Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Rekening Courant (RC) met bestuurders en aandeelhouders in de boekhouding

Hier behandelen we de Rekening-courant (RC) verhoudingen tussen de onderneming en haar bestuurders (directie) en aandeelhouders.  met een looptijd korter dan één jaar, oftewel de RC-rekening. Via een rekening-courant worden kleine bedragen over en weer geboekt. De rekening-courant verschilt van een lening die verstrekt wordt aan een bestuurder of aandeelhouders. 

Voor dit laatste verwijzen we naar de Wiki "RGS en Leningen aan bestuurders, commissarissen en aandeelhouders in de boekhouding".

Bedragen die op een RC-rekening worden geboekt, worden doorlopend met elkaar verrekend. Bijvoorbeeld als een bestuurder een eigen rekening door de bv laat betalen. Met de bedoeling dat bedrag korte tijd later weer aan de bv terug te betalen. Of andersom, waarbij een bestuurder even een rekening voor de bv voorschiet en het snel weer snel terugkrijgt. Deze kleine bedragen worden alleen even voorgeschoten.Daarom is een rekening-courant geen lening met rente. 

De Belastingdienst meldt hierbij nadrukkelijk dat het gaat om kleine bedragen. Zodra het saldo op de rekening-courant hoger is dan een bepaald bedrag (17.500 euro in 2021), moet er over het hele bedrag rente worden berekend. Om die laatste reden hebben we verderop tevens verwezen naar W&V-rekeningen voor rentebaten en -lasten.
Bron: Belastingdienst en verschil tussen lening en rekening-courant.
  

RGS en rekeningen voor de rekening courant aan bestuurders en aandeelhouders

Vlottende activa
Overige vorderingen

 1. Rekening-courant bestuurders, BVorOvrRcb (13833).
    
 2. Rekening-courant aandeelhouders, BVorOvrRca (13839).

Kortlopende schulden
Overige schulden

 1. Rekening-courant bestuurders (Kortlopend), BSchOvsRcb (16501).
    
 2. Schulden aan aandeelhouders, BSchOvsSaa (16511).

W&V-rekening
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

 1. Rentebaten rekening-courant bestuurders, WFbeRlmRrb (84141)
    
 2. Rentebaten vorderingen op aandeelhouders, WFbeRlmRva (84131)

W&V-rekening
Rentelasten en soortgelijke kosten

 1. Rentelasten schulden aan bestuurders, WFbeRlsRsd (84353)

 2. Rentelasten schulden aan aandeelhouders, WFbeRlsRsa (8404354).
    

Voorbeeldboekingen

Behoudens dat de rekeningen verschillend zijn voor aandeelhouders en bestuurders is er geen verschil in boekingen. 
 
Stel dat voor de directeur een privé uitgave is voorgeschoten door de BV van 200 euro via een bankbetaling.
Dan leidt dit tot de volgende boeking:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVorOvrRcb (13833) Rekening-courant bestuurders 200,00  
BLimBanRba (10201) Bank   200,00 

De terugbetaling leidt dan tot de volgende boeking:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BLimBanRba (10201) Bank 200,00  
BVorOvrRcb (13833) Rekening-courant bestuurders   200,00

Stel dat de directeur een reparatie aan een auto van de zaak privé heeft voldaan en daarvoor een ontvangen factuur overlegt van 242 euro incl, 21% BTW. Een boeking via de RC met de directeur luidt dan:  

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WBedAutRoa (45705) Reparatie en onderhoud auto's 200,00  
BVorVbkTvo (13305) Terug te vorderen omzetbelasting    42,00  
BSchOvsRcb (16501) Rekening-courant bestuurders   242,00

De terugbetaling leidt dan tot de volgende boeking:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BSchOvsRcb (16501) Rekening-courant bestuurders 242,00  
BLimBanRba (10201) Bank   200,00

Toelichting / opmerkingen

 1. Ga na welke ondersteuning het boekhoudpakket biedt om een rekening-courant op een zo efficiënt mogelijke manier te boeken. Waarbij:
  - Gelet wordt op de overschrijding van het RC-bedrag i.v.m. renteberekening.
  - De mogelijkheid voor opgave van meerdere bestuurders en aandeelhouders mogelijk is.
  - De RC-rekening automatisch 'leeg' geboekt wordt.
  - Eventuele rente automatisch berekend en geboekt wordt.
  Als alternatief kan nagegaan worden in hoeverre de salarissoftware ondersteuning biedt voor het declareren en uitbetalen van voorgeschoten bedragen.
    
 2. In de praktijk zal de RC-rekening niet na elke boeking bijgewerkt worden, maar bijvoorbeeld eens per maand. Houdt daarbij wel de overschrijding van het bedrag in de gaten wat bepalend is voor een renteberekening.
    
 3. Er is bovenstaande sprake van een tweetal "Rekening-courant" rekeningen (onder vorderingen en schulden) voor zowel bestuurders als aandeelhouders. In de praktijk kom je vaak maar één rekening tegen voor ieder. Dat lijkt ons ook makkelijker voor het bewaken van de overschrijding van het bedrag wat bepalend is voor een renteberekening.
    
 4. Een onderverdeling naar bestuurders of aandeelhouders (max. elk 5) is alleen mogelijk op niveau 5 van RGS. Binnen RGS MKB wordt alleen t/m niveau 4 van RGS toegepast. Wij adviseren in dat geval gebruik te maken van kostenplaatsen of een dergelijke boekingsdimensie in het boekhoudpakket. 
    

Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.