Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS MKB

RGS MKB > Decimaal rekeningschema MKB

Selectie
rekeninggroepen tonen

MKB uitgebreid tonen

Naam uitgebreid tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF (EZ)
BV (Micro en klein)
Stichting / vereniging (SV)
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes (t/m niveau 4)


Download gekozen MKB schema
Model MKB in PDF

Implementatie RGS MKB
(Met schema in Csv/Excel en Json)
Eindgebruikers
Leveranciers boekhoudsoftware

[ 1 ] tot [ 300 ] van totaal [ 685 ] RGS codes, inclusief groepen
Rekening Naam rekening D / C Omslagcode RGS-code ZZP
EZ
BV
SV
Branche
RUBRIEK 0
01000 Immateriële vaste activa BIva J+ J J J N.v.t.
01100 Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen BIvaKou J N.v.t.
01110 - Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen D BIvaKouVvp J N.v.t.
01150 - Afschrijving kosten oprichting en uitgifte aandelen      C BIvaKouCae J N.v.t.
01200 Kosten van ontwikkeling BIvaKoo J+ J J J N.v.t.
01210 - Kosten van ontwikkeling D BIvaKooVvp J+ J J J N.v.t.
01250 - Afschrijving kosten van ontwikkeling      C BIvaKooCae J+ J J J N.v.t.
01270 - Herwaardering kosten van ontwikkeling D BIvaKooCuh J J N.v.t.
01400 Goodwill BIvaGoo J+ J J J N.v.t.
01401 - Goodwill D BIvaGooVvp J+ J J J N.v.t.
01405 - Afschrijving goodwill      C BIvaGooCae J+ J J J N.v.t.
01900 Overige immateriële vaste activa BIvaOiv J+ J J J N.v.t.
01910 - Overige immateriële vaste activa D BIvaOivVvp J+ J J J N.v.t.
01950 - Afschrijving overige immateriële vaste activa      C BIvaOivCae J+ J J J N.v.t.
01970 - Herwaardering overige immateriële vaste activa D BIvaOivCuh J J N.v.t.
02000 Materiële vaste activa BMva J J J J N.v.t.
02010 Terreinen BMvaTer J+ J J J N.v.t.
02011 - Terreinen D BMvaTerVvp J+ J J J N.v.t.
02050 Bedrijfsgebouwen BMvaBeg J+ J J J N.v.t.
02051 - Bedrijfsgebouwen D BMvaBegVvp J+ J J J N.v.t.
02055 - Afschrijving bedrijfsgebouwen      C BMvaBegCae J+ J J J N.v.t.
02057 - Herwaardering gebouwen D BMvaBegCuh J J N.v.t.
02100 Verbouwingen BMvaVer J J J J N.v.t.
02101 - Verbouwingen D BMvaVerVvp J J J J N.v.t.
02105 - Afschrijving verbouwingen      C BMvaVerCae J J J J N.v.t.
02107 - Herwaardering verbouwingen D BMvaVerCuh J J N.v.t.
02150 Machines en installaties BMvaMei J J J J N.v.t.
02151 - Machines en installaties D BMvaMeiVvp J J J J N.v.t.
02155 - Afschrijving machines en installaties      C BMvaMeiCae J J J J N.v.t.
02157 - Herwaardering machines en installaties D BMvaMeiCuh J J N.v.t.
02200 Andere vaste bedrijfsmiddelen BMvaObe J J J J N.v.t.
02201 - Andere vaste bedrijfsmiddelen D BMvaObeVvp J J J J N.v.t.
02205 - Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen      C BMvaObeCae J J J J N.v.t.
02207 - Herwaardering andere vaste bedrijfsmiddelen D BMvaObeCuh J J N.v.t.
02250 Inventaris BMvaBei J J J J N.v.t.
02251 - Inventaris D BMvaBeiVvp J J J J N.v.t.
02255 - Afschrijving inventaris      C BMvaBeiCae J J J J N.v.t.
02257 - Herwaardering inventaris D BMvaBeiCuh J J N.v.t.
02300 Automobielen en overige transportmiddelen BMvaTev J J J J N.v.t.
02301 - Auto's en overige transportmiddelen D BMvaTevVvp J J J J N.v.t.
