Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS toepassingen

Wiki RGS toepassingen > RGS brugstaat

RGS brugstaat en formaat

Vanuit menig boekhoudpakket worden financiële cijfers aangeleverd voor de winstaangifte IB en VPB. Er zijn meerdere leveranciers van boekhoudpakketten en fiscale aangiftepakketten die onderling gegevens uitwisselen op basis van ‘maatwerk’ afspraken. En ook RGS wordt hiervoor al ingezet. Daar tegenover zijn er ook nog de nodige leveranciers van boekhoudsoftware die vanuit hun pakket geen cijfers digitaal aanleveren om direct op te nemen in de winstaangifte van fiscale aangiftesoftware IB en VPB.

Brugstaat formaat
Bovenstaande was aanleiding voor Onderzoeksbureau GBNED om in nauw overleg met betrokken softwareleveranciers (van boekhoud- en fiscale aangiftesoftware) de standaard RGS Brugstaat te ontwikkelen (in 2019). De RGS Brugstaat is een ‘standaard koppelvlak formaat’ om gegevens vanuit boekhoudsoftware op basis van RGS, al dan niet via een API, over te zetten naar fiscale aangiftesoftware. Zodat alle leveranciers (van boekhoud- en fiscale aangiftesoftware) een uniform formaat hebben voor het automatisch aanleveren van cijfers voor de winstaangifte.

De RGS Brugstaat is ontwikkeld in 2019 en inmiddels bij de nodige boekhoudpakketten en fiscale aangiftesoftware in gebruik. Wetenswaardig te melden is dat het CBS de RGS Brugstaat direct kan ontvangen en inlezen voor de Productie jaarstatistieken. Dat laatste scheelt het handmatig overnemen van de nodige cijfers uit de boekhouding.

De Brugstaat is feitelijk niets meer en niets minder dan een standaard saldilijst op het niveau van grootboekrekeningen, waarbij elke rekening ook is voorzien van een RGS code. Op basis van deze laatste code kan een uitvragende partij de ontvangen (grootboek)saldo direct bij het juiste rapportage-item plaatsen.

De wijze van aanleveren, zoals: export, import of API wordt aan de markt zelf overgelaten.

Uitgebreide documentatie met tevens voorbeelden en testbestanden is te vinden op de website STIPAC

TIP
Via de RGS brugstaat kun je nu controleren in hoeverre de koppeling tussen je grootboek en RGS overeenstemt met RGS MKB.
Naar controle grootboek met RGS MKB

RGS vaste activastaat
Als aanvulling op de RGS brugstaat is er de RGS vaste activastaat. Bedoeld om gegevens van de immateriële- en materiële vaste vanuit de boekhouding in een uniform formaat aan te leveren aan andere toepassingen. Denk aan de winstaangifte (IB en VPB), jaarrekening en kredietrapportage. Met afschrijving fiscaal en bedrijfseconomisch en enkele eigenschappen voor duurzaamheidsregistratie.
Naar RGS vaste activastaat.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.