Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Egalisatierekening

Toegevoegd aan het RGS-schema t.b.v. woningcorporaties.
Onder de egalisatierekening worden baten opgenomen waarop aanspraak is verkregen of reeds ontvangen. Waarbij deze baten geleidelijk in toekomstige jaren ten gunste van het resul­taat zullen worden gebracht. Bij woningcorporaties gaat het meestal om het restant van de in het verleden toegekende BWS-subsidies. Niet te verwarren met een voorziening voor het vormen van een egalisatiereserve voor bijvoorbeeld groot onderhoud.  

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 2 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
BEgaEga Egalisatierekening 601000 3 C Wonen
BEgaEgaEga  > Egalisatierekening 601010 4 C Wonen