Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Vastgoedbeleggingen

Vastgoedbeleggingen komen we niet tegen als balansrubriek in Burgerlijk Wetboek Boek 2.
We beschouwen (tot anders wordt vastgesteld) vastgiedbeleggingen als onderdeel van "Materiële vaste activa" volgens Artikel 366 Burgerlijk Wetboek Boek 2. En wel als "Niet aan het produktieproces dienstbare materiële vaste activa.".

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) behandeld "Materiële vaste activa en vastgoedleggingen" en maakt daarbinnen wel onderscheid tussen 1) Materiële vaste activa en 2) Vastgoedbeleggingen. De RJ duidt een vastgoedbelegging aan als

  1. Een onroerende zaak (of deel daarvan) die wordt aangehouden of ontwikkeld om huuropbrengsten, waardestijging, of beide, te realiseren. 
  2. Een vastgoedbelegging kan aangehouden worden voor eigen gebruik; voor productie, levering van goederen of diensten, in het kader van gewone bedrijfsuitoefening.

 

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 10 ]

RGS-code Omschrijving Reknr ZZP EZ BV SV Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
BVasVio Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 3100 3 D N.v.t.
BVasVioVvp  > Kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 3110 4 D N.v.t.
BVasVioAkp  > Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 3120 4 D N.v.t.
BVasVioCae  > Afschrijving vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 3130 4 C N.v.t.
BVasVioCuh  > Herwaardering vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 3140 4 D N.v.t.
BVasSvi Vastgoedbeleggingen in exploitatie 3300 J+ 3 D N.v.t.
BVasSviVvp  > Kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie 3310 J+ 4 D N.v.t.
BVasSviAkp  > Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie 3320 4 D N.v.t.
BVasSviCae  > Afschrijving vastgoedbeleggingen in exploitatie 3330 J+ 4 C N.v.t.
BVasSviCuh  > Herwaardering vastgoedbeleggingen in exploitatie 3340 J+ 4 D N.v.t.