Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Liquide middelen

1. Onder de liquide middelen worden opgenomen de kasmiddelen, de tegoeden op bank- en girorekeningen, alsmede de wissels en cheques.

2. Omtrent de tegoeden wordt vermeld, in hoeverre deze niet ter vrije beschikking van de rechtspersoon staan.

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 17 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
BLimKas Kasmiddelen 1001000 3 D N.v.t.
BLimKasKas  > Kas 1001010 4 D N.v.t.
BLimKasKlk  > Kleine kas 1001020 4 D N.v.t.
BLimBan Tegoeden op bankgirorekeningen 1002000 3 D N.v.t.
BLimBanRba  > Rekening-courant bank 1002010 4 D N.v.t.
BLimBanDrk  > Depotrekening 1002020 4 D N.v.t.
BLimBanDep  > Depositorekening 1002030 4 D N.v.t.
BLimBanBel  > Beleggingsrekening 1002040 4 D N.v.t.
BLimBanGrb  > G-rekening 1002060 4 D N.v.t.
BLimBanInb  > Internetrekening 1002050 4 D N.v.t.
BLimBanSpa  > (Bedrijfs)spaarrekening 1002070 4 D N.v.t.
BLimKru Kruisposten 1003000 3 D N.v.t.
BLimKruSto  > Stortingen onderweg 1003010 4 D N.v.t.
BLimKruKlu  > Tussenrekening kluis 1003015 4 D N.v.t.
BLimKruPib  > PIN betalingen 1003020 4 D N.v.t.
BLimKruCra  > Creditcard afrekening 1003030 4 D N.v.t.
BLimKruWec  > Wissels en cheques 1003040 4 D N.v.t.