Boekhoudplaza.nl

RGS MKB

RGS MKB

RGS is een omvangrijk rekeningschema met duizenden RGS-codes. 

De doelstelling van RGS MKB is het Referentie Grootboekschema meer toegankelijk te maken voor de doelgroep MKB ondernemers en de ondersteunende accountants- en administratiekantoren binnen het MKB segment. Zoals RGS ook was bedoeld. Dat doen we door:

 1. Een selectie te maken uit de RGS codes, afgestemd op de beoogde doelgroep. 
  Het RGS-schema ondersteunen we daarom t/m niveau 4 (grootboekrekeningen) en niveau 5 (mutaties) is achterwege gelaten.
 2. Het opnemen van documentatie bij alle gebruikte RGS-codes binnen het RGS-schema voor RGS MKB.
 3. Het RGS-schema onderverdelen in een decimaal rekeningschema van 5 cijfers. 
 4. Waar nodig ontbrekende RGS-codes opnemen in het schema.
 5. Een relatie tussen RGS en (externe) rapportages, leesbaar voor gebruikers en bruikbaar door softwareleveranciers.

Onder de doelgroep MKB ondernemers verstaan we:

 1. Zelfstandigen zonder personeel; de zzp'er;
  Opvragen RGS MKB rekeningschema voor ZZP.
     
 2. De eenmanszaak en vennootschap onder firma (VOF);
  Opvragen RGS MKB rekeningschema voor Eenmanszaak / VOF.
    
 3. De besloten vennootschap (BV) in de categorie micro en klein (volgens de KvK-indeling);
  Opvragen RGS MKB rekeningschema voor BV (micro en klein).
    
 4. Stichtingen en verenigingen;
  Opvragen RGS MKB rekeningschema voor Stichtingen / verenigingen.

Volgens ons hebben we hiermee een dekkingsgraad van meer dan 90% van alle ondernemingen in Nederland.
  

Randvoorwaarden RGS MKB

 1. Voorstellen tot uitbreiding van het standaard RGS MKB schema zijn welkom, mits voorzien van uitleg en als van toepassing uitgewerkte boekingen c.q. journaalposten.
     
 2. T/m niveau 4 hanteren van het RGS-schema. Niveau 2 en 3 gelden alleen als groepstotalen. Niveau 4 wordt gebruikt voor grootboekrekeningen. 

  Het uitwisselen van niveau 2, 3, en/of 4, bijvoorbeeld bij rapportages, laten we over aan de uitvragende partijen en het gewenste niveau waarop zij informatie (zeg maar grootboeksaldi) willen ontvangen

  Leveranciers van boekhoudsoftware, en eventueel aanleverende software wat betreft journaalposten, adviseren we bestaande rekeningschema's altijd te koppelen op niveau 4.
      

RGS MKB samenhang

RGS MKB samenhang

Beoordeling RGS MKB

De beoordeling van RGS MKB is een continu proces.
Uitgangspunt bij de beoordeling is de toepasbaarheid van RGS MKB in de praktijk en een toelichting per gebruikte RGS-rekening, al dan niet voorzien van boekingsvoorbeelden. 

Ook actief meedoen
Ook jij kunt actief meedoen om (een deel van) RGS MKB te beoordelen. 
Neem daartoe vrijblijvend contact op met Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED.

Beoordelen RGS MKB

 • Beoordelen RGS MKB; laatste verslag, met name:
  - Uitstaande acties (met name bijdrage door betrokkenen).

Een ieder kan opmerkingen en suggesties doorgeven om het RGS MKB rekeningschema te verbeteren.
   

Ga na in hoeverre je grootboek al afgestemd is op RGS MKB

Met een RGS brugstaat kun je eenvoudig een export maken van je eigen grootboek(saldi), voorzien van RGS codes. Steeds meer boekhoudpakketten ondersteunen standaard de RGS brugstaat. 

Via de RGS brugstaat kun je nu controleren in hoeverre de koppeling tussen je grootboek en RGS overeenstemt met RGS MKB.
Naar controle grootboek met RGS MKB.
   

Boekhoudscenario's

Bepaalde boekhoudscenario's, die ook van toepassing zijn op RGS MKB, hebben we verder uitgewerkt, zoals:

Zie voor alle boekhoudscenario's:
Wiki RGS in de boekhouding.
   

Openstaand

Een belangrijke randvoorwaarde om RGS MKB goed te laten functioneren, nu en in de toekomst, is de afhandeling van relevante openstaande punten in het standaard RGS-schema door het SBR RGS programma.
Naar openstaande punten.
  

Rapport "RGS: uniform rekeningschema"
Een uitgebreid rapport over de rol, de werking en aandachtspunten van RGS. 
Gratis opvragen RGS rapport...
  

RGS Ready

RGS Ready

Is uw software RGS Ready? Een opsomming van functies en eigenschappen die vallen onder ‘RGS Ready’. Zodat u kunt toetsen in hoeverre (boekhoud)software RGS ondersteunt. 
Naar RGS Ready functies en eigenschappen...