Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Materiële vaste activa

1 Onder de materiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:

  1. bedrijfsgebouwen en -terreinen;
  2. machines en installaties;
  3. andere vaste bedrijfsmiddelen, zoals technische en administratieve uitrusting;
  4. materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa;
  5. niet aan het produktieproces dienstbare materiële vaste activa.

2 Indien de rechtspersoon op of met betrekking tot materiële vaste activa slechts een beperkt zakelijk of persoonlijk duurzaam genotsrecht heeft, wordt dit vermeld.

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 64 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
BMvaTer Terreinen 201000 3 D N.v.t.
BMvaTerVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 201010 4 D N.v.t.
BMvaTerCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 201020 4 C N.v.t.
BMvaTerCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 201030 4 D N.v.t.
BMvaBeg Bedrijfsgebouwen 202000 3 D N.v.t.
BMvaBegVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 202010 4 D N.v.t.
BMvaBegCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 202020 4 C N.v.t.
BMvaBegCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 202030 4 D N.v.t.
BMvaVer Verbouwingen 203000 3 D N.v.t.
BMvaVerVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 203010 4 D N.v.t.
BMvaVerCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 203020 4 C N.v.t.
BMvaVerCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 203030 4 D N.v.t.
BMvaMei Machines en installaties 210000 3 D N.v.t.
BMvaMeiVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 210010 4 D N.v.t.
BMvaMeiCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 210020 4 C N.v.t.
BMvaMeiCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 210030 4 D N.v.t.
BMvaObe Andere vaste bedrijfsmiddelen 214000 3 D N.v.t.
BMvaObeVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 214010 4 D N.v.t.
BMvaObeCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 214020 4 C N.v.t.
BMvaObeCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 214030 4 D N.v.t.
BMvaBei Inventaris 215000 3 D N.v.t.
BMvaBeiVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 215010 4 D N.v.t.
BMvaBeiCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 215020 4 C N.v.t.
BMvaBeiCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 215030 4 D N.v.t.
BMvaTev Automobielen en overige transportmiddelen 213000 3 D N.v.t.
BMvaTevVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 213010 4 D N.v.t.
BMvaTevCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 213020 4 C N.v.t.
BMvaTevCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 213030 4 D N.v.t.
BMvaHuu Huurdersinvesteringen 209000 3 D Wonen
BMvaHuuVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 209010 4 D Wonen
BMvaHuuCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 209020 4 C Wonen
BMvaHuuCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 209030 4 D Wonen
BMvaVli Vliegtuigen 211000 3 D N.v.t.
BMvaVliVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 211010 4 D N.v.t.
BMvaVliCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 211020 4 C N.v.t.
BMvaVliCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 211030 4 D N.v.t.
BMvaSch Schepen 212000 3 D N.v.t.
BMvaSchVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 212010 4 D N.v.t.
BMvaSchCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 212020 4 C N.v.t.
BMvaSchCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 212030 4 D N.v.t.
BMvaMep Meerjaren plantopstand 221000 3 D Agrarisch
BMvaMepVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 221010 4 D Agrarisch
BMvaMepCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 221020 4 C Agrarisch
BMvaMepCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 221030 4 D Agrarisch
BMvaGeb Gebruiksvee 222000 3 D Agrarisch
BMvaGebVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 222010 4 D Agrarisch
BMvaGebCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 222020 4 C Agrarisch
BMvaGebCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 222030 4 D Agrarisch
BMvaVbi Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216000 3 D N.v.t.
BMvaVbiVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 216010 4 D N.v.t.
BMvaVbiCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 216020 4 C N.v.t.
BMvaVbiCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 216030 4 D N.v.t.
BMvaVmv Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216100 3 D N.v.t.
BMvaVmvVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 216110 4 D N.v.t.
BMvaVmvCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 216120 4 C N.v.t.
BMvaVmvCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 216130 4 D N.v.t.
BMvaNad Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217000 3 D N.v.t.
BMvaNadVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 217010 4 D N.v.t.
BMvaNadCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 217020 4 C N.v.t.
BMvaNadCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 217030 4 D N.v.t.
BMvaOrz Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 218000 3 D Wonen
BMvaOrzVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs ten dienste van de exploitatie 218010 4 D Wonen
BMvaOrzCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 218020 4 C Wonen
BMvaOrzCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 218030 4 D Wonen