIEK 1
1210010 - Nog te ontvangen facturen overlopende passiva      C BSchOpaNto J J J N.v.t.
1210050 - Overige overlopende passiva overlopende passiva      C BVorOvaOoa BSchOpaOop J J J N.v.t.
1210055 - Nog te betalen servicekosten      C BVorOvaNos BSchOpaNbs J J J N.v.t.
1210090 - Nog te betalen vergoedingen overlopende passiva      C BSchOpaNve J J J N.v.t.
1210110 - Nog te betalen personeelskosten overlopende passiva      C BVorOvaVop BSchOpaNpe J J N.v.t.
1210120 - Nog te betalen huisvestingskosten overlopende passiva      C BVorOvaVoh BSchOpaNhv J J N.v.t.
1210130 - Nog te betalen exploitatie- en machinekosten overlopende passiva      C BVorOvaVem BSchOpaNee J J N.v.t.
1210140 - Nog te betalen verkoopkosten overlopende passiva      C BVorOvaVov BSchOpaNvk J J N.v.t.
1210150 - Nog te betalen autokosten overlopende passiva      C BVorOvaVak BSchOpaNak J J N.v.t.
1210170 - Nog te betalen kantoorkosten overlopende passiva      C BVorOvaVok BSchOpaNkk J J N.v.t.
1210190 - Nog te betalen assurantiekosten overlopende passiva      C BVorOvaVas BSchOpaNas J J N.v.t.
1210200 - Nog te betalen accountants- en advieskosten overlopende passiva      C BVorOvaVae BSchOpaNaa J N.v.t.
1210210 - Nog te betalen administratiekosten overlopende passiva      C BVorOvaVoa BSchOpaNad J J J N.v.t.
1210260 - Vooruitgefactureerde omzet      C BSchOpaVgo J J J N.v.t.