02305 - Afschrijving auto's en overige transportmiddelen      C BMvaTevCae J J J J N.v.t.
02307 - Herwaardering auto's en overige transportmiddelen D BMvaTevCuh J J N.v.t.
02400 Huurdersinvesteringen BMvaHuu J+ J J J N.v.t.
02401 - Huurdersinvesteringen D BMvaHuuVvp J+ J J J N.v.t.
02405 - Afschrijving huurdersinvesteringen      C BMvaHuuCae J+ J J J N.v.t.
02407 - Herwaardering huurdersinvesteringen D BMvaHuuCuh J J N.v.t.
04000 Financiële vaste activa BFva J J J N.v.t.
04400 Overige vorderingen BFvaOvr J J J N.v.t.
04405 - Leningen, voorschotten e.d. bestuurders (langlopend) D BFvaOvrVob J J N.v.t.
04406 - Aflossing leningen, voorschotten e.d. bestuurders (langlopend)      C BFvaOvrVoa J J N.v.t.
04435 - Leningen en voorschotten aandeelhouders D BFvaOvrHva J N.v.t.
04436 - Aflossing leningen en voorschotten aandeelhouders (langlopend)      C BFvaOvrHvc J N.v.t.
04700 Leningen u/g (langlopend) BFvaLen J J N.v.t.
04701 - Leningen u/g (langlopend) D BFvaLenLen J J N.v.t.
05000 Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal BEiv J J J J N.v.t.
05010 Aandelenkapitaal BEivGok J N.v.t.
05011 - Normale aandelen      C BEivGokGea J N.v.t.
05050 Agio BEivAgi J N.v.t.
05051 - Agioreserve      C BEivAgiAgi J N.v.t.
05100 Herwaarderingsreserves BEivHer J J N.v.t.
05101 - Herwaarderingsreserve      C BEivHerHew J J N.v.t.
05150 Wettelijke reserves BEivWer J J N.v.t.
05159 - Wettelijke reserve geactiveerde kosten oprichting en uitgifte aandelen      C BEivWerRvg J N.v.t.
05161 - Wettelijke reserve geactiveerde kosten van ontwikkeling      C BEivWerRgk J J N.v.t.
05250 Overige reserves BEivOvr J J N.v.t.
05251 - Algemene reserve      C BEivOvrAlr J N.v.t.
05253 - Overige reserves      C BEivOvrOrs J N.v.t.
05255 - Continuïteitsreserve      C BEivOvrCor J N.v.t.
05300 Fiscale reserves BEivFir J+ J J J N.v.t.
05301 - Herinvesteringsreserve fiscaal      C BEivFirHer J+ J J J N.v.t.
05350 Bestemmingsfondsen BEivBef J N.v.t.
05351 - Bestemmingsfondsen      C BEivBefBef J N.v.t.
05370 Bestemmingsreserves BEivBer J N.v.t.
05371 - Bestemmingsreserve      C BEivBerBer J N.v.t.
05400 Onverdeelde winst BEivOre J J J J N.v.t.
05401 - Niet verdeelde winst      C BEivOreOvw J J N.v.t.
05403 - Resultaat van het boekjaar      C BEivOreRvh J J J J N.v.t.
05500 Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen BEivKap J J N.v.t.
05501 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves      C BEivKapOnd J J N.v.t.
05503 - Privé-stortingen      C BEivKapPrs J J N.v.t.
05511 - Privé-onttrekking contanten D BEivKapPoc J J N.v.t.
05513 - Privé-onttrekking in natura en goederen D BEivKapPng J J N.v.t.
05515 - Privé-belastingen D BEivKapPbe J J N.v.t.
05517 - Privé-premies D BEivKapPpr J J N.v.t.
05519 - Privé-opnamen D BEivKapPro J J N.v.t.
05520 Eigen vermogen firmant 2 BEivKa2 J N.v.t.
05521 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves firmant 2      C BEivKa2Ond J N.v.t.
05523 - Privé-stortingen firmant 2      C BEivKa2Prs J N.v.t.
