Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Overige bedrijfskosten

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 240 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
WBedWkr Werkkostenregeling - detail 4003999 3 D N.v.t.
WBedWkrWkf  > Werkkosten vrije ruimte 4004000 4 D N.v.t.
WBedWkrWkn  > Werkkosten met nihilwaardering 4005000 4 D N.v.t.
WBedWkrWkg  > Werkkosten gericht vrijgesteld 4006000 4 D N.v.t.
WBedWkrWkc  > Werkkosten noodzakelijkheidscriterium 4007000 4 D N.v.t.
WBedWkrWki  > Werkkosten intermediair 4008000 4 D N.v.t.
WBedWkrWkb  > Werkkosten belast loon 4009000 4 D N.v.t.
WBedWkrWkv  > Werkkosten geen of vrijgesteld loon 4010000 4 D N.v.t.
WBedWkrWko  > Werkkosten overig 4011000 4 D N.v.t.
WBedOvp Overige personeelsgerelateerde kosten 4012000 3 D N.v.t.
WBedOvpUik  > Uitzendkrachten 4012010 4 D N.v.t.
WBedOvpUit  > Uitzendbedrijven 4012020 4 D N.v.t.
WBedOvpMaf  > Management fee 4012030 4 D N.v.t.
WBedOvpZzp  > Ingehuurde ZZP-ers 4012040 4 D N.v.t.
WBedOvpPay  > Ingehuurde payrollers 4012050 4 D N.v.t.
WBedOvpOip  > Overig ingeleend personeel 4012060 4 D N.v.t.
WBedOvpWer  > Wervingskosten 4012070 4 D N.v.t.
WBedOvpAbd  > Arbodienst 4012080 4 D N.v.t.
WBedOvpDdd  > Diensten door derden 4012090 4 D N.v.t.
WBedOvpZie  > Ziekengeldverzekering 4012100 4 D N.v.t.
WBedOvpOzi  > Ontvangen ziekengelden 4012110 4 C N.v.t.
WBedOvpDvr  > Dotatie voorziening in verband met reorganisaties 4012120 4 D N.v.t.
WBedOvpVvr  > Vrijval voorziening in verband met reorganisaties 4012130 4 C N.v.t.
WBedOvpDoa  > Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening 4012140 4 D N.v.t.
WBedOvpDoj  > Dotatie jubileumvoorziening 4012150 4 D N.v.t.
WBedOvpVva  > Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening 4012160 4 C N.v.t.
WBedOvpVrj  > Vrijval jubileumvoorziening 4012170 4 C N.v.t.
WBedOvpObp  > Overige belastingen inzake personeel 4012180 4 D N.v.t.
WBedOvpOvp  > Overige personeelskosten niet elders genoemd 4012190 4 D N.v.t.
WBedOvpDop  > Doorberekende overige personeelskosten 4012990 4 C N.v.t.
WBedOvpLbo  > Loopbaanontwikkeling 4012200 4 D N.v.t.
WBedHui Huisvestingskosten 4201000 3 D N.v.t.
WBedHuiErf  > Erfpacht 4201010 4 D N.v.t.
WBedHuiLee  > Leefbaarheid 4201020 4 D N.v.t.
WBedHuiLas  > Lasten servicecontracten 4201030 4 D N.v.t.
WBedHuiBeh  > Betaalde huur 4201040 4 D N.v.t.
WBedHuiOhu  > Ontvangen huursuppletie 4201050 4 C N.v.t.
WBedHuiHuw  > Huurwaarde woongedeelte 4201060 4 C N.v.t.
WBedHuiOnt  > Onderhoud terreinen 4201070 4 D N.v.t.
WBedHuiOng  > Onderhoud gebouwen 4201080 4 D N.v.t.
WBedHuiSch  > Schoonmaakkosten 4201090 4 D N.v.t.
WBedHuiSer  > Servicekosten 4201100 4 D N.v.t.
WBedHuiGwe  > Gas,water en elektra 4201105 4 D N.v.t.
WBedHuiPre  > Privé-gebruik energie 4201150 4 C N.v.t.
WBedHuiAoz  > Assurantiepremies onroerende zaak 4201160 4 D N.v.t.
WBedHuiOnz  > Onroerende zaakbelasting 4201170 4 D N.v.t.
WBedHuiMez  > Milieuheffingen en zuiveringsleges 4201180 4 D N.v.t.
