Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Audittrail

RGS Dashboard > RGS Audittrail

Selectie
Balans
Winst en Verlies

Niveau 5 tonen
Selectie
Nieuwe RGS codes
Gewijzigd

RGS-code Omschrijving RGS-nr BW2 Reknr Omslagcode DC Vers Bran Bron
BEivCokCok Lang was : Commanditair kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Lang wordt:Commanditair kapitaal eigen vermogenen
509070 J.C.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivCokCokBeg Lang was : Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogenen
509070.1 J.C.A010 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivCokCokKac Lang was : Kapitaalcorrecties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Lang wordt:Kapitaalcorrecties eigen vermogenen
509070.3 J.C.A030 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivCokCokKap Lang was : Kapitaalmutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Lang wordt:Kapitaalmutaties eigen vermogenen
509070.2 J.C.A020 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivCokCokOvm Lang was : Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Lang wordt:Overige mutaties eigen vermogenen
509070.4 J.C.A040 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivOreRvh Resultaat van het boekjaar 506020 J.L.B C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BEivOreRvhAll Allocatie van het resultaat 506020.4 J.L.B100 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BEivOreRvhBeg Beginbalans resultaat van het boekjaar 506020.1 J.L.B010 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BEivOreRvhDiv Dividenduitkeringen 506020.2 J.L.B080 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BEivOreRvhHer Herwaarderingen 506020.25 J.L.B110 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BEivOreRvhOve Overboekingen 506020.3 J.L.B090 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BEivOreRvhOvm Overige mutaties 506020.14 J.L.B230 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BEivOreRvhRma Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen 506020.12 J.L.B190 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BEivOreRvhRmd Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten 506020.13 J.L.B200 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BEivOreRvhRmf Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel 506020.6 J.L.B130 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BEivOreRvhRmg Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill 506020.10 J.L.B170 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BEivOreRvhRmo Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames 506020.11 J.L.B180 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BEivOreRvhRms Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen 506020.5 J.L.B120 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BEivOreRvhRmt Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 506020.9 J.L.B125 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BEivOreRvhRmv Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen 506020.7 J.L.B140 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BEivOreRvhRmw Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 506020.8 J.L.B150 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BEivOreUpd Uit te keren preferent dividend die in mindering wordt gebracht op het resultaat na belastingen 506040 J.L.D C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOreUpdAll Allocatie van het resultaat 506040.4 J.L.D100 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOreUpdBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 506040.1 J.L.D010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOreUpdDiv Dividenduitkeringen 506040.2 J.L.D080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOreUpdOve Overboekingen 506040.3 J.L.D090 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOreUpdOvm Overige mutaties 506040.14 J.L.D230 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOreVdeAll Allocatie van het resultaat 506020.4
506030.4
J.L.C100 C 3.2
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BEivOreVdeBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 506010.1
506030.1
J.L.C010 C 3.2
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BEivOreVdeDiv Dividenduitkeringen 506020.2
506030.2
J.L.C080 D 3.2
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BEivOreVdeOve Overboekingen 506020.3
506030.3
J.L.C090 C 3.2
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BEivOreVdeOvm Overige mutaties 506020.14
506030.14
J.L.C230 C 3.2
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BEivOvrAlrUva Uitgifte van aandelen 506001.5 J.K.B020 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BEivOvrCor Continuïteitsreserve 506006 J.K.D C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 506006.1 J.K.D010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorHer Herwaarderingen 506006.6 J.K.D110 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorOnt Onttrekkingen uit reserves en fondsen 506006.3 J.K.D070 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorOve Overboekingen van reserves en fondsen 506006.5 J.K.D090 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorOvm Overige mutaties 506006.13 J.K.D230 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorRbw Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 506006.11 J.K.D150 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorRfh Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel 506006.9 J.K.D130 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorRfi Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten 506006.12 J.K.D200 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorRom Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen 506006.10 J.K.D140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorRsw Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen 506006.7 J.K.D120 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorRtw Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 506006.8 J.K.D125 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorToe Toevoegingen aan reserves en fondsen 506006.2 J.K.D060 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivOvrCorVrv Vrijval van reserves en fondsen 506006.4 J.K.D080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivSev Kort was : Kapitaal stichting en vereniging
Kort wordt:Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging
Lang was : Kapitaal stichting en vereniging
Lang wordt:Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging
509049 J.B C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivSevCoo Kapitaal participatie coöperatie eigen vermogen 509065 J.B.C C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivSevCooBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen participatie 509065.1 J.B.C010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivSevCooKac Kapitaalcorrecties eigen vermogen participatie 509065.3 J.B.C030 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivSevCooKap Kapitaalmutaties eigen vermogen participatie 509065.2 J.B.C020 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivSevCooOvm Overige mutaties eigen vermogen participatie 509065.4 J.B.C040 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BEivSevSti Lang was : Stichtingskapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Lang wordt:Stichtingskapitaal eigen vermogenen
509050 J.B.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivSevStiBeg Lang was : Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogenen
509050.1 J.B.A010 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivSevStiKac Lang was : Kapitaalcorrecties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Lang wordt:Kapitaalcorrecties eigen vermogenen
509050.3 J.B.A030 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivSevStiKap Lang was : Kapitaalmutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Lang wordt:Kapitaalmutaties eigen vermogenen
509050.2 J.B.A020 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivSevStiOvm Lang was : Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Lang wordt:Overige mutaties eigen vermogenen
509050.4 J.B.A040 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaIlgAil Kort was : Aflossing interne lening
Kort wordt:Cumulatieve aflossing interne lening
Lang was : Aflossing interne lening
Lang wordt:Cumulatieve aflossing interne lening
330020 D.L.A020
D.L.B
C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BFvaIlgAilAfl Aflossing / afname in boekjaar interne Lening 330020.2 D.L.B020 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaIlgAilBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) interne Lening 330020.1 D.L.B010 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaIlgAvp Aflossingsverplichting interne lening 330030 D.L.A030 C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
NIETS!
BFvaIlgIlg Kort was : Interne lening
Kort wordt:Hoofdsom interne lening
Lang was : Interne lening
Lang wordt:Hoofdsom interne lening
330010 D.L.A010
D.L.A
D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BFvaIlgIlgBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) hoofdsom interne lening 330010.1 D.L.A010 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaIlgIlgInv Toename hoofdsom interne lening 330010.2 D.L.A020 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaIlgIlgOvm Overige mutaties hoofdsom interne lening 330010.3 D.L.A010 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCae Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340020 D.M.B C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCaeAfs Afschrijvingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340020.2 D.M.B020 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCaeBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) netto vermogenswaarde niet-Daeb 340020.1 D.M.B010 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCaeDca Afschrijving op desinvesteringen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340020.3 D.M.B030 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340020.5 D.M.B050 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340020.4 D.M.B040 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCuh Cumulatieve herwaarderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340030 D.M.C D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCuhAfh Afschrijving herwaardering 340030.7 D.M.C050 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCuhAir Aandeel in resultaat deelnemingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340030.5 D.M.C030 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCuhBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) netto vermogenswaarde niet-Daeb 340030.1 D.M.C010 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCuhDeh Desinvestering herwaardering 340030.8 D.M.C060 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCuhDvd Dividend van deelnemingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340030.6 D.M.C040 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmCuhHer Herwaarderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340030.2 D.M.C020 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmNvm Kort was : Netto vermogenswaarde niet-Daeb
Kort wordt:Verkrijgingsprijs
Lang was : Netto vermogenswaarde niet-Daeb
Lang wordt:Verkrijgingsprijs netto vermogenswaarde niet-Daeb
340010 D.M.A D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BFvaNvmNvmAdo Bij overname verkregen activa netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010.3 D.M.A030 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmNvmBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010.1 D.M.A010 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmNvmDda Afstotingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010.5 D.M.A050 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmNvmDes Desinvesteringen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010.4 D.M.A040 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmNvmInv Investeringen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010.2 D.M.A020 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmNvmOmv Omrekeningsverschillen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010.9 D.M.A080 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaNvmNvmOvm Overige mutaties netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010.10 D.M.A090 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaOvr Kort was : Overige vorderingen (langlopend)
Kort wordt:Overige vorderingen
309000 D.H D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrHva Kort was : Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam
Lang was : Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend)
309025 D.H.F D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrHvaAh1 Kort was : Vorderingen op aandeelhouder 1
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 1
Lang was : Vorderingen op aandeelhouder 1
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 1 (langlopend)
309025.1 D.H.F010 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrHvaAh2 Kort was : Vorderingen op aandeelhouder 2
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 2
Lang was : Vorderingen op aandeelhouder 2
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 2 (langlopend)
309025.2 D.H.F020 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrHvaAh3 Kort was : Vorderingen op aandeelhouder 3
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 3
Lang was : Vorderingen op aandeelhouder 3
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 3 (langlopend)
309025.3 D.H.F030 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrHvaAh4 Kort was : Vorderingen op aandeelhouder 4
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 4
Lang was : Vorderingen op aandeelhouder 4
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 4 (langlopend)
309025.4 D.H.F040 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrHvaAh5 Kort was : Vorderingen op aandeelhouder 5
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 5
Lang was : Vorderingen op aandeelhouder 5
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 5 (langlopend)
309025.5 D.H.F050 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrHvaBea Toename vorderingen op aandeelhouder 1 309025.6 D.H.F060 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvaBeb Toename vorderingen op aandeelhouder 2 309025.7 D.H.F070 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvaBec Toename vorderingen op aandeelhouder 3 309025.8 D.H.F080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvaBed Toename vorderingen op aandeelhouder 4 309025.9 D.H.F090 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvaBee Toename vorderingen op aandeelhouder 5 309025.10 D.H.F100 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvaBef Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 1 309025.11 D.H.F110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvaBeg Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 2 309025.12 D.H.F120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvaBeh Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 3 309025.13 D.H.F130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvaBei Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 4 309025.14 D.H.F140 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvaBej Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 5 309025.15 D.H.F150 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) 309125 D.H.FA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvcBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 1 309125.1 D.H.FA10 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvcBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 2 309125.2 D.H.FA20 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvcBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 3 309125.3 D.H.FA30 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvcBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 4 309125.4 D.H.FA40 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvcBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 5 309125.5 D.H.FA50 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvcBea Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 1 309125.6 D.H.FA60 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvcBeb Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 2 309125.7 D.H.FA70 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvcBec Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 3 309125.8 D.H.FA80 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvcBed Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 4 309125.9 D.H.FA90 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrHvcBee Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 5 309125.10 D.H.FA95 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLec Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen ledenrekeningen (langlopend) 309139 D.H.IA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLecBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing ledenrekening 1 309139.1 D.H.IA10 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLecBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing ledenrekening 2 309139.2 D.H.IA20 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLecBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing ledenrekening 3 309139.3 D.H.IA30 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLecBea Aflossing / afname ledenrekening 1 309139.4 D.H.IA60 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLecBeb Aflossing / afname ledenrekening 2 309139.5 D.H.IA70 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLecBec Aflossing / afname ledenrekening 3 309139.6 D.H.IA80 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLed Kort was : Ledenrekeningen (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom ledenrekeningen (langlopend)
Lang was : Ledenrekeningen (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom ledenrekeningen (langlopend)
309039 D.H.I D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrLedBea Toename ledenrekening 1 309039.4 D.H.I060 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLedBeb Toename ledenrekening 2 309039.5 D.H.I070 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLedBec Toename ledenrekening 3 309039.6 D.H.I080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLedBef Overige mutaties ledenrekening 1 309039.7 D.H.I110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLedBeg Overige mutaties ledenrekening 2 309039.8 D.H.I120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLedBeh Overige mutaties ledenrekening 3 309039.9 D.H.I130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLedLe1 Kort was : Ledenrekeningen 1 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ledenrekeningen 1
Lang was : Ledenrekeningen 1 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ledenrekeningen 1 (langlopend)