05531 - Privé-onttrekking contanten firmant 2 D BEivKa2Poc J N.v.t.
05533 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 2 D BEivKa2Png J N.v.t.
05535 - Privé-belastingen firmant 2 D BEivKa2Pbe J N.v.t.
05537 - Privé-premies firmant 2 D BEivKa2Ppr J N.v.t.
05539 - Privé-opnamen firmant 2 D BEivKa2Pro J N.v.t.
05540 Eigen vermogen firmant 3 BEivKa3 J N.v.t.
05541 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves firmant 3      C BEivKa3Ond J N.v.t.
05543 - Privé-stortingen firmant 3      C BEivKa3Prs J N.v.t.
05551 - Privé-onttrekking contanten firmant 3 D BEivKa3Poc J N.v.t.
05553 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 3 D BEivKa3Png J N.v.t.
05555 - Privé-belastingen firmant 3 D BEivKa3Pbe J N.v.t.
05557 - Privé-premies firmant 3 D BEivKa3Ppr J N.v.t.
05559 - Privé-opnamen firmant 3 D BEivKa3Pro J N.v.t.
05560 Eigen vermogen firmant 4 BEivKa4 J N.v.t.
05561 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves firmant 4      C BEivKa4Ond J N.v.t.
05563 - Privé-stortingen firmant 4      C BEivKa4Prs J N.v.t.
05571 - Privé-onttrekking contanten firmant 4 D BEivKa4Poc J N.v.t.
05573 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 4 D BEivKa4Png J N.v.t.
05575 - Privé-belastingen firmant 4 D BEivKa4Pbe J N.v.t.
05577 - Privé-premies firmant 4 D BEivKa4Ppr J N.v.t.
05579 - Privé-opnamen firmant 4 D BEivKa4Pro J N.v.t.
05580 Eigen vermogen firmant 5 BEivKa5 J N.v.t.
05581 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves firmant 5      C BEivKa5Ond J N.v.t.
05583 - Privé-stortingen firmant 5      C BEivKa5Prs J N.v.t.
05591 - Privé-onttrekking contanten firmant 5 D BEivKa5Poc J N.v.t.
05593 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 5 D BEivKa5Png J N.v.t.
05595 - Privé-belastingen firmant 5 D BEivKa5Pbe J N.v.t.
05597 - Privé-premies firmant 5 D BEivKa5Ppr J N.v.t.
05599 - Privé-opnamen firmant 5 D BEivKa5Pro J N.v.t.
05650 Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging BEivSev J N.v.t.
05651 - Stichtingskapitaal      C BEivSevSti J N.v.t.
05653 - Verenigingskapitaal      C BEivSevVnk J N.v.t.
05655 - Kapitaal participatie coöperatie      C BEivSevCoo J N.v.t.
05750 Overige kapitaalcomponenten BEivOkc J N.v.t.
05755 - Kosten egalisatiereserve fiscaal      C BEivOkcKeg J N.v.t.
08000 Langlopende schulden BLas J J J J N.v.t.
08150 Financiële lease verplichtingen BLasFlv J+ J J J N.v.t.
08151 - Financiële lease verplichtingen      C BLasFlvFlv J+ J J J N.v.t.
08155 - Aflossing financiële lease verplichtingen D BLasFlvCla J+ J J J N.v.t.
08200 Schulden aan banken BLasSak J J J J N.v.t.
08201 - Hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)      C BLasSakHvl J+ J J J N.v.t.
08202 - Aflossing hypotheken kredietinstellingen (langlopend) D BLasSakCla J+ J J J N.v.t.
08211 - Leningen van kredietinstellingen (langlopend)      C BLasSakLvl J J J J N.v.t.
08212 - Aflossing leningen kredietinstellingen (langlopend) D BLasSakLca J J J J N.v.t.
08500 Schulden ter zake van pensioenen BLasStz J J J N.v.t.
08501 - Schulden pensioenen      C BLasStzStz J J J N.v.t.
08505 - Aflossing schulden pensioenen D BLasStzStc J J J N.v.t.
08700 Overige schulden BLasOls J J J J N.v.t.
08701 - Overige schulden      C BLasOlsOsl J J J J N.v.t.
