Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak
BV

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 3857 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv BW2 Omslagcode D/C Branche
B BALANS 0 1      
W WINST- EN VERLIESREKENING 0 1      
BIva Immateriële vaste activa 1 2 A     N.v.t.
BIvaKou Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101000 3 A.A     N.v.t.
BIvaKouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 101010 4 A.A.A D N.v.t.
BIvaKouVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 101010.1 5 A.A.A010 D N.v.t.
BIvaKouVvpInv   > Investeringen 101010.2 5 A.A.A020 D N.v.t.
BIvaKouVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 101010.3 5 A.A.A030 D N.v.t.
BIvaKouVvpDes   > Desinvesteringen 101010.4 5 A.A.A040 C N.v.t.
BIvaKouVvpDda   > Afstotingen 101010.5 5 A.A.A050 C N.v.t.
BIvaKouVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 101010.6 5 A.A.A080 D N.v.t.
BIvaKouVvpOvm   > Overige mutaties 101010.7 5 A.A.A090 D N.v.t.
BIvaKouCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 101020 4 A.A.B C N.v.t.
BIvaKouCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 101020.1 5 A.A.B010 C N.v.t.
BIvaKouCaeAfs   > Afschrijvingen 101020.2 5 A.A.B020 C N.v.t.
BIvaKouCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 101020.3 5 A.A.B030 D N.v.t.
BIvaKouCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 101020.4 5 A.A.B040 C N.v.t.
BIvaKouCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 101020.5 5 A.A.B050 D N.v.t.
BIvaKouCuh - Cumulatieve herwaarderingen 101030 4 A.A.C D N.v.t.
BIvaKouCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 101030.1 5 A.A.C010 D N.v.t.
BIvaKouCuhHer   > Herwaarderingen 101030.2 5 A.A.C020 D N.v.t.
BIvaKouCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 101030.3 5 A.A.C030 C N.v.t.
BIvaKouCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 101030.4 5 A.A.C040 C N.v.t.
BIvaKoo Kosten van ontwikkeling 102000 3 A.B     N.v.t.
BIvaKooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 102010 4 A.B.A D N.v.t.
BIvaKooVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 102010.1 5 A.B.A010 D N.v.t.
BIvaKooVvpInv   > Investeringen 102010.2 5 A.B.A020 D N.v.t.
BIvaKooVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 102010.3 5 A.B.A030 D N.v.t.
BIvaKooVvpDes   > Desinvesteringen 102010.4 5 A.B.A040 C N.v.t.
BIvaKooVvpDda   > Afstotingen 102010.5 5 A.B.A050 C N.v.t.
BIvaKooVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 102010.6 5 A.B.A080 D N.v.t.
BIvaKooVvpOvm   > Overige mutaties 102010.7 5 A.B.A090 D N.v.t.
BIvaKooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 102020 4 A.B.B C N.v.t.
BIvaKooCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 102020.1 5 A.B.B010 C N.v.t.
BIvaKooCaeAfs   > Afschrijvingen 102020.2 5 A.B.B020 C N.v.t.
BIvaKooCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 102020.3 5 A.B.B030 D N.v.t.
BIvaKooCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 102020.4 5 A.B.B040 C N.v.t.
BIvaKooCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 102020.5 5 A.B.B050 D N.v.t.
BIvaKooCuh - Cumulatieve herwaarderingen 102030 4 A.B.C D N.v.t.
BIvaKooCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 102030.1 5 A.B.C010 D N.v.t.
BIvaKooCuhHer   > Herwaarderingen 102030.2 5 A.B.C020 D N.v.t.
BIvaKooCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 102030.3 5 A.B.C030 C N.v.t.
BIvaKooCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 102030.4 5 A.B.C040 C N.v.t.
BIvaCev Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106000 3 A.C     N.v.t.
BIvaCevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 106010 4 A.C.A D N.v.t.
BIvaCevVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 106010.1 5 A.C.A010 D N.v.t.
BIvaCevVvpInv   > Investeringen 106010.2 5 A.C.A020 D N.v.t.
BIvaCevVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 106010.3 5 A.C.A030 D N.v.t.
BIvaCevVvpDes   > Desinvesteringen 106010.4 5 A.C.A040 C N.v.t.
BIvaCevVvpDda   > Afstotingen 106010.5 5 A.C.A050 C N.v.t.
BIvaCevVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 106010.6 5 A.C.A080 D N.v.t.
BIvaCevVvpOvm   > Overige mutaties 106010.7 5 A.C.A090 D N.v.t.
BIvaCevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 106020 4 A.C.B C N.v.t.
BIvaCevCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 106020.1 5 A.C.B010 C N.v.t.
BIvaCevCaeAfs   > Afschrijvingen 106020.2 5 A.C.B020 C N.v.t.
BIvaCevCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 106020.3 5 A.C.B030 D N.v.t.
BIvaCevCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 106020.4 5 A.C.B040 C N.v.t.
BIvaCevCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 106020.5 5 A.C.B050 D N.v.t.
BIvaCevCuh - Cumulatieve herwaarderingen 106030 4 A.C.C D N.v.t.
BIvaCevCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 106030.1 5 A.C.C010 D N.v.t.
BIvaCevCuhHer   > Herwaarderingen 106030.2 5 A.C.C020 D N.v.t.
BIvaCevCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 106030.3 5 A.C.C030 C N.v.t.
BIvaCevCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 106030.4 5 A.C.C040 C N.v.t.
BIvaGoo Goodwill 107000 3 A.D     N.v.t.
BIvaGooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 107010 4 A.D.A D N.v.t.
BIvaGooVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 107010.1 5 A.D.A010 D N.v.t.
BIvaGooVvpInv   > Investeringen 107010.2 5 A.D.A020 D N.v.t.
BIvaGooVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 107010.3 5 A.D.A030 D N.v.t.
BIvaGooVvpDes   > Desinvesteringen 107010.4 5 A.D.A040 C N.v.t.
BIvaGooVvpDda   > Afstotingen 107010.5 5 A.D.A050 C N.v.t.
BIvaGooVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 107010.6 5 A.D.A080 D N.v.t.
BIvaGooVvpOvm   > Overige mutaties 107010.7 5 A.D.A090 D N.v.t.
BIvaGooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 107020 4 A.D.B C N.v.t.
BIvaGooCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 107020.1 5 A.D.B010 C N.v.t.
BIvaGooCaeAfs   > Afschrijvingen 107020.2 5 A.D.B020 C N.v.t.
BIvaGooCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 107020.3 5 A.D.B030 D N.v.t.
BIvaGooCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 107020.4 5 A.D.B040 C N.v.t.
BIvaGooCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 107020.5 5 A.D.B050 D N.v.t.
BIvaGooCuh - Cumulatieve herwaarderingen 107030 4 A.D.C D N.v.t.
BIvaGooCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 107030.1 5 A.D.C010 D N.v.t.
BIvaGooCuhHer   > Herwaarderingen 107030.2 5 A.D.C020 D N.v.t.
BIvaGooCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 107030.3 5 A.D.C030 C N.v.t.
BIvaGooCuhAvg   > Aanpassingen van de goodwill als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva en veranderingen in de waarde ervan 107030.5 5 A.D.C035 D N.v.t.
BIvaGooCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 107030.4 5 A.D.C040 C N.v.t.
BIvaVoi Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109000 3 A.E     N.v.t.
BIvaVoiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 109010 4 A.E.A D N.v.t.
BIvaVoiVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 109010.1 5 A.E.A010 D N.v.t.
BIvaVoiVvpInv   > Investeringen 109010.2 5 A.E.A020 D N.v.t.
BIvaVoiVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 109010.3 5 A.E.A030 D N.v.t.
BIvaVoiVvpDes   > Desinvesteringen 109010.4 5 A.E.A040 C N.v.t.
BIvaVoiVvpDda   > Afstotingen 109010.5 5 A.E.A050 C N.v.t.
BIvaVoiVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 109010.6 5 A.E.A080 D N.v.t.
BIvaVoiVvpOvm   > Overige mutaties 109010.7 5 A.E.A090 D N.v.t.
BIvaVoiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 109020 4 A.E.B C N.v.t.
BIvaVoiCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 109020.1 5 A.E.B010 C N.v.t.
BIvaVoiCaeAfs   > Afschrijvingen 109020.2 5 A.E.B020 C N.v.t.
BIvaVoiCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 109020.3 5 A.E.B030 D N.v.t.
BIvaVoiCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 109020.4 5 A.E.B040 C N.v.t.
BIvaVoiCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 109020.5 5 A.E.B050 D N.v.t.
BIvaVoiCuh - Cumulatieve herwaarderingen 109030 4 A.E.C D N.v.t.
BIvaVoiCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 109030.1 5 A.E.C010 D N.v.t.
BIvaVoiCuhHer   > Herwaarderingen 109030.2 5 A.E.C020 D N.v.t.
BIvaVoiCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 109030.3 5 A.E.C030 C N.v.t.
BIvaVoiCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 109030.4 5 A.E.C040 C N.v.t.
BIvaBou Bouwclaims 105000 3 A.K     Wonen
BIvaBouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouwclaims 105010 4 A.K.A D Wonen
BIvaBouVvpBeg   > Beginbalans bouwclaims 105010.1 5 A.K.A010 D Wonen
BIvaBouVvpInv   > Investeringen bouwclaims 105010.2 5 A.K.A020 D Wonen
BIvaBouVvpAdo   > Aankopen door overnames bouwclaims 105010.3 5 A.K.A030 D Wonen
BIvaBouVvpDes   > Desinvesteringen bouwclaims 105010.4 5 A.K.A040 C Wonen
BIvaBouVvpDda   > Desinvesteringen door afstotingen bouwclaims 105010.5 5 A.K.A050 C Wonen
BIvaBouVvpOmv   > Omrekeningsverschillen bouwclaims 105010.6 5 A.K.A080 D Wonen
BIvaBouVvpOvm   > Overige mutaties bouwclaims 105010.7 5 A.K.A090 D Wonen
BIvaBouCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims 105020 4 A.K.B C Wonen
BIvaBouCaeBeg   > Beginbalans bouwclaims 105020.1 5 A.K.B010 C Wonen
BIvaBouCaeAfs   > Afschrijvingen bouwclaims 105020.2 5 A.K.B020 C Wonen
BIvaBouCaeDca   > Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims 105020.3 5 A.K.B030 D Wonen
BIvaBouCaeWvr   > Waardeverminderingen bouwclaims 105020.4 5 A.K.B040 C Wonen
BIvaBouCaeTvw   > Terugneming van waardeverminderingen bouwclaims 105020.5 5 A.K.B050 D Wonen
BIvaBouCuh - Cumulatieve herwaarderingen bouwclaims 105030 4 A.K.C D Wonen
BIvaBouCuhBeg   > Beginbalans bouwclaims 105030.1 5 A.K.C010 D Wonen
BIvaBouCuhHer   > Herwaarderingen bouwclaims 105030.2 5 A.K.C020 D Wonen
BIvaBouCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen bouwclaims 105030.3 5 A.K.C030 C Wonen
BIvaBouCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen bouwclaims 105030.4 5 A.K.C040 C Wonen
BIvaOiv Overige immateriële vaste activa 110000 3 A.Z     N.v.t.
BIvaOivVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 110010 4 A.Z.A D N.v.t.
BIvaOivVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 110010.1 5 A.Z.A010 D N.v.t.
BIvaOivVvpInv   > Investeringen 110010.2 5 A.Z.A020 D N.v.t.
BIvaOivVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 110010.3 5 A.Z.A030 D N.v.t.
BIvaOivVvpDes   > Desinvesteringen 110010.4 5 A.Z.A040 C N.v.t.
BIvaOivVvpDda   > Afstotingen 110010.5 5 A.Z.A050 C N.v.t.
BIvaOivVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 110010.6 5 A.Z.A080 D N.v.t.
BIvaOivVvpOvm   > Overige mutaties 110010.7 5 A.Z.A090 D N.v.t.
BIvaOivCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 110020 4 A.Z.B C N.v.t.
BIvaOivCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 110020.1 5 A.Z.B010 C N.v.t.
BIvaOivCaeAfs   > Afschrijvingen 110020.2 5 A.Z.B020 C N.v.t.
BIvaOivCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 110020.3 5 A.Z.B030 D N.v.t.
BIvaOivCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 110020.4 5 A.Z.B040 C N.v.t.
BIvaOivCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 110020.5 5 A.Z.B050 D N.v.t.
BIvaOivCuh - Cumulatieve herwaarderingen 110030 4 A.Z.C D N.v.t.
BIvaOivCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 110030.1 5 A.Z.C010 D N.v.t.
BIvaOivCuhHer   > Herwaarderingen 110030.2 5 A.Z.C020 D N.v.t.
BIvaOivCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 110030.3 5 A.Z.C030 C N.v.t.
BIvaOivCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 110030.4 5 A.Z.C040 C N.v.t.
BMva Materiële vaste activa 2 2 B     N.v.t.
BMvaTer Terreinen 201000 3 B.A     N.v.t.
BMvaTerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 201010 4 B.A.A D N.v.t.
BMvaTerVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 201010.1 5 B.A.A010 D N.v.t.
BMvaTerVvpIna   > Investeringen 201010.2 5 B.A.A020 D N.v.t.
BMvaTerVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 201010.4 5 B.A.A030 D N.v.t.
BMvaTerVvpDes   > Desinvesteringen 201010.5 5 B.A.A040 C N.v.t.
BMvaTerVvpDda   > Afstotingen 201010.6 5 B.A.A050 C N.v.t.
BMvaTerVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 201010.7 5 B.A.A080 D N.v.t.
BMvaTerVvpOve   > Overboekingen 201010.8 5 B.A.A085 D N.v.t.
BMvaTerVvpOvm   > Overige mutaties 201010.9 5 B.A.A090 D N.v.t.
BMvaTerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 201020 4 B.A.B C N.v.t.
BMvaTerCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 201020.1 5 B.A.B010 C N.v.t.
BMvaTerCaeAfs   > Afschrijvingen 201020.2 5 B.A.B020 C N.v.t.
BMvaTerCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 201020.3 5 B.A.B030 D N.v.t.
BMvaTerCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 201020.4 5 B.A.B040 C N.v.t.
BMvaTerCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 201020.5 5 B.A.B050 D N.v.t.
BMvaTerCuh - Cumulatieve herwaarderingen 201030 4 B.A.C D N.v.t.
BMvaTerCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 201030.1 5 B.A.C010 D N.v.t.
BMvaTerCuhHer   > Herwaarderingen 201030.2 5 B.A.C020 D N.v.t.
BMvaTerCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 201030.3 5 B.A.C030 C N.v.t.
BMvaTerCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 201030.4 5 B.A.C040 C N.v.t.
BMvaBeg Bedrijfsgebouwen 202000 3 B.B     N.v.t.
BMvaBegVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 202010 4 B.B.A D N.v.t.
BMvaBegVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 202010.1 5 B.B.A010 D N.v.t.
BMvaBegVvpLie   > Investeringen 202010.4 5 B.B.A020 D N.v.t.
BMvaBegVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 202010.5 5 B.B.A030 D N.v.t.
BMvaBegVvpDes   > Desinvesteringen 202010.6 5 B.B.A040 C N.v.t.
BMvaBegVvpDda   > Afstotingen 202010.7 5 B.B.A050 C N.v.t.
BMvaBegVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 202010.8 5 B.B.A080 D N.v.t.
BMvaBegVvpOve   > Overboekingen 202010.9 5 B.B.A085 D N.v.t.
BMvaBegVvpOvm   > Overige mutaties 202010.10 5 B.B.A090 D N.v.t.
BMvaBegCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 202020 4 B.B.B C N.v.t.
BMvaBegCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 202020.1 5 B.B.B010 C N.v.t.
BMvaBegCaeAfs   > Afschrijvingen 202020.2 5 B.B.B020 C N.v.t.
BMvaBegCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 202020.3 5 B.B.B030 D N.v.t.
BMvaBegCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 202020.4 5 B.B.B040 C N.v.t.
BMvaBegCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 202020.5 5 B.B.B050 D N.v.t.
BMvaBegCuh - Cumulatieve herwaarderingen 202030 4 B.B.C D N.v.t.
BMvaBegCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 202030.1 5 B.B.C010 D N.v.t.
BMvaBegCuhHer   > Herwaarderingen 202030.2 5 B.B.C020 D N.v.t.
BMvaBegCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 202030.3 5 B.B.C030 C N.v.t.
BMvaBegCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 202030.4 5 B.B.C040 C N.v.t.
BMvaVer Verbouwingen 203000 3 B.C     N.v.t.
BMvaVerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 203010 4 B.C.A D N.v.t.
BMvaVerVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 203010.1 5 B.C.A010 D N.v.t.
BMvaVerVvpIna   > Investeringen 203010.2 5 B.C.A020 D N.v.t.
BMvaVerVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 203010.5 5 B.C.A030 D N.v.t.
BMvaVerVvpDes   > Desinvesteringen 203010.6 5 B.C.A040 C N.v.t.
BMvaVerVvpDda   > Afstotingen 203010.7 5 B.C.A050 C N.v.t.
BMvaVerVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 203010.8 5 B.C.A080 D N.v.t.
BMvaVerVvpOve   > Overboekingen 203010.9 5 B.C.A085 D N.v.t.
BMvaVerVvpOvm   > Overige mutaties 203010.10 5 B.C.A090 D N.v.t.
BMvaVerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 203020 4 B.C.B C N.v.t.
BMvaVerCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 203020.1 5 B.C.B010 C N.v.t.
BMvaVerCaeAfs   > Afschrijvingen 203020.2 5 B.C.B020 C N.v.t.
BMvaVerCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 203020.3 5 B.C.B030 D N.v.t.
BMvaVerCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 203020.4 5 B.C.B040 C N.v.t.
BMvaVerCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 203020.5 5 B.C.B050 D N.v.t.
BMvaVerCuh - Cumulatieve herwaarderingen 203030 4 B.C.C D N.v.t.
BMvaVerCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 203030.1 5 B.C.C010 D N.v.t.
BMvaVerCuhHer   > Herwaarderingen 203030.2 5 B.C.C020 D N.v.t.
BMvaVerCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 203030.3 5 B.C.C030 C N.v.t.
BMvaVerCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 203030.4 5 B.C.C040 C N.v.t.
BMvaMei Machines en installaties 210000 3 B.D     N.v.t.
BMvaMeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 210010 4 B.D.A D N.v.t.
BMvaMeiVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 210010.1 5 B.D.A010 D N.v.t.
BMvaMeiVvpIna   > Investeringen 210010.2 5 B.D.A020 D N.v.t.
BMvaMeiVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 210010.5 5 B.D.A030 D N.v.t.
BMvaMeiVvpDes   > Desinvesteringen 210010.6 5 B.D.A040 C N.v.t.
BMvaMeiVvpDda   > Afstotingen 210010.7 5 B.D.A050 C N.v.t.
BMvaMeiVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 210010.8 5 B.D.A080 D N.v.t.
BMvaMeiVvpOve   > Overboekingen 210010.9 5 B.D.A085 D N.v.t.
BMvaMeiVvpOvm   > Overige mutaties 210010.10 5 B.D.A090 D N.v.t.
BMvaMeiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 210020 4 B.D.B C N.v.t.
BMvaMeiCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 210020.1 5 B.D.B010 C N.v.t.
BMvaMeiCaeAfs   > Afschrijvingen 210020.2 5 B.D.B020 C N.v.t.
BMvaMeiCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 210020.3 5 B.D.B030 D N.v.t.
BMvaMeiCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 210020.4 5 B.D.B040 C N.v.t.
BMvaMeiCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 210020.5 5 B.D.B050 D N.v.t.
BMvaMeiCuh - Cumulatieve herwaarderingen 210030 4 B.D.C D N.v.t.
BMvaMeiCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 210030.1 5 B.D.C010 D N.v.t.
BMvaMeiCuhHer   > Herwaarderingen 210030.2 5 B.D.C020 D N.v.t.
BMvaMeiCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 210030.3 5 B.D.C030 C N.v.t.
BMvaMeiCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 210030.4 5 B.D.C040 C N.v.t.
BMvaObe Andere vaste bedrijfsmiddelen 214000 3 B.E     N.v.t.
BMvaObeVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 214010 4 B.E.A D N.v.t.
BMvaObeVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 214010.1 5 B.E.A010 D N.v.t.
BMvaObeVvpIna   > Investeringen 214010.2 5 B.E.A020 D N.v.t.
BMvaObeVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 214010.5 5 B.E.A030 D N.v.t.
BMvaObeVvpDes   > Desinvesteringen 214010.6 5 B.E.A040 C N.v.t.
BMvaObeVvpDda   > Afstotingen 214010.7 5 B.E.A050 C N.v.t.
BMvaObeVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 214010.8 5 B.E.A080 D N.v.t.
BMvaObeVvpOve   > Overboekingen 214010.9 5 B.E.A085 D N.v.t.
BMvaObeVvpOvm   > Overige mutaties 214010.10 5 B.E.A090 D N.v.t.
BMvaObeCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 214020 4 B.E.B C N.v.t.
BMvaObeCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 214020.1 5 B.E.B010 C N.v.t.
BMvaObeCaeAfs   > Afschrijvingen 214020.2 5 B.E.B020 C N.v.t.
BMvaObeCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 214020.3 5 B.E.B030 D N.v.t.
BMvaObeCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 214020.4 5 B.E.B040 C N.v.t.
BMvaObeCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 214020.5 5 B.E.B050 D N.v.t.
BMvaObeCuh - Cumulatieve herwaarderingen 214030 4 B.E.C D N.v.t.
BMvaObeCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 214030.1 5 B.E.C010 D N.v.t.