309039.1 D.H.I010 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrLedLe2 Kort was : Ledenrekeningen 2 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ledenrekeningen 2
Lang was : Ledenrekeningen 2 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ledenrekeningen 2 (langlopend)
309039.2 D.H.I020 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrLedLe3 Kort was : Ledenrekeningen 3 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ledenrekeningen 3
Lang was : Ledenrekeningen 3 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ledenrekeningen 3 (langlopend)
309039.3 D.H.I030 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrLvc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten aan leden (Langlopend) 309124 D.H.EA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvcBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 1 309124.1 D.H.EA10 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvcBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 2 309124.2 D.H.EA20 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvcBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 3 309124.3 D.H.EA30 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvcBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 4 309124.4 D.H.EA40 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvcBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 5 309124.5 D.H.EA50 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvcBea Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 1 309124.6 D.H.EA60 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvcBeb Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 2 309124.7 D.H.EA70 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvcBec Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 3 309124.8 D.H.EA80 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvcBed Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 4 309124.9 D.H.EA90 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvcBee Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 5 309124.10 D.H.EA95 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvl Kort was : Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden
Lang was : Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden (langlopend)
309024 D.H.E D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrLvlBea Toename vorderingen op lid 1 309024.6 D.H.E060 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvlBeb Toename vorderingen op lid 2 309024.7 D.H.E070 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvlBec Toename vorderingen op lid 3 309024.8 D.H.E080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvlBed Toename vorderingen op lid 4 309024.9 D.H.E090 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvlBee Toename vorderingen op lid 5 309024.10 D.H.E100 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvlBef Overige mutaties vorderingen op lid 1 309024.11 D.H.E110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvlBeg Overige mutaties vorderingen op lid 2 309024.12 D.H.E120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvlBeh Overige mutaties vorderingen op lid 3 309024.13 D.H.E130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvlBei Overige mutaties vorderingen op lid 4 309024.14 D.H.E140 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvlBej Overige mutaties vorderingen op lid 5 309024.15 D.H.E150 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrLvlLi1 Kort was : Vorderingen op lid 1
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 1
Lang was : Vorderingen op lid 1
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 1 (langlopend)
309024.1 D.H.E010 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrLvlLi2 Kort was : Vorderingen op lid 2
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 2
Lang was : Vorderingen op lid 2
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 2 (langlopend)
309024.2 D.H.E020 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrLvlLi3 Kort was : Vorderingen op lid 3
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 3
Lang was : Vorderingen op lid 3
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 3 (langlopend)
309024.3 D.H.E030 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrLvlLi4 Kort was : Vorderingen op lid 4
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 4
Lang was : Vorderingen op lid 4
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 4 (langlopend)
309024.4 D.H.E040 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrLvlLi5 Kort was : Vorderingen op lid 5
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 5
Lang was : Vorderingen op lid 5
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 5 (langlopend)
309024.5 D.H.E050 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrOvc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen overige financiële vaste activa (langlopend) 309129 D.H.JA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvcBe1 Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overige financiële vaste activa 1 (langlopend) 309129.1 D.H.JA10 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvcBe2 Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overige financiële vaste activa 2 (langlopend) 309129.2 D.H.JA20 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvcBe3 Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overige financiële vaste activa 3 (langlopend) 309129.3 D.H.JA30 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvcBea Aflossing / afname overige financiële vaste activa 1 309129.4 D.H.JA60 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvcBeb Aflossing / afname overige financiële vaste activa 2 309129.5 D.H.JA70 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvcBec Aflossing / afname overige financiële vaste activa 3 309129.6 D.H.JA80 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvl Kort was : Overige financiële vaste activa(langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom overige financiële vaste activa (langlopend)
Lang was : Overige financiële vaste activa(langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom overige financiële vaste activa (langlopend)
309029 D.H.J D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrOvlBea Toename overige financiële vaste activa 1 309029.4 D.H.J060 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvlBeb Toename overige financiële vaste activa 2 309029.5 D.H.J070 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvlBec Toename overige financiële vaste activa 3 309029.6 D.H.J080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvlBef Overige mutaties overige financiële vaste activa 1 309029.7 D.H.J110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvlBeg Overige mutaties overige financiële vaste activa 2 309029.8 D.H.J120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvlBeh Overige mutaties overige financiële vaste activa 3 309029.9 D.H.J130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrOvlOv1 Kort was : Overige vordering 1 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige financiële vaste activa 1
Lang was : Overige vordering 1 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige financiële vaste activa 1 (langlopend)
309029.1 D.H.J010 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrOvlOv2 Kort was : Overige vordering 2 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige financiële vaste activa 2
Lang was : Overige vordering 2 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige financiële vaste activa 2 (langlopend)
309029.2 D.H.J020 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrOvlOv3 Kort was : Overige vordering 3 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige financiële vaste activa 3
Lang was : Overige vordering 3 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige financiële vaste activa 3 (langlopend)
309029.3 D.H.J030 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrTsc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen subsidies (langlopend) 309019 D.H.GA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTscBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen subsidies 1 309019.1 D.H.GA10 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTscBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen subsidies 2 309019.2 D.H.GA20 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTscBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen subsidies 3 309019.3 D.H.GA30 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTscBea Aflossing / afname te vorderen subsidies 1 309019.4 D.H.GA60 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTscBeb Aflossing / afname te vorderen subsidies 2 309019.5 D.H.GA70 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTscBec Aflossing / afname te vorderen subsidies 3 309019.6 D.H.GA80 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTsl Kort was : Te vorderen subsidies (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend)
Lang was : Te vorderen subsidies (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend)
309009 D.H.G D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrTslBea Toename te vorderen subsidie 1 309009.4 D.H.G060 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTslBeb Toename te vorderen subsidie 2 309009.5 D.H.G070 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTslBec Toename te vorderen subsidie 3 309009.6 D.H.G080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTslBef Overige mutaties te vorderen subsidie 1 309009.7 D.H.G110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTslBeg Overige mutaties te vorderen subsidie 2 309009.8 D.H.G120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTslBeh Overige mutaties te vorderen subsidie 3 309009.9 D.H.G130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrTslTs1 Kort was : Te vorderen subsidie 1 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen subsidie 1
Lang was : Te vorderen subsidie 1 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen subsidie 1 (langlopend)
309009.1 D.H.G010 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrTslTs2 Kort was : Te vorderen subsidie 2 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen subsidie 2
Lang was : Te vorderen subsidie 2 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen subsidie 2 (langlopend)
309009.2 D.H.G020 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrTslTs3 Kort was : Te vorderen subsidie 3 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen subsidie 3
Lang was : Te vorderen subsidie 3 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen subsidie 3 (langlopend)
309009.3 D.H.G030 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVaw Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen commissarissen (langlopend) 309123 D.H.DA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVawBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 1 309123.1 D.H.DA10 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVawBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 2 309123.2 D.H.DA20 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVawBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 3 309123.3 D.H.DA30 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVawBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 4 309123.4 D.H.DA40 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVawBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 5 309123.5 D.H.DA50 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVawBea Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 309123.6 D.H.DA60 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVawBeb Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 309123.7 D.H.DA70 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVawBec Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 309123.8 D.H.DA80 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVawBed Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 309123.9 D.H.DA90 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVawBee Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 309123.10 D.H.DA95 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVca Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties commissarissen (langlopend) 309122 D.H.CA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVcaBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 1 309122.1 D.H.CA10 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVcaBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 2 309122.2 D.H.CA20 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVcaBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 3 309122.3 D.H.CA30 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVcaBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 4 309122.4 D.H.CA40 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVcaBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 5 309122.5 D.H.CA50 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVcaBea Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 309122.6 D.H.CA60 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVcaBeb Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 309122.7 D.H.CA70 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVcaBec Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 309122.8 D.H.CA80 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVcaBed Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 309122.9 D.H.CA90 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVcaBee Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 309122.10 D.H.CA95 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVga Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders (langlopend) 309121 D.H.BA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgaBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 1 309121.1 D.H.BA10 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgaBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 2 309121.2 D.H.BA20 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgaBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 3 309121.3 D.H.BA30 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgaBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 4 309121.4 D.H.BA40 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgaBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 5 309121.5 D.H.BA50 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgaBea Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 1 309121.6 D.H.BA60 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgaBeb Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 2 309121.7 D.H.BA70 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgaBec Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 3 309121.8 D.H.BA80 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgaBed Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 4 309121.9 D.H.BA90 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgaBee Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 5 309121.10 D.H.BA95 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgb Kort was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders
Lang was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders (langlopend)
309021 D.H.B D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVgbBe1 Kort was : Vorderingen op gewezen bestuurders 1
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 1
Lang was : Vorderingen op gewezen bestuurders 1
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 1 (langlopend)
309021.1 D.H.B010 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVgbBe2 Kort was : Vorderingen op gewezen bestuurders 2
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 2
Lang was : Vorderingen op gewezen bestuurders 2
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 2 (langlopend)
309021.2 D.H.B020 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVgbBe3 Kort was : Vorderingen op gewezen bestuurders 3
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 3
Lang was : Vorderingen op gewezen bestuurders 3
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 3 (langlopend)
309021.3 D.H.B030 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVgbBe4 Kort was : Vorderingen op gewezen bestuurders 4
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 4
Lang was : Vorderingen op gewezen bestuurders 4
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 4 (langlopend)
309021.4 D.H.B040 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVgbBe5 Kort was : Vorderingen op gewezen bestuurders 5
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 5
Lang was : Vorderingen op gewezen bestuurders 5
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 5 (langlopend)
309021.5 D.H.B050 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVgbBea Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 1 309021.6 D.H.B060 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgbBeb Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 2 309021.7 D.H.B070 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgbBec Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 3 309021.8 D.H.B080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgbBed Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 4 309021.9 D.H.B090 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgbBee Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 5 309021.10 D.H.B100 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgbBef Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 1 309021.11 D.H.B110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgbBeg Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 2 309021.12 D.H.B120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgbBeh Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 3 309021.13 D.H.B130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgbBei Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 4 309021.14 D.H.B140 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgbBej Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 5 309021.15 D.H.B150 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgc Kort was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen
Lang was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen (langlopend)
309023 D.H.D D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVgcBea Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 309023.6 D.H.D060 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgcBeb Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 309023.7 D.H.D070 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgcBec Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 309023.8 D.H.D080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgcBed Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 309023.9 D.H.D090 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgcBee Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 309023.10 D.H.D100 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgcBef Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 309023.11 D.H.D110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgcBeg Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 309023.12 D.H.D120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgcBeh Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 309023.13 D.H.D130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgcBei Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 309023.14 D.H.D140 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgcBej Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 309023.15 D.H.D150 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVgcCo1 Kort was : Vorderingen op gewezen commissaris 1
