Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB implementatie

Wiki RGS MKB implementatie > Implementatie

RGS MKB implementatie algemeen

RGS MKB is speciaal gericht op het eenvoudig toegankelijk maken van het Referentie Grootboekschema (RGS) voor zzp'ers, eenmanszaken en bv's in de categorie micro en klein. Ook is rekenig gehouden met (kleine) stichtingen en verenigingen (tevens in de vorm van een coöperatie).  

Implementatie algemeen
RGS MKB is een subset van het complete RGS met de volgende specifieke kenmerken.

Subset t/m RGS niveau 4
RGS MKB bestaat uit een selectie van standaard RGS codes, afgestemd op de beoogde doelgroep.
Het RGS-schema ondersteunen we daarom t/m niveau 4 (grootboekrekeningen) en niveau 5 (mutaties) is achterwege gelaten.
Zie ook:
RGS en soorten van organisaties en ondernemingsvormen.

Nieuwe eigenschappen RGS-MKB
De volgende eigenschappen c.q. kenmerken zijn per RGS-code toegevoegd aan RGS MKB:

 1. Indicatie ZZP; de RGS-code is bedoeld voor een zzp'er.
   
 2. Indicatie Eenmanszaak / VOF (EZ); de RGS-code is bedoeld voor een eenmanszaak en/of een Vennootschap onder Firma. 
  Zie ook:
  RGS en de Vennootschap onder Firma (VOF)
    
 3. Indicatie BV micro / klein; de RGS-code is bedoeld voor Besloten Vennootschappen (BV) die vallen onder de categorie Micro en/of Klein. 
  Zie ook:
  RGS en de Micro onderneming (Micro rechtspersoon);
  RGS en de Kleine onderneming (Kleine rechtspersoon). 
   
 4. Indicatie Stichting / vereniging (SV); Stichtingen, verenigingen en coöperaties. 
  Zie ook:
  RGS en Stichtingen in de boekhouding;
  - RGS en Verenigingen in de boekhouding;
  - RGS en de Coöperatie / Bedrijfs- en Ondernemerscoöperatie in de boekhouding.
    
 5. Indicatie Uitgebreid (UI).
  Hiermee wordt aangeduid of een RGS-code is bedoeld voor alle gebruikers of meer bestemd is voor de administrateur en minder regelmatig voorkomt. Is van toepassing op alle hiervoor genoemde catgegoriën. 
  Zo is de RGS-code c.q. grootboekrekening "Bank" toegewezen aan alle hiervoor genoemde categorieën en is de indicatie uitbreid niet van toepassing. De RGS-code c.q. grootboekrekening "Aandelen beursgenoteerd" is toegewezen aan de BV én als Uitgebreid aangemerkt. Ervan uitgaande dat deze RGS-code meer voor de administrateur is bestemd en minder regelmatig voorkomt.

  De indicactie Uitgebreid kan ook genegeerd worden bij de implementatie door softwareleveranciers.
    
 6. Decimaal rekeningnummer; een 5-cijfeig decimaal rekeningnummer. toegekend aan ALLE RGS-codes t/m niveau 4.
  Als dan gebruik wordt gemaakt van RGS-codes op niveaau 4 die niet toegewezen zijn aan een of meer van bovenstaande RGS MKB categorieën blijft het decimaal rekeningnummer in de pas lopen. 
  Zie ook:
  Decimaal rekeningschema MKB.
    
 7. Branchecode; een aantal RGS-codes (t/m niveau 4) zijn toegewezen aan de agrarische sector. In de toekomst kunnen ook enkele RGS-codes opgenomen worden die specifiek betrekking hebben op andere branches. Denk aan horeca, bouw en detailhandel. Via de branchecode wordt aangeduid of een RGS-code betrekking heeft op een specifieke branche. Binnen RGS MKB is gekozen voor één branchecode die in de toekomst uitgebreid kan worden voor meerdere branches.
  Binnen RGS MKB heeft de branchecode de volgende inhoud:
  1 = RGS-code standaard, niet toegewezen aan een bepaalde branche;
  2 = Bouw; nog geen RGS-codes aan toegewezen;
  3 = Nog toe te wijzen branche;
  4 = Agrarisch; 
  5 = Woningcorporaties; niet in gebruik voor RGS-MKB. 

Afwijkende eigenschap RGS MKB
De volgende eigenschap wijkt af van standaard RGS:

 • Status; hiermee wordt aangeduid of een RGS-code actief is of passief. 
  Binnen RGS-MKB is deze code als volgt onderverderdeeld:
  A = Actief; in dus de meeste gevallen.
  P = Passief; kan nog wel gebruikt worden, maar is bijvoorbeeld door gewijzigde wetgeving niet meer van toepassing.
  V = Vervallen; code niet meer zichtbaar voor de gebruiker. Onterecht aanwezig in het RGS-schema. 
  (In standaard RGS is geen onderscheid tussen P en V).

Documentatie bij alle RGS codes
Iedere RGS-code die opgenomen is binnen RGS-MKB is voorzien van documentatie met in veel gevallen ook boekingsvoorbeelden.
Zie ook:
- RGS in de boekhouding.

Implementatie RGS MKB

De implementatie van RGS MKB is verder onderverdeeld naar:

 1. Leveranciers van boekhoudsoftware;
 2. Eindgebruikers.

Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.