WBedHuiObh  > Overige belastingen inzake huisvesting 4201190 4 D N.v.t.
WBedHuiOvh  > Overige vaste huisvestingslasten 4201200 4 D N.v.t.
WBedHuiDrg  > Dotatie reserve assurantie eigen risico gebouwen 4201210 4 D N.v.t.
WBedHuiVrg  > Vrijval reserve assurantie eigen risico gebouwen 4201220 4 C N.v.t.
WBedHuiDvg  > Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen 4201230 4 D N.v.t.
WBedHuiVgb  > Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen 4201240 4 C N.v.t.
WBedHuiDkg  > Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen 4201250 4 D N.v.t.
WBedHuiVkg  > Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen 4201260 4 C N.v.t.
WBedHuiOhv  > Overige huisvestingskosten 4201270 4 D N.v.t.
WBedHuiDoh  > Doorberekende huisvestingskosten 4201990 4 C N.v.t.
WBedEem Exploitatie- en machinekosten 4202000 3 D N.v.t.
WBedEemRoi  > Reparatie en onderhoud inventaris 4202010 4 D N.v.t.
WBedEemOls  > Operational leasing inventaris 4202020 4 D N.v.t.
WBedEemHui  > Huur inventaris 4202030 4 D N.v.t.
WBedEemKai  > Kleine aanschaffingen inventaris 4202040 4 D N.v.t.
WBedEemGsk  > Gereedschapskosten 4202050 4 D N.v.t.
WBedEemDvi  > Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris 4202060 4 D N.v.t.
WBedEemVoi  > Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris 4202070 4 C N.v.t.
WBedEemDki  > Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris 4202080 4 D N.v.t.
WBedEemVki  > Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris 4202090 4 C N.v.t.
WBedEemOki  > Overige kosten inventaris 4202100 4 D N.v.t.
WBedEemRom  > Reparatie en onderhoud machines 4202110 4 D N.v.t.
WBedEemOlm  > Operational leasing machines 4202120 4 D N.v.t.
WBedEemHum  > Huur machines 4202130 4 D N.v.t.
WBedEemOme  > Onderhoud machines en installaties 4202140 4 D N.v.t.
WBedEemBrm  > Brandstof / energiekosten machines 4202150 4 D N.v.t.
WBedEemKam  > Kleine aanschaffingen machines 4202160 4 D N.v.t.
WBedEemDvm  > Dotatie voorziening groot onderhoud machines 4202170 4 D N.v.t.
WBedEemVgo  > Vrijval voorziening groot onderhoud machines 4202180 4 C N.v.t.
WBedEemDkm  > Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines 4202190 4 D N.v.t.
WBedEemVkm  > Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines 4202200 4 C N.v.t.
WBedEemObm  > Overige belastingen inzake exploitatie en machines 4202210 4 D N.v.t.
WBedEemOkm  > Overige kosten machines 4202220 4 D N.v.t.
WBedEemWdi  > Werk door derden, waarvan industriële loondiensten 4202225 4 D N.v.t.
WBedEemWdd  > Werk door derden, overig 4202230 4 D N.v.t.
WBedEemDrm  > Dotatie reserve assurantie eigen risico machines 4202240 4 D N.v.t.
WBedEemVrm  > Vrijval reserve assurantie eigen risico machines 4202250 4 C N.v.t.
WBedEemAme  > Assurantiepremie machines en inventaris 4202260 4 D N.v.t.
WBedEemVpm  > Verpakkingsmaterialen 4202270 4 D N.v.t.
WBedEemOee  > Overige exploitatie- en machinekosten 4202280 4 D N.v.t.
WBedEemDem  > Doorberekende exploitatie- en machinekosten 4202990 4 C N.v.t.
WBedVkk Verkoop gerelateerde kosten 4203000 3 D N.v.t.
WBedVkkRea  > Reclame- en advertentiekosten 4203010 4 D N.v.t.
WBedVkkKos  > Kosten sponsoring 4203020 4 D N.v.t.
WBedVkkBeu  > Beurskosten 4203030 4 D N.v.t.
WBedVkkRel  > Relatiegeschenken 4203040 4 D N.v.t.
WBedVkkKer  > Kerstpakketten relaties 4203050 4 D N.v.t.
WBedVkkRep  > Representatiekosten 4203060 4 D N.v.t.
WBedVkkRev  > Reis- en verblijfkosten 4203070 4 D N.v.t.
WBedVkkEta  > Etalagekosten 4203080 4 D N.v.t.
