Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Audittrail

RGS Dashboard > RGS Audittrail

Selectie
Balans
Winst en Verlies

Niveau 5 tonen
Selectie
Nieuwe RGS codes
Gewijzigd

RGS-code Omschrijving RGS-nr BW2 Omslagcode DC Versie Bron Branche
BIvaKouAkp Actuele kostprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015 A.A.A1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaKouAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015.1 A.A.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaKouAkpInv Investeringen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015.2 A.A.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaKouAkpAdo Bij overname verkregen activa kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015.3 A.A.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaKouAkpDes Desinvesteringen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015.4 A.A.A140 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaKouAkpDda Afstotingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015.5 A.A.A150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaKouAkpOmv Omrekeningsverschillen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015.6 A.A.A180 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaKouAkpOvm Overige mutaties kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015.7 A.A.A190 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaKooAkp Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling 102015 A.B.A1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaKooAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) kosten van ontwikkeling 102015.1 A.B.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaKooAkpInv Investeringen kosten van ontwikkeling 102015.2 A.B.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaKooAkpAdo Bij overname verkregen activa kosten van ontwikkeling 102015.3 A.B.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaKooAkpDes Desinvesteringen kosten van ontwikkeling 102015.4 A.B.A140 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaKooAkpDda Afstotingen kosten van ontwikkeling 102015.5 A.B.A150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaKooAkpOmv Omrekeningsverschillen kosten van ontwikkeling 102015.6 A.B.A180 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaKooAkpOvm Overige mutaties kosten van ontwikkeling 102015.7 A.B.A190 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaCevAkp Actuele kostprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015 A.C.A1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaCevAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015.1 A.C.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaCevAkpInv Investeringen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015.2 A.C.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaCevAkpAdo Bij overname verkregen activa concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015.3 A.C.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaCevAkpDes Desinvesteringen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015.4 A.C.A140 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaCevAkpDda Afstotingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015.5 A.C.A150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaCevAkpOmv Omrekeningsverschillen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015.6 A.C.A180 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaCevAkpOvm Overige mutaties concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015.7 A.C.A190 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaGooAkp Actuele kostprijs goodwill 107015 A.D.A1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaGooAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) goodwill 107015.1 A.D.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaGooAkpInv Investeringen goodwill 107015.2 A.D.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaGooAkpAdo Bij overname verkregen activa goodwill 107015.3 A.D.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaGooAkpDes Desinvesteringen goodwill 107015.4 A.D.A140 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaGooAkpDda Afstotingen goodwill 107015.5 A.D.A150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaGooAkpOmv Omrekeningsverschillen goodwill 107015.6 A.D.A180 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaGooAkpOvm Overige mutaties goodwill 107015.7 A.D.A190 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaVoiAkp Actuele kostprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015 A.E.A1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaVoiAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.1 A.E.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaVoiAkpInv Investeringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.2 A.E.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaVoiAkpAdo Bij overname verkregen activa vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.3 A.E.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaVoiAkpDes Desinvesteringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.4 A.E.A140 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaVoiAkpDda Afstotingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.5 A.E.A150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaVoiAkpOmv Omrekeningsverschillen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.6 A.E.A180 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaVoiAkpOvm Overige mutaties vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015.7 A.E.A190 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaBouAkp Actuele kostprijs bouwclaims 105015 A.K.A1 D 3.3 NIEUW Wonen
BIvaBouAkpBeg Beginbalans bouwclaims 105015.1 A.K.A110 D 3.3 NIEUW Wonen
BIvaBouAkpInv Investeringen bouwclaims 105015.2 A.K.A120 D 3.3 NIEUW Wonen
BIvaBouAkpAdo Aankopen door overnames bouwclaims 105015.3 A.K.A130 D 3.3 NIEUW Wonen
BIvaBouAkpDes Desinvesteringen bouwclaims 105015.4 A.K.A140 C 3.3 NIEUW Wonen
BIvaBouAkpDda Desinvesteringen door afstotingen bouwclaims 105015.5 A.K.A150 C 3.3 NIEUW Wonen
BIvaBouAkpOmv Omrekeningsverschillen bouwclaims 105015.6 A.K.A180 D 3.3 NIEUW Wonen
BIvaBouAkpOvm Overige mutaties bouwclaims 105015.7 A.K.A190 D 3.3 NIEUW Wonen
BIvaOivAkp Actuele kostprijs overige immateriële vaste activa 110015 A.Z.A1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaOivAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige immateriële vaste activa 110015.1 A.Z.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaOivAkpInv Investeringen overige immateriële vaste activa 110015.2 A.Z.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaOivAkpAdo Bij overname verkregen activa overige immateriële vaste activa 110015.3 A.Z.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaOivAkpDes Desinvesteringen overige immateriële vaste activa 110015.4 A.Z.A140 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaOivAkpDda Afstotingen overige immateriële vaste activa 110015.5 A.Z.A150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaOivAkpOmv Omrekeningsverschillen overige immateriële vaste activa 110015.6 A.Z.A180 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaOivAkpOvm Overige mutaties overige immateriële vaste activa 110015.7 A.Z.A190 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaTerAkp Actuele kostprijs terreinen 201015 B.A.A1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaTerAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) terreinen 201015.1 B.A.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaTerAkpIna Investeringen terreinen 201015.2 B.A.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaTerAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames terreinen 201015.4 B.A.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaTerAkpDes Desinvesteringen terreinen 201015.5 B.A.A140 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaTerAkpDda Afstotingen terreinen 201015.6 B.A.A150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaTerAkpOmv Omrekeningsverschillen terreinen 201015.7 B.A.A180 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaTerAkpOve Overboekingen terreinen 201015.8 B.A.A185 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaTerAkpOvm Overige mutaties terreinen 201015.9 B.A.A190 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaBegAkp Actuele kostprijs bedrijfsgebouwen 202015 B.B.A1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaBegAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) bedrijfsgebouwen 202015.1 B.B.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaBegAkpLie Investeringen bedrijfsgebouwen 202015.4 B.B.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaBegAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames bedrijfsgebouwen 202015.5 B.B.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaBegAkpDes Desinvesteringen bedrijfsgebouwen 202015.6 B.B.A140 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaBegAkpDda Afstotingen bedrijfsgebouwen 202015.7 B.B.A150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaBegAkpOmv Omrekeningsverschillen bedrijfsgebouwen 202015.8 B.B.A180 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaBegAkpOve Overboekingen bedrijfsgebouwen 202015.9 B.B.A185 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaBegAkpOvm Overige mutaties bedrijfsgebouwen 202015.10 B.B.A190 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVerAkp Actuele kostprijs verbouwingen 203015 B.C.A1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVerAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) verbouwingen 203015.1 B.C.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVerAkpIna Investeringen verbouwingen 203015.2 B.C.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVerAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames verbouwingen 203015.5 B.C.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVerAkpDes Desinvesteringen verbouwingen 203015.6 B.C.A140 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVerAkpDda Afstotingen verbouwingen 203015.7 B.C.A150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVerAkpOmv Omrekeningsverschillen verbouwingen 203015.8 B.C.A180 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVerAkpOve Overboekingen verbouwingen 203015.9 B.C.A185 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVerAkpOvm Overige mutaties verbouwingen 203015.10 B.C.A190 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaMeiAkp Actuele kostprijs machines en installaties 210015 B.D.A1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaMeiAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) machines en installaties 210015.1 B.D.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaMeiAkpIna Investeringen machines en installaties 210015.2 B.D.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaMeiAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames machines en installaties 210015.5 B.D.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaMeiAkpDes Desinvesteringen machines en installaties 210015.6 B.D.A140 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaMeiAkpDda Afstotingen machines en installaties 210015.7 B.D.A150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaMeiAkpOmv Omrekeningsverschillen machines en installaties 210015.8 B.D.A180 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaMeiAkpOve Overboekingen machines en installaties 210015.9 B.D.A185 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaMeiAkpOvm Overige mutaties machines en installaties 210015.10 B.D.A190 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaObeAkp Actuele kostprijs andere vaste bedrijfsmiddelen 214015 B.E.A1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaObeAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.1 B.E.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaObeAkpIna Investeringen andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.2 B.E.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaObeAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.5 B.E.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaObeAkpDes Desinvesteringen andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.6 B.E.A140 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaObeAkpDda Afstotingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.7 B.E.A150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaObeAkpOmv Omrekeningsverschillen andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.8 B.E.A180 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaObeAkpOve Overboekingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.9 B.E.A185 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaObeAkpOvm Overige mutaties andere vaste bedrijfsmiddelen 214015.10 B.E.A190 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaBeiAkp Actuele kostprijs inventaris 215015 B.H.A1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaBeiAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) inventaris 215015.1 B.H.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaBeiAkpIna Investeringen inventaris 215015.2 B.H.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaBeiAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames inventaris 215015.5 B.H.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaBeiAkpDes Desinvesteringen inventaris 215015.6 B.H.A140 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaBeiAkpDda Afstotingen inventaris 215015.7 B.H.A150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaBeiAkpOmv Omrekeningsverschillen inventaris 215015.8 B.H.A180 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaBeiAkpOve Overboekingen inventaris 215015.9 B.H.A185 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaBeiAkpOvm Overige mutaties inventaris 215015.10 B.H.A190 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaTevAkp Actuele kostprijs automobielen en overige transportmiddelen 213015 B.I.A1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaTevAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) automobielen en overige transportmiddelen 213015.1 B.I.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaTevAkpIna Investeringen automobielen en overige transportmiddelen 213015.2 B.I.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaTevAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames automobielen en overige transportmiddelen 213015.5 B.I.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaTevAkpDes Desinvesteringen automobielen en overige transportmiddelen 213015.6 B.I.A140 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaTevAkpDda Afstotingen automobielen en overige transportmiddelen 213015.7 B.I.A150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaTevAkpOmv Omrekeningsverschillen automobielen en overige transportmiddelen 213015.8 B.I.A180 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaTevAkpOve Overboekingen automobielen en overige transportmiddelen 213015.9 B.I.A185 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaTevAkpOvm Overige mutaties automobielen en overige transportmiddelen 213015.10 B.I.A190 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaHuuAkp Actuele kostprijs huurdersinvesteringen 209015 B.L.A1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaHuuAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) huurdersinvesteringen 209015.1 B.L.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaHuuAkpIna Investeringen huurdersinvesteringen 209015.2 B.L.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaHuuAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames huurdersinvesteringen 209015.5 B.L.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaHuuAkpDes Desinvesteringen huurdersinvesteringen 209015.6 B.L.A140 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaHuuAkpDda Afstotingen huurdersinvesteringen 209015.7 B.L.A150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaHuuAkpOmv Omrekeningsverschillen huurdersinvesteringen 209015.8 B.L.A180 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaHuuAkpOve Overboekingen huurdersinvesteringen 209015.9 B.L.A185 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaHuuAkpOvm Overige mutaties huurdersinvesteringen 209015.10 B.L.A190 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVliAkp Actuele kostprijs vliegtuigen 211015 B.M.A1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVliAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vliegtuigen 211015.1 B.M.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVliAkpIna Investeringen vliegtuigen 211015.2 B.M.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVliAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames vliegtuigen 211015.5 B.M.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVliAkpDes Desinvesteringen vliegtuigen 211015.6 B.M.A140 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVliAkpDda Afstotingen vliegtuigen 211015.7 B.M.A150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVliAkpOmv Omrekeningsverschillen vliegtuigen 211015.8 B.M.A180 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVliAkpOve Overboekingen vliegtuigen 211015.9 B.M.A185 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVliAkpOvm Overige mutaties vliegtuigen 211015.10 B.M.A190 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaSchAkp Actuele kostprijs schepen 212015 B.N.A1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaSchAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schepen 212015.1 B.N.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaSchAkpIna Investeringen schepen 212015.2 B.N.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaSchAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames schepen 212015.5 B.N.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaSchAkpDes Desinvesteringen schepen 212015.6 B.N.A140 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaSchAkpDda Afstotingen schepen 212015.7 B.N.A150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaSchAkpOmv Omrekeningsverschillen schepen 212015.8 B.N.A180 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaSchAkpOve Overboekingen schepen 212015.9 B.N.A185 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaSchAkpOvm Overige mutaties schepen 212015.10 B.N.A190 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVbiAkp Actuele kostprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015 B.U.A1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVbiAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.1 B.U.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVbiAkpIna Investeringen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.2 B.U.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVbiAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.5 B.U.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVbiAkpDes Desinvesteringen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.6 B.U.A140 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVbiAkpDda Afstotingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.7 B.U.A150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVbiAkpOmv Omrekeningsverschillen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.8 B.U.A180 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVbiAkpOve Overboekingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.9 B.U.A185 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVbiAkpOvm Overige mutaties vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015.10 B.U.A190 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVmvAkp Actuele kostprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115 B.V.A1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVmvAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.1 B.V.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVmvAkpIna Investeringen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.2 B.V.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVmvAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.5 B.V.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVmvAkpDes Desinvesteringen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.6 B.V.A140 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVmvAkpDda Afstotingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.7 B.V.A150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVmvAkpOmv Omrekeningsverschillen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.8 B.V.A180 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVmvAkpOve Overboekingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.9 B.V.A185 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaVmvAkpOvm Overige mutaties vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115.10 B.V.A190 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaNadAkp Actuele kostprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015 B.W.A1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaNadAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.1 B.W.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaNadAkpIna Investeringen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.2 B.W.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaNadAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.5 B.W.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaNadAkpDes Desinvesteringen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.6 B.W.A140 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaNadAkpDda Afstotingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.7 B.W.A150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaNadAkpOmv Omrekeningsverschillen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.8 B.W.A180 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaNadAkpOve Overboekingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.9 B.W.A185 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaNadAkpOvm Overige mutaties niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015.10 B.W.A190 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BMvaOrzAkp Actuele kostprijs ten dienste van de exploitatie 218015 B.X.A1 D 3.3 NIEUW Wonen
BMvaOrzAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ten dienste van de exploitatie 218015.1 B.X.A110 D 3.3 NIEUW Wonen
BMvaOrzAkpIna Investeringen ten dienste van de exploitatie 218015.2 B.X.A120 D 3.3 NIEUW Wonen
BMvaOrzAkpAdo Verwervingen via fusies en overnames ten dienste van de exploitatie 218015.5 B.X.A130 D 3.3 NIEUW Wonen
BMvaOrzAkpDes Desinvesteringen ten dienste van de exploitatie 218015.6 B.X.A140 C 3.3 NIEUW Wonen
BMvaOrzAkpDda Afstotingen ten dienste van de exploitatie 218015.7 B.X.A150 C 3.3 NIEUW Wonen
BMvaOrzAkpOmv Omrekeningsverschillen ten dienste van de exploitatie 218015.8 B.X.A180 D 3.3 NIEUW Wonen
BMvaOrzAkpOve Overboekingen ten dienste van de exploitatie 218015.9 B.X.A185 D 3.3 NIEUW Wonen
BMvaOrzAkpOvm Overige mutaties ten dienste van de exploitatie 218015.10 B.X.A190 D 3.3 NIEUW Wonen
BVasVioAkp Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 204015 C.A.A1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasVioAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 204015.1 C.A.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasVioAkpIna Initiële verkrijgingen 204015.2 C.A.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasVioAkpUne Uitgaven na eerste waardering 204015.11 C.A.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasVioAkpAdo Investeringen door overnames 204015.5 C.A.A140 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasVioAkpHcv Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 204015.12 C.A.A145 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasVioAkpDes Desinvesteringen 204015.6 C.A.A150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasVioAkpDda Afstotingen 204015.13 C.A.A155 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasVioAkpOmv Omrekeningsverschillen 204015.8 C.A.A180 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasVioAkpOve Overboekingen 204015.9 C.A.A185 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasVioAkpOvm Overige mutaties 204015.10 C.A.A190 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasSviAkp Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie 205015 C.B.A1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasSviAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vastgoedbeleggingen in exploitatie 205015.1 C.B.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasSviAkpIna Initiële verkrijgingen 205015.2 C.B.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasSviAkpUne Uitgaven na eerste waardering 205015.11 C.B.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasSviAkpAdo Investeringen door overnames 205015.5 C.B.A140 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasSviAkpHcv Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 205015.12 C.B.A145 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasSviAkpDes Desinvesteringen 205015.6 C.B.A150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasSviAkpDda Afstotingen 205015.13 C.B.A155 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasSviAkpOmv Omrekeningsverschillen 205015.8 C.B.A180 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasSviAkpOve Overboekingen 205015.9 C.B.A185 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasSviAkpOvm Overige mutaties 205015.10 C.B.A190 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasSviAkpHnd Herclassificaties van en naar vastgoed Niet Daeb 205015.14 C.B.A195 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVasCviAkp Actuele kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie 206015 C.C.A1 D 3.3 NIEUW Wonen
BVasCviAkpBeg Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie 206015.1 C.C.A110 D 3.3 NIEUW Wonen
BVasCviAkpIna Initiële verkrijgingen 206015.2 C.C.A120 D 3.3 NIEUW Wonen
BVasCviAkpUne Uitgaven na eerste waardering 206015.11 C.C.A130 D 3.3 NIEUW Wonen
BVasCviAkpAdo Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie 206015.5 C.C.A140 D 3.3 NIEUW Wonen
BVasCviAkpHcv Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 206015.12 C.C.A145 D 3.3 NIEUW Wonen
BVasCviAkpDes Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.6 C.C.A150 C 3.3 NIEUW Wonen
BVasCviAkpDda Afstotingen 206015.13 C.C.A155 C 3.3 NIEUW Wonen
BVasCviAkpOmv Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.8 C.C.A180 D 3.3 NIEUW Wonen
BVasCviAkpOve Overboekingen commercieel vastgoed in exploitatie 206015.9 C.C.A185 D 3.3 NIEUW Wonen
BVasCviAkpOvm Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie 206015.10 C.C.A190 D 3.3 NIEUW Wonen
BVasCviAkpHcd Herclassificaties van en naar vastgoed Daeb 206015.14 C.C.A195 D 3.3 NIEUW Wonen
BVasOzvAkp Actuele kostprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015 C.D.A1 D 3.3 NIEUW Wonen
BVasOzvAkpBeg Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.1 C.D.A110 D 3.3 NIEUW Wonen
BVasOzvAkpIna Investeringen nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.2 C.D.A120 D 3.3 NIEUW Wonen
BVasOzvAkpUne Uitgaven na eerste waardering 207015.11 C.D.A130 D 3.3 NIEUW Wonen
BVasOzvAkpAdo Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.5 C.D.A140 D 3.3 NIEUW Wonen
BVasOzvAkpHcv Herclassificaties van en naar vastgoed verkocht onder voorwaarden 207015.12 C.D.A145 D 3.3 NIEUW Wonen
BVasOzvAkpDes Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.6 C.D.A150 C 3.3 NIEUW Wonen
BVasOzvAkpDda Afstotingen 207015.13 C.D.A155 C 3.3 NIEUW Wonen
BVasOzvAkpOmv Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.8 C.D.A180 D 3.3 NIEUW Wonen
BVasOzvAkpOve Overboekingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.9 C.D.A185 D 3.3 NIEUW Wonen
BVasOzvAkpOvm Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015.10 C.D.A190 D 3.3 NIEUW Wonen
BFvaOvrVobBea Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 1 (langlopend) 309020.6 D.H.A060 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVobBeb Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 2 (langlopend) 309020.7 D.H.A070 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVobBec Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 3 (langlopend) 309020.8 D.H.A080 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVobBed Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 4 (langlopend) 309020.9 D.H.A090 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVobBee Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 5 (langlopend) 309020.10 D.H.A100 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVobBef Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 1 (langlopend) 309020.11 D.H.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVobBeg Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 2 (langlopend) 309020.12 D.H.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVobBeh Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 3 (langlopend) 309020.13 D.H.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVobBei Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 4 (langlopend) 309020.14 D.H.A140 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVobBej Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 5 (langlopend) 309020.15 D.H.A150 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVoa Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties bestuurders (langlopend) 309120 D.H.AA C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVoaBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 1 (langlopend) 309120.1 D.H.AA10 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVoaBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 2 (langlopend) 309120.2 D.H.AA20 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVoaBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 3 (langlopend) 309120.3 D.H.AA30 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVoaBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 4 (langlopend) 309120.4 D.H.AA40 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVoaBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 5 (langlopend) 309120.5 D.H.AA50 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVoaBea Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 1 (langlopend) 309120.6 D.H.AA60 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVoaBeb Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 2 (langlopend) 309120.7 D.H.AA70 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVoaBec Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 3 (langlopend) 309120.8 D.H.AA80 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVoaBed Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 4 (langlopend) 309120.9 D.H.AA90 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVoaBee Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 5 (langlopend) 309120.10 D.H.AA95 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgbBea Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 1 309021.6 D.H.B060 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgbBeb Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 2 309021.7 D.H.B070 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgbBec Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 3 309021.8 D.H.B080 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgbBed Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 4 309021.9 D.H.B090 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgbBee Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 5 309021.10 D.H.B100 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgbBef Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 1 309021.11 D.H.B110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgbBeg Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 2 309021.12 D.H.B120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgbBeh Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 3 309021.13 D.H.B130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgbBei Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 4 309021.14 D.H.B140 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgbBej Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 5 309021.15 D.H.B150 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVga Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders (langlopend) 309121 D.H.BA C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgaBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 1 309121.1 D.H.BA10 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgaBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 2 309121.2 D.H.BA20 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgaBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 3 309121.3 D.H.BA30 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgaBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 4 309121.4 D.H.BA40 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgaBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 5 309121.5 D.H.BA50 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgaBea Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 1 309121.6 D.H.BA60 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgaBeb Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 2 309121.7 D.H.BA70 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgaBec Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 3 309121.8 D.H.BA80 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgaBed Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 4 309121.9 D.H.BA90 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgaBee Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 5 309121.10 D.H.BA95 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVocBea Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 309022.6 D.H.C060 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVocBeb Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 309022.7 D.H.C070 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVocBec Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 309022.8 D.H.C080 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVocBed Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 309022.9 D.H.C090 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVocBee Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 309022.10 D.H.C100 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVocBef Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 309022.11 D.H.C110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVocBeg Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 309022.12 D.H.C120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVocBeh Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 309022.13 D.H.C130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVocBei Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 309022.14 D.H.C140 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVocBej Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 309022.15 D.H.C150 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVca Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties commissarissen (langlopend) 309122 D.H.CA C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVcaBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 1 309122.1 D.H.CA10 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVcaBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 2 309122.2 D.H.CA20 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVcaBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 3 309122.3 D.H.CA30 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVcaBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 4 309122.4 D.H.CA40 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVcaBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 5 309122.5 D.H.CA50 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVcaBea Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 309122.6 D.H.CA60 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVcaBeb Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 309122.7 D.H.CA70 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVcaBec Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 309122.8 D.H.CA80 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVcaBed Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 309122.9 D.H.CA90 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVcaBee Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 309122.10 D.H.CA95 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgcBea Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 309023.6 D.H.D060 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgcBeb Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 309023.7 D.H.D070 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgcBec Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 309023.8 D.H.D080 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgcBed Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 309023.9 D.H.D090 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgcBee Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 309023.10 D.H.D100 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgcBef Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 309023.11 D.H.D110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgcBeg Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 309023.12 D.H.D120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgcBeh Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 309023.13 D.H.D130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgcBei Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 309023.14 D.H.D140 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVgcBej Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 309023.15 D.H.D150 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVaw Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen commissarissen (langlopend) 309123 D.H.DA C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVawBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 1 309123.1 D.H.DA10 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVawBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 2 309123.2 D.H.DA20 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVawBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 3 309123.3 D.H.DA30 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVawBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 4 309123.4 D.H.DA40 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVawBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 5 309123.5 D.H.DA50 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVawBea Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 309123.6 D.H.DA60 