08702 - Aflossing overige schulden D BLasOlsAfl J J J J N.v.t.
RUBRIEK 1
10000 Liquide middelen BLim J J J J N.v.t.
10100 Kasmiddelen BLimKas J J J J N.v.t.
10101 - Kas D BLimKasKas J J J J N.v.t.
10200 Tegoeden op bankgirorekeningen BLimBan J J J J N.v.t.
10201 - Bankrekening D BSchSakRba BLimBanRba J J J J N.v.t.
10202 - Bankrekening B D BSchSakRbb BLimBanRbb J J J J N.v.t.
10203 - Bankrekening C D BSchSakRbc BLimBanRbc J J J N.v.t.
10204 - Bankrekening D D BSchSakRbd BLimBanRbd J J J N.v.t.
10230 - Depositorekening D BLimBanDep J J J J N.v.t.
10250 - G-rekening D BLimBanGrb J J N.v.t.
10260 - Internetrekening D BLimBanInb J J J J N.v.t.
10270 - (Bedrijfs)spaarrekening D BLimBanSpa J J J N.v.t.
10500 Kruisposten BLimKru J J J J N.v.t.
10510 - Stortingen onderweg D BLimKruSto J J J J N.v.t.
10520 - Tussenrekening kluis D BLimKruKlu J+ J+ J J N.v.t.
10530 - PIN betalingen D BLimKruPib J J J J N.v.t.
10550 - Creditcard afrekening D BLimKruCra J J J J N.v.t.
13000 Vorderingen BVor J J J J N.v.t.
13010 Vorderingen op handelsdebiteuren BVorDeb J J J J N.v.t.
13011 - Debiteuren D BVorDebHad J J J J N.v.t.
13021 - Voorziening oninbaarheid vorderingen debiteuren      C BVorDebVdd J J N.v.t.
13025 - Tussenrekening debiteuren D BVorDebTus J J J J N.v.t.
13200 Te vorderen subsidies BVorTsk J J J J N.v.t.
13201 - Te vorderen overheidssubsidies D BVorTskTos J J J J N.v.t.
13205 - Te vorderen loonsubsidie D BVorTskTls J J J N.v.t.
13208 - Te vorderen overige subsidies D BVorTskTvs J J J J N.v.t.
13250 Vorderingen uit hoofde van pensioenen BVorVpk J J J N.v.t.
13251 - Terug te ontvangen pensioenpremies D BSchOvsStp BVorVpkTto J J J N.v.t.
13300 Vorderingen uit hoofde van belastingen BVorVbk J J J J N.v.t.
13301 - Vorderingen uit hoofde van belastingen D BVorVbkVbk J+ J J J N.v.t.
13305 - Terug te vorderen Omzetbelasting D BSchBepBtw BVorVbkTvo J J J J N.v.t.
13307 - Terug te vorderen EU omzetbelasting D BSchBepEob BVorVbkEob J J J J N.v.t.
13310 - Terug te vorderen Loonheffing D BSchBepLhe BVorVbkTvl J J J N.v.t.
13315 - Terug te vorderen Vennootschapsbelasting D BSchBepVpb BVorVbkTvv J J N.v.t.
13320 - Terug te vorderen Dividendbelasting D BSchBepTdb BVorVbkTtv J N.v.t.
13330 - Terug te vorderen overige belastingen D BSchBepOvbOvb BVorVbkTtb J J J J N.v.t.
13400 Van aandeelhouders opgevraagde stortingen BVorVao J N.v.t.
13401 - Nog te verrichten stortingen op aandelen D BVorVaoNtv J N.v.t.
13700 Vorderingen op leden van de coöperatie BVorVlc J N.v.t.
13701 - Vorderingen op lid A van de coöperatie D BSchSlcLi1 BVorVlcLi1 J N.v.t.
13702 - Vorderingen op lid B van de coöperatie D BSchSlcLi2 BVorVlcLi2 J N.v.t.
13703 - Vorderingen op lid C van de coöperatie D BSchSlcLi3 BVorVlcLi3 J N.v.t.
13704 - Vorderingen op lid D van de coöperatie D BSchSlcLi4 BVorVlcLi4 J N.v.t.
