Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Kortlopende schulden

Onder Kortlopende schulden wordt verstaan schulden met een looptijd korter dan een jaar. Bekende voorbeelden van kortlopende schulden  zijn schulden aan leveranciers (crediteuren) en te betalen BTW aan de Belastingdienst.

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 141 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
BSchKol Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen 1201000 3 C N.v.t.
BSchKolAlk  > Achtergestelde schulden 1201010 4 C N.v.t.
BSchKolClk  > Converteerbare leningen 1201020 4 C N.v.t.
BSchKolAok  > Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen 1201030 4 C N.v.t.
BSchKolAov  > Aangegane verplichtingen overig 1201040 4 C N.v.t.
BSchKolDer  > Derivaten 1201050 4 C N.v.t.
BSchSoh Schulden aan overheid (kortlopend) 1211000 3 C Wonen
BSchSohSoh  > Schulden aan overheid (kortlopend) 1211100 4 C BVorOvhVor Wonen
BSchSak Schulden aan banken 1209029 3 C N.v.t.
BSchSakRba  > Rekening-courant bij kredietinstellingen 1209030 4 C N.v.t.
BSchVob Vooruit ontvangen op bestellingen 1209035 3 C N.v.t.
BSchVobVgf  > Vooruitgezonden facturen 1209036 4 C N.v.t.
BSchVobVob  > Vooruitontvangen op bestellingen 1209037 4 C N.v.t.
BSchCre Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1203000 3 C N.v.t.
BSchCreHac  > Handelscrediteuren nominaal 1203010 4 C N.v.t.
BSchCreHci  > Handelscrediteuren intercompany 1203020 4 C N.v.t.
BSchCreVbk  > Vooruitontvangen op bestellingen 1203030 4 C N.v.t.
BSchCreKcr  > Kostencrediteuren 1203040 4 C N.v.t.
BSchCreTus  > Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg) 1203050 4 C N.v.t.
BSchCreTtf  > Tussenrekening te fiatteren facturen 1203060 4 C N.v.t.
BSchTbw Te betalen wissels en cheques 1209079 3 C N.v.t.
BSchTbwAvp  > Aflossingsverplichtingen 1209081 4 C N.v.t.
BSchTbwTbr  > Te betalen rente 1209082 4 C N.v.t.
BSchTbwOvs  > Overige schulden 1209080 4 C N.v.t.
BSchSag Schulden aan groepsmaatschappijen 1208100 3 C N.v.t.
BSchSagSg1  > Schuld aan groepsmaatschappij 1 1208110 4 C BVorVogVr1 N.v.t.
BSchSagSg2  > Schuld aan groepsmaatschappij 2 1208120 4 C BVorVogVr2 N.v.t.
BSchSagSg3  > Schuld aan groepsmaatschappij 3 1208130 4 C BVorVogVr3 N.v.t.
BSchSagSg4  > Schuld aan groepsmaatschappij 4 1208140 4 C BVorVogVr4 N.v.t.
BSchSagSg5  > Schuld aan groepsmaatschappij 5 1208150 4 C BVorVogVr5 N.v.t.
BSchSagDae  > Schuld aan DAEB 1208160 4 C BVorVogDae Wonen
BSchSagNda  > Schuld aan Niet-DAEB 1208170 4 C BVorVogNda Wonen
BSchSao Schulden aan overige verbonden maatschappijen 1208200 3 C N.v.t.
BSchSaoSo1  > Schuld aan overige verbonden maatschappij 1 1208210 4 C BVorVovVr1 N.v.t.
BSchSaoSo2  > Schuld aan overige verbonden maatschappij 2 1208220 4 C BVorVovVr2 N.v.t.
BSchSaoSo3  > Schuld aan overige verbonden maatschappij 3 1208230 4 C BVorVovVr3 N.v.t.
BSchSaoSo4  > Schuld aan overige verbonden maatschappij 4 1208240 4 C BVorVovVr4 N.v.t.
BSchSaoSo5  > Schuld aan overige verbonden maatschappij 5 1208250 4 C BVorVovVr5 N.v.t.
BSchSap Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 1208300 3 C N.v.t.
BSchSapSp1  > Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 1208310 4 C BVorVopVr1 N.v.t.
BSchSapSp2  > Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 1208320 4 C BVorVopVr2 N.v.t.
BSchSapSp3  > Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 3 1208330 4 C BVorVopVr3 N.v.t.
BSchSapSp4  > Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 4 1208340 4 C BVorVopVr4 N.v.t.
BSchSapSp5  > Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 5 1208350 4 C BVorVopVr5 N.v.t.
BSchShb Schulden uit hoofde van belasting naar de winst 1208400 3 C N.v.t.
BSchShbShb  > Schulden uit hoofde van belasting naar de winst 1208410 4 C N.v.t.