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVawBeb Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 309123.7 D.H.DA70 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVawBec Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 309123.8 D.H.DA80 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVawBed Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 309123.9 D.H.DA90 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrVawBee Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 309123.10 D.H.DA95 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLvlBea Toename vorderingen op lid 1 309024.6 D.H.E060 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLvlBeb Toename vorderingen op lid 2 309024.7 D.H.E070 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLvlBec Toename vorderingen op lid 3 309024.8 D.H.E080 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLvlBed Toename vorderingen op lid 4 309024.9 D.H.E090 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLvlBee Toename vorderingen op lid 5 309024.10 D.H.E100 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLvlBef Overige mutaties vorderingen op lid 1 309024.11 D.H.E110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLvlBeg Overige mutaties vorderingen op lid 2 309024.12 D.H.E120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLvlBeh Overige mutaties vorderingen op lid 3 309024.13 D.H.E130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLvlBei Overige mutaties vorderingen op lid 4 309024.14 D.H.E140 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLvlBej Overige mutaties vorderingen op lid 5 309024.15 D.H.E150 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLvc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten aan leden (Langlopend) 309124 D.H.EA C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLvcBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 1 309124.1 D.H.EA10 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLvcBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 2 309124.2 D.H.EA20 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLvcBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 3 309124.3 D.H.EA30 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLvcBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 4 309124.4 D.H.EA40 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLvcBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 5 309124.5 D.H.EA50 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLvcBea Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 1 309124.6 D.H.EA60 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLvcBeb Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 2 309124.7 D.H.EA70 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLvcBec Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 3 309124.8 D.H.EA80 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLvcBed Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 4 309124.9 D.H.EA90 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLvcBee Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 5 309124.10 D.H.EA95 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrHvaBea Toename vorderingen op aandeelhouder 1 309025.6 D.H.F060 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrHvaBeb Toename vorderingen op aandeelhouder 2 309025.7 D.H.F070 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrHvaBec Toename vorderingen op aandeelhouder 3 309025.8 D.H.F080 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrHvaBed Toename vorderingen op aandeelhouder 4 309025.9 D.H.F090 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrHvaBee Toename vorderingen op aandeelhouder 5 309025.10 D.H.F100 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrHvaBef Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 1 309025.11 D.H.F110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrHvaBeg Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 2 309025.12 D.H.F120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrHvaBeh Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 3 309025.13 D.H.F130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrHvaBei Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 4 309025.14 D.H.F140 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrHvaBej Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 5 309025.15 D.H.F150 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrHvc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) 309125 D.H.FA C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrHvcBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 1 309125.1 D.H.FA10 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrHvcBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 2 309125.2 D.H.FA20 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrHvcBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 3 309125.3 D.H.FA30 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrHvcBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 4 309125.4 D.H.FA40 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrHvcBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 5 309125.5 D.H.FA50 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrHvcBea Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 1 309125.6 D.H.FA60 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrHvcBeb Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 2 309125.7 D.H.FA70 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrHvcBec Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 3 309125.8 D.H.FA80 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrHvcBed Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 4 309125.9 D.H.FA90 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrHvcBee Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 5 309125.10 D.H.FA95 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrTslBea Toename te vorderen subsidie 1 309009.4 D.H.G060 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrTslBeb Toename te vorderen subsidie 2 309009.5 D.H.G070 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrTslBec Toename te vorderen subsidie 3 309009.6 D.H.G080 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrTslBef Overige mutaties te vorderen subsidie 1 309009.7 D.H.G110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrTslBeg Overige mutaties te vorderen subsidie 2 309009.8 D.H.G120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrTslBeh Overige mutaties te vorderen subsidie 3 309009.9 D.H.G130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrTsc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen subsidies (langlopend) 309019 D.H.GA C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrTscBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen subsidies 1 309019.1 D.H.GA10 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrTscBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen subsidies 2 309019.2 D.H.GA20 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrTscBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen subsidies 3 309019.3 D.H.GA30 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrTscBea Aflossing / afname te vorderen subsidies 1 309019.4 D.H.GA60 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrTscBeb Aflossing / afname te vorderen subsidies 2 309019.5 D.H.GA70 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrTscBec Aflossing / afname te vorderen subsidies 3 309019.6 D.H.GA80 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrWaaBea Toename waarborgsom 1 309050.4 D.H.H060 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrWaaBeb Toename waarborgsom 2 309050.5 D.H.H070 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrWaaBec Toename waarborgsom 3 309050.6 D.H.H080 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrWaaBef Overige mutaties waarborgsom 1 309050.7 D.H.H110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrWaaBeg Overige mutaties waarborgsom 2 309050.8 D.H.H120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrWaaBeh Overige mutaties waarborgsom 3 309050.9 D.H.H130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrWac Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen waarborgsommen (langlopend) 309150 D.H.HA C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrWacBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing waarborgsom 1 309150.1 D.H.HA10 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrWacBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing waarborgsom 2 309150.2 D.H.HA20 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrWacBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing waarborgsom 3 309150.3 D.H.HA30 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrWacBea Aflossing / afname waarborgsom 1 309150.4 D.H.HA60 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrWacBeb Aflossing / afname waarborgsom 2 309150.5 D.H.HA70 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrWacBec Aflossing / afname waarborgsom 3 309150.6 D.H.HA80 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLedBea Toename ledenrekening 1 309039.4 D.H.I060 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLedBeb Toename ledenrekening 2 309039.5 D.H.I070 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLedBec Toename ledenrekening 3 309039.6 D.H.I080 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLedBef Overige mutaties ledenrekening 1 309039.7 D.H.I110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLedBeg Overige mutaties ledenrekening 2 309039.8 D.H.I120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLedBeh Overige mutaties ledenrekening 3 309039.9 D.H.I130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLec Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen ledenrekeningen (langlopend) 309139 D.H.IA C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLecBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing ledenrekening 1 309139.1 D.H.IA10 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLecBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing ledenrekening 2 309139.2 D.H.IA20 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLecBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing ledenrekening 3 309139.3 D.H.IA30 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLecBea Aflossing / afname ledenrekening 1 309139.4 D.H.IA60 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLecBeb Aflossing / afname ledenrekening 2 309139.5 D.H.IA70 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrLecBec Aflossing / afname ledenrekening 3 309139.6 D.H.IA80 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrOvlBea Toename overige financiële vaste activa 1 309029.4 D.H.J060 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrOvlBeb Toename overige financiële vaste activa 2 309029.5 D.H.J070 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrOvlBec Toename overige financiële vaste activa 3 309029.6 D.H.J080 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrOvlBef Overige mutaties overige financiële vaste activa 1 309029.7 D.H.J110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrOvlBeg Overige mutaties overige financiële vaste activa 2 309029.8 D.H.J120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrOvlBeh Overige mutaties overige financiële vaste activa 3 309029.9 D.H.J130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrOvc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen overige financiële vaste activa (langlopend) 309129 D.H.JA C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrOvcBe1 Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overige financiële vaste activa 1 (langlopend) 309129.1 D.H.JA10 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrOvcBe2 Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overige financiële vaste activa 2 (langlopend) 309129.2 D.H.JA20 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrOvcBe3 Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overige financiële vaste activa 3 (langlopend) 309129.3 D.H.JA30 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrOvcBea Aflossing / afname overige financiële vaste activa 1 309129.4 D.H.JA60 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrOvcBeb Aflossing / afname overige financiële vaste activa 2 309129.5 D.H.JA70 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaOvrOvcBec Aflossing / afname overige financiële vaste activa 3 309129.6 D.H.JA80 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaSubSubBea Toename te vorderen BWS-subsidie 1 310010.6 D.J.A060 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaSubSubBeb Toename te vorderen BWS-subsidie 2 310010.7 D.J.A070 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaSubSubBec Toename te vorderen BWS-subsidie 3 310010.8 D.J.A080 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaSubSubBed Toename te vorderen BWS-subsidie 4 310010.9 D.J.A090 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaSubSubBee Toename te vorderen BWS-subsidie 5 310010.10 D.J.A100 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaSubSubBef Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 1 310010.11 D.J.A110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaSubSubBeg Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 2 310010.12 D.J.A120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaSubSubBeh Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 3 310010.13 D.J.A130 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaSubSubBei Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 4 310010.14 D.J.A140 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaSubSubBej Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 5 310010.15 D.J.A150 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaSubSuc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen BWS-subsidies (langlopend) 310020 D.J.B C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaSubSucBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 1 310020.1 D.J.B010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaSubSucBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 2 310020.2 D.J.B020 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaSubSucBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 3 310020.3 D.J.B030 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaSubSucBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 4 310020.4 D.J.B040 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaSubSucBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 5 310020.5 D.J.B050 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaSubSucBea Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 1 310020.6 D.J.B060 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaSubSucBeb Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 2 310020.7 D.J.B070 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaSubSucBec Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 3 310020.8 D.J.B080 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaSubSucBed Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 4 310020.9 D.J.B090 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaSubSucBee Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 5 310020.10 D.J.B095 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BFvaIlgIlgOvm Overige mutaties hoofdsom interne lening 330010.3 D.L.A010 D 3.3 NIEUW Wonen
BFvaIlgIlgBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) hoofdsom interne lening 330010.1 D.L.A010 D 3.3 NIEUW Wonen
BFvaIlgIlgInv Toename hoofdsom interne lening 330010.2 D.L.A020 D 3.3 NIEUW Wonen
BFvaIlgAilBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) interne Lening 330020.1 D.L.B010 C 3.3 NIEUW Wonen
BFvaIlgAilAfl Aflossing / afname in boekjaar interne Lening 330020.2 D.L.B020 C 3.3 NIEUW Wonen
BFvaNvmNvmBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010.1 D.M.A010 D 3.3 NIEUW Wonen
BFvaNvmNvmInv Investeringen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010.2 D.M.A020 D 3.3 NIEUW Wonen
BFvaNvmNvmAdo Bij overname verkregen activa netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010.3 D.M.A030 D 3.3 NIEUW Wonen
BFvaNvmNvmDes Desinvesteringen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010.4 D.M.A040 C 3.3 NIEUW Wonen
BFvaNvmNvmDda Afstotingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010.5 D.M.A050 C 3.3 NIEUW Wonen
BFvaNvmNvmOmv Omrekeningsverschillen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010.9 D.M.A080 D 3.3 NIEUW Wonen
BFvaNvmNvmOvm Overige mutaties netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010.10 D.M.A090 D 3.3 NIEUW Wonen
BFvaNvmCae Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340020 D.M.B C 3.3 NIEUW Wonen
BFvaNvmCaeBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) netto vermogenswaarde niet-Daeb 340020.1 D.M.B010 C 3.3 NIEUW Wonen
BFvaNvmCaeAfs Afschrijvingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340020.2 D.M.B020 C 3.3 NIEUW Wonen
BFvaNvmCaeDca Afschrijving op desinvesteringen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340020.3 D.M.B030 D 3.3 NIEUW Wonen
BFvaNvmCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340020.4 D.M.B040 C 3.3 NIEUW Wonen
BFvaNvmCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340020.5 D.M.B050 D 3.3 NIEUW Wonen
BFvaNvmCuh Cumulatieve herwaarderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340030 D.M.C D 3.3 NIEUW Wonen
BFvaNvmCuhBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) netto vermogenswaarde niet-Daeb 340030.1 D.M.C010 D 3.3 NIEUW Wonen
BFvaNvmCuhHer Herwaarderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340030.2 D.M.C020 D 3.3 NIEUW Wonen
BFvaNvmCuhAir Aandeel in resultaat deelnemingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340030.5 D.M.C030 D 3.3 NIEUW Wonen
BFvaNvmCuhDvd Dividend van deelnemingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340030.6 D.M.C040 D 3.3 NIEUW Wonen
BFvaNvmCuhAfh Afschrijving herwaardering 340030.7 D.M.C050 C 3.3 NIEUW Wonen
BFvaNvmCuhDeh Desinvestering herwaardering 340030.8 D.M.C060 D 3.3 NIEUW Wonen
