Boekhoudplaza.nl

Nieuws en blogs

Auditfile financieel: zonder mutaties uit rapportage- en fiscale aangiftesoftware niet compleet (27-08-2023)
De XML Auditfile Financieel (verder te noemen XAF) is de eerste en meest gebruikte in een reeks Auditfiles. De Belastingdienst is grootgebruiker van de XAF voor controle doeleinden. Accountants- en administratiekantoren maken ook veelvuldig gebruik van de XAF voor rapportage- en analysedoeleinden. Zonder mutaties uit rapportage- en fiscale aangiftesoftware is de XAF lang niet altijd compleet.

RGS en jaarrekeningmodellen voor vereniging en stichting: vragen aan de KvK en RJ moeten duidelijkheid geven (09-07-2023)
De doestelling is RGS MKB rapportages uit te breiden met in elk geval jaarrekening modellen van toepassing voor verenigingen en stichtingen. Daartoe is een document opgesteld met tevens enkele vragen aan de Kamer van Koophandel (KvK) en de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ).

Primeur Onderzoeksbureau GBNED: relatie RGS MKB met jaarrekeningen, winstaangifte IB en Productie jaarstatistiek CBS is nu een feit (27-06-2023)
RGS MKB is een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED. Met als basis een subset van het huidige RGS, maar wel volledig gebaseerd op de oorspronkelijke uitgangspunten van RGS uit 2012. Nieuw is “RGS MKB rapportage” met een relatie tussen RGS MKB en jaarrekeningmodellen voor de categorieën Micro en Klein, de Winstaangifte Inkomstenbelasting (IB) en de productie jaarstatistiek van het CBS.

Waarom maken we niet optimaal gebruik van RGS MKB als brug bij de vertaling van wet- en regelgeving naar de boekhouding? (25-06-2023)
In veel gevallen is het vertalen van wet- en regelgeving naar concrete journaalposten in de boekhouding een vak apart en vereist naast kennis van (externe) verslaggeving ook gedegen boekhoudkundige kennis. Want als voorbeeld is het boeken van transitoria, voorafgaande journaalposten of onderhanden projecten in de boekhouding wat anders dan een alleen een of enkele posten met het eindresultaat opnemen in bijvoorbeeld een jaarrekening.

Gaat het boeken van overlopende activa en passiva goed met RGS? We vroegen het aan het SRA (25-04-2023)
Tijdens het verder afronden van RGS MKB kwamen we een oude bekende tegen, te weten 'Overlopende activa en passiva'. Met een wat duurder woord Transitorische posten die onderverdeeld worden naar uitstelposten en anticipatieposten. Niet echt ingewikkelde materie als je even de tijd neemt. Maar volgens ons wel met onvolkomenheden in het huidige RGS schema. Wij vroegen het SRA, deskundig en al jaren betrokken bij RGS, naar hun mening.

Voorstel hoe verder met RGS MKB: op weg naar een werkbare en toekomstbestendige standaard (17-04-2023)
DOCCO, NOAB en GBNED hebben de handen ineen geslagen door gezamenlijk het RGS MKB overleg te organiseren om te komen tot een werkzame en toekomstbestendige standaard (RGS MKB). Daartoe heeft het RGS MKB overleg plaatsgevonden op 22 maart 2023 bij AFAS te Leusden. Met vertegenwoordigers van branche organisaties, softwareleveranciers (boekhouden) en uitvragende partijen. Dit overleg heeft geleid tot een voorstel vanuit de initiatiefnemers, als vertrekpunt voor verdere afstemming.

Open brief aan de voorzitter en het bestuur van de NBA inzake de oplevering van een betrouwbaar RGS (29-06-2022)
Dringende oproep aan de voorzitter en bestuur van de NBA verantwoordelijkheid te nemen om te komen tot een betrouwbaar RGS. Pas daarna eventueel het voorzitterschap van zowel de RGS Expert- als Beheergroep over te dragen buiten de NBA organisatie. Dit in plaats van een overdracht met zo’n 70 openstaande punten.

In het ARCHIEF vindt u alle berichten van de soort Nieuws en blogs.