Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVorVopVo1 ]

RGS code BVorVopVo1
Rekeningnummer (decimaal) 13558
Referentienummer 1103125
Omschrijving (kort) Vordering / lening participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1
Omschrijving lang Vordering / lening participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1
Engels Claim/loan on participant and on company in which participation takes place 1
Hiƫrarchie BVor (13000) Vorderingen
BVorVop (13550) Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend)

Toelichting c.q. uitleg RGS code

We hebben de vraag gesteld waarom deze RGS-code alleen aanwezig voor RC 1?

Vanuit het SBR / RGS gremium kregen we het volgende antwoord (3-8-2022):
Een lening u/g zal geen negatief karakter (omslag vordering - schuld) kennen.
Een uitsplitsing is voor rapportage aan uitvragende partij (KvK) ook niet noodzakelijk!

Kenmerken RGS code

Sortering G.D.P
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein)
Stichting / vereniging
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vlottende activa Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vlottende activa Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Vorderingen Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening klein publicatie KVK Vorderingen Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Vorderingen Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Vorderingen en overlopende activa Via BVor (13000) Vorderingen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BVor (13000) Vorderingen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BVor (13000) Vorderingen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BVor (13000) Vorderingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 3 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BVorVopVo1Hoo   > Saldo hoofdsom lening u/g 0 5 D N.v.t.
BVorVopVo1Afl   > Aflossing leningen u/g 0 5 C N.v.t.
BVorVopVo1Tvr   > Te vorderen rente leningen u/g 0 5 D N.v.t.