Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Wiki RGS uitleg en beheer > RGS uitleg algemeen

RGS Sortering toegelicht

Opgenomen vanaf RGS 3.0 door de RGS beheergroep met de volgende toelichting.

“Een en ander conform BMJ (Besluit Modellen Jaarrekening), welke voor een groot deel ook gehanteerd wordt in de SBR taxonomieën (NT en BT)”.

NT staat voor de Nederlandse Taxonomie en BT staat voor de Banken Taxonomie.

Tot RGS versie 3.0 werd het hiervoor genoemde RGS referentienummer aangeduid als sortering conform een decimaal rekeningschema.

 


Deze WIKI RGS is in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.