Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Voorraden

Artikel 369 Burgerlijk Wetboek Boek 2

Onder de tot de vlottende activa behorende voorraden worden afzonderlijk opgenomen:

  1. grond- en hulpstoffen;
  2. onderhanden werk; niet te verwarren met onderhanden projecten.
  3. gereed produkt en handelsgoederen;
  4. vooruitbetalingen op voorraden.

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 42 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
BVrdGeh Voorraad grond- en hulpstoffen 3002000 3 D N.v.t.
BVrdGehVoo  > Voorraad grond- en hulpstoffen, bruto 3002010 4 D N.v.t.
BVrdGehTus  > Tussenrekening voorraden 3002015 4 D N.v.t.
BVrdGehVic  > Voorraad grond- en hulpstoffen, voorziening incourante grond- en hulpstoffen 3002020 4 C N.v.t.
BVrdGehHvv  > Voorraad grond- en hulpstoffen, herwaardering voorraden grond- en hulpstoffen 3002030 4 D N.v.t.
BVrdGehHvi  > Herclassificatie van en naar vastgoedbelegging in ontwikkeling 3002040 4 D Wonen
BVrdHal Halffabrikaten 3102000 3 D N.v.t.
BVrdHalVoo  > Halffabrikaten, bruto 3102010 4 D N.v.t.
BVrdHalVic  > Halffabrikaten, voorziening incourante halffabrikaten 3102020 4 C N.v.t.
BVrdHalHvv  > Halffabrikaten, herwaardering voorraden halffabrikaten 3102030 4 D N.v.t.
BVrdOwe Onderhanden werk 3101000 3 D N.v.t.
BVrdOweVoo  > Onderhanden werk, bruto 3101010 4 D N.v.t.
BVrdOweGet  > Gefactureerde termijnen onderhanden werk 3101020 4 C N.v.t.
BVrdOweVzv  > Voorziening verliezen onderhanden werk 3101030 4 C N.v.t.
BVrdGep Gereed product 3103000 3 D N.v.t.
BVrdGepVoo  > Gereed product, bruto 3103010 4 D N.v.t.
BVrdGepVic  > Gereed product, voorziening incourante gereed product 3103020 4 C N.v.t.
BVrdGepHvv  > Gereed product, herwaardering voorraden gereed product 3103030 4 D N.v.t.
BVrdHan Handelsgoederen 3001000 3 D N.v.t.
BVrdHanVoo  > Handelsgoederen, bruto 3001010 4 D N.v.t.
BVrdHanTus  > Tussenrekening voorraden 3001015 4 D N.v.t.
BVrdHanVic  > Handelsgoederen, voorziening incourante handelsgoederen 3001020 4 C N.v.t.
BVrdHanHvv  > Handelsgoederen, herwaardering voorraden handelsgoederen 3001030 4 D N.v.t.
BVrdVrv Vooruitbetalingen op voorraden 3004000 3 D N.v.t.
BVrdVrvVoo  > Voorraad vooruitbetaald op voorraden, bruto 3004010 4 D N.v.t.
BVrdVrvVic  > Voorraad vooruitbetaald op voorraden, voorziening incourante vooruitbetaald op voorraden 3004020 4 C N.v.t.
BVrdVrvHvv  > Voorraad vooruitbetaald op voorraden, herwaardering voorraden vooruitbetaald op voorraden 3004030 4 D N.v.t.
BVrdEmb Emballage 3003000 3 D N.v.t.
BVrdEmbVoo  > Emballage, bruto 3003010 4 D N.v.t.
BVrdEmbVic  > Emballage, voorziening incourante emballage 3003020 4 C N.v.t.
BVrdEmbHvv  > Emballage, herwaardering voorraden emballage 3003030 4 D N.v.t.
BVrdVas Vastgoed 3104000 3 D Wonen
BVrdVasVio  > Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 3104010 4 D Wonen
BVrdVasVbv  > Vastgoed bestemd voor de verkoop 3104020 4 D Wonen
BVrdVasVic  > Vastgoed, voorziening incourant vastgoed 3104030 4 C Wonen
BVrdVasHvv  > Vastgoed, herwaardering van voorraden vastgoed 3104040 4 D Wonen
BVrdNig Niet gebruiksvee 3105000 3 D Agrarisch
BVrdNigVoo  > Voorraad niet gebruiksvee 3105010 4 D Agrarisch
BVrdNigVic  > Voorziening incourant niet gebruiksvee 3105020 4 C Agrarisch
BVrdNigHvv  > Herwaardering van voorraden niet gebruiksvee 3105030 4 D Agrarisch
BVrdVoo Overige voorraden 3106000 3 D N.v.t.
BVrdVooVoo  > Overige voorraden 3106010 4 D N.v.t.