BSchFlk Kortlopende financiële lease verplichtingen 1208500 3 C N.v.t.
BSchFlkFlk  > Financiële lease verplichtingen 1208510 4 C N.v.t.
BSchBep Belastingen en premies sociale verzekeringen 1205009 3 C N.v.t.
BSchBepBtw  > Te betalen Omzetbelasting 1205010 4 C BVorVbkTvo N.v.t.
BSchBepLhe  > Te betalen Loonheffing 1206010 4 C BVorVbkTvl N.v.t.
BSchBepVpb  > Te betalen Vennootschapsbelasting 1207010 4 C BVorVbkTvv N.v.t.
BSchBepOvb  > Overige belastingen 1208000 4 C N.v.t.
BSchStz Schulden ter zake van pensioenen 1204089 3 C N.v.t.
BSchStzPen  > Te betalen pensioenuitkeringen 1204090 4 C BVorVpkTto N.v.t.
BSchAos Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen 1201059 3 C N.v.t.
BSchAosHvk  > Hypotheken van kredietinstellingen (kortlopend) 1201060 4 C N.v.t.
BSchAosLvk  > Leningen van kredietinstellingen (kortlopend) 1201080 4 C N.v.t.
BSchAosFvk  > Financieringen van kredietinstellingen (kortlopend) 1201070 4 C N.v.t.
BSchAosAos  > Aflossingsverplichtingen 1201090 4 C N.v.t.
BSchAosMvl  > Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening (kortlopend) 1201100 4 C N.v.t.
BSchOpp Onderhanden projecten (passiva) overige schulden 1209119 3 C N.v.t.
BSchOppOpp  > Onderhanden projecten (passiva) 1209120 4 C N.v.t.
BSchSal Salarisverwerking 1204000 3 C N.v.t.
BSchSalNet  > Netto lonen 1204010 4 C N.v.t.
BSchSalVpe  > Voorschotten personeel 1204020 4 C N.v.t.
BSchSalTan  > Tantièmes 1204030 4 C N.v.t.
BSchSalTvg  > Te betalen vakantiegeld 1204040 4 C N.v.t.
BSchSalTbv  > Reservering vakantiedagen 1204050 4 C N.v.t.
BSchSalVab  > Vakantiebonnen 1204060 4 C N.v.t.
BSchSalBls  > Bruto lonen en salarissen 1204070 4 C N.v.t.
BSchSalOrn  > Overige reserveringen 1204075 4 C N.v.t.
BSchSalPsv  > Premies sociale verzekeringen 1204080 4 C N.v.t.
BSchSalPer  > Personeelsfonds 1204100 4 C N.v.t.
BSchSalOna  > Overige netto-afdrachten 1204110 4 C N.v.t.
BSchOvs Overige schulden 1209000 3 C N.v.t.
BSchOvsRcb  > Rekening-courant bestuurders (Kortlopend) 1209020 4 C BVorOvrRcb N.v.t.
BSchOvsRcc  > Rekening-courant commissarissen (Kortlopend) 1209025 4 C BVorOvrRcc N.v.t.
BSchOvsRco  > Rekening-courant overigen (Kortlopend) 1209045 4 C BVorOvrRco N.v.t.
BSchOvsSaa  > Schulden aan aandeelhouders 1209010 4 C BVorOvrRca N.v.t.
BSchOvsOvi  > Overige verplichtingen inzake personeel 1209065 4 C N.v.t.
BSchOvsTbd  > Te betalen dividenduitkeringen 1209070 4 C N.v.t.
BSchOvsGif  > Giftenverplichtingen 1209090 4 C N.v.t.
BSchOvsSuv  > Terugbetaling subsidies 1209100 4 C N.v.t.
BSchOvsStp  > Te betalen pensioenpremies 1209110 4 C N.v.t.
BSchOvsVvv  > Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 1209130 4 C N.v.t.
BSchOvsVpo  > Verplichtingen aan overheid 1209140 4 C Wonen
BSchOvsOvs  > Overige schulden 1209150 4 C BVorOvrOvk N.v.t.
BSchOvsWaa  > Waarborgsommen 1209135 4 C N.v.t.
BSchOvsLed  > Ledenrekeningen 1209145 4 C N.v.t.
BSchOvsLoy  > Loyalty / membersaldo 1209155 4 C N.v.t.
BSchOpa Overlopende passiva 1210000 3 C N.v.t.
BSchOpaNto  > Nog te ontvangen facturen 1210010 4 C N.v.t.
BSchOpaNtb  > Nog te betalen andere kosten 1210020 4 C BVorOvaVan N.v.t.
BSchOpaTbr  > Overige te betalen rente 1210030 4 C BVorOvaTor N.v.t.
BSchOpaVor  > Overige vooruitontvangen rente 1210040 4 C BVorOvaVbr N.v.t.