13705 - Vorderingen op lid E van de coöperatie D BSchSlcLi5 BVorVlcLi5 J N.v.t.
13800 Overige vorderingen BVorOvr J J J J N.v.t.
13801 - Leningen, voorschotten en garanties bestuurders D BVorOvrLvb J J N.v.t.
13810 - Waarborgsommen D BVorOvrWbs J J J J N.v.t.
13825 - Vooruitbetalingen D BVorOvrVrb J J J J N.v.t.
13833 - Rekening-courant bestuurders D BSchOvsRcb BVorOvrRcb J J N.v.t.
13839 - Rekening-courant aandeelhouders D BSchOvsSaa BVorOvrRca J N.v.t.
13850 - Overige vorderingen D BSchOvsOvs BVorOvrOvk J J J J N.v.t.
13870 - Interne lening (kortlopend) D BVorOvrIln J J J N.v.t.
14000 Overlopende activa BVorOva J J J J N.v.t.
14101 - Vooruitbetaalde facturen D BVorOvaVof J J J J N.v.t.
14105 - Vooruitbetaalde personeelskosten D BSchOpaNpe BVorOvaVop J J J N.v.t.
14110 - Vooruitbetaalde huisvestingskosten D BSchOpaNhv BVorOvaVoh J J J N.v.t.
14115 - Vooruitbetaalde exploitatie- en machinekosten D BSchOpaNee BVorOvaVem J J J N.v.t.
14120 - Vooruitbetaalde verkoopkosten D BSchOpaNvk BVorOvaVov J J J N.v.t.
14125 - Vooruitbetaalde autokosten D BSchOpaNak BVorOvaVak J J J N.v.t.
14130 - Vooruitbetaalde transportkosten D BSchOpaNtk BVorOvaVtr J J J N.v.t.
14135 - Vooruitbetaalde kantoorkosten D BSchOpaNkk BVorOvaVok J J J N.v.t.
14145 - Vooruitbetaalde assurantiekosten D BSchOpaNas BVorOvaVas J J J N.v.t.
14150 - Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten D BSchOpaNaa BVorOvaVae J J N.v.t.
14155 - Vooruitbetaalde administratiekosten D BSchOpaNad BVorOvaVoa J+ J+ J J N.v.t.
14160 - Vooruitbetaalde kosten fondsenwerving D BSchOpaNkf BVorOvaVkf J N.v.t.
14165 - Vooruitbetaalde andere kosten D BSchOpaNtb BVorOvaVan J J J J N.v.t.
14170 - Vooruitbetaalde rente D BSchOpaVor BVorOvaVbr J J J N.v.t.
14305 - Nog te factureren of nog te verzenden facturen D BVorOvaNtf J J J J N.v.t.
14315 - Nog te ontvangen provisies D BSchOpaNpr BVorOvaNtp J+ J J J N.v.t.
14325 - Nog te ontvangen vergoedingen D BSchOpaNve BVorOvaNov J J J J N.v.t.
14330 - Nog te ontvangen bijdragen D BSchOpaNbi BVorOvaNob J N.v.t.
14335 - Te ontvangen rente D BSchOpaTbr BVorOvaTor J+ J J J N.v.t.
14340 - Overige overlopende activa D BSchOpaOop BVorOvaOoa J J J J N.v.t.
14345 - Nog te ontvangen servicekosten D BSchOpaNbs BVorOvaNos J J J N.v.t.
14500 Tussenrekeningen BVorTus J J J J N.v.t.
14510 - Tussenrekeningen betalingen D BSchTusTbt BVorTusTbt J J J J N.v.t.
14520 - Tussenrekeningen inkopen D BSchTusTin BVorTusTin J J J N.v.t.
14545 - Tussenrekening voorraden D BSchTusTvr BVorTusTvr J J J N.v.t.
14550 - Tussenrekeningen verkopen D BSchTusTvk BVorTusTvk J J J N.v.t.
14590 - Tussenrekeningen overig D BSchTusTov BVorTusTov J J J J N.v.t.
