Boekhoudplaza.nl

Nieuws en blogs

RGS 3.6 is verwerkt in RGS MKB (05-02-2024)
De implementatie van RGS versie 3.6 in RGS MKB is een feit. Mooie uitbreidingen, maar ook nieuwe openstaande punten. Wie zijn verantwoordelijk voor de juistheid van RGS 3.6 en hoe zit het dan met de compliance. In elk geval zijn de nieuwe rekeningen en wijzigingen zo goed mogelijk verwerkt.

Artikel in Novak accountantsmagazine: de invloed van RGS (30-11-2023)
Standaarden zijn het fundament van de accountancysector. Zo ontstond in 2005 de Nederlandse Taxonomie (NT) in XBRL voor jaarrekeningen, de IB- en VPB-aangiftes en CBS-statistieken. Dit gebeurde onder de regie van het toenmalige Nederlandse Taxonomie Programma (NTP), dat enkele jaren later is omgedoopt tot de Standard Business Reporting (SBR) met een gelijknamig programma. Waarna RGS werd ontwikkeld. Wat is de invloed van dat systeem?

Is RGS MKB een andere standaard dan RGS: het simpele antwoord luidt NEE (25-11-2023)
Het Referentie grootboekschema (RGS) gaat terug tot 2012. Bedoeld als standaard grootboekschema, met als belangrijkste doelgroep het MKB. Mede om de boekhouding eenvoudiger te koppelen aan externe rapportages, zoals de jaarrekening, winstaangiftes IB en VPB en de productie jaarstatistiek voor het CBS. Het RGS schema is in de basis opgebouwd uit groepjes van letters en dat is tot de dag van vandaag nog hetzelfde.

Alle RGS MKB rekeningnamen nu ook in het Engels beschikbaar (19-10-2023)
Na eerder een groot aantal rekeningnamen meer uniform te hebben gemaakt zijn nu alle RGS MKB groeps- en rekeningnamen voorzien van een Engelse naamgeving. Dit betreft feitelijk alle RGS MKB codes op niveau 2,3 en 4. Het tonen van de Engelse naamgeving per RGS code is per direct beschikbaar bij het opvragen van een specifieke RGS code.

Onderzoek gestart naar invoeren boekingsdimensies in RGS MKB (16-10-2023)
Vanuit Onderzoeksbureau GBNED is in het kader van RGS MKB een (concept)voorstel uitgewerkt voor het werken met boekingsdimensies. Het voorstel is dat in het RGS (MKB) schema aangegeven wordt dat met een of meer bepaalde boekingsdimensies gewerkt kan worden. Softwareleveranciers (denk aan boekhoud- en rapportagesoftware) gebruikers worden uitgenodigd het voorstel te beoordelen.

Standaard rekeningschema RGS MKB per 1 oktober 2023 een feit: afgestemd op gebruik in de praktijk (02-10-2023)
De doelstelling van RGS MKB is het Referentie Grootboekschema (RGS) optimaal toegankelijk te maken voor de doelgroep MKB ondernemers en de ondersteunende accountants- en administratiekantoren binnen het MKB segment. Een en ander op basis van een 5-cijferig decimaal rekeningschema, aangevuld met extra functionaliteit, zoals financiële kengetallen en uitgebreide documentatie, zoals meer dan 100 uitgewerkte boekingsscenario’s.

Auditfile financieel: zonder mutaties uit rapportage- en fiscale aangiftesoftware niet compleet (27-08-2023)
De XML Auditfile Financieel (verder te noemen XAF) is de eerste en meest gebruikte in een reeks Auditfiles. De Belastingdienst is grootgebruiker van de XAF voor controle doeleinden. Accountants- en administratiekantoren maken ook veelvuldig gebruik van de XAF voor rapportage- en analysedoeleinden. Zonder mutaties uit rapportage- en fiscale aangiftesoftware is de XAF lang niet altijd compleet.

Waarom maken we niet optimaal gebruik van RGS MKB als brug bij de vertaling van wet- en regelgeving naar de boekhouding? (25-06-2023)
In veel gevallen is het vertalen van wet- en regelgeving naar concrete journaalposten in de boekhouding een vak apart en vereist naast kennis van (externe) verslaggeving ook gedegen boekhoudkundige kennis. Want als voorbeeld is het boeken van transitoria, voorafgaande journaalposten of onderhanden projecten in de boekhouding wat anders dan een alleen een of enkele posten met het eindresultaat opnemen in bijvoorbeeld een jaarrekening.

Gaat het boeken van overlopende activa en passiva goed met RGS? We vroegen het aan het SRA (25-04-2023)
Tijdens het verder afronden van RGS MKB kwamen we een oude bekende tegen, te weten 'Overlopende activa en passiva'. Met een wat duurder woord Transitorische posten die onderverdeeld worden naar uitstelposten en anticipatieposten. Niet echt ingewikkelde materie als je even de tijd neemt. Maar volgens ons wel met onvolkomenheden in het huidige RGS schema. Wij vroegen het SRA, deskundig en al jaren betrokken bij RGS, naar hun mening.

Voorstel hoe verder met RGS MKB: op weg naar een werkbare en toekomstbestendige standaard (17-04-2023)
DOCCO, NOAB en GBNED hebben de handen ineen geslagen door gezamenlijk het RGS MKB overleg te organiseren om te komen tot een werkzame en toekomstbestendige standaard (RGS MKB). Daartoe heeft het RGS MKB overleg plaatsgevonden op 22 maart 2023 bij AFAS te Leusden. Met vertegenwoordigers van branche organisaties, softwareleveranciers (boekhouden) en uitvragende partijen. Dit overleg heeft geleid tot een voorstel vanuit de initiatiefnemers, als vertrekpunt voor verdere afstemming.

In het ARCHIEF vindt u alle berichten van de soort Nieuws en blogs.