Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Langlopende schulden

Bij elke groep van schulden (in het hiervoor genoemde artikel lid 1) wordt aangegeven tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan een jaar, met aanduiding van de rentevoet daarover. Voor het totaal van de schulden wordt aangegeven tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan vijf jaar. 

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 68 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
BLasAcl Achtergestelde schulden 801000 3 C N.v.t.
BLasAclAll  > Hoofdsom 801010 4 C N.v.t.
BLasAclCla  > Cumulatieve aflossingen 801020 4 D N.v.t.
BLasCol Converteerbare leningen 802000 3 C N.v.t.
BLasColCll  > Hoofdsom 802010 4 C N.v.t.
BLasColCla  > Cumulatieve aflossingen 802020 4 D N.v.t.
BLasAoe Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen 803000 3 C N.v.t.
BLasAoeAol  > Hoofdsom 803010 4 C N.v.t.
BLasAoeCla  > Cumulatieve aflossingen 803020 4 D N.v.t.
BLasFlv Financiƫle lease verplichtingen 804000 3 C N.v.t.
BLasFlvFlv  > Hoofdsom 804010 4 C N.v.t.
BLasFlvCla  > Cumulatieve aflossingen 804020 4 D N.v.t.
BLasSak Schulden aan banken 805000 3 C N.v.t.
BLasSakHvl  > Hoofdsom hypotheken 805010 4 C N.v.t.
BLasSakCla  > Cumulatieve aflossingen hypotheken 805015 4 D N.v.t.
BLasSakFvl  > Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805020 4 C N.v.t.
BLasSakFca  > Cumulatieve aflossingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805025 4 D N.v.t.
BLasSakLvl  > Hoodsom leningen (langlopend) 805030 4 C N.v.t.
BLasSakLca  > Cumulatieve aflossingen leningen 805035 4 D N.v.t.
BLasSakOvl  > Hoofdsom overige schulden aan kredietinstellingen 805040 4 C N.v.t.
BLasSakOca  > Cumulatieve aflossingen overige schulden aan kredietinstellingen 805045 4 D N.v.t.
BLasSakWsl  > Hoofdsom schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend) 805050 4 C Wonen
BLasSakWsa  > Cumulatieve aflossingen leningen (langlopend) 805055 4 D N.v.t.
BLasSakGol  > Hoofdsom schulden van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden 805060 4 C N.v.t.
BLasSakGoa  > Cumulatieve aflossingen leningen (langlopend) 805065 4 D N.v.t.
BLasVob Vooruit ontvangen op bestellingen 806059 3 C N.v.t.
BLasVobVob  > Vooruitontvangen op bestellingen (langlopend) 806060 4 C N.v.t.
BLasSal Schulden aan leveranciers en handelskredieten 806069 3 C N.v.t.
BLasSalSal  > Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806070 4 C N.v.t.
BLasTbw Te betalen wissels en cheques 806079 3 C N.v.t.
BLasTbwTbw  > Te betalen wissels en cheques (langlopend) 806080 4 C N.v.t.
BLasSag Schulden aan groepsmaatschappijen 806009 3 C N.v.t.
BLasSagHoo  > Hoofdsom 806010 4 C N.v.t.
BLasSagAfl  > Aflossingen 806015 4 D N.v.t.
BLasSao Schulden aan overige verbonden maatschappijen 806019 3 C N.v.t.
BLasSaoHoo  > Hoofdsom 806020 4 C N.v.t.
BLasSaoAfl  > Aflossingen 806025 4 D N.v.t.
BLasSap Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 806029 3 C N.v.t.
BLasSapHoo  > Hoofdsom 806030 4 C N.v.t.
BLasSapAfl  > Aflossingen 806035 4 D N.v.t.
BLasBep Belastingen en premies sociale verzekeringen 806039 3 C N.v.t.
BLasBepBep  > Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806040 4 C N.v.t.
BLasSuh Schulden uit hoofde van belastingen 806044 3 C N.v.t.
BLasSuhSuh  > Schulden uit hoofde van belastingen 806045 4 C N.v.t.
BLasStz Schulden ter zake van pensioenen 806049 3 C N.v.t.
BLasStzStz  > Schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806050 4 C N.v.t.
BLasNeg Negatieve goodwill 705000 3 C N.v.t.
BLasNegBrw  > Bruto waarde 705010 4 C N.v.t.
BLasNegCbd  > Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht 705015 4 C N.v.t.
BLasOdv Oudedagsverplichting 806149 3 C N.v.t.
BLasOdvOdv  > Oudedagsverplichting 806150 4 C N.v.t.
BLasSoh Schulden aan overheid (langlopend) 806119 3 C Wonen
BLasSohSoh  > Schulden aan overheid (langlopend) 806120 4 C Wonen
BLasSohAso  > Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid (langlopend) 806125 4 D Wonen
BLasSohWsw  > Hoofdsom schulden aan overheid geborgd door WSW 806150 4 C Wonen
BLasSohAws  > Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid geborgd door WSW (langlopend) 806155 4 D Wonen
BLasSohGos  > Hoofdsom schulden aan overheid gegarandeerd door overheid 806160 4 C Wonen
BLasSohGoa  > Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid gegarandeerd door overheid (langlopend) 806165 4 D Wonen
BLasVhz Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (langlopend) 806109 3 C N.v.t.
BLasVhzVhz  > Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806110 4 C N.v.t.
BLasOls Overige schulden 806129 3 C N.v.t.
BLasOlsOsl  > Hoofdsom overige schulden (langlopend) 806130 4 C N.v.t.
BLasOlsAfl  > Aflossingen 806135 4 D N.v.t.
BLasOlsIlg  > Intern lening 806133 4 C N.v.t.
BLasOlsWbs  > Waarborgsommen 806137 4 C N.v.t.
BLasOlsDer  > Derivaten 806138 4 C N.v.t.
BLasOvp Overlopende passiva 806139 3 C N.v.t.
BLasOvpOvp  > Overlopende passiva (langlopend) 806140 4 C N.v.t.