BVorVlc Vorderingen op leden van de coöperatie 1103300 G.E D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVorVlcLi1 Vorderingen op lid A van de coöperatie 1103310 G.E.A BSchSlcLi1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVorVlcLi2 Vorderingen op lid B van de coöperatie 1103320 G.E.B BSchSlcLi2 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVorVlcLi3 Vorderingen op lid C van de coöperatie 1103330 G.E.C BSchSlcLi3 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVorVlcLi4 Vorderingen op lid D van de coöperatie 1103340 G.E.D BSchSlcLi4 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVorVlcLi5 Vorderingen op lid E van de coöperatie 1103350 G.E.E BSchSlcLi5 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BVorOvaPen Pensioenvordering onder overlopende activa 1104100 G.L.Z.Z030 BSchOpaPen D 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivSevCoo Kapitaal participatie coöperatie eigen vermogen 509065 J.B.C C 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivSevCooBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen participatie 509065.1 J.B.C010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivSevCooKap Kapitaalmutaties eigen vermogen participatie 509065.2 J.B.C020 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivSevCooKac Kapitaalcorrecties eigen vermogen participatie 509065.3 J.B.C030 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivSevCooOvm Overige mutaties eigen vermogen participatie 509065.4 J.B.C040 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivOvrCor Continuïteitsreserve 506006 J.K.D C 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivOvrCorBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 506006.1 J.K.D010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivOvrCorToe Toevoegingen aan reserves en fondsen 506006.2 J.K.D060 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivOvrCorOnt Onttrekkingen uit reserves en fondsen 506006.3 J.K.D070 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivOvrCorVrv Vrijval van reserves en fondsen 506006.4 J.K.D080 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivOvrCorOve Overboekingen van reserves en fondsen 506006.5 J.K.D090 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivOvrCorHer Herwaarderingen 506006.6 J.K.D110 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivOvrCorRsw Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen 506006.7 J.K.D120 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivOvrCorRtw Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 506006.8 J.K.D125 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivOvrCorRfh Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel 506006.9 J.K.D130 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivOvrCorRom Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen 506006.10 J.K.D140 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivOvrCorRbw Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 506006.11 J.K.D150 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivOvrCorRfi Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten 506006.12 J.K.D200 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivOvrCorOvm Overige mutaties 506006.13 J.K.D230 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivOreUpd Uit te keren preferent dividend die in mindering wordt gebracht op het resultaat na belastingen 506040 J.L.D C 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivOreUpdBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 506040.1 J.L.D010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivOreUpdDiv Dividenduitkeringen 506040.2 J.L.D080 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivOreUpdOve Overboekingen 506040.3 J.L.D090 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivOreUpdAll Allocatie van het resultaat 506040.4 J.L.D100 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BEivOreUpdOvm Overige mutaties 506040.14 J.L.D230 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasVobVobBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruit ontvangen op bestellingen 806060.1 L.F.A010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasVobVobToe Toename vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend) 806060.2 L.F.A020 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasVobVobBir Bijschrijving rente / oprenting vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend) 806060.3 L.F.A030 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasVobVobOwv Overige waardeveranderingen vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend) 806060.4 L.F.A040 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasVobVoc Cumulatieve aflossingen vooruitontvangen op bestellingen (langlopend) 806061 L.F.B D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasVobVocBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossingen vooruit ontvangen op bestellingen 806061.1 L.F.B010 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasVobVocAfl Afname in boekjaar vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend) 806061.2 L.F.B020 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasVobVocAvp Afname (overboeking naar kortlopend) vooruit ontvangen op bestellingen 806061.3 L.F.B030 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasSalSalBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schulden aan leveranciers en handelskredieten 806070.1 L.G.A010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasSalSalToe Toename schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806070.2 L.G.A020 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasSalSalBir Bijschrijving rente / oprenting schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806070.3 L.G.A030 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasSalSalOwv Overige waardeveranderingen schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806070.4 L.G.A040 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasSalSac Cumulatieve aflossingen schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806071 L.G.B D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasSalSacBeg Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schulden aan leveranciers en handelskredieten 806071.1 L.G.B010 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasSalSacAfl Afname in boekjaar schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806071.2 L.G.B020 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasSalSacAvp Afname (overboeking naar kortlopend) schulden aan leveranciers en handelskredieten 806071.3 L.G.B030 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasTbwTbwBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te betalen wissels en cheques 806080.1 L.H.A010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasTbwTbwToe Toename te betalen wissels en cheques (langlopend) 806080.2 L.H.A020 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasTbwTbwBir Bijschrijving rente / oprenting te betalen wissels en cheques (langlopend) 806080.3 L.H.A030 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasTbwTbwOwv Overige waardeveranderingen te betalen wissels en cheques (langlopend) 806080.4 L.H.A040 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasTbwTbc Cumulatieve aflossingen te betalen wissels en cheques (langlopend) 806081 L.H.B D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasTbwTbcBeg Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te betalen wissels en cheques 806081.1 L.H.B010 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasTbwTbcAfl Afname in boekjaar te betalen wissels en cheques (langlopend) 806081.2 L.H.B020 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasTbwTbcAvp Afname (overboeking naar kortlopend) te betalen wissels en cheques (langlopend) 806081.3 L.H.B030 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasBepBepBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) belastingen en premies sociale verzekeringen 806040.1 L.L.A010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasBepBepToe Toename belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806040.2 L.L.A020 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasBepBepBir Bijschrijving rente / oprenting belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806040.3 L.L.A030 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasBepBepOwv Overige waardeveranderingen belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806040.4 L.L.A040 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasBepBec Cumulatieve aflossingen belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806041 L.L.B D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasBepBecBeg Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) belastingen en premies sociale verzekeringen 806041.1 L.L.B010 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasBepBecAfl Afname in boekjaar belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806041.2 L.L.B020 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasBepBecAvp Afname (overboeking naar kortlopend) belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806041.3 L.L.B030 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasSuhSuhBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schulden uit hoofde van belastingen 806045.1 L.M.A010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasSuhSuhToe Toename schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806045.2 L.M.A020 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasSuhSuhBir Bijschrijving rente / oprenting schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806045.3 L.M.A030 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasSuhSuhOwv Overige waardeveranderingen schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806045.4 L.M.A040 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasSuhSuc Cumulatieve aflossingen schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806046 L.M.B D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasSuhSucBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing schulden uit hoofde van belastingen 806046.1 L.M.B010 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasSuhSucAfl Afname in boekjaar schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806046.2 L.M.B020 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasSuhSucAvp Afname (overboeking naar kortlopend) schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806046.3 L.M.B030 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasStzStzBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806050.1 L.N.A010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasStzStzToe Toename schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806050.2 L.N.A020 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasStzStzBir Bijschrijving rente / oprenting schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806050.3 L.N.A030 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasStzStzOwv Overige waardeveranderingen schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806050.4 L.N.A040 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasStzStc Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806051 L.N.B D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasStzStcBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossingen schulden pensioenen (langlopend) 806051.1 L.N.B010 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasStzStcAfl Afname in boekjaar schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806051.2 L.N.B020 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasStzStcAvp Afname (overboeking naar kortlopend) schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806051.3 L.N.B030 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasOdvOdvBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) oudedagsverplichting 806150.1 L.P.A010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasOdvOdvToe Aanvullend opgenomen / nieuwe opbouw oudedagsverplichtingoudedagsverplichting 806150.3 L.P.A020 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasOdvOdvAvs Uitbetaald / bij afstoting vervreemde schulden oudedagsverplichting 806150.11 L.P.A022 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasOdvOdvBir Bijschrijving rente / oprenting oudedagsverplichting 806150.8 L.P.A030 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasOdvOdvOvm Overige mutaties oudedagsverplichting 806150.7 L.P.A050 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasPar Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) (langlopend) 807000 L.Q C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasParPar Hoofdsom participaties (langlopend) 807010 L.Q.A C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasParParBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) participaties 807010.1 L.Q.A010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasParParToe Aanvullend opgenomen participaties 807010.3 L.Q.A020 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasParParOvs Bij overname verkregen schulden participaties 807010.10 L.Q.A021 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasParParAvs Bij afstoting vervreemde schulden participaties 807010.11 L.Q.A022 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasParParBir Bijschrijving rente participaties 807010.8 L.Q.A030 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasParParOmv Omrekeningsverschillen participaties 807010.6 L.Q.A040 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasParParOvm Overige mutaties participaties 807010.7 L.Q.A050 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasParParOwv Overige waardeveranderingen participaties 807010.12 L.Q.A060 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasParCla Cumulatieve aflossingen participaties (langlopend) 807020 L.Q.B D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasParClaBeg Aflossingen beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) participaties 807020.1 L.Q.B010 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasParClaAfl Aflossingen in boekjaar participaties (langlopend) 807020.2 L.Q.B015 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasParClaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) participaties (langlopend) 807020.5 L.Q.B020 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasOlsAflBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) schulden 806135.1 L.U.A100 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasOlsIlgBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) intern lening 806133.1 L.U.B010 C 3.3 NIEUW Wonen
BLasOlsIlgToe Aanvullend opgenomen intern lening 806133.3 L.U.B030 C 3.3 NIEUW Wonen
BLasOlsIlgOvm Overige mutaties intern lening (langlopend) 806133.6 L.U.B060 C 3.3 NIEUW Wonen
BLasOlsIla Aflossingen intern lening (Langlopend) 806134 L.U.B1 D 3.3 NIEUW Wonen
BLasOlsIlaBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) intern lening 806134.1 L.U.B105 D 3.3 NIEUW Wonen
BLasOlsIlaAfl Aflossingen intern lening (Langlopend) 806134.4 L.U.B110 D 3.3 NIEUW Wonen
BLasOlsIlaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) intern lening 806134.5 L.U.B120 D 3.3 NIEUW Wonen
BLasOlsWbsBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsommen 806137.1 L.U.C010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasOlsWbsToe Aanvullend opgenomen waarborgsommen 806137.3 L.U.C030 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasOlsWbsOvm Overige mutaties waarborgsommen (langlopend) 806137.6 L.U.C060 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasOlsWba Aflossingen waarborgsommen (langlopend) 806138 L.U.C1 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasOlsWbaBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) aflossingen waarborgsommen 806138.1 L.U.C100 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasOlsWbaAfl Aflossingen waarborgsommen (langlopend) 806138.4 L.U.C110 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasOlsWbaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) waarborgsommen 806138.5 L.U.C120 D 3.3 NIEUW N.v.t.
BLasOlsDerBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) derivaten 806140.1 L.U.D010 C 3.3 NIEUW Wonen
BLasOlsDerToe Aanvullend opgenomen derivaten 806140.3 L.U.D030 C 3.3 NIEUW Wonen
BLasOlsDerOvm Overige mutaties derivaten (langlopend) 806140.6 L.U.D060 C 3.3 NIEUW Wonen
BLasOlsDea Aflossingen derivaten (Langlopend) 806141 L.U.D1 D 3.3 NIEUW Wonen
BLasOlsDeaBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) derivaten 806141.1 L.U.D100 D 3.3 NIEUW Wonen
BLasOlsDeaAfl Aflossingen derivaten (langlopend) 806141.4 L.U.D110 D 3.3 NIEUW Wonen
BLasOlsDeaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) derivaten 806141.5 L.U.D120 D 3.3 NIEUW Wonen
BLasOvpOvpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overlopende passiva 806171.1 L.V.A010 C 3.3 NIEUW Wonen
BLasOvpOvpToe Aanvullend opgenomen overlopende passiva 806171.3 L.V.A030 C 3.3 NIEUW Wonen
BLasOvpOvpOvm Overige mutaties overlopende passiva (langlopend) 806171.6 L.V.A060 C 3.3 NIEUW Wonen
BLasOvpOva Aflossingen overlopende passiva (langlopend) 806172 L.V.B D 3.3 NIEUW Wonen
BLasOvpOvaAfl Aflossingen overlopende passiva (langlopend) 806172.4 L.V.B110 D 3.3 NIEUW Wonen
BLasOvpOvaBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overlopende passiva 806172.1 L.V.B110 D 3.3 NIEUW Wonen
BLasOvpOvaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overlopende passiva 806172.5 L.V.B120 D 3.3 NIEUW Wonen
BSchSalGra Gratificaties 1204120 M.O.L C 3.3 NIEUW N.v.t.
BSchOpaPen Schulden pensioen onder overlopende passiva 1210270 M.Q.Z030 BVorOvaPen C 3.3 NIEUW N.v.t.
BSchSlc Schulden aan leden van de coöperatie 1260000 M.V C 3.3 NIEUW N.v.t.
BSchSlcLi1 Schuld aan lid A van de coöperatie 1260100 M.V.A BVorVlcLi1 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BSchSlcLi2 Schuld aan lid B van de coöperatie 1260200 M.V.B BVorVlcLi2 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BSchSlcLi3 Schuld aan lid C van de coöperatie 1260300 M.V.C BVorVlcLi3 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BSchSlcLi4 Schuld aan lid D van de coöperatie 1260400 M.V.D BVorVlcLi4 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BSchSlcLi5 Schuld aan lid E van de coöperatie 1260500 M.V.E BVorVlcLi5 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOmzNopNod Netto-omzet van onbelaste leveringen geproduceerde goederen 8001150 O.A150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOmzNohNod Netto-omzet van onbelaste verkoop van handelsgoederen 8002150 O.B150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOmzNodNod Netto-omzet van onbelaste diensten 8003150 O.C150 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WRevLscLscLos Lasten overige servicekosten 8012100.5 O.J.C.A050 D 3.3 NIEUW Wonen
WRevLvbLvbOve Lasten Verhuur en Beheeractiviteiten overig 8014100.9 O.J.E.A090 D 3.3 NIEUW Wonen
WRevLoaLoaOpk Toerekening organisatiekosten overige personeelslasten 8015100.29 O.J.F.A165 D 3.3 NIEUW Wonen
WWvvOwvTok Toegerekende organisatiekosten vastgoed in ontwikkeling t.b.v. verhuur 8040200 O.M.A.B D 3.3 NIEUW Wonen
WWvvOwvTokSal Toegerekende organisatiekosten salarissen vastgoed in ontwikkeling tbv verhuur 8022100.1 O.M.A.B010 D 3.3 NIEUW Wonen
WWvvOwvTokSoc Toegerekende organisatiekosten sociale lasten vastgoed in ontwikkeling tbv verhuur 8022100.2 O.M.A.B020 D 3.3 NIEUW Wonen
WWvvOwvTokPen Toegerekende organisatiekosten pensioenlasten vastgoed in ontwikkeling tbv verhuur 8022100.3 O.M.A.B030 D 3.3 NIEUW Wonen
WWvvOwvTokAfs Toegerekende organisatiekosten afschrijvingen vastgoed in ontwikkeling tbv verhuur 8022100.4 O.M.A.B040 D 3.3 NIEUW Wonen
WWvvOwvTokObl Toegerekende organisatiekosten overige bedrijfslasten vastgoed in ontwikkeling tbv verhuur 8022100.5 O.M.A.B050 D 3.3 NIEUW Wonen
WWvvOwvTokOpl Toegerekende organisatiekosten overige personeelslasten vastgoed in ontwikkeling tbv verhuur 8022100.7 O.M.A.B070 D 3.3 NIEUW Wonen
WNoaOoaOoaOvr Overige opbrengsten 8050100.8 O.N.A.A080 C 3.3 NIEUW Wonen
WOokOokShf Saneringsheffing 4400110 O.O.A.C D 3.3 NIEUW Wonen
WOokOokBhf Bijdrageheffing Autoriteit woningcorporaties 4400120 O.O.A.D D 3.3 NIEUW Wonen
WVkf Verkoopkosten 80.8 O.T D 3.3 NIEUW N.v.t.
WVkfVkf Verkoopkosten 8080000 O.T.A D 3.3 NIEUW N.v.t.
WVkfVkfVkf Verkoopkosten 8080100 O.T.A.A D 3.3 NIEUW N.v.t.
WAkf Algemene beheerskosten 80.9 O.U D 3.3 NIEUW N.v.t.
WAkfAkf Algemene beheerskosten 8090000 O.U.A D 3.3 NIEUW N.v.t.