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 1
Lang was : Vorderingen op gewezen commissaris 1
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 1 (langlopend)
309023.1 D.H.D010 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVgcCo2 Kort was : Vorderingen op gewezen commissaris 2
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 2
Lang was : Vorderingen op gewezen commissaris 2
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 2 (langlopend)
309023.2 D.H.D020 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVgcCo3 Kort was : Vorderingen op gewezen commissaris 3
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 3
Lang was : Vorderingen op gewezen commissaris 3
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 3 (langlopend)
309023.3 D.H.D030 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVgcCo4 Kort was : Vorderingen op gewezen commissaris 4
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 4
Lang was : Vorderingen op gewezen commissaris 4
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 4 (langlopend)
309023.4 D.H.D040 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVgcCo5 Kort was : Vorderingen op gewezen commissaris 5
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 5
Lang was : Vorderingen op gewezen commissaris 5
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 5 (langlopend)
309023.5 D.H.D050 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVoa Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties bestuurders (langlopend) 309120 D.H.AA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoaBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 1 (langlopend) 309120.1 D.H.AA10 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoaBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 2 (langlopend) 309120.2 D.H.AA20 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoaBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 3 (langlopend) 309120.3 D.H.AA30 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoaBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 4 (langlopend) 309120.4 D.H.AA40 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoaBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 5 (langlopend) 309120.5 D.H.AA50 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoaBea Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 1 (langlopend) 309120.6 D.H.AA60 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoaBeb Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 2 (langlopend) 309120.7 D.H.AA70 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoaBec Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 3 (langlopend) 309120.8 D.H.AA80 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoaBed Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 4 (langlopend) 309120.9 D.H.AA90 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoaBee Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 5 (langlopend) 309120.10 D.H.AA95 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVob Kort was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders
Lang was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend)
309020 D.H.A D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVobBe1 Kort was : Vorderingen op bestuurders 1
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 1
Lang was : Vorderingen op bestuurders 1
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 1 (langlopend)
309020.1 D.H.A010 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVobBe2 Kort was : Vorderingen op bestuurders 2
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 2
Lang was : Vorderingen op bestuurders 2
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 2 (langlopend)
309020.2 D.H.A020 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVobBe3 Kort was : Vorderingen op bestuurders 3
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 3
Lang was : Vorderingen op bestuurders 3
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 3 (langlopend)
309020.3 D.H.A030 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVobBe4 Kort was : Vorderingen op bestuurders 4
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 4
Lang was : Vorderingen op bestuurders 4
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 4 (langlopend)
309020.4 D.H.A040 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVobBe5 Kort was : Vorderingen op bestuurders 5
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 5
Lang was : Vorderingen op bestuurders 5
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 5 (langlopend)
309020.5 D.H.A050 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVobBea Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 1 (langlopend) 309020.6 D.H.A060 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVobBeb Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 2 (langlopend) 309020.7 D.H.A070 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVobBec Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 3 (langlopend) 309020.8 D.H.A080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVobBed Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 4 (langlopend) 309020.9 D.H.A090 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVobBee Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 5 (langlopend) 309020.10 D.H.A100 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVobBef Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 1 (langlopend) 309020.11 D.H.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVobBeg Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 2 (langlopend) 309020.12 D.H.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVobBeh Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 3 (langlopend) 309020.13 D.H.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVobBei Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 4 (langlopend) 309020.14 D.H.A140 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVobBej Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 5 (langlopend) 309020.15 D.H.A150 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVoc Kort was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen
Lang was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend)
309022 D.H.C D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVocBea Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 309022.6 D.H.C060 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVocBeb Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 309022.7 D.H.C070 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVocBec Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 309022.8 D.H.C080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVocBed Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 309022.9 D.H.C090 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVocBee Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 309022.10 D.H.C100 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVocBef Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 309022.11 D.H.C110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVocBeg Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 309022.12 D.H.C120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVocBeh Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 309022.13 D.H.C130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVocBei Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 309022.14 D.H.C140 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVocBej Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 309022.15 D.H.C150 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrVocCo1 Kort was : Vorderingen op commissaris 1
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 1
Lang was : Vorderingen op commissaris 1
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 1 (langlopend)
309022.1 D.H.C010 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVocCo2 Kort was : Vorderingen op commissaris 2
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 2
Lang was : Vorderingen op commissaris 2
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 2 (langlopend)
309022.2 D.H.C020 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVocCo3 Kort was : Vorderingen op commissaris 3
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 3
Lang was : Vorderingen op commissaris 3
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 3 (langlopend)
309022.3 D.H.C030 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVocCo4 Kort was : Vorderingen op commissaris 4
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 4
Lang was : Vorderingen op commissaris 4
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 4 (langlopend)
309022.4 D.H.C040 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrVocCo5 Kort was : Vorderingen op commissaris 5
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 5
Lang was : Vorderingen op commissaris 5
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 5 (langlopend)
309022.5 D.H.C050 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrWaa Kort was : Waarborgsommen (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom waarborgsommen (langlopend)
Lang was : Waarborgsommen (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom waarborgsommen (langlopend)
309050 D.H.H D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrWaaBea Toename waarborgsom 1 309050.4 D.H.H060 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWaaBeb Toename waarborgsom 2 309050.5 D.H.H070 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWaaBec Toename waarborgsom 3 309050.6 D.H.H080 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWaaBef Overige mutaties waarborgsom 1 309050.7 D.H.H110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWaaBeg Overige mutaties waarborgsom 2 309050.8 D.H.H120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWaaBeh Overige mutaties waarborgsom 3 309050.9 D.H.H130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWaaWb1 Kort was : Waarborgsom 1 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsom 1
Lang was : Waarborgsom 1 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsom 1 (langlopend)
309050.1 D.H.H010 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrWaaWb2 Kort was : Waarborgsom 2 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsom 2
Lang was : Waarborgsom 2 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsom 2 (langlopend)
309050.2 D.H.H020 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrWaaWb3 Kort was : Waarborgsom 3 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsom 3
Lang was : Waarborgsom 3 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsom 3 (langlopend)
309050.3 D.H.H030 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BFvaOvrWac Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen waarborgsommen (langlopend) 309150 D.H.HA C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWacBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing waarborgsom 1 309150.1 D.H.HA10 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWacBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing waarborgsom 2 309150.2 D.H.HA20 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWacBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing waarborgsom 3 309150.3 D.H.HA30 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWacBea Aflossing / afname waarborgsom 1 309150.4 D.H.HA60 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWacBeb Aflossing / afname waarborgsom 2 309150.5 D.H.HA70 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaOvrWacBec Aflossing / afname waarborgsom 3 309150.6 D.H.HA80 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BFvaSubSub Kort was : Te vorderen BWS-subsidies
Kort wordt:Hoofdsom te vorderen BWS-subsidies
Lang was : Te vorderen BWS-subsidies
Lang wordt:Hoofdsom te vorderen BWS-subsidies (langlopend)
310010 D.J.A D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BFvaSubSubBea Toename te vorderen BWS-subsidie 1 310010.6 D.J.A060 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSubBea Kort was : Toename te vorderen BWS-subsidie 1
Kort wordt:Toename te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 1
Lang was : Toename te vorderen BWS-subsidie 1
Lang wordt:Toename te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 1
310010.6 D.J.A060 D 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
BFvaSubSubBeb Toename te vorderen BWS-subsidie 2 310010.7 D.J.A070 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSubBeb Kort was : Toename te vorderen BWS-subsidie 2
Kort wordt:Toename te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 2
Lang was : Toename te vorderen BWS-subsidie 2
Lang wordt:Toename te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 2
310010.7 D.J.A070 D 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
BFvaSubSubBec Toename te vorderen BWS-subsidie 3 310010.8 D.J.A080 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSubBec Kort was : Toename te vorderen BWS-subsidie 3
Kort wordt:Toename te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 3
Lang was : Toename te vorderen BWS-subsidie 3
Lang wordt:Toename te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 3
310010.8 D.J.A080 D 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
BFvaSubSubBed Toename te vorderen BWS-subsidie 4 310010.9 D.J.A090 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSubBed Kort was : Toename te vorderen BWS-subsidie 4
Kort wordt:Toename te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 4
Lang was : Toename te vorderen BWS-subsidie 4
Lang wordt:Toename te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 4
310010.9 D.J.A090 D 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
BFvaSubSubBee Toename te vorderen BWS-subsidie 5 310010.10 D.J.A100 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSubBee Kort was : Toename te vorderen BWS-subsidie 5
Kort wordt:Toename te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 5
Lang was : Toename te vorderen BWS-subsidie 5
Lang wordt:Toename te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 5
310010.10 D.J.A100 D 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
BFvaSubSubBef Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 1 310010.11 D.J.A110 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSubBef Kort was : Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 1
Kort wordt:Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 1
Lang was : Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 1
Lang wordt:Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 1
310010.11 D.J.A110 D 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
BFvaSubSubBeg Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 2 310010.12 D.J.A120 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSubBeg Kort was : Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 2
Kort wordt:Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 2
Lang was : Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 2
Lang wordt:Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 2
310010.12 D.J.A120 D 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
BFvaSubSubBeh Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 3 310010.13 D.J.A130 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSubBeh Kort was : Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 3
Kort wordt:Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 3
Lang was : Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 3
Lang wordt:Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 3
310010.13 D.J.A130 D 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
BFvaSubSubBei Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 4 310010.14 D.J.A140 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSubBei Kort was : Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 4
Kort wordt:Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 4
Lang was : Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 4
Lang wordt:Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 4
310010.14 D.J.A140 D 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
BFvaSubSubBej Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 5 310010.15 D.J.A150 D 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSubBej Kort was : Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 5
Kort wordt:Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 5
Lang was : Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 5
Lang wordt:Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 5
310010.15 D.J.A150 D 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
BFvaSubSubTs1 Kort was : Te vorderen BWS-subsidie 1 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 1
Lang was : Te vorderen BWS-subsidie 1 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 1 (langlopend)
310010.1 D.J.A010 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BFvaSubSubTs2 Kort was : Te vorderen BWS-subsidie 2 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 2
Lang was : Te vorderen BWS-subsidie 2 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 2 (langlopend)
310010.2 D.J.A020 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BFvaSubSubTs3 Kort was : Te vorderen BWS-subsidie 3 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 3
Lang was : Te vorderen BWS-subsidie 3 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 3 (langlopend)
310010.3 D.J.A030 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BFvaSubSubTs4 Kort was : Te vorderen BWS-subsidie 4 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 4
Lang was : Te vorderen BWS-subsidie 4 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 4 (langlopend)
310010.4 D.J.A030
D.J.A040
D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BFvaSubSubTs5 Kort was : Te vorderen BWS-subsidie 5 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 5
Lang was : Te vorderen BWS-subsidie 5 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 5 (langlopend)
310010.5 D.J.A030
D.J.A050
D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BFvaSubSuc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen BWS-subsidies (langlopend) 310020 D.J.B C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSuc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen BWS-subsidies (langlopend) 310020 D.J.B C 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
NIETS!
BFvaSubSucBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 1 310020.1 D.J.B010 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSucBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 1 310020.1 D.J.B010 C 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
NIETS!
BFvaSubSucBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 2 310020.2 D.J.B020 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSucBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 2 310020.2 D.J.B020 C 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
NIETS!
BFvaSubSucBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 3 310020.3 D.J.B030 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSucBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 3 310020.3 D.J.B030 C 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
NIETS!
BFvaSubSucBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 4 310020.4 D.J.B040 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSucBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 4 310020.4 D.J.B040 C 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
NIETS!
BFvaSubSucBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 5 310020.5 D.J.B050 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSucBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 5 310020.5 D.J.B050 C 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
NIETS!
BFvaSubSucBea Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 1 310020.6 D.J.B060 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSucBea Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 1 310020.6 D.J.B060 C 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
NIETS!
BFvaSubSucBeb Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 2 310020.7 D.J.B070 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSucBeb Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 2 310020.7 D.J.B070 C 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
NIETS!
BFvaSubSucBec Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 3 310020.8 D.J.B080 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSucBec Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 3 310020.8 D.J.B080 C 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
NIETS!
BFvaSubSucBed Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 4 310020.9 D.J.B090 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSucBed Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 4 310020.9 D.J.B090 C 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
NIETS!
BFvaSubSucBee Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 5 310020.10 D.J.B095 C 3.3 Wonen NIEUW
BFvaSubSucBee Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 5 310020.10 D.J.B095 C 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaBouAkp Actuele kostprijs bouwclaims 105015 A.K.A1 D 3.3 Wonen NIEUW
BIvaBouAkpAdo Aankopen door overnames bouwclaims 105015.3 A.K.A130 D 3.3 Wonen NIEUW
BIvaBouAkpBeg Beginbalans bouwclaims 105015.1 A.K.A110 D 3.3 Wonen NIEUW
BIvaBouAkpDda Desinvesteringen door afstotingen bouwclaims 105015.5 A.K.A150 C 3.3 Wonen NIEUW
BIvaBouAkpDes Desinvesteringen bouwclaims 105015.4 A.K.A140 C 3.3 Wonen NIEUW
BIvaBouAkpInv Investeringen bouwclaims 105015.2 A.K.A120 D 3.3 Wonen NIEUW
BIvaBouAkpOmv Omrekeningsverschillen bouwclaims 105015.6 A.K.A180 D 3.3 Wonen NIEUW
BIvaBouAkpOvm Overige mutaties bouwclaims 105015.7 A.K.A190 D 3.3 Wonen NIEUW
BIvaCevAkp Actuele kostprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015 A.C.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaCevAkpAdo Bij overname verkregen activa concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015.3 A.C.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaCevAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015.1 A.C.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaCevAkpDda Afstotingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015.5 A.C.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaCevAkpDes Desinvesteringen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015.4 A.C.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaCevAkpInv Investeringen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015.2 A.C.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaCevAkpOmv Omrekeningsverschillen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015.6 A.C.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaCevAkpOvm Overige mutaties concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015.7 A.C.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaGooAkp Actuele kostprijs goodwill 107015 A.D.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaGooAkpAdo Bij overname verkregen activa goodwill 107015.3 A.D.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaGooAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) goodwill 107015.1 A.D.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaGooAkpDda Afstotingen goodwill 107015.5 A.D.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaGooAkpDes Desinvesteringen goodwill 107015.4 A.D.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaGooAkpInv Investeringen goodwill 107015.2 A.D.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaGooAkpOmv Omrekeningsverschillen goodwill 107015.6 A.D.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaGooAkpOvm Overige mutaties goodwill 107015.7 A.D.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaGooCuh Cumulatieve herwaarderingen goodwill 107030 A.D.C D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaGooCuhAfh Afschrijving herwaarderingen concessies, goodwill 107030.3 A.D.C030 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaGooCuhAvg Aanpassingen van de goodwill als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva en veranderingen in de waarde ervan 107030.5 A.D.C035 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaGooCuhBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) goodwill 107030.1 A.D.C010 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaGooCuhDeh Desinvestering herwaarderingen goodwill 107030.4 A.D.C040 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaGooCuhHer Herwaarderingen goodwill 107030.2 A.D.C020 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaKooAkp Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling 102015 A.B.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKooAkpAdo Bij overname verkregen activa kosten van ontwikkeling 102015.3 A.B.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKooAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) kosten van ontwikkeling 102015.1 A.B.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKooAkpDda Afstotingen kosten van ontwikkeling 102015.5 A.B.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKooAkpDes Desinvesteringen kosten van ontwikkeling 102015.4 A.B.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKooAkpInv Investeringen kosten van ontwikkeling 102015.2 A.B.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKooAkpOmv Omrekeningsverschillen kosten van ontwikkeling 102015.6 A.B.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKooAkpOvm Overige mutaties kosten van ontwikkeling 102015.7 A.B.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKouAkp Actuele kostprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015 A.A.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKouAkpAdo Bij overname verkregen activa kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015.3 A.A.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKouAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015.1 A.A.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKouAkpDda Afstotingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015.5 A.A.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKouAkpDes Desinvesteringen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015.4 A.A.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKouAkpInv Investeringen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015.2 A.A.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKouAkpOmv Omrekeningsverschillen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015.6 A.A.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKouAkpOvm Overige mutaties kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015.7 A.A.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaKouVvp Kort was : Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Kort wordt:Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
101010 A.A.A D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BIvaOivAkp Actuele kostprijs overige immateriële vaste activa 110015 A.Z.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaOivAkpAdo Bij overname verkregen activa overige immateriële vaste activa 110015.3 A.Z.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaOivAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige immateriële vaste activa 110015.1 A.Z.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaOivAkpDda Afstotingen overige immateriële vaste activa 110015.5 A.Z.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaOivAkpDes Desinvesteringen overige immateriële vaste activa 110015.4 A.Z.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaOivAkpInv Investeringen overige immateriële vaste activa 110015.2 A.Z.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaOivAkpOmv Omrekeningsverschillen overige immateriële vaste activa 110015.6 A.Z.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaOivAkpOvm Overige mutaties overige immateriële vaste activa 110015.7 A.Z.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaVoi Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109000 A.E D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiAkp Actuele kostprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015 A.E.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaVoiAkp Actuele kostprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015 A.E.A1 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiAkpAdo Bij overname verkregen activa vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.3 A.E.A130 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiAkpAdo Bij overname verkregen activa vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.3 A.E.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaVoiAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.1 A.E.A110 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.1 A.E.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaVoiAkpDda Afstotingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.5 A.E.A150 C 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiAkpDda Afstotingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.5 A.E.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaVoiAkpDes Desinvesteringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.4 A.E.A140 C 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiAkpDes Desinvesteringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.4 A.E.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaVoiAkpInv Investeringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.2 A.E.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaVoiAkpInv Investeringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.2 A.E.A120 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiAkpOmv Omrekeningsverschillen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.6 A.E.A180 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiAkpOmv Omrekeningsverschillen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.6 A.E.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaVoiAkpOvm Overige mutaties vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.7 A.E.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BIvaVoiAkpOvm Overige mutaties vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.7 A.E.A190 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiCae Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109020 A.E.B C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiCaeAfs Afschrijvingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109020.2 A.E.B020 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiCaeBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109020.1 A.E.B010 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiCaeDca Afschrijving op desinvesteringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109020.3 A.E.B030 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109020.5 A.E.B050 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109020.4 A.E.B040 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiVvp Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010 A.E.A D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiVvpAdo Bij overname verkregen activa vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010.3 A.E.A030 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiVvpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010.1 A.E.A010 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiVvpDda Afstotingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010.5 A.E.A050 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiVvpDes Desinvesteringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010.4 A.E.A040 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiVvpInv Investeringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010.2 A.E.A020 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiVvpOmv Omrekeningsverschillen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010.6 A.E.A080 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BIvaVoiVvpOvm Overige mutaties vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010.7 A.E.A090 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasAcl Lang was : Achtergestelde schulden
Lang wordt:Achtergestelde schulden (langlopend)
801000 L.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasAclAll Kort was : Hoofdsom
Kort wordt:Hoofdsom achtergestelde schulden
Lang was : Hoofdsom achtergestelde schulden
Lang wordt:Hoofdsom achtergestelde schulden (langlopend)
801010 L.A.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasAclCla Kort was : Cumulatieve aflossingenen
Kort wordt:Cumulatieve aflossingen achtergestelde schulden
Lang was : Cumulatieve aflossingen achtergestelde schulden
Lang wordt:Cumulatieve aflossingen achtergestelde schulden (langlopend)
801020 L.A.B D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasAclClaAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar achtergestelde schulden
801020.2 L.A.B015 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasAclClaAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) achtergestelde schulden
801020.5 L.A.B020 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasAoe Lang was : Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen
Lang wordt:Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen (langlopend)
803000 L.C C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasAoeAol Kort was : Hoofdsom
Kort wordt:Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen
Lang was : Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen
Lang wordt:Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
803010 L.C.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasAoeCla Kort was : Cumulatieve aflossingeningen
Kort wordt:Cumulatieve aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen
Lang was : Cumulatieve aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen
Lang wordt:Cumulatieve aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
803020 L.C.B D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasAoeClaAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar andere obligaties en onderhandse leningen
Lang was : Aflossingen in boekjaar andere obligaties en onderhandse leningen
Lang wordt:Aflossingen in boekjaar andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
