Boekhoudplaza.nl

RGS MKB

RGS MKB

RGS is een omvangrijk rekeningschema met duizenden RGS-codes. 

De doelstelling van RGS MKB is het Referentie Grootboekschema meer toegankelijk te maken voor de doelgroep MKB ondernemers. Dat doen we door:

 • Een selectie te maken uit het omvangrijke RGS-schema, afgestemd op de beoogde doelgroep.
 • Het opnemen van documentatie bij de betreffende rekeningen binnen het RGS-schema.
 • Te komen tot een standaard gecoördineerd rekeningschema dat op te vragen is als decimaal rekeningschema.
 • Voorstellen tot verbetering aan de dragen voor het standaard RGS-schema; op dit punt is er een afhankelijkheid van de staande SBR/RGS organisatie om dergelijke voorstellen te honoreren of tot een werkbaar alternatief te komen, afgestemd op de doelgroep MKB.

Onder de doelgroep MKB ondernemers verstaan we:

 1. Zelfstandigen zonder personeel; de zzp'er;
  Opvragen RGS MKB rekeningschema voor ZZP.
     
 2. De eenmanszaak en vennootschap onder firma (VOF);
  Opvragen RGS MKB rekeningschema voor Eenmanszaak / VOF.
    
 3. De besloten vennootschap (BV) in de categorie micro en klein (volgens de KvK-indeling);
  Opvragen RGS MKB rekeningschema voor BV (micro en klein).
    
 4. Stichtingen en verenigingen;
  Opvragen RGS MKB rekeningschema voor Stichtingen / verenigingen.

Volgens ons hebben we hiermee een dekkingsgraad van meer dan 90% van alle ondernemingen in Nederland.
  

Randvoorwaarden RGS MKB

 1. Voorstellen tot uitbreiding van het standaard RGS MKB schema zijn welkom, mits voorzien van uitleg en als van toepassing uitgewerkte boekingen c.q. journaalposten.
     
 2. Zoveel als mogelijk niveau 4 hanteren van het RGS-schema. Niveau 2 en 3 gelden alleen als groepstotalen. Niveau 5 (mutaties) wordt alleen gebruikt als een goed alternatief op niveau 4 ontbreekt. 

  Het uitwisselen van niveau 2, 3, 4 en/of 5, bijvoorbeeld bij rapportages, laten we over aan de uitvragende partijen en het gewenste niveau waarop zij informatie (zeg maar grootboeksaldi) willen ontvangen

  Leveranciers van boekhoudsoftware, en eventueel aanleverende software wat betreft journaalposten, adviseren we te voorkomen dat voor een RGS-code op meerdere niveaus door elkaar geboekt kan worden. Dus als een RGS-code op niveau 4 wordt geboekt dan voorkomen dat ook direct op niveau 2 of 3 geboekt kan worden. Dit zelfde geldt voor niveau 5 versus de hogere niveaus.
   
 3. Tot anders is vereist zijn de variabele omzet- en kostprijs rekeningen niet opgenomen in RGS MKB. Omdat dan geen sprake meer is van standaard rekeningen.
    

RGS MKB samenhang

RGS MKB samenhang

Beoordeling RGS MKB

De beoordeling van RGS MKB is een continu proces.
Uitgangspunt bij de beoordeling is de toepasbaarheid van RGS MKB in de praktijk en een toelichting per gebruikte RGS-rekening, al dan niet voorzien van boekingsvoorbeelden. Bij deze beoordeling zijn betrokken:

 1. Belastingdienst;
 2. CBS;
 3. NOAB;
 4. SBR Nexus (banken);
 5. Accountants- en administratiekantoren;
 6. Softwareleveranciers.

Ook actief meedoen
Ook jij kunt actief meedoen om (een deel van) RGS MKB te beoordelen. 
Neem daartoe vrijblijvend contact op met Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED.

Beoordelen RGS MKB

 • Beoordelen RGS MKB; laatste verslag, met name:
  - Uitstaande acties (met name bijdrage door betrokkenen).

Een ieder kan opmerkingen en suggesties doorgeven om het RGS MKB rekeningschema te verbeteren.
   

Boekhoudscenario's

Bepaalde boekhoudscenario's, die ook van toepassing zijn op RGS MKB, hebben we verder uitgewerkt, zoals:

Zie voor alle boekhoudscenario's:
Wiki RGS in de boekhouding.
   

Openstaand

Een belangrijke randvoorwaarde om RGS MKB goed te laten functioneren, nu en in de toekomst, is de afhandeling van relevante openstaande punten in het standaard RGS-schema door het SBR RGS programma.
Naar openstaande punten.
  

Rapport "RGS: uniform rekeningschema"
Een uitgebreid rapport over de rol, de werking en aandachtspunten van RGS. 
Gratis opvragen RGS rapport...
  

RGS Ready

RGS Ready

Is uw software RGS Ready? Een opsomming van functies en eigenschappen die vallen onder ‘RGS Ready’. Zodat u kunt toetsen in hoeverre (boekhoud)software RGS ondersteunt. 
Naar RGS Ready functies en eigenschappen...