Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 14 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
WOvtRof Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401000 3 C N.v.t.
WOvtRofRig  > Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland 8401010 4 C N.v.t.
WOvtRofRug  > Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland 8401020 4 C N.v.t.
WOvtRofRvp  > Rentebaten vorderingen participanten en overige deelnemingen 8401030 4 C N.v.t.
WOvtRofRvi  > Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland 8401031 4 C N.v.t.
WOvtRofRvu  > Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland 8401032 4 C N.v.t.
WOvtRofRid  > Rentebaten vorderingen op deelnemingen binnenland 8401040 4 C N.v.t.
WOvtRofRud  > Rentebaten vorderingen op deelnemingen buitenland 8401050 4 C N.v.t.
WOvtRofRva  > Rentebaten vorderingen op aandeelhouders 8401060 4 C N.v.t.
WOvtRofRvd  > Rentebaten vorderingen op directie 8401070 4 C N.v.t.
WOvtRofRov  > Rentebaten overige vorderingen 8401080 4 C N.v.t.
WOvtRofDiv  > Dividend effecten 8401090 4 C N.v.t.
WOvtRofOoe  > Opbrengst overige effecten 8401100 4 C N.v.t.
WOvtRofRor  > Rentebaten overige rekeningen-courant 8401110 4 C N.v.t.