Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

RGS en de BTW margeregeling

Plaatsingsdatum 09-08-2020
Berichtdatum 9 augustus 2020

In relatie tot RGS leggen we graag de volgende punten voor:

  1. Er is een RGS-code "Marge-Inkopen" die volgens het RGS-schema valt onder "Netto omzet uit verkoop van handelsgoederen". Wij vragen ons af of de rekening "Marge-Inkopen" wellicht beter thuishoort onder "Kostprijs van de omzet".

    Dit punt is opgelost in RGS versie 3.4.

  2. RGS kent de RGS-codes "Marge-verkopen" en "Marge-verkopen"  zoals eerder genoemd. Binnen RGS ontbreekt "Marge-voorraad".
    Margegoederen gescheiden bijhouden van gewone goederen, zoals de Belastingdienst voorschrijft, is binnen RGS geen rekening mee gehouden. 

Zie ook Wiki RGS en de margeregeling.

22-12-2021
In RGS 3.4. is toegevoegd de volgende RGS-code voor "Marge-voorraad":
Echter in de winst- en verliesrekening onder de rubriek "Wijziging voorraden". 
WWivMrv - Marge-voorraden (niveau 3)
WWivMrvMrv - Marge-voorraden (niveau 4)

In ons boekingsvoorbeeld hebben we "Marge-voorraden" opgenomen in de balans onder "Voorraad".

De vraag is nu of de doorgevoerde wijziging in RGS 3.4 de juiste is.
Wij hebben in elk geval anders voorgesteld, te weten een balansrekening toevoegen voor 'Margevoorraad" om daarmee de margevoorraad gescheiden te kunnen houden van gewone voorraad. E.e.a. zoals de Belastingdienst voorschrijft.


Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Terug