Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVorVopVo1 ]

RGS code BVorVopVo1
Referentienummer 1103125
Omschrijving (kort) Vordering / lening participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1
Omschrijving lang Vordering / lening participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1
Hiƫrarchie BVor (11) Vorderingen
BVorVop (1103119) Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend)

Toelichting c.q. uitleg RGS code

We hebben de vraag gesteld waarom deze RGS-code alleen aanwezig voor RC 1?

Vanuit het SBR / RGS gremium kregen we het volgende antwoord (3-8-2022):
Een lening u/g zal geen negatief karakter (omslag vordering - schuld) kennen.
Een uitsplitsing is voor rapportage aan uitvragende partij (KvK) ook niet noodzakelijk!

Kenmerken RGS code

Sortering G.D.P
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Receivables Vorderingen Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ReceivablesOtherCurrent Kortlopende overige vorderingen Nivo [3] Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) (BVorVop)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Receivables Vorderingen Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:ReceivablesOtherCurrent Kortlopende overige vorderingen Nivo [3] Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) (BVorVop)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Winstaangifte IB bd-i:ReceivablesOtherFiscal Overige vorderingen fiscaal Nivo [3] Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) (BVorVop)
Winstaangifte IB bd-i:ReceivablesTotalFiscal Totaal vorderingen fiscaal Nivo [2] Vorderingen (BVor)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 3 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BVorVopVo1Hoo   > Saldo hoofdsom lening u/g 1103125.1 5 D N.v.t.
BVorVopVo1Afl   > Aflossing leningen u/g 1103125.2 5 C N.v.t.
BVorVopVo1Tvr   > Te vorderen rente leningen u/g 1103125.3 5 D N.v.t.