Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Materiële vaste activa

1 Onder de materiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:

  1. bedrijfsgebouwen en -terreinen;
  2. machines en installaties;
  3. andere vaste bedrijfsmiddelen, zoals technische en administratieve uitrusting;
  4. materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa;
  5. niet aan het produktieproces dienstbare materiële vaste activa.

2 Indien de rechtspersoon op of met betrekking tot materiële vaste activa slechts een beperkt zakelijk of persoonlijk duurzaam genotsrecht heeft, wordt dit vermeld.

Afschrijven
Op vaste activa met beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat op de verwachte toekomstige gebruiksduur is afgestemd. 
Artikel 386 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 4). De afschrijving is onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar.

Zie ook:

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 73 ]

RGS-code Omschrijving Reknr ZZP EZ BV SV Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
BMvaTer Terreinen 2010 J+ J J J 3 D N.v.t.
BMvaTerVvp  > Terreinen 2011 J+ J J J 4 D N.v.t.
BMvaTerAkp  > Actuele kostprijs terreinen 2013 4 D N.v.t.
BMvaTerCae  > Afschrijving terreinen 2015 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
BMvaTerCuh  > Herwaardering terreinen 2017 J+ J+ 4 D N.v.t.
BMvaBeg Bedrijfsgebouwen 2050 J+ J J J 3 D N.v.t.
BMvaBegVvp  > Bedrijfsgebouwen 2051 J+ J J J 4 D N.v.t.
BMvaBegAkp  > Actuele kostprijs bedrijfsgebouwen 2053 4 D N.v.t.
BMvaBegCae  > Afschrijving bedrijfsgebouwen 2055 J+ J J J 4 C N.v.t.
BMvaBegCuh  > Herwaardering gebouwen 2057 J J 4 D N.v.t.
BMvaVer Verbouwingen 2100 J J J J 3 D N.v.t.
BMvaVerVvp  > Verbouwingen 2101 J J J J 4 D N.v.t.
BMvaVerAkp  > Actuele kostprijs verbouwingen 2103 4 D N.v.t.
BMvaVerCae  > Afschrijving verbouwingen 2105 J J J J 4 C N.v.t.
BMvaVerCuh  > Herwaardering verbouwingen 2107 J J 4 D N.v.t.
BMvaMei Machines en installaties 2150 J J J J 3 D N.v.t.
BMvaMeiVvp  > Machines en installaties 2151 J J J J 4 D N.v.t.
BMvaMeiAkp  > Actuele kostprijs machines en installaties 2153 4 D N.v.t.
BMvaMeiCae  > Afschrijving machines en installaties 2155 J J J J 4 C N.v.t.
BMvaMeiCuh  > Herwaardering machines en installaties 2157 J J 4 D N.v.t.
BMvaObe Andere vaste bedrijfsmiddelen 2200 J J J J 3 D N.v.t.
BMvaObeVvp  > Andere vaste bedrijfsmiddelen 2201 J J J J 4 D N.v.t.
BMvaObeAkp  > Actuele kostprijs andere vaste bedrijfsmiddelen 2203 4 D N.v.t.
BMvaObeCae  > Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen 2205 J J J J 4 C N.v.t.
BMvaObeCuh  > Herwaardering andere vaste bedrijfsmiddelen 2207 J J 4 D N.v.t.
BMvaBei Inventaris 2250 J J J J 3 D N.v.t.
BMvaBeiVvp  > Inventaris 2251 J J J J 4 D N.v.t.
BMvaBeiAkp  > Actuele kostprijs inventaris 2253 4 D N.v.t.
BMvaBeiCae  > Afschrijving inventaris 2255 J J J J 4 C N.v.t.
BMvaBeiCuh  > Herwaardering inventaris 2257 J J 4 D N.v.t.
BMvaTev Automobielen en overige transportmiddelen 2300 J J J J 3 D N.v.t.
