Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WBedOrg
Omschrijving Organisatiekosten
Referentienummer 4207000

Kenmerken RGS code

Sortering W.I
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Onderverdeling

RGS code Omschrijving Referentienummer Nivo Sortering Omslagcode D/C
WBedOrgHol - Holdingkosten 4207010 4 W.I.A D
WBedOrgDmf - Doorberekende management fee 4207020 4 W.I.C C
WBedOrgFra - Franchisefee 4207025 4 W.I.D D
WBedOrgOeo - Onderzoek en ontwikkeling 4207030 4 W.I.E D
WBedOrgLgv - Leges / vergunningen 4207040 4 W.I.F D
WBedOrgOct - Octrooi en licentiekosten 4207050 4 W.I.G D
WBedOrgOok - Overige organisatiekosten 4207060 4 W.I.H D
WBedOrgDoo - Doorberekende organisatiekosten 4207990 4 W.I.I C
WBedOrgWrc - Bedrijfsrestaurant en verstrekkingen comsumpties werkvloer 4207995 4 W.I.J D