WBedVkkVrk  > Vrachtkosten 4203090 4 D N.v.t.
WBedVkkInc  > Incassokosten a.g.v. verkoopactiviteiten 4203100 4 D N.v.t.
WBedVkkKmz  > Kilometervergoeding zakelijke reizen 4203110 4 D N.v.t.
WBedVkkKmw  > Kilometervergoeding woon-werkverkeer 4203120 4 D N.v.t.
WBedVkkVkp  > Verkoopprovisie 4203130 4 D N.v.t.
WBedVkkCom  > Commissies 4203140 4 D N.v.t.
WBedVkkFra  > Franchisekosten 4203150 4 D N.v.t.
WBedVkkDvd  > Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 4203160 4 D N.v.t.
WBedVkkAdd  > Afboeking dubieuze debiteuren 4203170 4 D N.v.t.
WBedVkkDog  > Dotatie garantievoorziening 4203180 4 D N.v.t.
WBedVkkVgv  > Vrijval garantievoorziening 4203190 4 C N.v.t.
WBedVkkWeb  > Websitekosten 4203200 4 D N.v.t.
WBedVkkObs  > Overige belastingen inzake verkoopactiviteiten 4203210 4 D N.v.t.
WBedVkkOvr  > Overige verkoopkosten 4203220 4 D N.v.t.
WBedVkkDbv  > Doorberekende verkoopkosten 4203990 4 C N.v.t.
WBedAut Autokosten 4204000 3 D N.v.t.
WBedAutBra  > Brandstofkosten auto's 4204010 4 D N.v.t.
WBedAutRoa  > Reparatie en onderhoud auto's 4204020 4 D N.v.t.
WBedAutAsa  > Assurantiepremie auto's 4204030 4 D N.v.t.
WBedAutMot  > Motorrijtuigenbelasting auto's 4204040 4 D N.v.t.
WBedAutOpa  > Operational leasing auto's 4204050 4 D N.v.t.
WBedAutBwl  > Bijdrage werknemers leaseregeling 4204060 4 C N.v.t.
WBedAutPga  > Privé-gebruik auto's 4204070 4 C N.v.t.
WBedAutBop  > BTW op privé-gebruik auto's 4204080 4 D N.v.t.
WBedAutHua  > Huur auto's 4204090 4 D N.v.t.
WBedAutKil  > Kilometervergoeding 4204100 4 D N.v.t.
WBedAutBeb  > Boetes en bekeuringen 4204110 4 D N.v.t.
WBedAutObv  > Overige belastingen inzake auto's 4204120 4 D N.v.t.
WBedAutDrv  > Dotatie reserve assurantie eigen risico auto's 4204130 4 D N.v.t.
WBedAutVrv  > Vrijval reserve assurantie eigen risico auto's 4204140 4 C N.v.t.
WBedAutDkv  > Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud auto's 4204150 4 D N.v.t.
WBedAutVkv  > Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud auto's 4204160 4 C N.v.t.
WBedAutDvv  > Dotatie voorziening groot onderhoud auto's 4204170 4 D N.v.t.
WBedAutVoa  > Vrijval voorziening groot onderhoud auto's 4204180 4 C N.v.t.
WBedAutPar  > Parkeerkosten auto's 4204190 4 D N.v.t.
WBedAutOak  > Overige autokosten 4204200 4 D N.v.t.
WBedAutDau  > Doorberekende autokosten 4204990 4 C N.v.t.
WBedTra Transportkosten 4205000 3 D N.v.t.
WBedTraBrr  > Brandstofkosten transportmiddelen 4205010 4 D N.v.t.
WBedTraRot  > Reparatie en onderhoud transportmiddelen 4205020 4 D N.v.t.
WBedTraAst  > Assurantiepremie transportmiddelen 4205030 4 D N.v.t.
WBedTraMot  > Motorrijtuigenbelasting transportmiddelen 4205040 4 D N.v.t.
WBedTraOpt  > Operational leasing transportmiddelen 4205050 4 D N.v.t.
WBedTraPgt  > Privé-gebruik transportmiddelen 4205060 4 C N.v.t.
WBedTraBot  > BTW op privé-gebruik transportmiddelen 4205070 4 D N.v.t.
WBedTraHut  > Huur transportmiddelen 4205080 4 D N.v.t.
WBedTraObt  > Overige belastingen inzake transportmiddelen 4205090 4 D N.v.t.
