Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BSchOpaNbh ]

RGS code BSchOpaNbh
Referentienummer 1210080
Omschrijving (kort) Nog te betalen huren
Omschrijving lang Nog te betalen huren overlopende passiva
Hiƫrarchie BSch (12) Kortlopende schulden
BSchOpa (1210000) Overlopende passiva

Kenmerken RGS code

Sortering M.Q.J
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:LiabilitiesCurrent Kortlopende schulden Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:LiabilitiesMaturityLessThanOneYear Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:LiabilitiesCurrent Kortlopende schulden Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Liabilities Schulden Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:LiabilitiesMaturityLessThanOneYear Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Winstaangifte IB bd-i:ShortTermDebtsOther Overige kortlopende schulden Nivo [3] Overlopende passiva (BSchOpa)
Winstaangifte IB bd-i:ShortTermDebtsTotal Totaal kortlopende schulden Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)