803020.2 L.C.B015 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasAoeClaAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) andere obligaties en onderhandse leningen
Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) andere obligaties en onderhandse leningen
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
803020.5 L.C.B020 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasBep Lang was : Belastingen en premies sociale verzekeringen
Lang wordt:Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
806039 L.L C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasBepBec Cumulatieve aflossingen belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806041 L.L.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasBepBec Cumulatieve aflossingen belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806041 L.L.B D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasBepBecAfl Afname in boekjaar belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806041.2 L.L.B020 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasBepBecAfl Afname in boekjaar belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806041.2 L.L.B020 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasBepBecAvp Afname (overboeking naar kortlopend) belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806041.3 L.L.B030 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasBepBecAvp Afname (overboeking naar kortlopend) belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806041.3 L.L.B030 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasBepBecBeg Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) belastingen en premies sociale verzekeringen 806041.1 L.L.B010 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasBepBep Kort was : Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom belastingen en premies sociale verzekeringen
Lang was : Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
806040 L.L.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasBepBepBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) belastingen en premies sociale verzekeringen 806040.1 L.L.A010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasBepBepBir Bijschrijving rente / oprenting belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806040.3 L.L.A030 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasBepBepOwv Overige waardeveranderingen belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806040.4 L.L.A040 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasBepBepToe Toename belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806040.2 L.L.A020 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasCol Lang was : Converteerbare leningen
Lang wordt:Converteerbare leningen (langlopend)
802000 L.B C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasColCla Kort was : Cumulatieve aflossingeningen
Kort wordt:Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen
Lang was : Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen
Lang wordt:Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen (langlopend)
802020 L.B.B D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasColClaAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar converteerbare leningen
Lang was : Aflossingen in boekjaar
Lang wordt:Aflossingen in boekjaar converteerbare leningen (langlopend)
802020.2 L.B.B015 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasColClaAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) converteerbare leningen
Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) converteerbare leningen
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) converteerbare leningen (langlopend)
802020.5 L.B.B020 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasColCll Kort was : Hoofdsom
Kort wordt:Hoofdsom converteerbare leningen
Lang was : Hoofdsom converteerbare leningen
Lang wordt:Hoofdsom converteerbare leningen (langlopend)
802010 L.B.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasFlv Lang was : Financiële lease verplichtingen
Lang wordt:Financiële lease verplichtingen (langlopend)
804000 L.D C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasFlvCla Kort was : Cumulatieve aflossingeningen
Kort wordt:Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen
Lang was : Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen
Lang wordt:Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen (langlopend)
804020 L.D.B D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasFlvClaAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar financiële lease verplichtingen
Lang was : Aflossingen in boekjaar financiële lease verplichtingen
Lang wordt:Aflossingen in boekjaar financiële lease verplichtingen (langlopend)
804020.2 L.D.B015 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasFlvClaAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) financiële lease verplichtingen
Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) financiële lease verplichtingen
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) financiële lease verplichtingen (langlopend)
804020.5 L.D.B020 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasFlvFlv Kort was : Hoofdsom
Kort wordt:Hoofdsom financiële lease verplichtingen
Lang was : Hoofdsom financiële lease verplichtingen
Lang wordt:Hoofdsom financiële lease verplichtingen (langlopend)
804010 L.D.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasOdvOdvAvs Uitbetaald / bij afstoting vervreemde schulden oudedagsverplichting 806150.11 L.P.A022 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOdvOdvAvs Uitbetaald / bij afstoting vervreemde schulden oudedagsverplichting 806150.11 L.P.A022 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasOdvOdvBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) oudedagsverplichting 806150.1 L.P.A010 C 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasOdvOdvBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) oudedagsverplichting 806150.1 L.P.A010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOdvOdvBir Bijschrijving rente / oprenting oudedagsverplichting 806150.8 L.P.A030 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOdvOdvBir Bijschrijving rente / oprenting oudedagsverplichting 806150.8 L.P.A030 C 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasOdvOdvOvm Overige mutaties oudedagsverplichting 806150.7 L.P.A050 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOdvOdvOvm Overige mutaties oudedagsverplichting 806150.7 L.P.A050 C 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasOdvOdvToe Aanvullend opgenomen / nieuwe opbouw oudedagsverplichtingoudedagsverplichting 806150.3 L.P.A020 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOdvOdvToe Aanvullend opgenomen / nieuwe opbouw oudedagsverplichtingoudedagsverplichting 806150.3 L.P.A020 C 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasOls Lang was : Overige schulden
Lang wordt:Overige schulden (Langlopend)
806129 L.U C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasOlsAfl Kort was : Aflossingen
Kort wordt:Cumulatieve aflossingen overige schulden
Lang was : Aflossingen
Lang wordt:Cumulatieve aflossingen overige schulden (langlopend)
806135 L.U.A1 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BLasOlsAflAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overige schulden
Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overige schulden
806135.5 L.U.A120 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasOlsAflBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schulden 806135.1 L.U.A100 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOlsDea Aflossingen derivaten (Langlopend) 806141 L.U.D1 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsDeaAfl Aflossingen derivaten (langlopend) 806141.4 L.U.D110 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsDeaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) derivaten 806141.5 L.U.D120 D 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasOlsDeaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) derivaten 806141.5 L.U.D120 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsDeaBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) derivaten 806141.1 L.U.D100 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsDer Kort was : Derivaten
Kort wordt:Hoofdsom derivaten
Lang was : Derivaten
Lang wordt:Hoofdsom derivaten (langlopend)
806138
806140
L.U.D C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Handm
BLasOlsDerBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) derivaten 806140.1 L.U.D010 C 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsDerOvm Overige mutaties derivaten (langlopend) 806140.6 L.U.D060 C 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsDerToe Aanvullend opgenomen derivaten 806140.3 L.U.D030 C 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsIla Aflossingen intern lening (Langlopend) 806134 L.U.B1 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsIlaAfl Aflossingen intern lening (Langlopend) 806134.4 L.U.B110 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsIlaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) intern lening 806134.5 L.U.B120 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsIlaAvp Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) intern lening
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) intern lenin intern lening
806134.5 L.U.B120 D 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
BLasOlsIlaBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) intern lening 806134.1 L.U.B105 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsIlg Kort was : Intern lening
Kort wordt:Hoofdsom intern lening
Lang was : Interne lening
Lang wordt:Hoodsom intern lening (Langlopend)
806133 L.U.B C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasOlsIlgBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) intern lening 806133.1 L.U.B010 C 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsIlgOvm Overige mutaties intern lening (langlopend) 806133.6 L.U.B060 C 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsIlgToe Aanvullend opgenomen intern lening 806133.3 L.U.B030 C 3.3 Wonen NIEUW
BLasOlsOsl Kort was : Hoofdsom overige schulden (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom overige schulden
806130 L.U.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasOlsWba Aflossingen waarborgsommen (langlopend) 806138 L.U.C1 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasOlsWba Aflossingen waarborgsommen (langlopend) 806138 L.U.C1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOlsWbaAfl Aflossingen waarborgsommen (langlopend) 806138.4 L.U.C110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOlsWbaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) waarborgsommen 806138.5 L.U.C120 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasOlsWbaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) waarborgsommen 806138.5 L.U.C120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOlsWbaBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) aflossingen waarborgsommen 806138.1 L.U.C100 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOlsWbs Kort was : Waarborgsommen
Kort wordt:Hoofdsom waarborgsommen
Lang was : Waarborgsommen
Lang wordt:Hoofdsom waarborgsommen (Langlopend)
806137 L.U.C C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasOlsWbsBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsommen 806137.1 L.U.C010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOlsWbsOvm Overige mutaties waarborgsommen (langlopend) 806137.6 L.U.C060 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOlsWbsToe Aanvullend opgenomen waarborgsommen 806137.3 L.U.C030 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasOvp Lang was : Overlopende passiva
Lang wordt:Overlopende passiva (Langlopend)
806139
806170
L.V C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasOvpOva Aflossingen overlopende passiva (langlopend) 806172 L.V.B D 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasOvpOva Aflossingen overlopende passiva (langlopend) 806172 L.V.B D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOvpOvaAfl Aflossingen overlopende passiva (langlopend) 806172.4 L.V.B110 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOvpOvaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overlopende passiva 806172.5 L.V.B120 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOvpOvaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overlopende passiva 806172.5 L.V.B120 D 3.3 Wonen GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasOvpOvaBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overlopende passiva 806172.1 L.V.B110 D 3.3 Wonen NIEUW
BLasOvpOvp Kort was : Overlopende passiva (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom overlopende passiva
Lang was : Overlopende passiva (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom overlopende passiva (langlopend)
806140
806171
L.V.A C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasOvpOvpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overlopende passiva 806171.1 L.V.A010 C 3.3 Wonen NIEUW
BLasOvpOvpOvm Overige mutaties overlopende passiva (langlopend) 806171.6 L.V.A060 C 3.3 Wonen NIEUW
BLasOvpOvpToe Aanvullend opgenomen overlopende passiva 806171.3 L.V.A030 C 3.3 Wonen NIEUW
BLasPar Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) (langlopend) 807000 L.Q C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasPar Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) (langlopend) 807000 L.Q C 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasParCla Cumulatieve aflossingen participaties (langlopend) 807020 L.Q.B D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasParCla Cumulatieve aflossingen participaties (langlopend) 807020 L.Q.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParClaAfl Aflossingen in boekjaar participaties (langlopend) 807020.2 L.Q.B015 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParClaAfl Aflossingen in boekjaar participaties (langlopend) 807020.2 L.Q.B015 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasParClaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) participaties (langlopend) 807020.5 L.Q.B020 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParClaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) participaties (langlopend) 807020.5 L.Q.B020 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasParClaBeg Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) participaties 807020.1 L.Q.B010 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParPar Hoofdsom participaties (langlopend) 807010 L.Q.A C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParPar Hoofdsom participaties (langlopend) 807010 L.Q.A C 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasParParAvs Bij afstoting vervreemde schulden participaties 807010.11 L.Q.A022 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParParBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) participaties 807010.1 L.Q.A010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParParBir Bijschrijving rente participaties 807010.8 L.Q.A030 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParParOmv Omrekeningsverschillen participaties 807010.6 L.Q.A040 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParParOvm Overige mutaties participaties 807010.7 L.Q.A050 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParParOvs Bij overname verkregen schulden participaties 807010.10 L.Q.A021 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParParOwv Overige waardeveranderingen participaties 807010.12 L.Q.A060 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasParParToe Aanvullend opgenomen participaties 807010.3 L.Q.A020 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSag Lang was : Schulden aan groepsmaatschappijen
Lang wordt:Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
806009 L.I C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSagAfl Kort was : Aflossingenen
Kort wordt:Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen
