Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS toepassingen

Wiki RGS toepassingen > RGS journaal

RGS journaalsoorten

RGS journaalsoorten kunnen beschouwd worden als een groep van logisch bij elkaar behorende journaalposten op basis van RGS-codes. Deze RGS journaalsoorten kunnen zelfstandig gebruikt worden om vanuit een (sub)administratie boekingen samen te stellen die aangeboden worden aan een (grootboek)administratie. Tevens vormen de RGS journaalsoorten de logische invulling van het bredere RGS journaal.  

Een RGS journaalsoort bevat een subset van RGS-codes die eenvoudig opgenomen kunnen worden in betreffende (sub)administratie. Anderzijds dienen betreffende RGS-codes dan gebruikt te worden in het grootboek waar de journaalpost in terecht komen. 

Voordelen

  1. De gebruikte (grootboek)rekeningen in betreffende (sub)administratie en het grootboek zijn op elkaar afgestemd. Beide spreken als het ware dezelfde taal.
  2. Er vindt controle aan de bron plaats wat betreft bestaanbaarheid van gekozen grootboekrekeningen.
  3. RGS journaalsoorten kunnen ingezet worden bij meerdere administraties.

Beschikbaarheid
Op dit moment zijn RGS journaalsoorten beschikbaar voor:  

  • Loonjournaalpost
    In de salarisadministratie wordt in de regel gewerkt met looncomponenten die gekoppeld worden aan grootboekrekeningen. Een loonjournaalpost zorgt er vervolgens voor dat de boekhouding (grootboek) wordt bijgewerkt op basis van een periodieke verloning. RGS wordt nu gezien als implementatie van grootboekrekeningen die gekoppeld worden aan looncomponenten. De RGS-codes binnen een journaalpost kunnen als zelfstandige subset opgenomen worden binnen salarissoftware. Als vervolgens een individueel rekeningschema van een bedrijf ook gekoppeld wordt aan RGS kan de loonjournaalpost opgenomen worden in de boekhouding zonder dat per bedrijf looncomponenten nog eens aan grootboekrekeningen gekoppeld hoeven te worden.
    Naar de loonjournaalpost o.b.v. RGS.

Suggesties voor nieuwe RGS journaalsoorten zijn welkom.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.