WBedTraDrt  > Dotatie reserve assurantie eigen risico transportmiddelen 4205100 4 D N.v.t.
WBedTraVrt  > Vrijval reserve assurantie eigen risico transportmiddelen 4205110 4 C N.v.t.
WBedTraDkt  > Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud transportmiddelen 4205120 4 D N.v.t.
WBedTraVkt  > Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud transportmiddelen 4205130 4 C N.v.t.
WBedTraDvt  > Dotatie voorziening groot onderhoud transportmiddelen 4205140 4 D N.v.t.
WBedTraVot  > Vrijval voorziening groot onderhoud transportmiddelen 4205150 4 C N.v.t.
WBedTraPar  > Parkeerkosten transportmiddelen 4205160 4 D N.v.t.
WBedTraOtr  > Overige transportkosten 4205170 4 D N.v.t.
WBedTraDot  > Doorberekende transportkosten 4205990 4 C N.v.t.
WBedKan Kantoorkosten 4206000 3 D N.v.t.
WBedKanKan  > Kantoorbenodigdheden 4206010 4 D N.v.t.
WBedKanPor  > Porti 4206020 4 D N.v.t.
WBedKanTef  > Telefoonkosten 4206030 4 D N.v.t.
WBedKanPrt  > Privé-gebruik telefoon 4206040 4 C N.v.t.
WBedKanDru  > Drukwerk 4206050 4 D N.v.t.
WBedKanKak  > Kleine aanschaffingen kantoorinventaris 4206060 4 D N.v.t.
WBedKanCea  > Contributies en abonnementen 4206070 4 D N.v.t.
WBedKanVak  > Vakliteratuur 4206080 4 D N.v.t.
WBedKanBoe  > Boekhouding 4206090 4 D N.v.t.
WBedKanInc  > Incassokosten a.g.v. kantooractiviteiten 4206100 4 D N.v.t.
WBedKanKoa  > Kosten automatisering 4206110 4 D N.v.t.
WBedKanAss  > Assurantiepremie 4206120 4 D N.v.t.
WBedKanOba  > Overige administratieve belastingen 4206130 4 D N.v.t.
WBedKanRok  > Reparatie en onderhoud kantoorinventaris 4206140 4 D N.v.t.
WBedKanOka  > Overige kantoorkosten 4206150 4 D N.v.t.
WBedKanDka  > Doorberekende kantoorkosten 4206990 4 C N.v.t.
WBedKanCom  > Communicatie 4206160 4 D N.v.t.
WBedOrg Organisatiekosten 4207000 3 D N.v.t.
WBedOrgHol  > Holdingkosten 4207010 4 D N.v.t.
WBedOrgDmf  > Doorberekende management fee 4207020 4 C N.v.t.
WBedOrgFra  > Franchisefee 4207025 4 D N.v.t.
WBedOrgOeo  > Onderzoek en ontwikkeling 4207030 4 D N.v.t.
WBedOrgLgv  > Leges / vergunningen 4207040 4 D N.v.t.
WBedOrgOct  > Octrooi en licentiekosten 4207050 4 D N.v.t.
WBedOrgOok  > Overige organisatiekosten 4207060 4 D N.v.t.
WBedOrgDoo  > Doorberekende organisatiekosten 4207990 4 C N.v.t.
WBedOrgWrc  > Bedrijfsrestaurant en verstrekkingen comsumpties werkvloer 4207995 4 D N.v.t.
WBedAss Assurantiekosten 4208000 3 D N.v.t.
WBedAssBea  > Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 4208010 4 D N.v.t.
WBedAssOva  > Overige assurantiepremies 4208020 4 D N.v.t.
WBedAssScb  > Schadevergoedingen betaald 4208030 4 D N.v.t.
WBedAssSco  > Schadevergoedingen ontvangen 4208040 4 C N.v.t.
WBedAssDas  > Doorberekende assurantiekosten 4208990 4 C N.v.t.
WBedAssAvk  > Overige advieskosten 4208950 4 D N.v.t.
WBedAssBhk  > Overige beheerskosten 4208960 4 D N.v.t.
WBedAea Accountants- en advieskosten 4209000 3 D N.v.t.
WBedAeaAea  > Accountants- en advieskosten 4209005 4 D N.v.t.
WBedAeaPda  > Privé-gedeelte accountant 4209050 4 C N.v.t.
WBedAeaNot  > Notariskosten 4209060 4 D N.v.t.
