Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Liquide middelen

1. Onder de liquide middelen worden opgenomen de kasmiddelen, de tegoeden op bank- en girorekeningen, alsmede de wissels en cheques.

2. Omtrent de tegoeden wordt vermeld, in hoeverre deze niet ter vrije beschikking van de rechtspersoon staan.

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 22 ]

RGS-code Omschrijving Reknr ZZP EZ BV SV Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
BLimKas Kasmiddelen 10100 J J J J 3 D N.v.t.
BLimKasKas  > Kas 10101 J J J J 4 D N.v.t.
BLimKasKlk  > Kleine kas 10102 4 D N.v.t.
BLimBan Tegoeden op bankgirorekeningen 10200 J J J J 3 D N.v.t.
BLimBanRba  > Bankrekening 10201 J J J J 4 D BSchSakRba N.v.t.
BLimBanRbb  > Bankrekening B 10202 J J J J 4 D BSchSakRbb N.v.t.
BLimBanRbc  > Bankrekening C 10203 J J J 4 D BSchSakRbc N.v.t.
BLimBanRbd  > Bankrekening D 10204 J J J 4 D BSchSakRbd N.v.t.
BLimBanRbe  > Bankrekening E 10205 J+ J+ J+ 4 D BSchSakRbe N.v.t.
BLimBanRbf  > Bankrekening F 10206 J+ J+ J+ 4 D BSchSakRbf N.v.t.
BLimBanDrk  > Depotrekening 10220 4 D N.v.t.
BLimBanDep  > Depositorekening 10230 J J J J 4 D N.v.t.
BLimBanBel  > Beleggingsrekening 10240 4 D N.v.t.
BLimBanGrb  > G-rekening 10250 J J 4 D N.v.t.
BLimBanInb  > Internetrekening 10260 J J J J 4 D N.v.t.
BLimBanSpa  > (Bedrijfs)spaarrekening 10270 J J J 4 D N.v.t.
BLimKru Kruisposten 10500 J J J J 3 D N.v.t.
BLimKruSto  > Stortingen onderweg 10510 J J J J 4 D N.v.t.
BLimKruKlu  > Tussenrekening kluis 10520 J+ J+ J J 4 D N.v.t.
BLimKruPib  > PIN betalingen 10530 J J J J 4 D N.v.t.
BLimKruCra  > Creditcard afrekening 10550 J J J J 4 D N.v.t.
BLimKruWec  > Wissels en cheques 10560 4 D N.v.t.