Boekhoudplaza.nl

Nieuws en blogs

RGS MKB wil graag in de pas blijven lopen met SBR RGS: dat vraagt wel om betere medewerking vanuit het SBR programma (11-06-2024)
Vanuit RGS RMKB wordt regelmatig melding gemaakt van onvolkomenheden in het standaard RGS schema. In een aantal gevallen heeft dat geleid tot ook aanpassing van het standaard RGS schema. Denk aan nieuwe RGS codes, wijziging van bestaande RGS codes of RGS codes op in actief zetten.

Wiki RGS MKB uitgebreid met: quasigoederen, btw pro rata regeling, inport en invoerrechten en nog meer (24-05-2024)
Onze Wiki RGS (kennisbank boekhoudscenario's met behulp van RGS MKB) is aanzienlijk uitgebreid afgelopen periode. Input vanuit de praktijk, via onder andere LinkedIn, is daarbij een welkome aanvulling geweest.

Gebruik Boekhoudplaza.nl als vindplaats voor alles over boekhouden en RGS blijft stijgen (20-04-2024)
Boekhoudplaza.nl is inmiddels dé vindplaats voor alles wat met RGS, en dan met name RGS MKB, heeft te maken. Een afbeelding zegt hierbij meer dan woorden. Vandaar onderstaande bezoekersstatistiek.

RGS 3.6 is verwerkt in RGS MKB (05-02-2024)
De implementatie van RGS versie 3.6 in RGS MKB is een feit. Mooie uitbreidingen, maar ook nieuwe openstaande punten. Wie zijn verantwoordelijk voor de juistheid van RGS 3.6 en hoe zit het dan met de compliance. In elk geval zijn de nieuwe rekeningen en wijzigingen zo goed mogelijk verwerkt.

Alle RGS MKB rekeningnamen nu ook in het Engels beschikbaar (19-10-2023)
Na eerder een groot aantal rekeningnamen meer uniform te hebben gemaakt zijn nu alle RGS MKB groeps- en rekeningnamen voorzien van een Engelse naamgeving. Dit betreft feitelijk alle RGS MKB codes op niveau 2,3 en 4. Het tonen van de Engelse naamgeving per RGS code is per direct beschikbaar bij het opvragen van een specifieke RGS code.

Onderzoek gestart naar invoeren boekingsdimensies in RGS MKB (16-10-2023)
Vanuit Onderzoeksbureau GBNED is in het kader van RGS MKB een (concept)voorstel uitgewerkt voor het werken met boekingsdimensies. Het voorstel is dat in het RGS (MKB) schema aangegeven wordt dat met een of meer bepaalde boekingsdimensies gewerkt kan worden. Softwareleveranciers (denk aan boekhoud- en rapportagesoftware) gebruikers worden uitgenodigd het voorstel te beoordelen.

Auditfile financieel: zonder mutaties uit rapportage- en fiscale aangiftesoftware niet compleet (27-08-2023)
De XML Auditfile Financieel (verder te noemen XAF) is de eerste en meest gebruikte in een reeks Auditfiles. De Belastingdienst is grootgebruiker van de XAF voor controle doeleinden. Accountants- en administratiekantoren maken ook veelvuldig gebruik van de XAF voor rapportage- en analysedoeleinden. Zonder mutaties uit rapportage- en fiscale aangiftesoftware is de XAF lang niet altijd compleet.

Waarom maken we niet optimaal gebruik van RGS MKB als brug bij de vertaling van wet- en regelgeving naar de boekhouding? (25-06-2023)
In veel gevallen is het vertalen van wet- en regelgeving naar concrete journaalposten in de boekhouding een vak apart en vereist naast kennis van (externe) verslaggeving ook gedegen boekhoudkundige kennis. Want als voorbeeld is het boeken van transitoria, voorafgaande journaalposten of onderhanden projecten in de boekhouding wat anders dan een alleen een of enkele posten met het eindresultaat opnemen in bijvoorbeeld een jaarrekening.

In het ARCHIEF vindt u alle berichten van de soort Nieuws en blogs.