16000 Kortlopende schulden BSch J J J J N.v.t.
16010 Schulden aan leveranciers en handelskredieten BSchCre J J J J N.v.t.
16011 - Handelscrediteuren      C BSchCreHac J J J J N.v.t.
16015 - Kostencrediteuren      C BSchCreKcr J J N.v.t.
16017 - Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg)      C BSchCreTus J J J J N.v.t.
16018 - Tussenrekening te fiatteren facturen      C BSchCreTtf J J J N.v.t.
16100 Salarisverwerking BSchSal J J J N.v.t.
16101 - Netto lonen      C BSchSalNet J J J N.v.t.
16105 - Voorschotten personeel      C BSchSalVpe J J J N.v.t.
16110 - Tantièmes      C BSchSalTan J J J N.v.t.
16115 - Te betalen vakantiegeld      C BSchSalTvg J J J N.v.t.
16117 - Reservering vakantiedagen      C BSchSalTbv J J J N.v.t.
16120 - Reservering eindejaarsuitkering      C BSchSalReu J J J N.v.t.
16125 - Premies sociale verzekeringen PASSIEF      C BSchSalPsv J J J N.v.t.
16130 - Te betalen overige sociale fondsen      C BSchSalOsf J J J N.v.t.
16132 - Personeelsfonds / personeelsvereniging      C BSchSalPer J J J N.v.t.
16135 - Overige netto-afdrachten      C BSchSalOna J J J N.v.t.
16140 - Gratificaties      C BSchSalGra J J J N.v.t.
16200 Belastingen en premies sociale verzekeringen BSchBep J J J J N.v.t.
16201 - Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief      C BSchBepBla J J J J N.v.t.
16203 - Omzetbelasting leveringen/diensten laag tarief      C BSchBepBlv J J J J N.v.t.
16205 - Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven      C BSchBepBlo J J J J N.v.t.
16208 - Omzetbelasting over privé gebruik      C BSchBepBop J J J J N.v.t.
16210 - Omzetbelasting verlegd      C BSchBepBlw J J J J N.v.t.
16215 - Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU      C BSchBepBlb J J J J N.v.t.
16217 - Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU      C BSchBepBlu J J J J N.v.t.
16221 - Te betalen Omzetbelasting      C BVorVbkTvo BSchBepBtw J J J J N.v.t.
16222 - Te betalen EU omzetbelasting      C BVorVbkEob BSchBepEob J J J J N.v.t.
16225 - Omzetbelasting afdracht      C BSchBepBaf J J J J N.v.t.
16230 - Te betalen Loonheffing      C BVorVbkTvl BSchBepLhe J J J N.v.t.
16235 - Te betalen Dividendbelasting      C BVorVbkTtv BSchBepTdb J J N.v.t.
16240 - Te betalen Vennootschapsbelasting      C BVorVbkTvv BSchBepVpb J J N.v.t.
16245 - Overige belastingen      C BSchBepOvb J J J J N.v.t.
16300 Schulden aan banken BSchSak J J J J N.v.t.
16301 - Rekening-courant bij kredietinstellingen      C BLimBanRba BSchSakRba J J J J N.v.t.
16302 - Rekening-courant bij kredietinstellingen - B      C BLimBanRbb BSchSakRbb J J J J N.v.t.
16303 - Rekening-courant bij kredietinstellingen - C      C BLimBanRbc BSchSakRbc J J J N.v.t.
16304 - Rekening-courant bij kredietinstellingen - D      C BLimBanRbd BSchSakRbd J J J N.v.t.
16350 Kortlopende financiële lease verplichtingen BSchFlk J+ J J J N.v.t.
16351 - Financiële lease verplichtingen      C BSchFlkFlk J+ J J J N.v.t.
16450 Uit te keren dividend aan houders van aandelen BSchDha J N.v.t.
16451 - Uit te keren dividend aandeelhouder      C BSchDhaDha J N.v.t.
16500 Overige schulden BSchOvs J J J J N.v.t.
16501 - Rekening-courant bestuurders (Kortlopend)      C BVorOvrRcb BSchOvsRcb J J J N.v.t.
16511 - Schulden aan aandeelhouders      C BVorOvrRca BSchOvsSaa J N.v.t.