BMvaObeCuhHer   > Herwaarderingen 214030.2 5 B.E.C020 D N.v.t.
BMvaObeCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 214030.3 5 B.E.C030 C N.v.t.
BMvaObeCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 214030.4 5 B.E.C040 C N.v.t.
BMvaBei Inventaris 215000 3 B.H     N.v.t.
BMvaBeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 215010 4 B.H.A D N.v.t.
BMvaBeiVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 215010.1 5 B.H.A010 D N.v.t.
BMvaBeiVvpIna   > Investeringen 215010.2 5 B.H.A020 D N.v.t.
BMvaBeiVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 215010.5 5 B.H.A030 D N.v.t.
BMvaBeiVvpDes   > Desinvesteringen 215010.6 5 B.H.A040 C N.v.t.
BMvaBeiVvpDda   > Afstotingen 215010.7 5 B.H.A050 C N.v.t.
BMvaBeiVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 215010.8 5 B.H.A080 D N.v.t.
BMvaBeiVvpOve   > Overboekingen 215010.9 5 B.H.A085 D N.v.t.
BMvaBeiVvpOvm   > Overige mutaties 215010.10 5 B.H.A090 D N.v.t.
BMvaBeiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 215020 4 B.H.B C N.v.t.
BMvaBeiCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 215020.1 5 B.H.B010 C N.v.t.
BMvaBeiCaeAfs   > Afschrijvingen 215020.2 5 B.H.B020 C N.v.t.
BMvaBeiCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 215020.3 5 B.H.B030 D N.v.t.
BMvaBeiCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 215020.4 5 B.H.B040 C N.v.t.
BMvaBeiCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 215020.5 5 B.H.B050 D N.v.t.
BMvaBeiCuh - Cumulatieve herwaarderingen 215030 4 B.H.C D N.v.t.
BMvaBeiCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 215030.1 5 B.H.C010 D N.v.t.
BMvaBeiCuhHer   > Herwaarderingen 215030.2 5 B.H.C020 D N.v.t.
BMvaBeiCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 215030.3 5 B.H.C030 C N.v.t.
BMvaBeiCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 215030.4 5 B.H.C040 C N.v.t.
BMvaTev Automobielen en overige transportmiddelen 213000 3 B.I     N.v.t.
BMvaTevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 213010 4 B.I.A D N.v.t.
BMvaTevVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 213010.1 5 B.I.A010 D N.v.t.
BMvaTevVvpIna   > Investeringen 213010.2 5 B.I.A020 D N.v.t.
BMvaTevVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 213010.5 5 B.I.A030 D N.v.t.
BMvaTevVvpDes   > Desinvesteringen 213010.6 5 B.I.A040 C N.v.t.
BMvaTevVvpDda   > Afstotingen 213010.7 5 B.I.A050 C N.v.t.
BMvaTevVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 213010.8 5 B.I.A080 D N.v.t.
BMvaTevVvpOve   > Overboekingen 213010.9 5 B.I.A085 D N.v.t.
BMvaTevVvpOvm   > Overige mutaties 213010.10 5 B.I.A090 D N.v.t.
BMvaTevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 213020 4 B.I.B C N.v.t.
BMvaTevCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 213020.1 5 B.I.B010 C N.v.t.
BMvaTevCaeAfs   > Afschrijvingen 213020.2 5 B.I.B020 C N.v.t.
BMvaTevCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 213020.3 5 B.I.B030 D N.v.t.
BMvaTevCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 213020.4 5 B.I.B040 C N.v.t.
BMvaTevCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 213020.5 5 B.I.B050 D N.v.t.
BMvaTevCuh - Cumulatieve herwaarderingen 213030 4 B.I.C D N.v.t.
BMvaTevCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 213030.1 5 B.I.C010 D N.v.t.
BMvaTevCuhHer   > Herwaarderingen 213030.2 5 B.I.C020 D N.v.t.
BMvaTevCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 213030.3 5 B.I.C030 C N.v.t.
BMvaTevCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 213030.4 5 B.I.C040 C N.v.t.
BMvaHuu Huurdersinvesteringen 209000 3 B.L     Wonen
BMvaHuuVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 209010 4 B.L.A D Wonen
BMvaHuuVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 209010.1 5 B.L.A010 D Wonen
BMvaHuuVvpIna   > Investeringen 209010.2 5 B.L.A020 D Wonen
BMvaHuuVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 209010.5 5 B.L.A030 D Wonen
BMvaHuuVvpDes   > Desinvesteringen 209010.6 5 B.L.A040 C Wonen
BMvaHuuVvpDda   > Afstotingen 209010.7 5 B.L.A050 C Wonen
BMvaHuuVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 209010.8 5 B.L.A080 D Wonen
BMvaHuuVvpOve   > Overboekingen 209010.9 5 B.L.A085 D Wonen
BMvaHuuVvpOvm   > Overige mutaties 209010.10 5 B.L.A090 D Wonen
BMvaHuuCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 209020 4 B.L.B C Wonen
BMvaHuuCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 209020.1 5 B.L.B010 C Wonen
BMvaHuuCaeAfs   > Afschrijvingen 209020.2 5 B.L.B020 C Wonen
BMvaHuuCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 209020.3 5 B.L.B030 D Wonen
BMvaHuuCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 209020.4 5 B.L.B040 C Wonen
BMvaHuuCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 209020.5 5 B.L.B050 D Wonen
BMvaHuuCuh - Cumulatieve herwaarderingen 209030 4 B.L.C D Wonen
BMvaHuuCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 209030.1 5 B.L.C010 D Wonen
BMvaHuuCuhHer   > Herwaarderingen 209030.2 5 B.L.C020 D Wonen
BMvaHuuCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 209030.3 5 B.L.C030 C Wonen
BMvaHuuCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 209030.4 5 B.L.C040 C Wonen
BMvaVli Vliegtuigen 211000 3 B.M     N.v.t.
BMvaVliVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 211010 4 B.M.A D N.v.t.
BMvaVliVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 211010.1 5 B.M.A010 D N.v.t.
BMvaVliVvpIna   > Investeringen 211010.2 5 B.M.A020 D N.v.t.
BMvaVliVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 211010.5 5 B.M.A030 D N.v.t.
BMvaVliVvpDes   > Desinvesteringen 211010.6 5 B.M.A040 C N.v.t.
BMvaVliVvpDda   > Afstotingen 211010.7 5 B.M.A050 C N.v.t.
BMvaVliVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 211010.8 5 B.M.A080 D N.v.t.
BMvaVliVvpOve   > Overboekingen 211010.9 5 B.M.A085 D N.v.t.
BMvaVliVvpOvm   > Overige mutaties 211010.10 5 B.M.A090 D N.v.t.
BMvaVliCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 211020 4 B.M.B C N.v.t.
BMvaVliCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 211020.1 5 B.M.B010 C N.v.t.
BMvaVliCaeAfs   > Afschrijvingen 211020.2 5 B.M.B020 C N.v.t.
BMvaVliCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 211020.3 5 B.M.B030 D N.v.t.
BMvaVliCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 211020.4 5 B.M.B040 C N.v.t.
BMvaVliCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 211020.5 5 B.M.B050 D N.v.t.
BMvaVliCuh - Cumulatieve herwaarderingen 211030 4 B.M.C D N.v.t.
BMvaVliCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 211030.1 5 B.M.C010 D N.v.t.
BMvaVliCuhHer   > Herwaarderingen 211030.2 5 B.M.C020 D N.v.t.
BMvaVliCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 211030.3 5 B.M.C030 C N.v.t.
BMvaVliCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 211030.4 5 B.M.C040 C N.v.t.
BMvaSch Schepen 212000 3 B.N     N.v.t.
BMvaSchVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 212010 4 B.N.A D N.v.t.
BMvaSchVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 212010.1 5 B.N.A010 D N.v.t.
BMvaSchVvpIna   > Investeringen 212010.2 5 B.N.A020 D N.v.t.
BMvaSchVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 212010.5 5 B.N.A030 D N.v.t.
BMvaSchVvpDes   > Desinvesteringen 212010.6 5 B.N.A040 C N.v.t.
BMvaSchVvpDda   > Afstotingen 212010.7 5 B.N.A050 C N.v.t.
BMvaSchVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 212010.8 5 B.N.A080 D N.v.t.
BMvaSchVvpOve   > Overboekingen 212010.9 5 B.N.A085 D N.v.t.
BMvaSchVvpOvm   > Overige mutaties 212010.10 5 B.N.A090 D N.v.t.
BMvaSchCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 212020 4 B.N.B C N.v.t.
BMvaSchCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 212020.1 5 B.N.B010 C N.v.t.
BMvaSchCaeAfs   > Afschrijvingen 212020.2 5 B.N.B020 C N.v.t.
BMvaSchCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 212020.3 5 B.N.B030 D N.v.t.
BMvaSchCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 212020.4 5 B.N.B040 C N.v.t.
BMvaSchCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 212020.5 5 B.N.B050 D N.v.t.
BMvaSchCuh - Cumulatieve herwaarderingen 212030 4 B.N.C D N.v.t.
BMvaSchCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 212030.1 5 B.N.C010 D N.v.t.
BMvaSchCuhHer   > Herwaarderingen 212030.2 5 B.N.C020 D N.v.t.
BMvaSchCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 212030.3 5 B.N.C030 C N.v.t.
BMvaSchCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 212030.4 5 B.N.C040 C N.v.t.
