Boekhoudplaza.nl

Referentie GrootboekSchema - RGS Balans en Winst- & verliesrekening

RGS Dashboard > RGS Balans

Inleiding

Volgens het Besluit modellen jaarrekening zijn er meerdere indelingen mogelijk voor het opstellen van een jaarrekening.
Hierbij is uitgegaan van rechtspersonen volgens Burgerlijk Wetboek Boek 2.
Voor de volledigheid zijn ook de RGS codes voor ZZP en eenmanszaken opgenomen.

Groepsindeling volgens standaard RGS niveau 2 (Exclusief branchegericht)

Balans