Lang was : Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen
Lang wordt:Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
806015 L.I.B D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSagAflAfl Kort was : Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar schulden aan groepsmaatschappijen
806015.2 L.I.B015 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSagAflAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) groepsmaatschappijen
806015.3 L.I.B020 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSagAflTer Terugboekingen schulden aan groepsmaatschappijen 806015.4 L.I.B030 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasSagHoo Kort was : Hoofdsom
Kort wordt:Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen
Lang was : Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen
Lang wordt:Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
806010 L.I.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSak Lang was : Schulden aan banken
Lang wordt:Schulden aan banken (langlopend)
805000 L.E C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSakClaAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar hypotheken
805015.4 L.E.A120 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSakClaAvp Kort was : Aflossingsverplichtingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) hypotheken
Lang was : Aflossingsverplichtingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
805015.5 L.E.A130 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSakFca Kort was : Cumulatieve aflossingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
Kort wordt:Cumulatieve aflossingen financieringen
Lang was : Cumulatieve aflossingenfinancieringen van kredietinstellingen (langlopend)
Lang wordt:Cumulatieve aflossingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
805025 L.E.B1 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSakFcaAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar financieringen
805025.4 L.E.B120 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSakFcaAvp Kort was : Aflossingsverplichtingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) financieringen
Lang was : Aflossingsverplichtingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
805025.5 L.E.B130 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSakFvl Kort was : Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom financieringen
805020 L.E.B0 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSakGoa Kort was : Cumulatieve aflossingen leningen (langlopend)
Kort wordt:Cumulatieve aflossingen schulden van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden
Lang was : Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopeen (langlopend)
Lang wordt:Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden (langlopend)
805065 L.E.F1 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSakGoaAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar gegarandeerd door overheden
Lang was : Aflossingen in boekjaar leningen van kredietinstellingen (langlopeen (langlopend)
Lang wordt:Aflossingen in boekjaar leningen van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden (langlopend)
805065.4 L.E.F120 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSakGoaAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) gegarandeerd door overheden
Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) schulden van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) schulden van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden (langlopend)
805065.5 L.E.F130 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSakGoaMvl Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening (langlopend) 805065.6 L.E.F140 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasSakGol Lang was : Hoofdsom schulden van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden
Lang wordt:Hoofdsom schulden van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden (langlopend)
805060 L.E.F0 C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSakLcaAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar leningen
805035.4 L.E.C120 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSakLcaAvp Kort was : Aflossingsverplichtingen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) leningen
Lang was : Aflossingsverplichtingen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) leningen van kredietinstellingen (langlopend)
805035.5 L.E.C130 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSakLvl Kort was : Hoodsom leningen (langlopend)
Kort wordt:Hoodsom leningen
805030 L.E.C0 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSakOca Lang was : Cumulatieve aflossingen overige schulden aan kredietinstellingen
Lang wordt:Cumulatieve aflossingen overige schulden aan kredietinstellingen (langlopend)
805045 L.E.D1 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSakOcaAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar overige schulden aan kredietinstellingen
805045.4 L.E.D120 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSakOcaAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overige schulden aan kredietinstellingen
Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) schulden aan kredietinstellingen
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overige schulden aan kredietinstellingen (langlopend)
805045.5 L.E.D130 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSakOvl Lang was : Hoofdsom overige schulden aan kredietinstellingen
Lang wordt:Hoofdsom overige schulden aan kredietinstellingen (langlopend)
805040 L.E.D0 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSakWsa Kort was : Cumulatieve aflossingen leningen (langlopend)
Kort wordt:Cumulatieve aflossingen schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW
Lang was : Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
Lang wordt:Cumulatieve aflossingen schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend)
805055 L.E.E1 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSakWsaAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar geborgd door WSW
Lang was : Aflossingen in boekjaar leningen van kredietinstellingen (langlopend (langlopend)
Lang wordt:Aflossingen in boekjaar leningen van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend)
805055.4 L.E.E120 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSakWsaAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) geborgd door WSW
Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend)
805055.5 L.E.E130 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSakWsaMvl Kort was : Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening (langlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening
Lang was : Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening (langlopend (langlopend)
Lang wordt:Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening geborgd door WSW (langlopend)
805055.6 L.E.E140 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSakWsl Kort was : Hoofdsom schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW
805050 L.E.E0 C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSal Lang was : Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Lang wordt:Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
806069 L.G C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSalSac Cumulatieve aflossingen schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806071 L.G.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSalSac Cumulatieve aflossingen schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806071 L.G.B D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasSalSacAfl Afname in boekjaar schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806071.2 L.G.B020 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSalSacAfl Afname in boekjaar schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806071.2 L.G.B020 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasSalSacAvp Afname (overboeking naar kortlopend) schulden aan leveranciers en handelskredieten 806071.3 L.G.B030 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasSalSacAvp Afname (overboeking naar kortlopend) schulden aan leveranciers en handelskredieten 806071.3 L.G.B030 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSalSacBeg Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schulden aan leveranciers en handelskredieten 806071.1 L.G.B010 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSalSal Kort was : Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom schulden aan leveranciers en handelskredieten
Lang was : Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
806070 L.G.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSalSalBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schulden aan leveranciers en handelskredieten 806070.1 L.G.A010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSalSalBir Bijschrijving rente / oprenting schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806070.3 L.G.A030 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSalSalOwv Overige waardeveranderingen schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806070.4 L.G.A040 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSalSalToe Toename schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806070.2 L.G.A020 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSao Lang was : Schulden aan overige verbonden maatschappijen
Lang wordt:Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
806019 L.J C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSaoAfl Kort was : Aflossingenen
Kort wordt:Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen
Lang was : Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen
Lang wordt:Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
806025 L.J.B D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSaoAflAfl Kort was : Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar schulden aan overige verbonden maatschappijen
806020.4 L.J.B015 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSaoAflAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overige verbonden maatschappijen
806025.3 L.J.B020 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSaoAflTer Terugboekingen schulden aan overige verbonden maatschappijen 806025.4 L.J.B030 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasSaoHoo Kort was : Hoofdsom
Kort wordt:Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen
Lang was : Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen
Lang wordt:Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
806020 L.J.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSap Lang was : Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Lang wordt:Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
806029 L.K C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSapAfl Kort was : Aflossingenen
Kort wordt:Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Lang was : Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Lang wordt:Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
806035 L.K.B D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSapAflAfl Kort was : Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
806030.4 L.K.B015 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSapAflAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) participanten en aan maatschappijen
Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
806035.3 L.K.B020 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSapAflTer Terugboekingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 806035.4 L.K.B030 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasSapHoo Kort was : Hoofdsom
Kort wordt:Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Lang was : Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Lang wordt:Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
806030 L.K.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSohAso Kort was : Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid (langlopend)
Kort wordt:Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid
806125 L.S.A1 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSohAsoAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overheid
Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) schulden van overheid
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) schulden van overheid (langlopend)
806125.3 L.S.A130 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSohAws Kort was : Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid geborgd door WSW (langlopend)
Kort wordt:Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid geborgd door WSW
806155 L.S.B1 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSohAwsAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar overheid geborgd door WSW
Lang was : Aflossingen in boekjaar leningen van overheid (langlopend (langlopend)
Lang wordt:Aflossingen in boekjaar leningen van overheid geborgd door WSW (langlopend)
806155.2 L.S.B120 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSohAwsAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overheid geborgd door WSW
Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) leningen van overheid
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) leningen van overheid geborgd door WSW (langlopend)
806155.3 L.S.B130 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSohGoa Kort was : Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid gegarandeerd door overheid (langlopend)
Kort wordt:Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid gegarandeerd door overheid
806165 L.S.C1 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSohGoaAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar gegarandeerd door overheid
Lang was : Aflossingen in boekjaar leningen van overheid (langlopend)
Lang wordt:Aflossingen in boekjaar leningen gegarandeerd door overheid (langlopend)
806165.2 L.S.C120 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSohGoaAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) gegarandeerd door overheid
Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) leninge van overheid
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) gegarandeerd door overheid (langlopend)
806165.3 L.S.C130 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSohGos Lang was : Hoofdsom schulden aan overheid gegarandeerd door overheid
Lang wordt:Hoofdsom schulden aan overheid gegarandeerd door overheid (langlopend)
806160 L.S.C0 C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSohSoh Kort was : Schulden aan overheid (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom schulden aan overheid
Lang was : Schulden aan overheid (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom schulden aan overheid (langlopend)
806120 L.S.A C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasSohWsw Lang was : Hoofdsom schulden aan overheid geborgd door WSW
Lang wordt:Hoofdsom schulden aan overheid geborgd door WSW (langlopend)
806150 L.S.B0 C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasStz Lang was : Schulden ter zake van pensioenen
Lang wordt:Schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
806049 L.N C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasStzStc Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806051 L.N.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasStzStc Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806051 L.N.B D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasStzStcAfl Afname in boekjaar schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806051.2 L.N.B020 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasStzStcAfl Afname in boekjaar schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806051.2 L.N.B020 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasStzStcAvp Afname (overboeking naar kortlopend) schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806051.3 L.N.B030 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasStzStcAvp Afname (overboeking naar kortlopend) schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806051.3 L.N.B030 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasStzStcBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossingen schulden pensioenen (langlopend) 806051.1 L.N.B010 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasStzStz Kort was : Schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom schulden ter zake van pensioenen
