Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS toepassingen

Wiki RGS toepassingen > XML auditfiles

XML Auditfile Financieel (XAF)

De Auditfile Financieel heeft betrekking op onder meer grootboekrekeningen, grootboekmutaties en debiteuren en crediteuren. De XAF wordt regelmatig gebruikt om financiële gegevens uit de boekhouding uit te wisselen met rapportagesoftware. Het voordeel van de XAF is dat je dan beschikt over alle individuele grootboekmutaties. Een nadeel van dit laatste kan de omvang zijn door al die mutaties.

Sinds de XAF versie 3.2 (2017) kan per grootboekrekening een RGS code aangeleverd worden.

Zie ook de XML Auditfile Afrekensystemen (XAA) en de relatie met RGS.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.