Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WBedDvv ]

RGS code WBedDvv
Referentienummer 4214000
Omschrijving Dotaties en vrijval voorzieningen
Hiƫrarchie WBed (4200000) Overige bedrijfskosten
Wiki uitleg RGS en Fiscale reserves, egalisatiereserve en voorzieningen

Een fiscale reserve is een reservering (voor toekomstige uitgaven) die (fiscaal) afgetrokken mag worden van de winst.
De Belastingdienst noemt als de drie belangrijkste fiscale reserves: 
1. De herinvesteringsreserve bij verkoop, verlies of beschadiging van een bedrijfsmiddel.
2. De egalisatiereserve voor hoge periodieke uitgaven. Wordt hieronder behandeld.
3. De fiscale oudedagsreserve voor ondernemers in de inkomstenbelasting.

Een voorziening is een verplichting en/of risico gericht op de toekomst, waarvan de omvang nog niet geheel bekend is c.q. in te schatten. 

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering W.Q
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen Nivo [2] Overige bedrijfskosten (WBed)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:OperatingExpensesOther Overige bedrijfskosten Nivo [2] Overige bedrijfskosten (WBed)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:OperatingResult Bedrijfsresultaat Nivo [2] Overige bedrijfskosten (WBed)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen Nivo [2] Overige bedrijfskosten (WBed)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen Nivo [2] Overige bedrijfskosten (WBed)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:SumOfExpenses Som der kosten Nivo [2] Overige bedrijfskosten (WBed)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Expenses Lasten Nivo [2] Overige bedrijfskosten (WBed)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:OperatingExpensesOther Overige bedrijfskosten Nivo [2] Overige bedrijfskosten (WBed)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen Nivo [2] Overige bedrijfskosten (WBed)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen Nivo [2] Overige bedrijfskosten (WBed)
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening Nivo [2] Overige bedrijfskosten (WBed)
Winstaangifte IB bd-i:BusinessExpenditureFiscalTotal Totaal bedrijfslasten fiscaal Nivo [2] Overige bedrijfskosten (WBed)
Winstaangifte IB bd-i:CostOtherFiscal Andere kosten fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal Nivo [2] Overige bedrijfskosten (WBed)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 13 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV Omslagcode D/C Branche
WBedDvvDvu - Dotatie voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen 4214010 4 J J J D N.v.t.
WBedDvvDvh - Dotatie voorziening voor herstelkosten 4214020 4 J J J D N.v.t.
WBedDvvDvo - Dotatie voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling 4214030 4 D N.v.t.
WBedDvvDvc - Dotatie voorziening voor verlieslatende contracten 4214040 4 D N.v.t.
WBedDvvDvw - Dotatie voorziening voor verwijderingsverplichtingen 4214050 4 D N.v.t.
WBedDvvDov - Dotatie overige voorzieningen 4214060 4 J J J D N.v.t.
WBedDvvVvu - Vrijval voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen 4214070 4 J J J C N.v.t.
WBedDvvVvh - Vrijval voorziening voor herstelkosten 4214080 4 J J J C N.v.t.
WBedDvvVvm - Vrijval voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling 4214090 4 C N.v.t.
WBedDvvVvc - Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten 4214100 4 C N.v.t.
WBedDvvVvw - Vrijval voorziening voor verwijderingsverplichtingen 4214110 4 C N.v.t.
WBedDvvVov - Vrijval overige voorzieningen 4214120 4 J J J C N.v.t.
WBedDvvDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling dotaties en vrijval voorzieningen 4214199 4 C N.v.t.