Lang was : Schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
806050 L.N.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasStzStzBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806050.1 L.N.A010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasStzStzBir Bijschrijving rente / oprenting schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806050.3 L.N.A030 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasStzStzOwv Overige waardeveranderingen schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806050.4 L.N.A040 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasStzStzToe Toename schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806050.2 L.N.A020 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSuh Lang was : Schulden uit hoofde van belastingen
Lang wordt:Schulden uit hoofde van belastingen (langlopend)
806044 L.M C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSuhSuc Cumulatieve aflossingen schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806046 L.M.B D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasSuhSuc Cumulatieve aflossingen schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806046 L.M.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSuhSucAfl Afname in boekjaar schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806046.2 L.M.B020 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSuhSucAfl Afname in boekjaar schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806046.2 L.M.B020 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasSuhSucAvp Afname (overboeking naar kortlopend) schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806046.3 L.M.B030 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasSuhSucAvp Afname (overboeking naar kortlopend) schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806046.3 L.M.B030 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSuhSucBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing schulden uit hoofde van belastingen 806046.1 L.M.B010 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSuhSuh Kort was : Schulden uit hoofde van belastingen
Kort wordt:Hoofdsom schulden uit hoofde van belastingen
Lang was : Schulden uit hoofde van belastingen
Lang wordt:Hoofdsom schulden uit hoofde van belastingen (langlopend)
806045 L.M.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasSuhSuhBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schulden uit hoofde van belastingen 806045.1 L.M.A010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSuhSuhBir Bijschrijving rente / oprenting schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806045.3 L.M.A030 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSuhSuhOwv Overige waardeveranderingen schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806045.4 L.M.A040 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasSuhSuhToe Toename schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806045.2 L.M.A020 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasTbw Lang was : Te betalen wissels en cheques
Lang wordt:Te betalen wissels en cheques (langlopend)
806079 L.H C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasTbwTbc Cumulatieve aflossingen te betalen wissels en cheques (langlopend) 806081 L.H.B D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasTbwTbc Cumulatieve aflossingen te betalen wissels en cheques (langlopend) 806081 L.H.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasTbwTbcAfl Afname in boekjaar te betalen wissels en cheques (langlopend) 806081.2 L.H.B020 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasTbwTbcAfl Afname in boekjaar te betalen wissels en cheques (langlopend) 806081.2 L.H.B020 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasTbwTbcAvp Afname (overboeking naar kortlopend) te betalen wissels en cheques (langlopend) 806081.3 L.H.B030 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasTbwTbcAvp Afname (overboeking naar kortlopend) te betalen wissels en cheques (langlopend) 806081.3 L.H.B030 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasTbwTbcBeg Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te betalen wissels en cheques 806081.1 L.H.B010 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasTbwTbw Kort was : Te betalen wissels en cheques (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom te betalen wissels en cheques
Lang was : Te betalen wissels en cheques (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom te betalen wissels en cheques (langlopend)
806080 L.H.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasTbwTbwBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te betalen wissels en cheques 806080.1 L.H.A010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasTbwTbwBir Bijschrijving rente / oprenting te betalen wissels en cheques (langlopend) 806080.3 L.H.A030 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasTbwTbwOwv Overige waardeveranderingen te betalen wissels en cheques (langlopend) 806080.4 L.H.A040 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasTbwTbwToe Toename te betalen wissels en cheques (langlopend) 806080.2 L.H.A020 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasVhz Kort was : Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (langlopend)
Kort wordt:Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
806109 L.T C 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BLasVob Lang was : Vooruit ontvangen op bestellingen
Lang wordt:Vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend)
806059 L.F C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasVobVob Kort was : Vooruitontvangen op bestellingen (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom vooruitontvangen op bestellingen
Lang was : Vooruitontvangen op bestellingen (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom vooruitontvangen op bestellingen (langlopend)
806060 L.F.A C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasVobVobBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruit ontvangen op bestellingen 806060.1 L.F.A010 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasVobVobBir Bijschrijving rente / oprenting vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend) 806060.3 L.F.A030 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasVobVobOwv Overige waardeveranderingen vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend) 806060.4 L.F.A040 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasVobVobToe Toename vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend) 806060.2 L.F.A020 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasVobVoc Cumulatieve aflossingen vooruitontvangen op bestellingen (langlopend) 806061 L.F.B D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasVobVoc Cumulatieve aflossingen vooruitontvangen op bestellingen (langlopend) 806061 L.F.B D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasVobVocAfl Afname in boekjaar vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend) 806061.2 L.F.B020 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasVobVocAfl Afname in boekjaar vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend) 806061.2 L.F.B020 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasVobVocAvp Afname (overboeking naar kortlopend) vooruit ontvangen op bestellingen 806061.3 L.F.B030 D 3.3 N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BLasVobVocAvp Afname (overboeking naar kortlopend) vooruit ontvangen op bestellingen 806061.3 L.F.B030 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BLasVobVocBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossingen vooruit ontvangen op bestellingen 806061.1 L.F.B010 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBegAkp Actuele kostprijs bedrijfsgebouwen 202015 B.B.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBegAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames bedrijfsgebouwen 202015.5 B.B.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBegAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) bedrijfsgebouwen 202015.1 B.B.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBegAkpDda Afstotingen bedrijfsgebouwen 202015.7 B.B.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBegAkpDes Desinvesteringen bedrijfsgebouwen 202015.6 B.B.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBegAkpLie Investeringen bedrijfsgebouwen 202015.4 B.B.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBegAkpOmv Omrekeningsverschillen bedrijfsgebouwen 202015.8 B.B.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBegAkpOve Overboekingen bedrijfsgebouwen 202015.9 B.B.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBegAkpOvm Overige mutaties bedrijfsgebouwen 202015.10 B.B.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBeiAkp Actuele kostprijs inventaris 215015 B.H.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBeiAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames inventaris 215015.5 B.H.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBeiAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) inventaris 215015.1 B.H.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBeiAkpDda Afstotingen inventaris 215015.7 B.H.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBeiAkpDes Desinvesteringen inventaris 215015.6 B.H.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBeiAkpIna Investeringen inventaris 215015.2 B.H.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBeiAkpOmv Omrekeningsverschillen inventaris 215015.8 B.H.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBeiAkpOve Overboekingen inventaris 215015.9 B.H.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaBeiAkpOvm Overige mutaties inventaris 215015.10 B.H.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaHuuAkp Actuele kostprijs huurdersinvesteringen 209015 B.L.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaHuuAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames huurdersinvesteringen 209015.5 B.L.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaHuuAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) huurdersinvesteringen 209015.1 B.L.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaHuuAkpDda Afstotingen huurdersinvesteringen 209015.7 B.L.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaHuuAkpDes Desinvesteringen huurdersinvesteringen 209015.6 B.L.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaHuuAkpIna Investeringen huurdersinvesteringen 209015.2 B.L.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaHuuAkpOmv Omrekeningsverschillen huurdersinvesteringen 209015.8 B.L.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaHuuAkpOve Overboekingen huurdersinvesteringen 209015.9 B.L.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaHuuAkpOvm Overige mutaties huurdersinvesteringen 209015.10 B.L.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaMeiAkp Actuele kostprijs machines en installaties 210015 B.D.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaMeiAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames machines en installaties 210015.5 B.D.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaMeiAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) machines en installaties 210015.1 B.D.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaMeiAkpDda Afstotingen machines en installaties 210015.7 B.D.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaMeiAkpDes Desinvesteringen machines en installaties 210015.6 B.D.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaMeiAkpIna Investeringen machines en installaties 210015.2 B.D.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaMeiAkpOmv Omrekeningsverschillen machines en installaties 210015.8 B.D.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaMeiAkpOve Overboekingen machines en installaties 210015.9 B.D.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaMeiAkpOvm Overige mutaties machines en installaties 210015.10 B.D.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaNadAkp Actuele kostprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015 B.W.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaNadAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.5 B.W.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaNadAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.1 B.W.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaNadAkpDda Afstotingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.7 B.W.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaNadAkpDes Desinvesteringen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.6 B.W.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaNadAkpIna Investeringen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.2 B.W.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaNadAkpOmv Omrekeningsverschillen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.8 B.W.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaNadAkpOve Overboekingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.9 B.W.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaNadAkpOvm Overige mutaties niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.10 B.W.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaObeAkp Actuele kostprijs andere vaste bedrijfsmiddelen 214015 B.E.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaObeAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.5 B.E.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaObeAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.1 B.E.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaObeAkpDda Afstotingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.7 B.E.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaObeAkpDes Desinvesteringen andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.6 B.E.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaObeAkpIna Investeringen andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.2 B.E.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaObeAkpOmv Omrekeningsverschillen andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.8 B.E.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaObeAkpOve Overboekingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.9 B.E.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaObeAkpOvm Overige mutaties andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.10 B.E.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaOrzAkp Actuele kostprijs ten dienste van de exploitatie 218015 B.X.A1 D 3.3 Wonen NIEUW
BMvaOrzAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames ten dienste van de exploitatie 218015.5 B.X.A130 D 3.3 Wonen NIEUW
BMvaOrzAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ten dienste van de exploitatie 218015.1 B.X.A110 D 3.3 Wonen NIEUW
BMvaOrzAkpDda Afstotingen ten dienste van de exploitatie 218015.7 B.X.A150 C 3.3 Wonen NIEUW
BMvaOrzAkpDes Desinvesteringen ten dienste van de exploitatie 218015.6 B.X.A140 C 3.3 Wonen NIEUW
BMvaOrzAkpIna Investeringen ten dienste van de exploitatie 218015.2 B.X.A120 D 3.3 Wonen NIEUW
BMvaOrzAkpOmv Omrekeningsverschillen ten dienste van de exploitatie 218015.8 B.X.A180 D 3.3 Wonen NIEUW
BMvaOrzAkpOve Overboekingen ten dienste van de exploitatie 218015.9 B.X.A185 D 3.3 Wonen NIEUW
BMvaOrzAkpOvm Overige mutaties ten dienste van de exploitatie 218015.10 B.X.A190 D 3.3 Wonen NIEUW