16515 - Te betalen dividenduitkeringen      C BSchOvsTbd J N.v.t.
16523 - Te betalen pensioenpremies      C BVorVpkTto BSchOvsStp J J J N.v.t.
16525 - Overige schulden      C BVorOvrOvk BSchOvsOvs J J J J N.v.t.
16700 Onderhanden projecten (passiva) overige schulden BSchOpp J J J J N.v.t.
16701 - Onderhanden projecten (passiva)      C BSchOppOpp J J J J N.v.t.
16750 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen BSchVob J J J J N.v.t.
16751 - Vooruitgezonden facturen      C BSchVobVgf J J J J N.v.t.
16752 - Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen      C BSchVobVob J J J J N.v.t.
16800 Schulden aan leden van de coöperatie BSchSlc J N.v.t.
16801 - Schuld aan lid A van de coöperatie      C BVorVlcLi1 BSchSlcLi1 J N.v.t.
16802 - Schuld aan lid B van de coöperatie      C BVorVlcLi2 BSchSlcLi2 J N.v.t.
16803 - Schuld aan lid C van de coöperatie      C BVorVlcLi3 BSchSlcLi3 J N.v.t.
16804 - Schuld aan lid D van de coöperatie      C BVorVlcLi4 BSchSlcLi4 J N.v.t.
16805 - Schuld aan lid E van de coöperatie      C BVorVlcLi5 BSchSlcLi5 J N.v.t.
17000 Overlopende passiva BSchOpa J J J J N.v.t.
17110 - Nog te betalen servicekosten      C BVorOvaNos BSchOpaNbs J+ J J J N.v.t.
17120 - Nog te betalen provisies      C BVorOvaNtp BSchOpaNpr J+ J J J N.v.t.
17125 - Nog te betalen huren      C BVorOvaNth BSchOpaNbh J J J J N.v.t.
17130 - Nog te betalen vergoedingen      C BVorOvaNov BSchOpaNve J J J J N.v.t.
17140 - Nog te betalen personeelskosten      C BVorOvaVop BSchOpaNpe J J J N.v.t.
17145 - Nog te betalen huisvestingskosten      C BVorOvaVoh BSchOpaNhv J J J N.v.t.
17150 - Nog te betalen exploitatie- en machinekosten      C BVorOvaVem BSchOpaNee J J J N.v.t.
17155 - Nog te betalen verkoopkosten      C BVorOvaVov BSchOpaNvk J J J N.v.t.
17160 - Nog te betalen autokosten      C BVorOvaVak BSchOpaNak J J J N.v.t.
17162 - Nog te betalen transportkosten      C BVorOvaVtr BSchOpaNtk J J J N.v.t.
17165 - Nog te betalen kantoorkosten      C BVorOvaVok BSchOpaNkk J J J N.v.t.
17175 - Nog te betalen assurantiekosten      C BVorOvaVas BSchOpaNas J J J N.v.t.
17180 - Nog te betalen accountants- en advieskosten      C BVorOvaVae BSchOpaNaa J J N.v.t.
17182 - Nog te betalen administratiekosten      C BVorOvaVoa BSchOpaNad J+ J J J N.v.t.
17185 - Nog te betalen kosten fondsenwerving      C BVorOvaVkf BSchOpaNkf J N.v.t.
17220 - Vooruitontvangen rente      C BVorOvaVbr BSchOpaVor J J J N.v.t.
17250 - Vooruitgefactureerde omzet      C BSchOpaVgo J J J J N.v.t.
17290 - Overige overlopende passiva      C BVorOvaOoa BSchOpaOop J J J J N.v.t.
17310 - Nog te ontvangen facturen      C BSchOpaNto J+ J J J N.v.t.
17500 Tussenrekeningen BSchTus J J J J N.v.t.
17510 - Tussenrekening betalingen      C BVorTusTbt BSchTusTbt J J J J N.v.t.
17520 - Tussenrekening inkopen      C BVorTusTin BSchTusTin J J J N.v.t.
volgende rekeningen  |   Laatste rekeningen

(Alle RGS codes op niveau 4 (grootboekrekening) tonen die (nog) niet aanwezig zijn in RGS MKB).