Boekhoudplaza.nl

RGS MKB

RGS is een omvangrijk rekeningschema met duizenden RGS-codes. 

RGS MKBDe doelstelling van RGS MKB is het Referentie Grootboekschema meer toegankelijk te maken voor de doelgroep MKB ondernemers. Dat doen we door een selectie te maken uit het omvangrijke RGS-schema, afgestemd op de beoogde doelgroep.

Onder de doelgroep MKB ondernemers verstaan we:

  1. Zelfstandigen zonder personeel; de zzp'er;
  2. De eenmanszaak en vennootschap onder firma (VOF);
  3. De besloten vennootschap (BV) in de categorie micro en klein (volgens de KvK-indeling).

Volgens ons hebben we daarmee een dekkingsgraad van meer dan 90% van alle ondernemingen in Nederland.
  

ZZP

Voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'er) is inmiddels een decimaal rekeningschema beschikbaar op basis van RGS-codes. Dit schema is speciaal gemaakt in het kader van RGS MKB en wijkt daarmee af van de standaard ZZP selectie in het totale RGS-schema. De standaard ZZP selectie is wel als uitgangspunt gebruikt.

Een ieder kan opmerkingen en suggesties doorgeven om het RGS MKB rekeningschema voor ZZP te verbeteren. 
De planning is om 1 juni 2021 het schema als definitief te beschouwen om te gebruiken in de praktijk.

Uitstel
Dit laatste is uitgesteld tot 1 september 2021 om de staande SBR/RGS organisatie de gelegenheid te geven alle betreffende openstaande RGS punten op te lossen vóór de lancering van RGS MKB. 
  

Eenmanszaak en VOF

Voor de Eenmanszaak en de Vennootschap onder Firma (VOF) is inmiddels een decimaal rekeningschema beschikbaar op basis van RGS-codes. Dit schema is speciaal gemaakt in het kader van RGS MKB.

Een ieder kan opmerkingen en suggesties doorgeven om het RGS MKB rekeningschema voor de Eenmanszaak / VOF te verbeteren. 
De planning is om 1 september 2021 het schema als definitief te beschouwen om te gebruiken in de praktijk.
 

BV

Voor de Besloten Vennootschap (BV) in de categorie Micro en Klein (volgens de KvK-indeling) is inmiddels een decimaal rekeningschema beschikbaar op basis van RGS-codes. Dit schema is speciaal gemaakt in het kader van RGS MKB.

Een ieder kan opmerkingen en suggesties doorgeven om het RGS MKB rekeningschema voor de Eenmanszaak / VOF te verbeteren. 
De planning is om 1 september 2021 het schema als definitief te beschouwen om te gebruiken in de praktijk.
 

Vergelijk schema ZZP, Eenmanszaak / VOF en BV

Het rekeningschema voor de zzp'er, eenmanszaak / VOF en BV in de categorie micro en klein, kan naast elkaar opgevraagd worden. Zo is in één overzicht zichtbaar welke RGS-codes c.q. rekeningen voor welk schema van toepassing zijn. Een en ander op volgorde van het decimale rekeningschema.
Naar opvragen schema zzp, ez/vof en BV.
 

Boekhoudscenario's

Bepaalde boekhoudscenario's, die ook van toepassing zijn op RGS MKB, hebben we verder uitgewerkt, zoals:

Zie voor alle boekhoudscenario's:
Wiki RGS in de boekhouding.
   

Openstaand

We zijn echt tevreden als openstaande punten in het standaard RGS zodanig zijn verholpen zodat RGS MKB 100% kan functioneren.
Naar openstaande punten.
  

Rapport "RGS: uniform rekeningschema"
Een uitgebreid rapport over de rol, de werking en aandachtspunten van RGS. 
Gratis opvragen RGS rapport...
  

RGS Ready

RGS Ready

Is uw software RGS Ready? Een opsomming van functies en eigenschappen die vallen onder ‘RGS Ready’. Zodat u kunt toetsen in hoeverre (boekhoud)software RGS ondersteunt. 
Naar RGS Ready functies en eigenschappen...