WBedAeaAej  > Advokaat en juridisch advies 4209070 4 D N.v.t.
WBedAeaAdv  > Overige advieskosten 4209080 4 D N.v.t.
WBedAeaDae  > Doorberekende accountants- en advieskosten 4209990 4 C N.v.t.
WBedAdl Administratieve lasten 4210000 3 D N.v.t.
WBedAdlHef  > Heffingen 4210010 4 D N.v.t.
WBedAdlOvb  > Overige belastingen 4210020 4 D N.v.t.
WBedAdlKav  > Kasverschillen 4210030 4 D N.v.t.
WBedAdlBan  > Bankkosten 4210040 4 D N.v.t.
WBedAdlVal  > Valutaomrekeningsverschillen 4210050 4 D N.v.t.
WBedAdlBov  > Boekingsverschillen 4210060 4 D N.v.t.
WBedAdlBet  > Betalingsverschillen 4210070 4 D N.v.t.
WBedAdlBev  > Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen 4210080 4 D N.v.t.
WBedAdlNao  > Naheffing omzetbelasting 4210090 4 D N.v.t.
WBedAdlNbo  > Niet-verrekenbare BTW op kosten 4210100 4 D N.v.t.
WBedAdlBtk  > BTW kleine-ondernemers-regeling 4210110 4 C N.v.t.
WBedAdlOad  > Overige administratieve lasten 4210120 4 D N.v.t.
WBedAdlDal  > Doorberekende administratieve lasten 4210990 4 C N.v.t.
WBedAdlKlv  > Kluisverschillen 4210995 4 D N.v.t.
WBedAdlOpr  > Opbrengst pro rata 4210997 4 C N.v.t.
WBedKof Kosten fondsenwerving 4211000 3 D N.v.t.
WBedKofBad  > Bestedingen aan doelstelling 4211010 4 D N.v.t.
WBedKofKef  > Kosten eigen fondsenwerwing 4211020 4 D N.v.t.
WBedKofKgf  > Kosten gezamenlijke fondsenwervingsacties 4211030 4 D N.v.t.
WBedKofKfv  > Kosten fondsenwervingsacties van derden 4211040 4 D N.v.t.
WBedKofKvs  > Kosten verkrijging subsidies overheden 4211050 4 D N.v.t.
WBedKse Kosten stamrecht en lijfrentes 4212000 3 D N.v.t.
WBedKseAbs  > Vrijval stamrecht- en lijfrentevoorzieningen 4212010 4 C N.v.t.
WBedKseLiu  > Lijfrente-uitkeringen 4212020 4 D N.v.t.
WBedDvr Dotaties en vrijval (fiscale) reserves 4213000 3 D N.v.t.
WBedDvrDfr  > Dotatie (fiscale) reserves 4213130 4 D N.v.t.
WBedDvrVfr  > Vrijval (fiscale) reserves 4213140 4 C N.v.t.
WBedDvv Dotaties en vrijval voorzieningen 4214000 3 D N.v.t.
WBedDvvDvu  > Dotatie voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen 4214010 4 D N.v.t.
WBedDvvDvh  > Dotatie voorziening voor herstelkosten 4214020 4 D N.v.t.
WBedDvvDvo  > Dotatie voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling 4214030 4 D N.v.t.
WBedDvvDvc  > Dotatie voorziening voor verlieslatende contracten 4214040 4 D N.v.t.
WBedDvvDvw  > Dotatie voorziening voor verwijderingsverplichtingen 4214050 4 D N.v.t.
WBedDvvDov  > Dotatie overige voorzieningen 4214060 4 D N.v.t.
WBedDvvVvu  > Vrijval voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen 4214070 4 C N.v.t.
WBedDvvVvh  > Vrijval voorziening voor herstelkosten 4214080 4 C N.v.t.
WBedDvvVvm  > Vrijval voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling 4214090 4 C N.v.t.
WBedDvvVvc  > Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten 4214100 4 C N.v.t.
WBedDvvVvw  > Vrijval voorziening voor verwijderingsverplichtingen 4214110 4 C N.v.t.
WBedDvvVov  > Vrijval overige voorzieningen 4214120 4 C N.v.t.
WBedAlk Andere kosten 4215000 3 D N.v.t.
WBedAlkOal  > Algemene kosten 4215010 4 D N.v.t.
WBedAlkDak  > Doorberekende kosten 4215020 4 C N.v.t.