Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Overige bedrijfsopbrengsten

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 61 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
WOvbLpd Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 8215000 3 C N.v.t.
WOvbLpdLpd  > Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 8215010 4 C N.v.t.
WOvbOrs Subsidiebaten 8207000 3 C N.v.t.
WOvbOrsOel  > Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies 8207010 4 C N.v.t.
WOvbOrsOre  > Ontvangen restituties en subsidies 8207015 4 C N.v.t.
WOvbOrsOsu  > Overige ontvangen subsidies 8207050 4 C N.v.t.
WOvbSpd Sponsorbijdragen 8214000 3 C N.v.t.
WOvbSpdSpd  > Sponsorbijdragen 8214010 4 C N.v.t.
WOvbBue Baten en giften uit fondsenwerving 8203000 3 C N.v.t.
WOvbBueCol  > Collecten 8203010 4 C N.v.t.
WOvbBueDeg  > Donaties en giften 8203020 4 C N.v.t.
WOvbBueCtb  > Contributies 8203030 4 C N.v.t.
WOvbBueSpo  > Sponsoring 8203040 4 C N.v.t.
WOvbBueNal  > Nalatenschappen 8203050 4 C N.v.t.
WOvbBueEle  > Eigen loterijen en prijsvragen 8203060 4 C N.v.t.
WOvbBueVeg  > Verkoop goederen 8203070 4 C N.v.t.
WOvbBueObu  > Overige baten uit fondsenwerving 8203080 4 C N.v.t.
WOvbBug Baten uit gezamenlijke acties 8204000 3 C N.v.t.
WOvbBugCol  > Collecten 8204010 4 C N.v.t.
WOvbBugDeg  > Donaties en giften 8204020 4 C N.v.t.
WOvbBugCtb  > Contributies 8204030 4 C N.v.t.
WOvbBugSpo  > Sponsoring 8204040 4 C N.v.t.
WOvbBugNal  > Nalatenschappen 8204050 4 C N.v.t.
WOvbBugEle  > Eigen loterijen en prijsvragen 8204060 4 C N.v.t.
WOvbBugVeg  > Verkoop goederen 8204070 4 C N.v.t.
WOvbBugObu  > Overige baten uit fondsenwerving 8204080 4 C N.v.t.
WOvbBua Baten uit acties van derden 8205000 3 C N.v.t.
WOvbBuaCol  > Collecten 8205010 4 C N.v.t.
WOvbBuaDeg  > Donaties en giften 8205020 4 C N.v.t.
WOvbBuaCtb  > Contributies 8205030 4 C N.v.t.
WOvbBuaSpo  > Sponsoring 8205040 4 C N.v.t.
WOvbBuaNal  > Nalatenschappen 8205050 4 C N.v.t.
WOvbBuaEle  > Eigen loterijen en prijsvragen 8205060 4 C N.v.t.
WOvbBuaVeg  > Verkoop goederen 8205070 4 C N.v.t.
WOvbBuaObu  > Overige baten uit fondsenwerving 8205080 4 C N.v.t.
WOvbHuo Huurontvangsten 8208000 3 C Wonen
WOvbHuoHuo  > Huurontvangsten 8208010 4 C Wonen
WOvbOps Opbrengsten servicecontracten 8209000 3 C N.v.t.
WOvbOpsOps  > Opbrengsten servicecontracten 8209010 4 C N.v.t.
WOvbCcl College-, cursus-, les- en examengelden 8211000 3 C N.v.t.
WOvbCclCcl  > College-, cursus-, les- en examengelden 8211010 4 C N.v.t.
WOvbNvv Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 8210000 3 C Wonen
WOvbNvvNvv  > Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 8210010 4 C Wonen
WOvbBwi Baten werk in opdracht van derden 8212000 3 C N.v.t.
WOvbBwiBwi  > Baten werk in opdracht van derden 8212010 4 C N.v.t.
WOvbOnm Ontvangen managementvergoeding 8201000 3 C N.v.t.
WOvbOnmOnm  > Ontvangen managementvergoeding 8201010 4 C N.v.t.
WOvbOdp Ontvangen doorbelasting personeelskosten 8202000 3 C N.v.t.
WOvbOdpOdp  > Ontvangen doorbelasting personeelskosten 8202010 4 C N.v.t.
WOvbOvo Overige opbrengsten 8213000 3 C N.v.t.
WOvbOvoOvo  > Overige opbrengsten niet elders genoemd 8213010 4 C N.v.t.
WOvbVez Verzekeringsuitkeringen 8206000 3 C N.v.t.
WOvbVezUib  > Uitkering bedrijfsschadeverzekering 8206010 4 C N.v.t.
WOvbVezOvu  > Overige verzekeringsuitkeringen 8206020 4 C N.v.t.
WOvbDob Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten 8207000 3 C N.v.t.
WOvbDobEvp  > Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten exploitatie 8207010 4 C Wonen
WOvbDobVvo  > Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten in ontwikkeling 8207020 4 C Wonen
WOvbDobGrv  > Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten verkoop 8207030 4 C Wonen
WOvbDobWvp  > Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten waardeverandering 8207040 4 C Wonen
WOvbDobOac  > Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten overige activiteiten 8207050 4 C N.v.t.
WOvbDobLbh  > Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten leefbaarheid 8207060 4 C Wonen