BMvaMep Meerjaren plantopstand 221000 3 B.Q     Agrarisch
BMvaMepVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 221010 4 B.Q.A D Agrarisch
BMvaMepVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 221010.1 5 B.Q.A010 D Agrarisch
BMvaMepVvpIna   > Investeringen 221010.2 5 B.Q.A020 D Agrarisch
BMvaMepVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 221010.5 5 B.Q.A030 D Agrarisch
BMvaMepVvpDes   > Desinvesteringen 221010.6 5 B.Q.A040 C Agrarisch
BMvaMepVvpDda   > Afstotingen 221010.7 5 B.Q.A050 C Agrarisch
BMvaMepVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 221010.8 5 B.Q.A080 D Agrarisch
BMvaMepVvpOve   > Overboekingen 221010.9 5 B.Q.A085 D Agrarisch
BMvaMepVvpOvm   > Overige mutaties 221010.10 5 B.Q.A090 D Agrarisch
BMvaMepCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 221020 4 B.Q.B C Agrarisch
BMvaMepCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 221020.1 5 B.Q.B010 C Agrarisch
BMvaMepCaeAfs   > Afschrijvingen 221020.2 5 B.Q.B020 C Agrarisch
BMvaMepCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 221020.3 5 B.Q.B030 D Agrarisch
BMvaMepCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 221020.4 5 B.Q.B040 C Agrarisch
BMvaMepCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 221020.5 5 B.Q.B050 D Agrarisch
BMvaMepCuh - Cumulatieve herwaarderingen 221030 4 B.Q.C D Agrarisch
BMvaMepCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 221030.1 5 B.Q.C010 D Agrarisch
BMvaMepCuhHer   > Herwaarderingen 221030.2 5 B.Q.C020 D Agrarisch
BMvaMepCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 221030.3 5 B.Q.C030 C Agrarisch
BMvaMepCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 221030.4 5 B.Q.C040 C Agrarisch
BMvaGeb Gebruiksvee 222000 3 B.S     Agrarisch
BMvaGebVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 222010 4 B.S.A D Agrarisch
BMvaGebVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 222010.1 5 B.S.A010 D Agrarisch
BMvaGebVvpIna   > Investeringen 222010.2 5 B.S.A020 D Agrarisch
BMvaGebVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 222010.5 5 B.S.A030 D Agrarisch
BMvaGebVvpDes   > Desinvesteringen 222010.6 5 B.S.A040 C Agrarisch
BMvaGebVvpDda   > Afstotingen 222010.7 5 B.S.A050 C Agrarisch
BMvaGebVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 222010.8 5 B.S.A080 D Agrarisch
BMvaGebVvpOve   > Overboekingen 222010.9 5 B.S.A085 D Agrarisch
BMvaGebVvpOvm   > Overige mutaties 222010.10 5 B.S.A090 D Agrarisch
BMvaGebCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 222020 4 B.S.B C Agrarisch
BMvaGebCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 222020.1 5 B.S.B010 C Agrarisch
BMvaGebCaeAfs   > Afschrijvingen 222020.2 5 B.S.B020 C Agrarisch
BMvaGebCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 222020.3 5 B.S.B030 D Agrarisch
BMvaGebCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 222020.4 5 B.S.B040 C Agrarisch
BMvaGebCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 222020.5 5 B.S.B050 D Agrarisch
BMvaGebCuh - Cumulatieve herwaarderingen 222030 4 B.S.C D Agrarisch
BMvaGebCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 222030.1 5 B.S.C010 D Agrarisch
BMvaGebCuhHer   > Herwaarderingen 222030.2 5 B.S.C020 D Agrarisch
BMvaGebCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 222030.3 5 B.S.C030 C Agrarisch
BMvaGebCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 222030.4 5 B.S.C040 C Agrarisch
BMvaVbi Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216000 3 B.U     N.v.t.
BMvaVbiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 216010 4 B.U.A D N.v.t.
BMvaVbiVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 216010.1 5 B.U.A010 D N.v.t.
BMvaVbiVvpIna   > Investeringen 216010.2 5 B.U.A020 D N.v.t.
BMvaVbiVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 216010.5 5 B.U.A030 D N.v.t.
BMvaVbiVvpDes   > Desinvesteringen 216010.6 5 B.U.A040 C N.v.t.
BMvaVbiVvpDda   > Afstotingen 216010.7 5 B.U.A050 C N.v.t.
BMvaVbiVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 216010.8 5 B.U.A080 D N.v.t.
BMvaVbiVvpOve   > Overboekingen 216010.9 5 B.U.A085 D N.v.t.
BMvaVbiVvpOvm   > Overige mutaties 216010.10 5 B.U.A090 D N.v.t.
BMvaVbiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 216020 4 B.U.B C N.v.t.
BMvaVbiCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 216020.1 5 B.U.B010 C N.v.t.
BMvaVbiCaeAfs   > Afschrijvingen 216020.2 5 B.U.B020 C N.v.t.
BMvaVbiCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 216020.3 5 B.U.B030 D N.v.t.
BMvaVbiCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 216020.4 5 B.U.B040 C N.v.t.
BMvaVbiCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 216020.5 5 B.U.B050 D N.v.t.
BMvaVbiCuh - Cumulatieve herwaarderingen 216030 4 B.U.C D N.v.t.
BMvaVbiCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 216030.1 5 B.U.C010 D N.v.t.
BMvaVbiCuhHer   > Herwaarderingen 216030.2 5 B.U.C020 D N.v.t.
BMvaVbiCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 216030.3 5 B.U.C030 C N.v.t.
BMvaVbiCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 216030.4 5 B.U.C040 C N.v.t.
BMvaVmv Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216100 3 B.V     N.v.t.
BMvaVmvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 216110 4 B.V.A D N.v.t.
BMvaVmvVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 216110.1 5 B.V.A010 D N.v.t.
BMvaVmvVvpIna   > Investeringen 216110.2 5 B.V.A020 D N.v.t.
BMvaVmvVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 216110.5 5 B.V.A030 D N.v.t.
BMvaVmvVvpDes   > Desinvesteringen 216110.6 5 B.V.A040 C N.v.t.
BMvaVmvVvpDda   > Afstotingen 216110.7 5 B.V.A050 C N.v.t.
BMvaVmvVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 216110.8 5 B.V.A080 D N.v.t.
BMvaVmvVvpOve   > Overboekingen 216110.9 5 B.V.A085 D N.v.t.
BMvaVmvVvpOvm   > Overige mutaties 216110.10 5 B.V.A090 D N.v.t.
BMvaVmvCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 216120 4 B.V.B C N.v.t.
BMvaVmvCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 216120.1 5 B.V.B010 C N.v.t.
BMvaVmvCaeAfs   > Afschrijvingen 216120.2 5 B.V.B020 C N.v.t.
BMvaVmvCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 216120.3 5 B.V.B030 D N.v.t.
BMvaVmvCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 216120.4 5 B.V.B040 C N.v.t.
BMvaVmvCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 216120.5 5 B.V.B050 D N.v.t.
BMvaVmvCuh - Cumulatieve herwaarderingen 216130 4 B.V.C D N.v.t.
BMvaVmvCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 216130.1 5 B.V.C010 D N.v.t.