WAkfAkfAkf Algemene beheerskosten 8090100 O.U.A.A D 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprKvgDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van grond- en hulpstoffen 7001099 Q.A.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprKvpDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van personeel 7002099 Q.B.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprKuwDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 7003099 Q.C.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprKraDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van rente en afschrijvingen 7004099 Q.G.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprInhDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling inkoopwaarde handelsgoederen 7005099 Q.H.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprInpDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling inkoopwaarde productiegoederen 7006099 Q.I.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprLebDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling inkoopkortingen en bonussen 7007099 Q.J.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprBtkDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling betalingskortingen 7008099 Q.K.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprKitDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling betalingskortingen 7009099 Q.L.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprMuoDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling mutatie omzetvorderingen 7010099 Q.M.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprVomDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling voorraadmutatie 7011099 Q.N.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprPrgDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling privé-gebruik goederen 7012099 Q.O.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprPrdDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling privé-gebruik diensten 7013099 Q.P.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprOniOn1Pra Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden product A 7201010.1 Q.Q.I010 D 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprOniOn1Prb Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden product B 7201010.2 Q.Q.I020 D 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprOniOn1Prc Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden product C 7201010.3 Q.Q.I030 D 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprOniOn1Prd Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden product D 7201010.4 Q.Q.I040 D 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprOniOn1Pre Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden product E 7201010.5 Q.Q.I050 D 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprGrpDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kostprijs - inkoopwaarde groepen 7200999 Q.Q.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprOni Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden (Coöperatie) 7201000 Q.R D 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprOniOn1 Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden (Coöperatie) 7201010 Q.R.A D 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprTvl Totaal van lasten 7202000 Q.S D 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprTvlIgp Inkoopwaarde van geleverde producten 7202100 Q.S.A D 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprTvlIgpIgp Inkoopwaarde van geleverde producten 7202110 Q.S.A010 D 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprTvlVsg Verstrekte subsidies of giften 7202200 Q.S.B D 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprTvlVsgVsg Verstrekte subsidies of giften 7202210 Q.S.B010 D 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprTvlLbd Lasten besteed aan doelstellingen 7203100 Q.S.G D 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprTvlLbdLbd Lasten besteed aan doelstellingen 7203110 Q.S.G010 D 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprTvlWko Wervingskosten 7203200 Q.S.H D 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprTvlWkoWko Wervingskosten 7203210 Q.S.H010 D 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprTvlKba Kosten van beheer en administratie 7203300 Q.S.I D 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprTvlKbaKba Kosten van beheer en administratie 7203310 Q.S.I010 D 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprTvlAla Andere lasten 7204000 Q.S.U D 3.3 NIEUW N.v.t.
WKprTvlAlaAla Andere lasten 7204010 Q.S.U010 D 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbLpdLpdDnb Deelnemersbijdragen 8215010.1 R.A.A010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbLpdLpdAbg Abonnementsgelden 8215010.2 R.A.A020 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbLpdLpdHuo Huuropbrengsten 8215010.3 R.A.A030 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbLpdLpdRec Recettes 8215010.4 R.A.A040 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbSgb Bijdragen van donateurs 8214000 R.P C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbSgbBvd Bijdragen van donateurs 8214100 R.P.A C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbSgbBvdBvd Bijdragen van donateurs 8214110 R.P.A010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbSgbBvl Bijdragen van leden 8214200 R.P.B C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbSgbBvlBvl Bijdragen van leden 8214210 R.P.B010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbSgbBvp Baten van particulieren 8214300 R.P.C C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbSgbBvpBvp Baten van particulieren 8214310 R.P.C010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbSgbBvb Baten van bedrijfsleven 8214400 R.P.D C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbSgbBvbBvb Baten van bedrijfsleven 8214410 R.P.D010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbSgbBlo Baten van loterijorganisaties 8214500 R.P.E C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbSgbBloBlo Baten van loterijorganisaties 8214510 R.P.E010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbSgbBso Baten van subsidies van overheden 8214600 R.P.F C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbSgbBsoBso Baten van subsidies van overheden 8214610 R.P.F010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbSgbBvo Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 8214600 R.P.G C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbSgbBvoBvo Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 8214610 R.P.G010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbSgbBao Baten van andere organisaties zonder winststreven 8214700 R.P.H C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbSgbBaoBao Baten van andere organisaties zonder winststreven 8214710 R.P.H010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbSgbAnb Andere baten 8214900 R.P.X C 3.3 NIEUW N.v.t.
WOvbSgbAnbAnb Andere baten 8214910 R.P.X010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WPerLesOls Overige loon(kosten)subsidies 4001180 S.A.R C 3.3 NIEUW N.v.t.
WPerLesDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling lonen en salarissen 4001999 S.A.Z1 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WPerSolDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling sociale lasten 4002999 S.B.Z1 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WPerPenDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling pensioenlasten 4003999 S.C.Z1 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WPerOluDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling overige lasten personeel 4004099 S.D.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WAfsAivDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen op immateriële vaste activa 4101299 T.A.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WAfsAmvDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen op materiële vaste activa 4102199 T.B.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WAfsAfvDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen vastgoed 4103099 T.C.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WAfsRviDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling boekresultaat immateriële vaste activa 4105299 T.D.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WAfsRvmDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling boekresultaat materiële vaste activa 4106199 T.E.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WAfsBovDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling boekresultaat vastgoed 4107099 T.F.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WAfsDaeDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen en waardeveranderingen 4199099 T.G.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WWviWviDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling waardeveranderingen immateriële vaste activa 4103299 U.A.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WWviWvmDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling waardeveranderingen materiële vaste activa 4104299 U.B.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WWviWvbDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 4105599 U.C.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBwvObwDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 4106099 V.A.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBwvGwbDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4106299 V.B.A099 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBwvNwbDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4106399 V.C.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedBno Baten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216000 W.01 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedBnoBno Baten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216010 W.01.A C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedLno Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216100 W.02 D 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedLnoLno Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216110 W.02.A D 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedWkrWkfDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten vrije ruimte 4004499 W.A.A499 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedWkrWknDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten met nihilwaardering 4005199 W.A.B199 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedWkrWkgDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten gericht vrijgesteld 4006299 W.A.C299 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedWkrWkcDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten noodzakelijkscriterium 4007099 W.A.D099 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedWkrWkiDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten intermediair 4008099 W.A.E099 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedWkrWkbDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten belast loon 4009099 W.A.F099 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedWkrWkvDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten geen of vrijgesteld 4010099 W.A.G099 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedWkrWkoDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling werkkosten overig 4011999 W.A.H049 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedOvpDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling overige personeelsgerelateerde kosten 4012999 W.B.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedHuiDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling huisvestingskosten 4201999 W.C.Z.09 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedEemDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling exploitatie- en machinekosten 4202999 W.D.Z.09 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedVkkDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling verkoopkosten 4203999 W.E.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedAutDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling autokosten 4204999 W.F.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedTraDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling transportkosten 4205999 W.G.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedKanDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kantoorkosten 4206999 W.H.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedOrgDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling organisatiekosten 4207999 W.I.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedAssDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling assurantiekosten 4208999 W.J.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedAeaDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling accountants- en advieskosten 4209999 W.K.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedAdlDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling administratieve lasten 4210999 W.L.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedKofDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten fondsenwerving 4211099 W.N.Z C 3.3 NIEUW Wonen
WBedKseDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten stamrecht en lijfrentes 4212099 W.O.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedDvrDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling dotaties en vrijval (fiscale) reserves 4213199 W.P.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedDvvDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling dotaties en vrijval voorzieningen 4214199 W.Q.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WBedAlkDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling andere kosten 4215099 W.R.Z C 3.3 NIEUW N.v.t.
WLbe Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 88 Z.06 C 3.3 NIEUW N.v.t.
WLbeLbv Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 9001100 Z.06.A C 3.3 NIEUW N.v.t.
WLbeLbvLbv Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 9001110 Z.06.A010 C 3.3 NIEUW N.v.t.
BIvaKouVvp Kort was : Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Kort wordt:Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
A.A.A D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BEivOreVdeBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 506010.1
506030.1
J.L.C010 C 3.2
3.3
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BEivOreVdeDiv Dividenduitkeringen 506020.2
506030.2
J.L.C080 D 3.2
3.3
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BEivOreVdeOve Overboekingen 506020.3
506030.3
J.L.C090 C 3.2
3.3
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BEivOreVdeAll Allocatie van het resultaat 506020.4
506030.4
J.L.C100 C 3.2
3.3
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BEivOreVdeOvm Overige mutaties 506020.14
506030.14
J.L.C230 C 3.2
3.3
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BLasOlsAfl Kort was : Aflossingen
Kort wordt:Cumulatieve aflossingen overige schulden
Lang was : Aflossingen
Lang wordt:Cumulatieve aflossingen overige schulden (langlopend)
L.U.A1 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BLasOlsDer Kort was : Derivaten
Kort wordt:Hoofdsom derivaten
Lang was : Derivaten
Lang wordt:Hoofdsom derivaten (langlopend)
806138
806140
L.U.D C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Handmatig
Wonen
WRed Kort was : Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het verlies
Kort wordt:Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Lang was : Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het verlies
Lang wordt:Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Z.04 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Handmatig
N.v.t.
BIvaGooCuh Cumulatieve herwaarderingen goodwill A.D.C D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaGooCuhBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) goodwill A.D.C010 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaGooCuhHer Herwaarderingen goodwill A.D.C020 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaGooCuhAfh Afschrijving herwaarderingen concessies, goodwill A.D.C030 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaGooCuhAvg Aanpassingen van de goodwill als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva en veranderingen in de waarde ervan A.D.C035 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaGooCuhDeh Desinvestering herwaarderingen goodwill A.D.C040 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoi Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoiVvp Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E.A D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoiVvpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E.A010 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoiVvpInv Investeringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E.A020 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoiVvpAdo Bij overname verkregen activa vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E.A030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoiVvpDes Desinvesteringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E.A040 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoiVvpDda Afstotingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E.A050 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoiVvpOmv Omrekeningsverschillen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E.A080 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoiVvpOvm Overige mutaties vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E.A090 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoiAkp Actuele kostprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E.A1 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoiAkpBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E.A110 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoiAkpInv Investeringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E.A120 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoiAkpAdo Bij overname verkregen activa vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E.A130 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoiAkpDes Desinvesteringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E.A140 C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoiAkpDda Afstotingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E.A150 C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoiAkpOmv Omrekeningsverschillen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E.A180 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoiAkpOvm Overige mutaties vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E.A190 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoiCae Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E.B C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoiCaeBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E.B010 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoiCaeAfs Afschrijvingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E.B020 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoiCaeDca Afschrijving op desinvesteringen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E.B030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoiCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E.B040 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BIvaVoiCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa A.E.B050 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BVasOzvVvpUne Uitgaven na eerste waardering 205010.11
207010.11
C.D.A030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BFvaOvr Kort was : Overige vorderingen (langlopend)
Kort wordt:Overige vorderingen
D.H D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVob Kort was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders
Lang was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend)
D.H.A D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVobBe1 Kort was : Vorderingen op bestuurders 1
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 1
Lang was : Vorderingen op bestuurders 1
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 1 (langlopend)
D.H.A010 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVobBe2 Kort was : Vorderingen op bestuurders 2
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 2
Lang was : Vorderingen op bestuurders 2
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 2 (langlopend)
D.H.A020 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVobBe3 Kort was : Vorderingen op bestuurders 3
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 3
Lang was : Vorderingen op bestuurders 3
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 3 (langlopend)
D.H.A030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVobBe4 Kort was : Vorderingen op bestuurders 4
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 4
Lang was : Vorderingen op bestuurders 4
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 4 (langlopend)
D.H.A040 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVobBe5 Kort was : Vorderingen op bestuurders 5
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 5
Lang was : Vorderingen op bestuurders 5
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 5 (langlopend)
