Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Onderhanden projecten (activa)

Onderhanden projecten zijn projecten die uitgevoerd worden in opdracht van derden. In de praktijk worden Onderhanden projecten nog wel eens verward met Onderhanden werk (OHW) dat deel uitmaakt van de voorraden (artikel 2: 369 BW). 

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 7 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
BProOnp Onderhanden projecten in opdracht van derden 3501000 3 D N.v.t.
BProOnpGkn  > Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten 3501010 4 D N.v.t.
BProOnpOpo  > Onderhanden projecten in opdracht van derden, cumulatieve projectopbrengsten 3501040 4 C N.v.t.
BProOnpOpv  > Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten 3501050 4 C N.v.t.
BProOnpGet  > Gefactureerde termijnen 3501020 4 C N.v.t.
BProOnpOpi  > Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen 3501060 4 C N.v.t.
BProOnpVzv  > Voorziening verliezen 3501030 4 C N.v.t.