BMvaSchAkp Actuele kostprijs schepen 212015 B.N.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaSchAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames schepen 212015.5 B.N.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaSchAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schepen 212015.1 B.N.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaSchAkpDda Afstotingen schepen 212015.7 B.N.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaSchAkpDes Desinvesteringen schepen 212015.6 B.N.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaSchAkpIna Investeringen schepen 212015.2 B.N.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaSchAkpOmv Omrekeningsverschillen schepen 212015.8 B.N.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaSchAkpOve Overboekingen schepen 212015.9 B.N.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaSchAkpOvm Overige mutaties schepen 212015.10 B.N.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTerAkp Actuele kostprijs terreinen 201015 B.A.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTerAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames terreinen 201015.4 B.A.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTerAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) terreinen 201015.1 B.A.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTerAkpDda Afstotingen terreinen 201015.6 B.A.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTerAkpDes Desinvesteringen terreinen 201015.5 B.A.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTerAkpIna Investeringen terreinen 201015.2 B.A.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTerAkpOmv Omrekeningsverschillen terreinen 201015.7 B.A.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTerAkpOve Overboekingen terreinen 201015.8 B.A.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTerAkpOvm Overige mutaties terreinen 201015.9 B.A.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTevAkp Actuele kostprijs automobielen en overige transportmiddelen 213015 B.I.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTevAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames automobielen en overige transportmiddelen 213015.5 B.I.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTevAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) automobielen en overige transportmiddelen 213015.1 B.I.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTevAkpDda Afstotingen automobielen en overige transportmiddelen 213015.7 B.I.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTevAkpDes Desinvesteringen automobielen en overige transportmiddelen 213015.6 B.I.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTevAkpIna Investeringen automobielen en overige transportmiddelen 213015.2 B.I.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTevAkpOmv Omrekeningsverschillen automobielen en overige transportmiddelen 213015.8 B.I.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTevAkpOve Overboekingen automobielen en overige transportmiddelen 213015.9 B.I.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaTevAkpOvm Overige mutaties automobielen en overige transportmiddelen 213015.10 B.I.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVbiAkp Actuele kostprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015 B.U.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVbiAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.5 B.U.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVbiAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.1 B.U.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVbiAkpDda Afstotingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.7 B.U.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVbiAkpDes Desinvesteringen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.6 B.U.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVbiAkpIna Investeringen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.2 B.U.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVbiAkpOmv Omrekeningsverschillen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.8 B.U.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVbiAkpOve Overboekingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.9 B.U.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVbiAkpOvm Overige mutaties vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.10 B.U.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVerAkp Actuele kostprijs verbouwingen 203015 B.C.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVerAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames verbouwingen 203015.5 B.C.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVerAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) verbouwingen 203015.1 B.C.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVerAkpDda Afstotingen verbouwingen 203015.7 B.C.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVerAkpDes Desinvesteringen verbouwingen 203015.6 B.C.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVerAkpIna Investeringen verbouwingen 203015.2 B.C.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVerAkpOmv Omrekeningsverschillen verbouwingen 203015.8 B.C.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVerAkpOve Overboekingen verbouwingen 203015.9 B.C.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVerAkpOvm Overige mutaties verbouwingen 203015.10 B.C.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVliAkp Actuele kostprijs vliegtuigen 211015 B.M.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVliAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames vliegtuigen 211015.5 B.M.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVliAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vliegtuigen 211015.1 B.M.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVliAkpDda Afstotingen vliegtuigen 211015.7 B.M.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVliAkpDes Desinvesteringen vliegtuigen 211015.6 B.M.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVliAkpIna Investeringen vliegtuigen 211015.2 B.M.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVliAkpOmv Omrekeningsverschillen vliegtuigen 211015.8 B.M.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVliAkpOve Overboekingen vliegtuigen 211015.9 B.M.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVliAkpOvm Overige mutaties vliegtuigen 211015.10 B.M.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVmvAkp Actuele kostprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115 B.V.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVmvAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.5 B.V.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVmvAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.1 B.V.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVmvAkpDda Afstotingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.7 B.V.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVmvAkpDes Desinvesteringen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.6 B.V.A140 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVmvAkpIna Investeringen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.2 B.V.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVmvAkpOmv Omrekeningsverschillen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.8 B.V.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVmvAkpOve Overboekingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.9 B.V.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BMvaVmvAkpOvm Overige mutaties vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.10 B.V.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchOpaPen Schulden pensioen onder overlopende passiva 1210270 M.Q.Z030 BVorOvaPen C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSalGra Gratificaties 1204120 M.O.L C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSalPer Kort was : Personeelsfonds
Kort wordt:Personeelsfonds / personeelsvereniging
Lang was : Personeelsfonds
Lang wordt:Personeelsfonds / personeelsvereniging
1204100 M.O.J C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchSlc Schulden aan leden van de coöperatie 1260000 M.V C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSlcLi1 Schuld aan lid A van de coöperatie 1260100 M.V.A BVorVlcLi1 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSlcLi2 Schuld aan lid B van de coöperatie 1260200 M.V.B BVorVlcLi2 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSlcLi3 Schuld aan lid C van de coöperatie 1260300 M.V.C BVorVlcLi3 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSlcLi4 Schuld aan lid D van de coöperatie 1260400 M.V.D BVorVlcLi4 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BSchSlcLi5 Schuld aan lid E van de coöperatie 1260500 M.V.E BVorVlcLi5 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasCviAkp Actuele kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie 206015 C.C.A1 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasCviAkpAdo Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie 206015.5 C.C.A140 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasCviAkpBeg Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206015.1 C.C.A110 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasCviAkpDda Afstotingen 206015.13 C.C.A155 C 3.3 Wonen NIEUW
BVasCviAkpDes Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.6 C.C.A150 C 3.3 Wonen NIEUW
BVasCviAkpHcd Herclassificaties van en naar vastgoed Daeb 206015.14 C.C.A195 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasCviAkpHcv Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 206015.12 C.C.A145 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasCviAkpIna Initiële verkrijgingen 206015.2 C.C.A120 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasCviAkpOmv Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.8 C.C.A180 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasCviAkpOve Overboekingen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.9 C.C.A185 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasCviAkpOvm Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie 206015.10 C.C.A190 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasCviAkpUne Uitgaven na eerste waardering 206015.11 C.C.A130 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkp Actuele kostprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015 C.D.A1 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkpAdo Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.5 C.D.A140 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkpBeg Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.1 C.D.A110 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkpDda Afstotingen 207015.13 C.D.A155 C 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkpDes Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.6 C.D.A150 C 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkpHcv Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 207015.12 C.D.A145 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkpIna Investeringen nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.2 C.D.A120 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkpOmv Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.8 C.D.A180 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkpOve Overboekingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.9 C.D.A185 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkpOvm Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.10 C.D.A190 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvAkpUne Uitgaven na eerste waardering 207015.11 C.D.A130 D 3.3 Wonen NIEUW
BVasOzvVvpUne Uitgaven na eerste waardering 205010.11
207010.11
C.D.A030 D 3.1
3.3
Wonen GEWIJZ
Import
BVasSviAkp Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie 205015 C.B.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkpAdo Investeringen door overnames 205015.5 C.B.A140 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vastgoedbeleggingen in exploitatie 205015.1 C.B.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkpDda Afstotingen 205015.13 C.B.A155 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkpDes Desinvesteringen 205015.6 C.B.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkpHcv Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 205015.12 C.B.A145 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkpHnd Herclassificaties van en naar vastgoed Niet Daeb 205015.14 C.B.A195 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkpIna Initiële verkrijgingen 205015.2 C.B.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkpOmv Omrekeningsverschillen 205015.8 C.B.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkpOve Overboekingen 205015.9 C.B.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkpOvm Overige mutaties 205015.10 C.B.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasSviAkpUne Uitgaven na eerste waardering 205015.11 C.B.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkp Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 204015 C.A.A1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkpAdo Investeringen door overnames 204015.5 C.A.A140 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 204015.1 C.A.A110 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkpDda Afstotingen 204015.13 C.A.A155 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkpDes Desinvesteringen 204015.6 C.A.A150 C 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkpHcv Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 204015.12 C.A.A145 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkpIna Initiële verkrijgingen 204015.2 C.A.A120 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkpOmv Omrekeningsverschillen 204015.8 C.A.A180 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkpOve Overboekingen 204015.9 C.A.A185 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkpOvm Overige mutaties 204015.10 C.A.A190 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVasVioAkpUne Uitgaven na eerste waardering 204015.11 C.A.A130 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorOvaPen Pensioenvordering onder overlopende activa 1104100 G.L.Z.Z030 BSchOpaPen D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorOvrRca Kort was : Rekening-courant overigen
Kort wordt:Rekening-courant aandeelhouders
1103143 G.K.G BSchOvsSaa D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
BVorVlc Vorderingen op leden van de coöperatie 1103300 G.E D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorVlcLi1 Vorderingen op lid A van de coöperatie 1103310 G.E.A BSchSlcLi1 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorVlcLi2 Vorderingen op lid B van de coöperatie 1103320 G.E.B BSchSlcLi2 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorVlcLi3 Vorderingen op lid C van de coöperatie 1103330 G.E.C BSchSlcLi3 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorVlcLi4 Vorderingen op lid D van de coöperatie 1103340 G.E.D BSchSlcLi4 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVorVlcLi5 Vorderingen op lid E van de coöperatie 1103350 G.E.E BSchSlcLi5 D 3.3 N.v.t. NIEUW
BVrdGehHvv Voorraad grond- en hulpstoffen, herwaardering voorraden grond- en hulpstoffen voorraad grond- en hulpstoffen 3002030 E.A.030 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BVrdHal Halffabrikaten 3102000 E.B D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BVrdHalHvv Halffabrikaten, herwaardering voorraden halffabrikaten halffabrikaten 3102030 E.B.030 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BVrdHalVic Halffabrikaten, voorziening incourante halffabrikaten halffabrikaten 3102020 E.B.020 C 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
BVrdHalVoo Halffabrikaten, bruto halffabrikaten 3102010 E.B.010 D 3.1
3.3
N.v.t. GEWIJZ
Import
NIETS!
De statistieken:
[ 872 ] Totaal RGS-codes
[ 588 ] Nieuwe RGS-codes
[ 284 ] Mutaties
[ 0 ] Passieve RGS-codes
[ 0 ] Vervallen RGS-codes
[ 0 ] Gewijzigde RGS-codes
[ 178 ] Gewijzigde omschrijvingen
[ 146 ] Gewijzigde omschrijvingen kort
[ 156 ] Gewijzigde omschrijvingen lang
[ 0 ] Gewijzigde rekeningnummer