BMvaTevVvp  > Auto's en overige transportmiddelen 2301 J J J J 4 D N.v.t.
BMvaTevAkp  > Actuele kostprijs auto's en overige transportmiddelen 2303 4 D N.v.t.
BMvaTevCae  > Afschrijving auto's en overige transportmiddelen 2305 J J J J 4 C N.v.t.
BMvaTevCuh  > Herwaardering auto's en overige transportmiddelen 2307 J J 4 D N.v.t.
BMvaHuu Huurdersinvesteringen 2400 J+ J J J 3 D N.v.t.
BMvaHuuVvp  > Huurdersinvesteringen 2401 J+ J J J 4 D N.v.t.
BMvaHuuAkp  > Actuele kostprijs huurdersinvesteringen 2403 4 D N.v.t.
BMvaHuuCae  > Afschrijving huurdersinvesteringen 2405 J+ J J J 4 C N.v.t.
BMvaHuuCuh  > Herwaardering huurdersinvesteringen 2407 J J 4 D N.v.t.
BMvaVli Vliegtuigen 2450 J+ 3 D N.v.t.
BMvaVliVvp  > Vliegtuigen 2451 J+ 4 D N.v.t.
BMvaVliAkp  > Actuele kostprijs vliegtuigen 2453 4 D N.v.t.
BMvaVliCae  > Afschrijving vliegtuigen 2455 J+ 4 C N.v.t.
BMvaVliCuh  > Herwaardering vliegtuigen 2457 J+ 4 D N.v.t.
BMvaSch Schepen 2470 J+ 3 D N.v.t.
BMvaSchVvp  > Schepen 2471 J+ 4 D N.v.t.
BMvaSchAkp  > Actuele kostprijs schepen 2473 4 D N.v.t.
BMvaSchCae  > Afschrijving schepen 2475 J+ 4 C N.v.t.
BMvaSchCuh  > Herwaardering schepen 2477 J+ 4 D N.v.t.
BMvaVbi Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 2500 J+ 3 D N.v.t.
BMvaVbiVvp  > Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 2501 J+ 4 D N.v.t.
BMvaVbiAkp  > Actuele kostprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 2503 4 D N.v.t.
BMvaVbiCae  > Afschrijving vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 2505 4 C N.v.t.
BMvaVbiCuh  > Herwaardering vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 2507 4 D N.v.t.
BMvaVmv Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 2550 J+ J+ J+ J+ 3 D N.v.t.
BMvaVmvVvp  > Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 2551 J+ J+ J+ J+ 4 D N.v.t.
BMvaVmvAkp  > Actuele kostprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa 2553 4 D N.v.t.
BMvaVmvCae  > Afschrijving vooruitbetalingen op materiële vaste activa 2555 4 C N.v.t.
BMvaVmvCuh  > Herwaardering vooruitbetalingen op materiële vaste activa 2557 4 D N.v.t.
BMvaNad Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 2570 J+ J+ 3 D N.v.t.
BMvaNadVvp  > Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 2571 J+ J+ 4 D N.v.t.
BMvaNadAkp  > Actuele kostprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 2573 4 D N.v.t.
BMvaNadCae  > Afschrijving niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 2575 J+ J+ 4 C N.v.t.
BMvaNadCuh  > Herwaardering niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 2577 J+ J+ 4 D N.v.t.
BMvaMep Meerjaren plantopstand 2700 J J 3 D Agrarisch
BMvaMepVvp  > Meerjaren plantopstand 2701 J J 4 D Agrarisch
BMvaMepCae  > Afschrijving meerjaren plantopstand 2703 J J 4 C Agrarisch
BMvaMepCuh  > Herwaardering meerjaren plantopstand 2705 J 4 D Agrarisch
BMvaGeb Gebruiksvee 2720 J J 3 D Agrarisch
BMvaGebVvp  > Gebruiksvee 2721 J J 4 D Agrarisch
BMvaGebCae  > Afschrijving gebruiksvee 2723 J J 4 C Agrarisch
BMvaGebCuh  > Herwaardering gebruiksvee 2725 J 4 D Agrarisch