Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS toepassingen

Wiki RGS toepassingen > Uitvragende partijen

Winstaangifte Belastingdienst

M.b.t. de Belastingdienst wordt RGS ingezet voor de IB- en VPB-winstaangifte via met name fiscale aangiftesoftware (er zijn 5 leveranciers van dergelijke software). Die leveranciers hebben ook aan de wieg gestaan bij de ontwikkeling van de RGS brugstaat.

Het elektronisch indienen van de IB- en VPB-aangiftes zelf vindt plaats via SBR-standaarden (in XBRL-formaat) volgens de Nederlandse Taxonomie.

De koppeling tussen RGS en de IB- en BPB-winstaangifte is opgenomen in de RGS Taxonomie in XBRL. Ten tijde van samenstellen van dit rapport (april 2023) was er geen beoordeling en goedkeuring door de Belastingdienst van deze koppeling voorhanden. Ook een leesbaar inzicht in de koppeling voor eindgebruikers is door de Belastingdienst niet opgeleverd.

Voor inzicht in de samenhang tussen RGS en rapportages verwijzen we ook naar RGS MKB rapportages

Automatische winstaangifte (AWA)
De Belastingdienst kent sinds 2019 de Automatische winstaangifte (AWA). Met als doelstelling met name de grootboeksaldi voor de Winstaangifte Inkomstenbelasting (IB) direct te ontlenen uit de boekhouding voor ZZP’ers die zelf de IB-aangifte doen.

Er is indertijd een apart koppelschema tussen RGS en winstaangifte voor ZZP opgeleverd door de Belastingdienst, weer ingetrokken, en gevolgd door een nieuw koppelschema. Dit laatste koppelschema zit qua structuur volgens ons goed in elkaar. Zo wordt aangegeven wanneer een bepaalde RGS code wel/niet meegenomen gaat worden afhankelijk van het saldo (positief en negatief).

Inhoudelijk is bij de start van RGS MKB het AWA koppelschema al eens naast RGS MKB gelegd. Voor zover we weten is de adoptie van AWA op dit moment beperkt tot slechts 2 leveranciers van boekhoudsoftware. Enkele andere leveranciers blijken afgehaakt.

Hoewel leveranciers van fiscale aangiftesoftware verplicht gebruik maken van het XBRL-formaat voor het aanleveren van fiscale aangiftes maakt de Belastingdienst zelf binnen AWA geen gebruik van XBRL.

XML Auditfiles
De Belastingdienst is initiatiefnemer van de XML Auditfiles. Zowel de XML Auditfile Financieel (XAF) als de XML Auditfile Afrekensystemen (XAA) maakt gebruik van RGS.
Zie RGS en XML Auditfiles.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.