D.H.A050 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVgb Kort was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders
Lang was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders (langlopend)
D.H.B D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVgbBe1 Kort was : Vorderingen op gewezen bestuurders 1
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 1
Lang was : Vorderingen op gewezen bestuurders 1
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 1 (langlopend)
D.H.B010 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVgbBe2 Kort was : Vorderingen op gewezen bestuurders 2
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 2
Lang was : Vorderingen op gewezen bestuurders 2
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 2 (langlopend)
D.H.B020 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVgbBe3 Kort was : Vorderingen op gewezen bestuurders 3
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 3
Lang was : Vorderingen op gewezen bestuurders 3
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 3 (langlopend)
D.H.B030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVgbBe4 Kort was : Vorderingen op gewezen bestuurders 4
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 4
Lang was : Vorderingen op gewezen bestuurders 4
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 4 (langlopend)
D.H.B040 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVgbBe5 Kort was : Vorderingen op gewezen bestuurders 5
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 5
Lang was : Vorderingen op gewezen bestuurders 5
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 5 (langlopend)
D.H.B050 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVoc Kort was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen
Lang was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend)
D.H.C D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVocCo1 Kort was : Vorderingen op commissaris 1
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 1
Lang was : Vorderingen op commissaris 1
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 1 (langlopend)
D.H.C010 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVocCo2 Kort was : Vorderingen op commissaris 2
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 2
Lang was : Vorderingen op commissaris 2
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 2 (langlopend)
D.H.C020 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVocCo3 Kort was : Vorderingen op commissaris 3
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 3
Lang was : Vorderingen op commissaris 3
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 3 (langlopend)
D.H.C030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVocCo4 Kort was : Vorderingen op commissaris 4
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 4
Lang was : Vorderingen op commissaris 4
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 4 (langlopend)
D.H.C040 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVocCo5 Kort was : Vorderingen op commissaris 5
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 5
Lang was : Vorderingen op commissaris 5
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 5 (langlopend)
D.H.C050 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVgc Kort was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen
Lang was : Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen (langlopend)
D.H.D D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVgcCo1 Kort was : Vorderingen op gewezen commissaris 1
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 1
Lang was : Vorderingen op gewezen commissaris 1
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 1 (langlopend)
D.H.D010 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVgcCo2 Kort was : Vorderingen op gewezen commissaris 2
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 2
Lang was : Vorderingen op gewezen commissaris 2
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 2 (langlopend)
D.H.D020 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVgcCo3 Kort was : Vorderingen op gewezen commissaris 3
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 3
Lang was : Vorderingen op gewezen commissaris 3
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 3 (langlopend)
D.H.D030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVgcCo4 Kort was : Vorderingen op gewezen commissaris 4
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 4
Lang was : Vorderingen op gewezen commissaris 4
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 4 (langlopend)
D.H.D040 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrVgcCo5 Kort was : Vorderingen op gewezen commissaris 5
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 5
Lang was : Vorderingen op gewezen commissaris 5
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 5 (langlopend)
D.H.D050 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrLvl Kort was : Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden
Lang was : Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden (langlopend)
D.H.E D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrLvlLi1 Kort was : Vorderingen op lid 1
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 1
Lang was : Vorderingen op lid 1
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 1 (langlopend)
D.H.E010 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrLvlLi2 Kort was : Vorderingen op lid 2
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 2
Lang was : Vorderingen op lid 2
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 2 (langlopend)
D.H.E020 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrLvlLi3 Kort was : Vorderingen op lid 3
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 3
Lang was : Vorderingen op lid 3
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 3 (langlopend)
D.H.E030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrLvlLi4 Kort was : Vorderingen op lid 4
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 4
Lang was : Vorderingen op lid 4
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 4 (langlopend)
D.H.E040 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrLvlLi5 Kort was : Vorderingen op lid 5
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 5
Lang was : Vorderingen op lid 5
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 5 (langlopend)
D.H.E050 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrHva Kort was : Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam
Lang was : Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend)
D.H.F D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrHvaAh1 Kort was : Vorderingen op aandeelhouder 1
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 1
Lang was : Vorderingen op aandeelhouder 1
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 1 (langlopend)
D.H.F010 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrHvaAh2 Kort was : Vorderingen op aandeelhouder 2
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 2
Lang was : Vorderingen op aandeelhouder 2
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 2 (langlopend)
D.H.F020 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrHvaAh3 Kort was : Vorderingen op aandeelhouder 3
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 3
Lang was : Vorderingen op aandeelhouder 3
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 3 (langlopend)
D.H.F030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrHvaAh4 Kort was : Vorderingen op aandeelhouder 4
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 4
Lang was : Vorderingen op aandeelhouder 4
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 4 (langlopend)
D.H.F040 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrHvaAh5 Kort was : Vorderingen op aandeelhouder 5
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 5
Lang was : Vorderingen op aandeelhouder 5
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 5 (langlopend)
D.H.F050 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrTsl Kort was : Te vorderen subsidies (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend)
Lang was : Te vorderen subsidies (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend)
D.H.G D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrTslTs1 Kort was : Te vorderen subsidie 1 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen subsidie 1
Lang was : Te vorderen subsidie 1 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen subsidie 1 (langlopend)
D.H.G010 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrTslTs2 Kort was : Te vorderen subsidie 2 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen subsidie 2
Lang was : Te vorderen subsidie 2 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen subsidie 2 (langlopend)
D.H.G020 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrTslTs3 Kort was : Te vorderen subsidie 3 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen subsidie 3
Lang was : Te vorderen subsidie 3 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen subsidie 3 (langlopend)
D.H.G030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrWaa Kort was : Waarborgsommen (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom waarborgsommen (langlopend)
Lang was : Waarborgsommen (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom waarborgsommen (langlopend)
D.H.H D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrWaaWb1 Kort was : Waarborgsom 1 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsom 1
Lang was : Waarborgsom 1 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsom 1 (langlopend)
D.H.H010 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrWaaWb2 Kort was : Waarborgsom 2 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsom 2
Lang was : Waarborgsom 2 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsom 2 (langlopend)
D.H.H020 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrWaaWb3 Kort was : Waarborgsom 3 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsom 3
Lang was : Waarborgsom 3 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsom 3 (langlopend)
D.H.H030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrLed Kort was : Ledenrekeningen (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom ledenrekeningen (langlopend)
Lang was : Ledenrekeningen (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom ledenrekeningen (langlopend)
D.H.I D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrLedLe1 Kort was : Ledenrekeningen 1 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ledenrekeningen 1
Lang was : Ledenrekeningen 1 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ledenrekeningen 1 (langlopend)
D.H.I010 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrLedLe2 Kort was : Ledenrekeningen 2 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ledenrekeningen 2
Lang was : Ledenrekeningen 2 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ledenrekeningen 2 (langlopend)
D.H.I020 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrLedLe3 Kort was : Ledenrekeningen 3 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ledenrekeningen 3
Lang was : Ledenrekeningen 3 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ledenrekeningen 3 (langlopend)
D.H.I030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrOvl Kort was : Overige financiële vaste activa(langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom overige financiële vaste activa (langlopend)
Lang was : Overige financiële vaste activa(langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom overige financiële vaste activa (langlopend)
D.H.J D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrOvlOv1 Kort was : Overige vordering 1 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige financiële vaste activa 1
Lang was : Overige vordering 1 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige financiële vaste activa 1 (langlopend)
D.H.J010 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrOvlOv2 Kort was : Overige vordering 2 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige financiële vaste activa 2
Lang was : Overige vordering 2 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige financiële vaste activa 2 (langlopend)
D.H.J020 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaOvrOvlOv3 Kort was : Overige vordering 3 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige financiële vaste activa 3
Lang was : Overige vordering 3 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige financiële vaste activa 3 (langlopend)
D.H.J030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaSubSub Kort was : Te vorderen BWS-subsidies
Kort wordt:Hoofdsom te vorderen BWS-subsidies
Lang was : Te vorderen BWS-subsidies
Lang wordt:Hoofdsom te vorderen BWS-subsidies (langlopend)
D.J.A D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BFvaSubSubTs1 Kort was : Te vorderen BWS-subsidie 1 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 1
Lang was : Te vorderen BWS-subsidie 1 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 1 (langlopend)
D.J.A010 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BFvaSubSubTs2 Kort was : Te vorderen BWS-subsidie 2 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 2
Lang was : Te vorderen BWS-subsidie 2 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 2 (langlopend)
D.J.A020 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BFvaSubSubTs3 Kort was : Te vorderen BWS-subsidie 3 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 3
Lang was : Te vorderen BWS-subsidie 3 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 3 (langlopend)
D.J.A030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BFvaSubSubTs4 Kort was : Te vorderen BWS-subsidie 4 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 4
Lang was : Te vorderen BWS-subsidie 4 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 4 (langlopend)
D.J.A030
D.J.A040
D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BFvaSubSubTs5 Kort was : Te vorderen BWS-subsidie 5 (langlopend)
Kort wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 5
Lang was : Te vorderen BWS-subsidie 5 (langlopend)
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 5 (langlopend)
D.J.A030
D.J.A050
D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BFvaSubSubBea Kort was : Toename te vorderen BWS-subsidie 1
Kort wordt:Toename te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 1
Lang was : Toename te vorderen BWS-subsidie 1
Lang wordt:Toename te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 1
D.J.A060 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaSubSubBeb Kort was : Toename te vorderen BWS-subsidie 2
Kort wordt:Toename te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 2
Lang was : Toename te vorderen BWS-subsidie 2
Lang wordt:Toename te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 2
D.J.A070 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaSubSubBec Kort was : Toename te vorderen BWS-subsidie 3
Kort wordt:Toename te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 3
Lang was : Toename te vorderen BWS-subsidie 3
Lang wordt:Toename te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 3
D.J.A080 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaSubSubBed Kort was : Toename te vorderen BWS-subsidie 4
Kort wordt:Toename te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 4
Lang was : Toename te vorderen BWS-subsidie 4
Lang wordt:Toename te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 4
D.J.A090 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaSubSubBee Kort was : Toename te vorderen BWS-subsidie 5
Kort wordt:Toename te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 5
Lang was : Toename te vorderen BWS-subsidie 5
Lang wordt:Toename te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 5
D.J.A100 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaSubSubBef Kort was : Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 1
Kort wordt:Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 1
Lang was : Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 1
Lang wordt:Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 1
D.J.A110 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaSubSubBeg Kort was : Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 2
Kort wordt:Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 2
Lang was : Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 2
Lang wordt:Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 2
D.J.A120 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaSubSubBeh Kort was : Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 3
Kort wordt:Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 3
Lang was : Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 3
Lang wordt:Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 3
D.J.A130 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaSubSubBei Kort was : Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 4
Kort wordt:Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 4
Lang was : Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 4
Lang wordt:Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 4
D.J.A140 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaSubSubBej Kort was : Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 5
Kort wordt:Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 5
Lang was : Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 5
Lang wordt:Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie te vorderen BWS-subsidie 5
D.J.A150 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BFvaSubSuc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen BWS-subsidies (langlopend) D.J.B C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BFvaSubSucBe1 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 1 D.J.B010 C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BFvaSubSucBe2 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 2 D.J.B020 C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BFvaSubSucBe3 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 3 D.J.B030 C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BFvaSubSucBe4 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 4 D.J.B040 C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BFvaSubSucBe5 Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 5 D.J.B050 C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BFvaSubSucBea Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 1 D.J.B060 C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BFvaSubSucBeb Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 2 D.J.B070 C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BFvaSubSucBec Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 3 D.J.B080 C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BFvaSubSucBed Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 4 D.J.B090 C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BFvaSubSucBee Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 5 D.J.B095 C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BFvaIlgIlg Kort was : Interne lening
Kort wordt:Hoofdsom interne lening
Lang was : Interne lening
Lang wordt:Hoofdsom interne lening
D.L.A010
D.L.A
D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BFvaIlgAvp Aflossingsverplichting interne lening D.L.A030 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
Wonen
BFvaIlgAil Kort was : Aflossing interne lening
Kort wordt:Cumulatieve aflossing interne lening
Lang was : Aflossing interne lening
Lang wordt:Cumulatieve aflossing interne lening
D.L.A020
D.L.B
C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BFvaNvmNvm Kort was : Netto vermogenswaarde niet-Daeb
Kort wordt:Verkrijgingsprijs
Lang was : Netto vermogenswaarde niet-Daeb
Lang wordt:Verkrijgingsprijs netto vermogenswaarde niet-Daeb
D.M.A D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BVrdGehHvv Voorraad grond- en hulpstoffen, herwaardering voorraden grond- en hulpstoffen voorraad grond- en hulpstoffen E.A.030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BVrdHal Halffabrikaten E.B D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BVrdHalVoo Halffabrikaten, bruto halffabrikaten E.B.010 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BVrdHalVic Halffabrikaten, voorziening incourante halffabrikaten halffabrikaten E.B.020 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BVrdHalHvv Halffabrikaten, herwaardering voorraden halffabrikaten halffabrikaten E.B.030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BVorOvrRca Kort was : Rekening-courant overigen
Kort wordt:Rekening-courant aandeelhouders
G.K.G BSchOvsSaa D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivSev Kort was : Kapitaal stichting en vereniging
Kort wordt:Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging
Lang was : Kapitaal stichting en vereniging
Lang wordt:Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging
J.B C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivSevSti Lang was : Stichtingskapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Lang wordt:Stichtingskapitaal eigen vermogenen
J.B.A C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivSevStiBeg Lang was : Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogenen
