Boekhoudplaza.nl

RGS MKB rapportages

RGS MKB Rapportages zijn bedoeld.om inzicht te geven in de relatie tussen (externe en interne) rapportages en de daarbij behorende RGS codes.
Zie ook RGS MKB implementatie rapportages.

Er zijn [ 14 ] rapportages aanwezig

Aanbevolen

RGS kengetallen
Voor rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit, activiteiten, personeel en duurzaamheid.


Deze rapportages op basis van RGS zijn continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze kengetallen is van harte welkom.