Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BSchOpaErf ]

RGS code BSchOpaErf
Referentienummer 1210230
Omschrijving (kort) Vooruitbetaalde erfpacht
Omschrijving lang Vooruitbetaalde erfpacht
Hiƫrarchie BSch (12) Kortlopende schulden
BSchOpa (1210000) Overlopende passiva

Kenmerken RGS code

Sortering M.Q.Y
Omslagcode BVorOvaErf
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht Woningcorporaties

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:LiabilitiesCurrent Kortlopende schulden Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:LiabilitiesMaturityLessThanOneYear Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:LiabilitiesCurrent Kortlopende schulden Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Liabilities Schulden Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:LiabilitiesMaturityLessThanOneYear Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Winstaangifte IB bd-i:ShortTermDebtsOther Overige kortlopende schulden Nivo [3] Overlopende passiva (BSchOpa)
Winstaangifte IB bd-i:ShortTermDebtsTotal Totaal kortlopende schulden Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)