J.B.A010 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivSevStiKap Lang was : Kapitaalmutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Lang wordt:Kapitaalmutaties eigen vermogenen
J.B.A020 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivSevStiKac Lang was : Kapitaalcorrecties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Lang wordt:Kapitaalcorrecties eigen vermogenen
J.B.A030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivSevStiOvm Lang was : Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Lang wordt:Overige mutaties eigen vermogenen
J.B.A040 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivCokCok Lang was : Commanditair kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Lang wordt:Commanditair kapitaal eigen vermogenen
J.C.A C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivCokCokBeg Lang was : Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Lang wordt:Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) eigen vermogenen
J.C.A010 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivCokCokKap Lang was : Kapitaalmutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Lang wordt:Kapitaalmutaties eigen vermogenen
J.C.A020 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivCokCokKac Lang was : Kapitaalcorrecties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Lang wordt:Kapitaalcorrecties eigen vermogenen
J.C.A030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivCokCokOvm Lang was : Overige mutaties eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Lang wordt:Overige mutaties eigen vermogenen
J.C.A040 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BEivOvrAlrUva Uitgifte van aandelen J.K.B020 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BEivOreRvh Resultaat van het boekjaar J.L.B C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BEivOreRvhBeg Beginbalans resultaat van het boekjaar J.L.B010 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BEivOreRvhDiv Dividenduitkeringen J.L.B080 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BEivOreRvhOve Overboekingen J.L.B090 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BEivOreRvhAll Allocatie van het resultaat J.L.B100 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BEivOreRvhHer Herwaarderingen J.L.B110 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BEivOreRvhRms Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen J.L.B120 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BEivOreRvhRmt Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen J.L.B125 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BEivOreRvhRmf Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel J.L.B130 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BEivOreRvhRmv Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen J.L.B140 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BEivOreRvhRmw Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen J.L.B150 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BEivOreRvhRmg Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill J.L.B170 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BEivOreRvhRmo Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames J.L.B180 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BEivOreRvhRma Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen J.L.B190 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BEivOreRvhRmd Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten J.L.B200 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BEivOreRvhOvm Overige mutaties J.L.B230 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasAcl Lang was : Achtergestelde schulden
Lang wordt:Achtergestelde schulden (langlopend)
L.A C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasAclAll Kort was : Hoofdsom
Kort wordt:Hoofdsom achtergestelde schulden
Lang was : Hoofdsom achtergestelde schulden
Lang wordt:Hoofdsom achtergestelde schulden (langlopend)
L.A.A C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasAclCla Kort was : Cumulatieve aflossingenen
Kort wordt:Cumulatieve aflossingen achtergestelde schulden
Lang was : Cumulatieve aflossingen achtergestelde schulden
Lang wordt:Cumulatieve aflossingen achtergestelde schulden (langlopend)
L.A.B D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasAclClaAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar achtergestelde schulden
L.A.B015 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasAclClaAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) achtergestelde schulden
L.A.B020 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasCol Lang was : Converteerbare leningen
Lang wordt:Converteerbare leningen (langlopend)
L.B C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasColCll Kort was : Hoofdsom
Kort wordt:Hoofdsom converteerbare leningen
Lang was : Hoofdsom converteerbare leningen
Lang wordt:Hoofdsom converteerbare leningen (langlopend)
L.B.A C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasColCla Kort was : Cumulatieve aflossingeningen
Kort wordt:Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen
Lang was : Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen
Lang wordt:Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen (langlopend)
L.B.B D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasColClaAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar converteerbare leningen
Lang was : Aflossingen in boekjaar
Lang wordt:Aflossingen in boekjaar converteerbare leningen (langlopend)
L.B.B015 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasColClaAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) converteerbare leningen
Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) converteerbare leningen
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) converteerbare leningen (langlopend)
L.B.B020 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasAoe Lang was : Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen
Lang wordt:Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen (langlopend)
L.C C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasAoeAol Kort was : Hoofdsom
Kort wordt:Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen
Lang was : Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen
Lang wordt:Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
L.C.A C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasAoeCla Kort was : Cumulatieve aflossingeningen
Kort wordt:Cumulatieve aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen
Lang was : Cumulatieve aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen
Lang wordt:Cumulatieve aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
L.C.B D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasAoeClaAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar andere obligaties en onderhandse leningen
Lang was : Aflossingen in boekjaar andere obligaties en onderhandse leningen
Lang wordt:Aflossingen in boekjaar andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
L.C.B015 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasAoeClaAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) andere obligaties en onderhandse leningen
Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) andere obligaties en onderhandse leningen
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
L.C.B020 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasFlv Lang was : Financiële lease verplichtingen
Lang wordt:Financiële lease verplichtingen (langlopend)
L.D C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasFlvFlv Kort was : Hoofdsom
Kort wordt:Hoofdsom financiële lease verplichtingen
Lang was : Hoofdsom financiële lease verplichtingen
Lang wordt:Hoofdsom financiële lease verplichtingen (langlopend)
L.D.A C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasFlvCla Kort was : Cumulatieve aflossingeningen
Kort wordt:Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen
Lang was : Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen
Lang wordt:Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen (langlopend)
L.D.B D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasFlvClaAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar financiële lease verplichtingen
Lang was : Aflossingen in boekjaar financiële lease verplichtingen
Lang wordt:Aflossingen in boekjaar financiële lease verplichtingen (langlopend)
L.D.B015 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasFlvClaAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) financiële lease verplichtingen
Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) financiële lease verplichtingen
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) financiële lease verplichtingen (langlopend)
L.D.B020 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSak Lang was : Schulden aan banken
Lang wordt:Schulden aan banken (langlopend)
L.E C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSakClaAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar hypotheken
L.E.A120 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSakClaAvp Kort was : Aflossingsverplichtingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) hypotheken
Lang was : Aflossingsverplichtingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
L.E.A130 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSakFvl Kort was : Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom financieringen
L.E.B0 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSakFca Kort was : Cumulatieve aflossingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
Kort wordt:Cumulatieve aflossingen financieringen
Lang was : Cumulatieve aflossingenfinancieringen van kredietinstellingen (langlopend)
Lang wordt:Cumulatieve aflossingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
L.E.B1 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSakFcaAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar financieringen
L.E.B120 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSakFcaAvp Kort was : Aflossingsverplichtingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) financieringen
Lang was : Aflossingsverplichtingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
L.E.B130 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSakLvl Kort was : Hoodsom leningen (langlopend)
Kort wordt:Hoodsom leningen
L.E.C0 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSakLcaAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar leningen
L.E.C120 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSakLcaAvp Kort was : Aflossingsverplichtingen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) leningen
Lang was : Aflossingsverplichtingen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) leningen van kredietinstellingen (langlopend)
L.E.C130 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSakOvl Lang was : Hoofdsom overige schulden aan kredietinstellingen
Lang wordt:Hoofdsom overige schulden aan kredietinstellingen (langlopend)
L.E.D0 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSakOca Lang was : Cumulatieve aflossingen overige schulden aan kredietinstellingen
Lang wordt:Cumulatieve aflossingen overige schulden aan kredietinstellingen (langlopend)
L.E.D1 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSakOcaAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar overige schulden aan kredietinstellingen
L.E.D120 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSakOcaAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overige schulden aan kredietinstellingen
Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) schulden aan kredietinstellingen
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overige schulden aan kredietinstellingen (langlopend)
L.E.D130 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSakWsl Kort was : Hoofdsom schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW
L.E.E0 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasSakWsa Kort was : Cumulatieve aflossingen leningen (langlopend)
Kort wordt:Cumulatieve aflossingen schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW
Lang was : Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
Lang wordt:Cumulatieve aflossingen schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend)
L.E.E1 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasSakWsaAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar geborgd door WSW
Lang was : Aflossingen in boekjaar leningen van kredietinstellingen (langlopend (langlopend)
Lang wordt:Aflossingen in boekjaar leningen van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend)
L.E.E120 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasSakWsaAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) geborgd door WSW
Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend)
L.E.E130 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasSakWsaMvl Kort was : Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening (langlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening
Lang was : Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening (langlopend (langlopend)
Lang wordt:Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening geborgd door WSW (langlopend)
L.E.E140 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasSakGol Lang was : Hoofdsom schulden van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden
Lang wordt:Hoofdsom schulden van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden (langlopend)
L.E.F0 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasSakGoa Kort was : Cumulatieve aflossingen leningen (langlopend)
Kort wordt:Cumulatieve aflossingen schulden van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden
Lang was : Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopeen (langlopend)
Lang wordt:Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden (langlopend)
L.E.F1 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasSakGoaAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar gegarandeerd door overheden
Lang was : Aflossingen in boekjaar leningen van kredietinstellingen (langlopeen (langlopend)
Lang wordt:Aflossingen in boekjaar leningen van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden (langlopend)
L.E.F120 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasSakGoaAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) gegarandeerd door overheden
Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) schulden van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) schulden van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden (langlopend)
L.E.F130 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasSakGoaMvl Aflossingsverplichting marktwaardecorrectie vastrentende lening (langlopend) L.E.F140 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
Wonen
BLasVob Lang was : Vooruit ontvangen op bestellingen
Lang wordt:Vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend)
L.F C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasVobVob Kort was : Vooruitontvangen op bestellingen (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom vooruitontvangen op bestellingen
Lang was : Vooruitontvangen op bestellingen (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom vooruitontvangen op bestellingen (langlopend)
L.F.A C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasVobVoc Cumulatieve aflossingen vooruitontvangen op bestellingen (langlopend) L.F.B D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasVobVocAfl Afname in boekjaar vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend) L.F.B020 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasVobVocAvp Afname (overboeking naar kortlopend) vooruit ontvangen op bestellingen L.F.B030 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasSal Lang was : Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Lang wordt:Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
L.G C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSalSal Kort was : Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom schulden aan leveranciers en handelskredieten
Lang was : Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
L.G.A C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSalSac Cumulatieve aflossingen schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) L.G.B D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasSalSacAfl Afname in boekjaar schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) L.G.B020 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasSalSacAvp Afname (overboeking naar kortlopend) schulden aan leveranciers en handelskredieten L.G.B030 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasTbw Lang was : Te betalen wissels en cheques
Lang wordt:Te betalen wissels en cheques (langlopend)
L.H C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasTbwTbw Kort was : Te betalen wissels en cheques (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom te betalen wissels en cheques
Lang was : Te betalen wissels en cheques (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom te betalen wissels en cheques (langlopend)
L.H.A C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasTbwTbc Cumulatieve aflossingen te betalen wissels en cheques (langlopend) L.H.B D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasTbwTbcAfl Afname in boekjaar te betalen wissels en cheques (langlopend) L.H.B020 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasTbwTbcAvp Afname (overboeking naar kortlopend) te betalen wissels en cheques (langlopend) L.H.B030 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasSag Lang was : Schulden aan groepsmaatschappijen
Lang wordt:Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
L.I C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSagHoo Kort was : Hoofdsom
Kort wordt:Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen
Lang was : Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen
Lang wordt:Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
L.I.A C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSagAfl Kort was : Aflossingenen
Kort wordt:Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen
Lang was : Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen
Lang wordt:Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
L.I.B D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSagAflAfl Kort was : Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar schulden aan groepsmaatschappijen
L.I.B015 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSagAflAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) groepsmaatschappijen
L.I.B020 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSagAflTer Terugboekingen schulden aan groepsmaatschappijen L.I.B030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasSao Lang was : Schulden aan overige verbonden maatschappijen
Lang wordt:Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
L.J C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSaoHoo Kort was : Hoofdsom
Kort wordt:Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen
Lang was : Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen
Lang wordt:Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
L.J.A C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSaoAfl Kort was : Aflossingenen
Kort wordt:Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen
Lang was : Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen
Lang wordt:Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
L.J.B D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSaoAflAfl Kort was : Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar schulden aan overige verbonden maatschappijen
L.J.B015 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSaoAflAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overige verbonden maatschappijen
L.J.B020 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSaoAflTer Terugboekingen schulden aan overige verbonden maatschappijen L.J.B030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasSap Lang was : Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Lang wordt:Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
L.K C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSapHoo Kort was : Hoofdsom
Kort wordt:Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Lang was : Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Lang wordt:Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
L.K.A C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSapAfl Kort was : Aflossingenen
Kort wordt:Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Lang was : Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Lang wordt:Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
L.K.B D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSapAflAfl Kort was : Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
L.K.B015 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSapAflAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) participanten en aan maatschappijen
Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
L.K.B020 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSapAflTer Terugboekingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen L.K.B030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasBep Lang was : Belastingen en premies sociale verzekeringen
