Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS toepassingen

Wiki RGS toepassingen > Uitvragende partijen

Statistieken CBS

Het CBS kent, al dan niet steekproefsgewijs, meerdere uitvragen over financiële gegevens van ondernemingen. Het gaat dan om onder andere de Productie jaarstatistiek met gegevens over de W&V-rekening van een onderneming.

Net als de KvK en de Belastingdienst was het CBS hiervoor in het verleden aangesloten bij het SBR programma. Er bleken echter geen statistieken aangeleverd te worden via SBR vanuit de praktijk. Gegevens werden handmatig ingevuld door betreffende ondernemers of hun administratieve dienstverleners via een portal van het CBS. 

Enkele jaren geleden (2020) heeft het CBS de overstap gemaakt van het SBR programma naar RGS. Dat laatste bleek niet onverdienstelijk, want op basis van RGS worden door steeds meer ondernemers de W&V-gegevens digitaal aangeleverd aan het CBS.  

Inmiddels is er een specificatie beschikbaar van de koppeling tussen RGS en de Productie jaarstatistiek. Zo kun je in de boekhouding al direct rekening houden met hetgeen uitgevraagd wordt door het CBS.

Informatie over het aanleveren van financiële gegevens aan het CBS is te vinden op de website www.cbs.nl/bespaartijd.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.