Boekhoudplaza.nl

Referentie GrootboekSchema - RGS Balans en Winst- & verliesrekening

RGS Dashboard > RGS Balans

Inleiding

Volgens het Besluit modellen jaarrekening zijn er meerdere indelingen mogelijk voor het opstellen van een jaarrekening.
Hierbij is uitgegaan van rechtspersonen volgens Burgerlijk Wetboek Boek 2.

Groepsindeling volgens standaard RGS niveau 2 (gericht op rechtspersonen, exclusief branchegericht).