Lang wordt:Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
L.L C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasBepBep Kort was : Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom belastingen en premies sociale verzekeringen
Lang was : Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
L.L.A C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasBepBec Cumulatieve aflossingen belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) L.L.B D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasBepBecAfl Afname in boekjaar belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) L.L.B020 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasBepBecAvp Afname (overboeking naar kortlopend) belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) L.L.B030 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasSuh Lang was : Schulden uit hoofde van belastingen
Lang wordt:Schulden uit hoofde van belastingen (langlopend)
L.M C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSuhSuh Kort was : Schulden uit hoofde van belastingen
Kort wordt:Hoofdsom schulden uit hoofde van belastingen
Lang was : Schulden uit hoofde van belastingen
Lang wordt:Hoofdsom schulden uit hoofde van belastingen (langlopend)
L.M.A C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasSuhSuc Cumulatieve aflossingen schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) L.M.B D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasSuhSucAfl Afname in boekjaar schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) L.M.B020 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasSuhSucAvp Afname (overboeking naar kortlopend) schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) L.M.B030 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasStz Lang was : Schulden ter zake van pensioenen
Lang wordt:Schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
L.N C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasStzStz Kort was : Schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom schulden ter zake van pensioenen
Lang was : Schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
L.N.A C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasStzStc Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen (langlopend) L.N.B D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasStzStcAfl Afname in boekjaar schulden ter zake van pensioenen (langlopend) L.N.B020 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasStzStcAvp Afname (overboeking naar kortlopend) schulden ter zake van pensioenen (langlopend) L.N.B030 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasOdvOdvBeg Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) oudedagsverplichting L.P.A010 C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasOdvOdvToe Aanvullend opgenomen / nieuwe opbouw oudedagsverplichtingoudedagsverplichting L.P.A020 C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasOdvOdvAvs Uitbetaald / bij afstoting vervreemde schulden oudedagsverplichting L.P.A022 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasOdvOdvBir Bijschrijving rente / oprenting oudedagsverplichting L.P.A030 C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasOdvOdvOvm Overige mutaties oudedagsverplichting L.P.A050 C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasPar Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) (langlopend) L.Q C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasParPar Hoofdsom participaties (langlopend) L.Q.A C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasParCla Cumulatieve aflossingen participaties (langlopend) L.Q.B D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasParClaAfl Aflossingen in boekjaar participaties (langlopend) L.Q.B015 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasParClaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) participaties (langlopend) L.Q.B020 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasSohSoh Kort was : Schulden aan overheid (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom schulden aan overheid
Lang was : Schulden aan overheid (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom schulden aan overheid (langlopend)
L.S.A C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasSohAso Kort was : Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid (langlopend)
Kort wordt:Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid
L.S.A1 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasSohAsoAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overheid
Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) schulden van overheid
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) schulden van overheid (langlopend)
L.S.A130 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasSohWsw Lang was : Hoofdsom schulden aan overheid geborgd door WSW
Lang wordt:Hoofdsom schulden aan overheid geborgd door WSW (langlopend)
L.S.B0 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasSohAws Kort was : Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid geborgd door WSW (langlopend)
Kort wordt:Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid geborgd door WSW
L.S.B1 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasSohAwsAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar overheid geborgd door WSW
Lang was : Aflossingen in boekjaar leningen van overheid (langlopend (langlopend)
Lang wordt:Aflossingen in boekjaar leningen van overheid geborgd door WSW (langlopend)
L.S.B120 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasSohAwsAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overheid geborgd door WSW
Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) leningen van overheid
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) leningen van overheid geborgd door WSW (langlopend)
L.S.B130 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasSohGos Lang was : Hoofdsom schulden aan overheid gegarandeerd door overheid
Lang wordt:Hoofdsom schulden aan overheid gegarandeerd door overheid (langlopend)
L.S.C0 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasSohGoa Kort was : Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid gegarandeerd door overheid (langlopend)
Kort wordt:Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid gegarandeerd door overheid
L.S.C1 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasSohGoaAfl Kort was : Aflossingen in boekjaar
Kort wordt:Aflossingen in boekjaar gegarandeerd door overheid
Lang was : Aflossingen in boekjaar leningen van overheid (langlopend)
Lang wordt:Aflossingen in boekjaar leningen gegarandeerd door overheid (langlopend)
L.S.C120 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasSohGoaAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) gegarandeerd door overheid
Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) leninge van overheid
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) gegarandeerd door overheid (langlopend)
L.S.C130 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasVhz Kort was : Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (langlopend)
Kort wordt:Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
L.T C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasOls Lang was : Overige schulden
Lang wordt:Overige schulden (Langlopend)
L.U C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasOlsOsl Kort was : Hoofdsom overige schulden (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom overige schulden
L.U.A C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasOlsAflAvp Kort was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Kort wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overige schulden
Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overige schulden
L.U.A120 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasOlsIlg Kort was : Intern lening
Kort wordt:Hoofdsom intern lening
Lang was : Interne lening
Lang wordt:Hoodsom intern lening (Langlopend)
L.U.B C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasOlsIlaAvp Lang was : Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) intern lening
Lang wordt:Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) intern lenin intern lening
L.U.B120 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasOlsWbs Kort was : Waarborgsommen
Kort wordt:Hoofdsom waarborgsommen
Lang was : Waarborgsommen
Lang wordt:Hoofdsom waarborgsommen (Langlopend)
L.U.C C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
BLasOlsWba Aflossingen waarborgsommen (langlopend) L.U.C1 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasOlsWbaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) waarborgsommen L.U.C120 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
BLasOlsDeaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) derivaten L.U.D120 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
Wonen
BLasOvp Lang was : Overlopende passiva
Lang wordt:Overlopende passiva (Langlopend)
806139
806170
L.V C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasOvpOvp Kort was : Overlopende passiva (langlopend)
Kort wordt:Hoofdsom overlopende passiva
Lang was : Overlopende passiva (langlopend)
Lang wordt:Hoofdsom overlopende passiva (langlopend)
806140
806171
L.V.A C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
BLasOvpOva Aflossingen overlopende passiva (langlopend) L.V.B D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
Wonen
BLasOvpOvaAvp Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) overlopende passiva L.V.B120 D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
Wonen
BSchSalPer Kort was : Personeelsfonds
Kort wordt:Personeelsfonds / personeelsvereniging
Lang was : Personeelsfonds
Lang wordt:Personeelsfonds / personeelsvereniging
M.O.J C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WOmzNodOdu 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen buiten de EU O.C100 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
WOmzNodOde 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen binnen de EU O.C110 C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
WRviTok Kort was : Toegerekende organisatiekosten
Kort wordt:Toegerekende organisatiekosten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Lang was : Toegerekende organisatiekosten
Lang wordt:Toegerekende organisatiekosten verkocht vastgoed in ontwikkeling
O.K.C D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
WRviTokTok Kort was : Toegerekende organisatiekosten
Kort wordt:Toegerekende organisatiekosten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Lang was : Toegerekende organisatiekosten
Lang wordt:Toegerekende organisatiekosten verkocht vastgoed in ontwikkeling
O.K.C.A D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
WRgrTok Kort was : Toegerekende organisatiekosten
Kort wordt:Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille
Lang was : Toegerekende organisatiekosten
Lang wordt:Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille
O.L.B D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
WRgrTokTok Kort was : Toegerekende organisatiekosten
Kort wordt:Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille
Lang was : Toegerekende organisatiekosten
Lang wordt:Toegerekende organisatiekosten verkoop vastgoedportefeuille
O.L.B.A D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
WWvvOwvTok Toegerekende organisatiekosten vastgoed in ontwikkeling t.b.v. verhuur O.M.A.B D 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
Wonen
WKprKvpKvp Lang was : Kosten van personeel kosten van grond- en hulpstoffen
Lang wordt:Kosten van personeel kosten van personeel
Q.B.A D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WKprAklPeg Lang was : Potten en grondkostenkosten
Lang wordt:Potten en grondkosten toegerekende kosten
Q.D095 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprAklWkn Lang was : Water kosten kosten
Lang wordt:Water kosten toegerekende kosten
Q.D125 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprAklPah Lang was : Pacht/huur
Lang wordt:Pacht/huur toegerekende kosten
Q.D165 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprInaLpk Lang was : Inkoopkosten planten opkweek toegerekende kosten
Lang wordt:Inkoopkosten planten opkweek inkoopwaarde agrarisch
Q.E010 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprInaLph Lang was : Inkoopkosten planten handel toegerekende kosten
Lang wordt:Inkoopkosten planten handel inkoopwaarde agrarisch
Q.E020 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprInaLpo Lang was : Inkoopkosten potten toegerekende kosten
Lang wordt:Inkoopkosten potten inkoopwaarde agrarisch
Q.E030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprInaLpt Lang was : Inkoopkosten potgrond toegerekende kosten
Lang wordt:Inkoopkosten potgrond inkoopwaarde agrarisch
Q.E040 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprInaLbh Lang was : Inkoopkosten bloembollen handel toegerekende kosten
Lang wordt:Inkoopkosten bloembollen handel inkoopwaarde agrarisch
Q.E050 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprAkvVks Lang was : Voerkosten toegerekende kosten
Lang wordt:Voerkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
Q.F010 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprAkvGez Lang was : Gezondheidszorgkosten toegerekende kosten
Lang wordt:Gezondheidszorgkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
Q.F020 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprAkvKie Lang was : K.I./Fokkerijkosten toegerekende kosten
Lang wordt:K.I./Fokkerijkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
Q.F030 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprAkvTee Lang was : Teeltkosten
Lang wordt:Teeltkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
Q.F035 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprAkvSkn Lang was : Strooiselkosten toegerekende kosten
Lang wordt:Strooiselkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
Q.F040 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprAkvEne Lang was : Energiekosten toegerekende kosten
Lang wordt:Energiekosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
Q.F050 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprAkvOve Lang was : Overige veekosten toegerekende kosten
Lang wordt:Overige veekosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
Q.F060 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprAkvMes Lang was : Mestafzetkosten toegerekende kosten
Lang wordt:Mestafzetkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
Q.F070 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprAkvLep Lang was : Leasekosten productierechten toegerekende kosten
Lang wordt:Leasekosten productierechten agrarische bedrijfskosten veeteelt
Q.F080 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprAkvEie Lang was : Eiergeld toegerekende kosten
Lang wordt:Eiergeld agrarische bedrijfskosten veeteelt
Q.F090 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprAkvKvk Lang was : Krachtvoerkosten toegerekende kosten
Lang wordt:Krachtvoerkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
Q.F100 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprAkvRuw Lang was : Ruwvoerkosten toegerekende kosten
Lang wordt:Ruwvoerkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
Q.F110 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprAkvBik Lang was : Bijproducten kosten toegerekende kosten
Lang wordt:Bijproducten kosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
Q.F120 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprAkvVgd Lang was : Voergeld toegerekende kosten
Lang wordt:Voergeld agrarische bedrijfskosten veeteelt
Q.F130 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprAkvAvb Lang was : Aankopen vee toegerekende kosten
Lang wordt:Aankopen vee agrarische bedrijfskosten veeteelt
Q.F140 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprAkvAam Lang was : Aankopen melkkoeien toegerekende kosten
Lang wordt:Aankopen melkkoeien agrarische bedrijfskosten veeteelt
Q.F150 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprAkvAjo Lang was : Aankopen jongvee ouder dan 1 jaar toegerekende kosten
Lang wordt:Aankopen jongvee ouder dan 1 jaar agrarische bedrijfskosten veeteelt
Q.F160 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprAkvMel Lang was : Melkgeld toegerekende kosten
Lang wordt:Melkgeld agrarische bedrijfskosten veeteelt
Q.F170 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprAkvLve Lang was : Inzet- vang- en laadkosten toegerekende kosten
Lang wordt:Inzet- vang- en laadkosten agrarische bedrijfskosten veeteelt
Q.F180 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Agrarisch
WKprPrgDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling privé-gebruik goederen Q.O.Z C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
WKprPrdDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling privé-gebruik diensten Q.P.Z C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
WOvbDob Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten R.O.C
R.Z
C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
WOvbDobEvp Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille R.O.C010
R.Z.A010
C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
WOvbDobVvo Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling R.O.C020
R.Z.A020
C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
WOvbDobGrv Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille R.O.C030
R.Z.A030
C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
WOvbDobWvp Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten waardeveranderingen vastgoedportefeuille R.O.C040
R.Z.A040
C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
WOvbDobOac Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten netto resultaat overige activiteiten R.O.C050
R.Z.A050
C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
WOvbDobLbh Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten kosten leefbaarheid R.O.C060
R.Z.A060
C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
Wonen
WAfsRviDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling boekresultaat immateriële vaste activa T.D.Z C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
WAfsRvmDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling boekresultaat materiële vaste activa T.E.Z C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
WAfsBovDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling boekresultaat vastgoed T.F.Z C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
WBwvGwbDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen V.B.A099 C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
WBwvNwbDfw Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen V.C.Z C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
WBedAeaAej Kort was : Advokaat en juridisch advies
Kort wordt:Advocaat en juridisch advies
Lang was : Advokaat en juridisch advies accountants- en advieskosten
Lang wordt:Advocaat en juridisch advies accountants- en advieskosten
W.K.H D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WWfaBwvFvaRca Rekening-courant aandeelhouder Z.01.A060 D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
WFbeRlsRsa Rentelasten schulden aan aandeelhouders rentelasten en soortgelijke kosten Z.02.B150 WFbeRlmRva D 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
WRedArv Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen - vrijstelling Z.04.B C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
WLbe Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) Z.06 C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
WLbeLbv Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) Z.06.A C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
WLbeLbvLbv Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) Z.06.A010 C 3.3 GEWIJZIGD
Import
NIETS!
N.v.t.
WAad Aandeel derden Z.05
Z.07
C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WAadRav Resultaat aandeel van derden Z.05.A
Z.07.A
C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WAadRavRav Resultaat aandeel van derden Z.05.A010
Z.07.A010
C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WNer Nettoresultaat na belastingen Z.06
Z.08
C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WNerNew Nettoresultaat na belastingen Z.06.A
Z.08.A
C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WNerNewNew Netto resultaat na belastingen Z.06.A010
Z.08.A010
C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WMfo Mutatie fiscale oudedagsreserve Z.07
Z.09
C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WMfoBel Mutatie fiscale oudedagsreserve Z.07.A
Z.09.A
C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
WMfoBelMfo Mutatie fiscale oudedagsreserve belastingen over de winst of het verlies Z.07.A010
Z.09.A010
C 3.1
3.3
GEWIJZIGD
Import
N.v.t.
De statistieken:
[ 1066 ] Totaal RGS-codes
[ 716 ] Nieuwe RGS-codes
[ 350 ] Mutaties
[ 0 ] Passieve RGS-codes
[ 0 ] Vervallen RGS-codes
[ 0 ] Gewijzigde RGS-codes
[ 212 ] Gewijzigde omschrijvingen
[ 152 ] Gewijzigde omschrijvingen kort
[ 190 ] Gewijzigde omschrijvingen lang
[ 9 ] Gewijzigde referentienummers
[ 20 ] Gewijzigde sortering (BW2)
[ 0 ] Gewijzigde omslagcodes
[ 0 ] Gewijzigde debet/credit
[ 0 ] Gewijzigde branches