BMvaVmvCuhHer   > Herwaarderingen 216130.2 5 B.V.C020 D N.v.t.
BMvaVmvCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 216130.3 5 B.V.C030 C N.v.t.
BMvaVmvCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 216130.4 5 B.V.C040 C N.v.t.
BMvaNad Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217000 3 B.W     N.v.t.
BMvaNadVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 217010 4 B.W.A D N.v.t.
BMvaNadVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 217010.1 5 B.W.A010 D N.v.t.
BMvaNadVvpIna   > Investeringen 217010.2 5 B.W.A020 D N.v.t.
BMvaNadVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 217010.5 5 B.W.A030 D N.v.t.
BMvaNadVvpDes   > Desinvesteringen 217010.6 5 B.W.A040 C N.v.t.
BMvaNadVvpDda   > Afstotingen 217010.7 5 B.W.A050 C N.v.t.
BMvaNadVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 217010.8 5 B.W.A080 D N.v.t.
BMvaNadVvpOve   > Overboekingen 217010.9 5 B.W.A085 D N.v.t.
BMvaNadVvpOvm   > Overige mutaties 217010.10 5 B.W.A090 D N.v.t.
BMvaNadCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 217020 4 B.W.B C N.v.t.
BMvaNadCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 217020.1 5 B.W.B010 C N.v.t.
BMvaNadCaeAfs   > Afschrijvingen 217020.2 5 B.W.B020 C N.v.t.
BMvaNadCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 217020.3 5 B.W.B030 D N.v.t.
BMvaNadCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 217020.4 5 B.W.B040 C N.v.t.
BMvaNadCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 217020.5 5 B.W.B050 D N.v.t.
BMvaNadCuh - Cumulatieve herwaarderingen 217030 4 B.W.C D N.v.t.
BMvaNadCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 217030.1 5 B.W.C010 D N.v.t.
BMvaNadCuhHer   > Herwaarderingen 217030.2 5 B.W.C020 D N.v.t.
BMvaNadCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 217030.3 5 B.W.C030 C N.v.t.
BMvaNadCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 217030.4 5 B.W.C040 C N.v.t.
BMvaOrz Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 218000 3 B.X     Wonen
BMvaOrzVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs ten dienste van de exploitatie 218010 4 B.X.A D Wonen
BMvaOrzVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 218010.1 5 B.X.A010 D Wonen
BMvaOrzVvpIna   > Investeringen 218010.2 5 B.X.A020 D Wonen
BMvaOrzVvpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 218010.5 5 B.X.A030 D Wonen
BMvaOrzVvpDes   > Desinvesteringen 218010.6 5 B.X.A040 C Wonen
BMvaOrzVvpDda   > Afstotingen 218010.7 5 B.X.A050 C Wonen
BMvaOrzVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 218010.8 5 B.X.A080 D Wonen
BMvaOrzVvpOve   > Overboekingen 218010.9 5 B.X.A085 D Wonen
BMvaOrzVvpOvm   > Overige mutaties 218010.10 5 B.X.A090 D Wonen
BMvaOrzCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 218020 4 B.X.B C Wonen
BMvaOrzCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 218020.1 5 B.X.B010 C Wonen
BMvaOrzCaeAfs   > Afschrijvingen 218020.2 5 B.X.B020 C Wonen
BMvaOrzCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 218020.3 5 B.X.B030 D Wonen
BMvaOrzCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 218020.4 5 B.X.B040 C Wonen
BMvaOrzCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 218020.5 5 B.X.B050 D Wonen
BMvaOrzCuh - Cumulatieve herwaarderingen 218030 4 B.X.C D Wonen
BMvaOrzCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 218030.1 5 B.X.C010 D Wonen
BMvaOrzCuhHer   > Herwaarderingen 218030.2 5 B.X.C020 D Wonen
BMvaOrzCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 218030.3 5 B.X.C030 C Wonen
BMvaOrzCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 218030.4 5 B.X.C040 C Wonen
BVas Vastgoedbeleggingen 2.1 2 C     Wonen
BVasVio Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 204000 3 C.A     Wonen
BVasVioVvp - Kostprijs 204010 4 C.A.A D Wonen
BVasVioVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 204010.1 5 C.A.A010 D Wonen
BVasVioVvpIna   > Initiële verkrijgingen 204010.2 5 C.A.A020 D Wonen
BVasVioVvpUne   > Uitgaven na eerste waardering 204010.11 5 C.A.A030 D Wonen
BVasVioVvpAdo   > Investeringen door overnames 204010.5 5 C.A.A040 D Wonen
BVasVioVvpHcv   > Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 204010.12 5 C.A.A045 D Wonen
BVasVioVvpDes   > Desinvesteringen 204010.6 5 C.A.A050 C Wonen
BVasVioVvpDda   > Afstotingen 204010.13 5 C.A.A055 C Wonen
BVasVioVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 204010.8 5 C.A.A080 D Wonen
BVasVioVvpOve   > Overboekingen 204010.9 5 C.A.A085 D Wonen
BVasVioVvpOvm   > Overige mutaties 204010.10 5 C.A.A090 D Wonen
BVasVioCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 204020 4 C.A.B C Wonen
BVasVioCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 204020.1 5 C.A.B010 C Wonen
BVasVioCaeAfs   > Afschrijvingen 204020.2 5 C.A.B020 C Wonen
BVasVioCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 204020.3 5 C.A.B030 D Wonen
BVasVioCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 204020.4 5 C.A.B040 C Wonen
BVasVioCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 204020.5 5 C.A.B050 D Wonen