Boekhoudplaza.nl

RGS MKB

RGS is een omvangrijk rekeningschema met duizenden RGS-codes. 

RGS MKBDe doelstelling van RGS MKB is het Referentie Grootboekschema meer toegankelijk te maken voor de doelgroep MKB ondernemers. Dat doen we door een selectie te maken uit het omvangrijke RGS-schema, afgestemd op de beoogde doelgroep.

Onder de doelgroep MKB ondernemers verstaan we:

 1. Zelfstandigen zonder personeel; de zzp'er;
  Opvragen RGS MKB rekeningschema voor ZZP;
  Verschillenanalyse standaard ZZP selectie met MKB ZZP selectie
     
 2. De eenmanszaak en vennootschap onder firma (VOF);
  Opvragen RGS MKB rekeningschema voor Eenmanszaak / VOF.
    
 3. De besloten vennootschap (BV) in de categorie micro en klein (volgens de KvK-indeling);
  Opvragen RGS MKB rekeningschema voor BV (micro en klein).

Volgens ons hebben we hiermee een dekkingsgraad van meer dan 90% van alle ondernemingen in Nederland.

Opvragen complete RGS MKB schema
Het rekeningschema voor de zzp'er, eenmanszaak / VOF en BV (micro en klein), kan naast elkaar opgevraagd worden. Zo is in één overzicht zichtbaar welke RGS-codes c.q. rekeningen voor welk schema van toepassing zijn. Een en ander op volgorde van het decimale rekeningschema.
Naar opvragen RGS MKB schema..
  

Beoordeling RGS MKB

Op dit moment is de beoordeling van RGS MKB in volle gang. Uitgangspunt bij de beoordeling is de toepasbaarheid van RGS MKB in de praktijk en een toelichting per gebruikte RGS-rekening, al dan niet voorzien van boekingsvoorbeelden. Bij deze beoordeling zijn betrokken:

 1. Belastingdienst;
 2. CBS;
 3. SBR Nexus (banken);
 4. Accountants- en administratiekantoren;
 5. Softwareleveranciers.

Ook actief meedoen
Ook jij kunt actief meedoen om (een deel van) RGS MKB te beoordelen. 
Neem daartoe vrijblijvend contact op met Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED.

Verslag beoordelen RGS MKB

 • Beoordelen RGS MKB; laatste versie, met onder andere:
  Randvoorwaarden RGS MKB;
  Uitstaande acties (bijdrage door betrokkenen).

Een ieder kan opmerkingen en suggesties doorgeven om het RGS MKB rekeningschema voor ZZP te verbeteren.
   

Boekhoudscenario's

Bepaalde boekhoudscenario's, die ook van toepassing zijn op RGS MKB, hebben we verder uitgewerkt, zoals:

Zie voor alle boekhoudscenario's:
Wiki RGS in de boekhouding.
   

Openstaand

Een belangrijke randvoorwaarde om RGS MKB goed te laten functioneren is de afhandeling van relevante openstaande punten in het standaard RGS-schema door het SBR RGS programma.
Naar openstaande punten.
  

Rapport "RGS: uniform rekeningschema"
Een uitgebreid rapport over de rol, de werking en aandachtspunten van RGS. 
Gratis opvragen RGS rapport...
  

RGS Ready

RGS Ready

Is uw software RGS Ready? Een opsomming van functies en eigenschappen die vallen onder ‘RGS Ready’. Zodat u kunt toetsen in hoeverre (boekhoud)software RGS ondersteunt. 
Naar RGS Ready functies en eigenschappen...