BSchOpaOop  > Overige overlopende activa 1210050 4 C BVorOvaOoa N.v.t.
BSchOpaNbs  > Nog te betalen servicekosten 1210055 4 C BVorOvaNos N.v.t.
BSchOpaNom  > Nog te betalen omzetbonificaties 1210060 4 C N.v.t.
BSchOpaNpr  > Nog te betalen provisies 1210070 4 C N.v.t.
BSchOpaNbh  > Nog te betalen huren 1210080 4 C N.v.t.
BSchOpaNve  > Nog te betalen vergoedingen 1210090 4 C N.v.t.
BSchOpaNbi  > Nog te betalen bijdragen 1210100 4 C N.v.t.
BSchOpaNpe  > Nog te betalen personeelskosten 1210110 4 C BVorOvaVop N.v.t.
BSchOpaNhv  > Nog te betalen huisvestingskosten 1210120 4 C BVorOvaVoh N.v.t.
BSchOpaNee  > Nog te betalen exploitatie- en machinekosten 1210130 4 C BVorOvaVem N.v.t.
BSchOpaNvk  > Nog te betalen verkoopkosten 1210140 4 C BVorOvaVov N.v.t.
BSchOpaNak  > Nog te betalen autokosten 1210150 4 C BVorOvaVak N.v.t.
BSchOpaNtk  > Nog te betalen transportkosten 1210160 4 C BVorOvaVtr N.v.t.
BSchOpaNkk  > Nog te betalen kantoorkosten 1210170 4 C BVorOvaVok N.v.t.
BSchOpaNok  > Nog te betalen organisatiekosten 1210180 4 C BVorOvaVoo N.v.t.
BSchOpaNas  > Nog te betalen assurantiekosten 1210190 4 C BVorOvaVas N.v.t.
BSchOpaNaa  > Nog te betalen accountants- en advieskosten 1210200 4 C BVorOvaVae N.v.t.
BSchOpaNad  > Nog te betalen administratiekosten 1210210 4 C BVorOvaVoa N.v.t.
BSchOpaNkf  > Nog te betalen kosten fondsenwerving 1210220 4 C BVorOvaVkf N.v.t.
BSchOpaErf  > Vooruitbetaalde erfpacht 1210230 4 C BVorOvaErf N.v.t.
BSchOpaHur  > Vooruitontvangen huren 1210240 4 C Wonen
BSchOpaVhr  > Voorstanden huren 1210250 4 C Wonen
BSchOpaKsv  > Kosten S&V verrekenbaar 1210256 4 C Wonen
BSchOpaNao  > Opbrengsten S&V verrekenbaar 1210257 4 C Wonen
BSchOpaVgo  > Vooruitgefactureerde omzet 1210260 4 C N.v.t.
BSchTus Tussenrekeningen 1220000 3 C N.v.t.
BSchTusTbt  > Tussenrekeningen betalingen 1220500 4 C BVorTusTbt N.v.t.
BSchTusTsa  > Tussenrekeningen salarissen 1221000 4 C BVorTusTsa N.v.t.
BSchTusTin  > Tussenrekeningen inkopen 1222000 4 C BVorTusTin N.v.t.
BSchTusTpj  > Tussenrekeningen projecten 1223000 4 C BVorTusTpj N.v.t.
BSchTusTpr  > Tussenrekeningen productie 1224000 4 C BVorTusTpr N.v.t.
BSchTusTdv  > Tussenrekeningen dienstverlening 1225000 4 C BVorTusTdv N.v.t.
BSchTusTvr  > Tussenrekening voorraden 1226000 4 C BVorTusTvr N.v.t.
BSchTusTvk  > Tussenrekeningen verkopen 1227000 4 C BVorTusTvk N.v.t.
BSchTusTon  > Tussenrekeningen ontvangsten 1228000 4 C BVorTusTon N.v.t.
BSchTusTov  > Tussenrekeningen overig 1229000 4 C BVorTusTov N.v.t.
BSchTusLen  > Tussenrekeningen leningen 1228500 4 C BVorTusLen N.v.t.
BSchDha Uit te keren dividend aan houders van aandelen 1230000 3 C N.v.t.
BSchDhaDha  > Uit te keren dividend aan houders van aandelen 1231000 4 C N.v.t.
BSchDhaVde  > Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten 1232000 4 C N.v.t.
BSchDhp Uit te keren dividend aan houders van preferente aandelen 1240000 3 C N.v.t.
BSchDhpDhp  > Uit te keren dividend aan houders van preferente aandelen 1241000 4 C N.v.t.
BSchSdn Schulden aan daeb-niet daeb 1250000 3 C Wonen
BSchSdnDae  > Schulden aan daeb tak 1251000 4 C BVorOvrOvd Wonen
BSchSdnNda  > Schulden aan niet-daeb tak 1251010 4 C BVorOvrOvn Wonen